Dagens Eko: Wagnergruppens guldsmuggling göder Putins krigsmaskin

Dagens Eko Dagens Eko 5/5/23 - Episode Page - 21m - PDF Transcript

Hallå, det här är nyhetspådden Dagens Eko. Nu börjar vi.

Rickard, varför är den ökända ryska Wagnergruppen så aktiv i Afrika?

Det är ett sätt att skaffa snabba inkomster från bräckliga fattiga länder i form av guld eller diamanter.

Det här är Dagens Eko med Robin Olin.

Idag, Wagnergruppens guldsmuggling som gör det potenskrigsmaskin.

Du kan se här på april 16, en dag efter att fattningen begann i Kharton,

en russisk elusions 76-transportplan på Eljofre bas i Libia.

Den var tidigare identifierad av amerikansk intelligens som en vagnebas.

Det är den 16 april. På satellitbilder från gruppen All Eyes on Wagner,

som kartlägger en privata ryska armen, så syns ett ryskt transportflygplan

parkerat på en vagnebas i Libia.

Genom att följa det här planets rörelser går det att få en inblick

i vagnergruppens roll i kriget som brutit ut i Sudan.

Under några dagar i april rörs det här planet från en flygbas i Syrien

tillbaka till vagnebasen i Libien för att sen ge sig av mot just Sudan.

Källor berättar för amerikanska CNN hur planet där släpper vapen från luften

till den paramilitära styrka som just nu strider mot armen i Sudan.

Gäster Richard Myrenbey, Afrika correspondent.

Och Richard, många har nu vid det här laget hört talas om den ryska

vagnegruppen och deras roll i kriget i Ukraina där de blivit en stor del

i det här brutala angreppskriget.

Men om vi ska förstå vad de egentligen håller på med i Afrika,

var börjar den historien?

Embryotree här är ju då annekteringen av krim 2014.

Då är det infördes ganska omfattande sanktioner mot Ryssland.

Och Ryssland insåg att vi måste få alternativa inkomstkällor

utanför det här normala finansiella systemet.

Och då tittade man sig omkring i världen och fann en rad länder

som är fattiga, bräckliga, korrupta, kanske under olika former av hot

som också har naturliggångar som är relativt lätt exploaterade

i första hand guld eller diamanter.

Och då blev Afrika den absolut främsta spelplanen för vagnegruppen

och det kanske tydligaste exemplet är då centralafrikanska republiken

där de funnits sen 2018.

A long side the army of the Central African Republic

we can now see white men with masks.

A shadow army that serves the Kremlin without officially doing so.

Jag var där då våren 2021 och såg själv då de här vagnesoldaterna

i huvudstaden Bangi där de stod utanför de olika vägsperre

och så, det var ganska bistra hårda män som dundrade fram i fordon

med tung beväpning.

Jag satt på ett fik där, det är egentligen det enda fiket i Bangi

som håller en klassisk, malfransk stil med små kafébord

där man surferar croissangor, det heter Le Grand Café.

Och där satt jag och en massa andra människor i lugna ro

och småpratade och zippade på cappuccino.

När det kom då två vagnesoldater som klev in med raska

och baska steg, tungt beväpnade.

Ansikterna var helt täckta, de klev fram till den här glasdisken

och beställde något snabbt och från en ganska skakad personal

men man fick intrycka att det var inte första gången det här hände

och jag är inte säker på att de betalade för det de köpte heller

men det som också var talande var att ingen vågade

se de här två vagnesoldaterna i ögonen.

De är liksom fruktade på något sätt.

Alltså är det liksom, man ser dem för att de är blånda ryssar

som pratar ryska eller hur identifierar du en vagnesoldat?

Nej men det är väldigt enkelt, de är oftast maskerade

och de är som du säger, blånda, men de ser väldigt hårda ut

och de vill inte prata med någon.

Jag har ju stött på många västerländska soldater

och ofta så går det att prata mer om, går det att möta dem

det går att säga bonjour, kom och sa va

här är det bara som en mur, de inger fruktan.

Alltså vagnegrupperna och rysslan har varit väldigt framgångsrikt

i att installera och knuffa bort Frankrike i då fransktalande länder

och det följer liksom en ganska tydlig modell.

Först är det en ganska medveten desinformationskampanj

med fejkade nyheter, det är kampanjer på sociala medier

där man svartmålar Frankrike, man spelar på de här antifranska känslorna

som alltid har funnits i de här tidigare franska kolonierna

det har gått i vågorperioder

men det bygger man på underblåser.

Hur gör man det då?

Man jobbar på sociala medier, man jobbar på

bortgav små pajafilmer på Youtube till exempel.

Vad är det för pajafilmer?

Det här är en ganska enkelt animerad kortfilm

som visar en väldigt irriterande rotta som sitter i hemmet

hos en burkinier eller skulle kunna vara en malja

som försöker hanka sig fram i vardagen, i tillvaro

och den här rottan växer i styrka och kallas för Emmanuelle.

Vilket gör en tydlig koppling till Frankrikes president Emmanuelle Macron

och den här rottan tar över och vill ta över huset

och knuffar bort den här burkinien eller maljen

och då kommer den ryska vagnesodaten in

med en fjolåda och i den här fjolådan så har vi en stor slägga

som man använder för att slå ihjäl den här rottan med.

Så det är en tecknad serie där en vagnesoldats slår ihjäl en rotta med en slägga?

Ja, det är ett exempel på det.

Och sen så följer man upp den här antifranska stämningen

med lukrativa gruvkontrakt, ofta det handlar om guld och diamanter

och sen i en tredje fas så förstärker man det här med ett militärt samarbete.

Så att såg sin modellen ut i flera av de här länderna där vagnegruppen

och Ryssland har etablerat sig?

När det gäller vagnegruppen så har det ju alltid också funnits någon slags mystik

eller hur kring den vad som egentligen är öppet och vad som sker är dålda.

Hur är det i Afrika? Vet man vad de gör och inte?

Nej, man vet ju inte exakt vad det är de gör.

Det är ju någon hybrid av en militärstyrka och ett affärsimperion

där man exploaterar och gruver det allt från centrala afrikanska republiken

till Mali och till Sudan.

Jag tycker man kan se vagnegruppen litegrann som en murbrecka

i en rysk aggressiv utrikespolitik där man skickar först vagnegruppen

för att testa, ta kontakter, att hitta sin man på plats.

Militärledaren i Malia, Simigoyta och den nya militärledaren i Burkina Faso,

Ibrahim Traoré, att de har haft kontakter med vagnegruppen långt innan de tog makten.

Man kan se litegrann som att det här är Rysslands män

som tagit makten i de här ganska fattiga sköraländerna.

Det finns alltså här som du beskriver som en väldigt tydlig spelbok.

Alltså ett manus för hur vagnegruppen kommer in i de här länderna

som slutar då med om jag förstår rätt att man skickar militärer från vagnegruppen.

Och om vi tar oss då till det aktuella exemplet nu,

kriget som startat i Sudan.

Hur går det till när vagne etablerar sig i Sudan?

Ja, det här går och drar tillbaks åtminstone till 2017.

Då man anser att vagnegruppen etablerades i Sudan för första gången.

Den dåvarande diktaton Omar Albarski som hade styrt Sudan i flera decennier,

han besökte då Putin i Sochi.

Och då planterade han hela den här idén om att Sudan skulle kunna vara Rysslands väg

in i Afrika då och till en början så skedde det här väldigt diskret.

I första hand då via ett gruvföretag som kallas Miro Gold

som då samägs med vagnegruppen och den här milisen

som nu mera alla känner till Rapid Support Forces

som då leds av Mohamed Hamdant Aghalo.

Och vad händer sedan? Vad gör vagnegruppen i Sudan?

Så vagnegruppen etablerar då det här gruvsamarbetet

och de verkar väldigt mycket i en skuggvärd

bortanför det här officiella och öppna.

Det har varit återkommande rapporter om

mer eller mindre illegal utförsel av guld från Sudan

i en stor omfattning.

Allt det här hanteras då via det här samägda bolaget Miro Gold

där då vagnegruppen till exempel är satt att bevaka

de här gruvorna i nordvästra delen av Sudan.

Och det finns också vitningsuppgifter om

att den här gamla sovet och ryska flagga

ska varje veta av de här företagets anläggningar.

Och det gör då att man i princip kan flyga in plan

fullastade med ryska vapen

och sen flyga ut med guld helt odeklarerat

helt utan insyn, helt utan att Sudan då får

skatteinkomsten från den här exporterna av guld.

Det var rätt pikant då för jag tror att det var något år sedan

som det avslöjade så ett plan som stod i karton

som var fullastat med, visade sig, guld.

Det var gömt under kartongen med kakor.

Det var ett ton guld på det här planet.

Och det var på väg att flyga ut när den här upptäckte.

Ett ton guld?

Ett ton guld.

Och vissa beräkningar visar då på att

det har varit minst 16 såna här flygningar

under bara ett och ett halvt år.

Det är svårt att veta exakt naturligtvis.

Och vad händer med det här guldet sedan då?

Vad gör vagninggruppen med det? Vet du det?

Det där är ju lite av ett mysterium.

Alltså det är mycket tyder på att det är

mest av det här först ut till en flygbas i Syrien.

Men sen så tätnar dimmorna lite en av

vad av yttrar vagninggruppen och ryssland det här guldet.

Sen vet vi inte. Kanske först är det direkt in till

till Ryssland och förstärker då den här valutareserven.

En inte omöjligt scenario att det först vidare

till förena det här rabemiraten som varit

nära allierat med Rapid Support Forces till exempel

och haft stora ekonomiska intressen i Sudan.

Det här vet vi inte.

Alltså kan Putin och Ryssland använda sig av det

också i kriget Ukraina på något sätt?

Jag tycker att det finns en uppenbar koppling här

att guld och diamanter direkt finansierar

kriget i Rysslands invasion av Ukraina.

Vad finns det för intressen hos

de här Rapid Support Forces då i Sudan

att ha det samarbetet?

Nej men det är ju uppenbart att se vagninggruppen

ge då militärträning, militärarvapen

samtidigt som de samarbetar då och ge

Mohammed Hamdan Dagaló inkomster från det här guldet

så att man skapar sig en helt autonom ekonomi

där man är liksom oberoende av alla andra spelare

och kan då bygga upp den här militära styrkan

som är på ungefär hundratusen man.

Man blir en helt autonom spelare

på den sydanesiska politiska scenen.

Och då kommer vi till det

vi har sett utspela sig i Sudan

de senaste veckorna.

När den här paramilitärargruppen

som haft det här samarbetet

runt guldet med vagner hamnat

i ett krig med armen i landet.

Vilken roll spelar vagner

i det nu?

Så det vet vi inte riktigt.

Vi vet att de har fört in vapen

till Rapid Support Forces.

Javgeni Prigorsin som då är ledare

för vagnergruppen, han hävdar

att det inte finns några vagnersoldater

i Sudan, han har inte funnits på några år.

Men mycket av det han säger

ska man ta med nypa salt, har det visat sig.

Och alltid när striderna brakar löser

är det svårt att få någon klar bild.

En del talar om att vagnergruppen

håller sig undan, att de agerar försiktigt

kulisserna, andra menar själva verket

att det är vagnergruppen som har drivit

på allt det här.

Rapid Support Forces och Mohammed Hamdad

Dagaló är deras man på plats

som nu hade chansen att ta makten.

Vi har alla ingredienserna här.

Han har hundratusen man

under sitt befäl

som tränats och fått militärt stöd

av vagnergruppen. Man har egna inkomster

från guldgruvorna då via ett samarbete

med vagnergruppen. Och det här var då kanske

chansen eller möjligtvis sista chansen

för då Mohammed Hamdad Dagaló

Rapid Support Forces och vagnergruppen

att ta makten i Sudan.

Och om man ska följa då det här

vad ska man säga, vagnermanuskriptet

hur man har gått igenom de här

olika stegen i andra

afrikanska länder. Vad skulle bli

den önskade utkomsten

från vagner- och rysslandsperspektiv

av Sudan?

Ja, det man får då

en rysslandstrogen

ledare på plats i Sudan

som röstar för ryssland

i FN till exempel.

Mali har ju då röstat emot

flera FNS-solutioner som fördömde

rysslands invasion av Ukraina till exempel.

Man kan då få

en säker och stabil inkomst

av guld, helt odeklarerat.

I Sudan så skulle man också

kunna få en flottbas

vid port Sudan

i röda havet, vilket då har en

stor strategisk betydelse.

Det ligger då vid en av världens

mest trafikerade ledare

mot Suezkanalen, som då ryssland

skulle kunna få tillgång till.

Och det här skulle då vara

för rysslandsdelen

strategisk seger.

Det är den 24 april

USA-s utrikesminister Anthony Blinken

håller en gemensam presskonferens

med Kenya-s utrikesminister Alfred Motua

framför amerikanska

och kenianska flaggor.

Utrikesminister Blinken berättar

om de amerikaner som

hastigt evakuerats från

striderna i Sudan.

Och så uttrycker han sin oro

över att just ryska

vagnergruppen nu är en

stad, en stad,

inte bara i Sudan.

Vagnergruppen sprider mer död

och förstörelse i Sudan och andra

länder i Afrika, säger Blinken.

Och Kenya-s utrikesminister drar

paralleller mellan det som nu

sker i Sudan och det som hänt

i Ukraina.

Vad blir nästa land,

frågar han sig.

Och pekar ut Sudan

som en spelplats

för internationella intressen.

Men rysslands utrikesminister

Sergej Lavrov

han säger och sin sida

att Sudan och andra länder i regionen

har all rätt

att begära hjälp från vagnergruppen.

Men Richard,

vad skulle du säga

är den större planen nu

när det gäller vagners

och rysslands närvaro

i Afrika i stort?

Ja, men det är ju att fortsätta

etablera sig i en rad

afrikanska länder.

Och det är slående att

det här växer.

Jag har ju många kontakter

på sociala medier och det är då

till exempel Kongo.

Men det finns en stor antifranska

känslor just nu

och ganska pro-ryska känslor.

Så det här är någonting som man har spelat

väldigt effektivt på

och det kommer att fortsätta.

Och det talas nu om att

vagnergruppen har

eller kommer att etablera sig i Burkina Faso.

Och det talas då om att ryssland

tänker fortsätta den här expansionen.

Vad betyder det här för civilbefolkningen

de som lever i de här länderna?

Ja, det betyder att

vilket inte blir bättre.

I fallet Sudan visar i sig då att de här

den här enorma guldexporten som är helt

odeklarerad, inte kommer landet

till del.

I fallet Malis visar i sig att de här

vagneslurkorna på plats inte kan hantera

hotet från islamistiska terrorgrupper

utan det blir snarare värre.

I fallet Burkina Faso så kommer

det uppgifter om att det har blivit en

mer repressiv stämning.

Att man är hårdare press

på lokala journalister.

I fall så har det också slängt ut

en rad stora franska

nyhetskanaler där.

Frans Frans van Kett

och TV Sankt Mond och så vidare.

Det får inte sända där längre.

RFI får inte sända där längre.

Det är några av de konsekvenserna

man kan se där vagnegrupperna

har etablerat sig.

Men om det nu pågår

en slags

strategisk kamp

här mellan ryssland och

väst när det gäller

Afrika.

Har ryssland på något sätt redan vunnit

eller hur ser det ut?

Hela den här satsningen

från ryssland

påverkar ju också väldigt mycket av

hur det går i Ukraina-kriget.

Nu väntar vi ju en stor ukraiisk

våroffensiv.

Är det så att ryssland trycks tillbaka

och kanske också i förlängningen

helt förlorar

kriget i Ukraina då finns ju risken

eller möjligheten

att hela den här idén

med vagnegrupper som den här murbräckan

i en rysk utrikespolitik

faller samman.

Och ryssland kanske inte då framstår

längre som den här

attraktiva samarbetspartner

för många länder

som verkar för länder som Malia och Burkina Faso.

Men det här vet vi inte än.

Och allt det här hänger

samman på något sätt.

Från rysslands invasion av Ukraina

och de här guldgrupperna i centrala

afrikanska republikan är eller i Sudan?

Just det.

Vagners framtid och öde kan också avgöras

på slagfältet i Ukraina.

Precis.

Tack så mycket, Rickard.

Tack tack.

Programledare var Robin Olin,

gäst Rickard Myrenberg och vi som

producerade heter Ludvig Jansson

och Katja Magnusson.

För mer om den ökända ryska

vagnegruppen, rekommenderar vi

korsbandenterna Ryssland.

Den podden hittar du också i appen

Sveriges Radioplay.

Machine-generated transcript that may contain inaccuracies.

Den ryska Wagnergruppen fraktar guld och diamanter från afrikanska länder inkomsterna finansierar Putins krig mot Ukraina. Hör om Wagnergruppens ökade inflytande i Afrika.

Afrikakorrespondent Richard Myrenberg berättar historien om hur den ökända Wagnergruppen blev en viktig spelare i flera länder i Afrika. Det är en del av en rysk plan för att öka Rysslands makt på den afrikanska kontintenten.

Nyhetspodden Dagens Eko ger dig en berättelse varje vardagsmorgon med programledarna Robin Olin och Lena Nordlund och med Sveriges Radios skarpaste journalister.

Gäst: Richard Myrenberg, Afrikakorrespondent

Programledare: Robin Olin

Producenter: Katja Magnusson och Ludvig Jansson

Med klipp från: Vice News, CNN, Voice of America, Le Journal Afrique, France 24, PBS News Hour, reklamfilm från Wagnergruppen

Kontakt: dagenseko@sverigesradio.se