Dagens Eko: Putin är mitt i sin allvarligaste kris

Dagens Eko Dagens Eko 6/26/23 - Episode Page - 20m - PDF Transcript

Maria, hur trängd Evlade med Putin av vagnegruppens uppråd?

Han har aldrig varit så utsatt som han är nu under hela sin period vid makten.

Du lyssnar på dagens eco med Caroline Kernen.

Idag. Därför är Putin mitt i sin allvanligaste kris.

Klockan är halv åtta på morgonen den 24 juni.

Vi är i stället. 7.30 minut.

Jevgeni Prigårsson, ledare för den paramilitära vagnegruppen,

står i Skottsäkerväst med en kommunikationsradio i staden Rastovvidån.

Problemet är inte. Vi har tagit alla det som vi gör, men vi har tagit alla det som vi gör.

Problemet är inte. Vi har tagit alla det som vi gör, men vi har tagit alla det som vi gör.

Han påstår att hans män har tagit kontroll över staden och det militära flygfältet.

Prigårsson säger att ryska styrkor medvetet bombat och dödat vagnesoldater.

Kulitet av territorier är förlåt. Soldater som är märkt är mer än det.

Han kräver hem och uppmanar alla ryssare att stötta kampen mot landets militärledning

som ska störtas. Putin kallar det för landsföräderi,

vartomtidigt, och vartontränning av prädjätet.

En kniv i ryggen på det ryska folket.

Det är ett odarkt spino i vårt land och i vårt land.

Gäst är Maria Persson Lövgren, moskvakorrespondent.

Maria, vi ska snart gå igenom de dramatiska händelserna.

Men om vi börjar från början. Prigårsson, vad har han för bakgrund?

Han började som en småkriminell, en svindlare bedragare.

Jag satt nio år i fängelse på sovjetisk tid i St. Petersburg.

Efter sin utbildning satt han ett stjärn av hotdog-stor i hos sin hoskåld

och önskade enough pengar för att öka en röstränt i 90-talet.

Sen när han kom ut började han med lite catering.

Han sålde korv och fick så småningom öppna en restaurang

som Vladimir Putin besökte och tyckte mycket om

och tog dit utländska gäster.

Det här leddes så småningom till att Prigårsson också fick kontrakt

på att förse både armen och skolor med mat

och blev en rätt inflytelsrik person

just på grund av sin närhet till Vladimir Putin.

När tror man att Putin och Prigårsson lär känna varann?

Det här var i början av 90-talet när Vladimir Putin hade en position

i stadsstyret i St. Petersburg.

Han var placerad centralt där och det här är ett 90-tal

där väldigt många av dem som idag sitter vid makten

så att säga positionerade sig runt Vladimir Putin

och blev hans vänner redan på 90-talet eller ännu tidigare

och Prigårsson är en av dem.

Prigårsson, som har en enorma catering-business,

bland annat, är en av Kremlin's inner circle.

Putin tog till honom att catera hos sin birthday party

så att de visar ledare och president George W. Bush.

Man kan ju se bilder från restauranger

att de står rätt nära varann.

Även om båda så att säga om någon ställde frågan

officiellt så skulle ingen erkänna att det fanns nån närhet där.

Men det gjorde det och det har ju bevisats flera gånger senare också.

Hur blir liksom Prigårsson en viktig person för Putin?

Han blev viktig framförallt under amerikanska presidentval 2016.

Då öppnade han en så kallad trollfabrik i St. Petersburg,

alltså ett kontor där en rad unga data-hackers

och andra ägnade sig åt påverkansk kampanjer i storskala.

Och det fick också konsekvenser för bland annat amerikanska presidentvalet.

Direktor, vem gjorde den russiska social media-kampanjen

som förutstår att bära?

Hillary Clinton eller Donald Trump?

Det här var ju ingenting han hittade på själv

utan man ska ha klart för sig att det här är någonting som han fick i uppdrag

från kremlokt ovlade med Putin att göra.

Vad ser de oss varandra, tror du?

Det finns ju de som ohillar båda och skulle säga att de båda

kommer från en gangstermiljö och att hela kremli egentligen består

av tjuvar och bedragare och gangsters.

Det vill säga att de här två har lärt sig gartans kriminella språk

redan på sovietiden och de har en så att säga

dåld relation i att Putin då var ju KGB och en FSB-agent.

Han var ju säkerhetstjänsten och att säkerhetstjänsten

och kriminella mafia-element samagerade

är någonting som det finns många bevis för idag.

De använder sig av varandra kan man säga.

När den paramilitära vagnegruppen sedan bildas

vad spelar Prygorsin för åldrar?

Det mitgade utkenheten som grundade vagnegruppen från början

och Prygorsin kom in lite senare och tog över

och då ska man komma ihåg att när det här skedde

så var det ju förbjudet för privatarmer i Ryssland.

Men de här använder som så kallade

små gröna män när Ryssland anekterade krimhalvön 2014.

Då kan jag ta till att veta på någon av de här frågorna.

Ja, de vill inte säga nånting.

De är inte med nån insigni.

Men det är ganska klart att de är russiska.

Då sa ju Kremlat att vi inte finns där.

Vi har inget med dem här att göra.

Men det var ju vagnesoldater.

Och redan då kunde man se att det fanns kopplingar

mellan vagnesoldaterna, alltså den här privata paramilitära gruppen

och GRU, alltså den Militärer undrättelsetjänsten i Ryssland.

De hade band och det fanns redan då

en gemensam plattform som började med krim

och sen fortsatte med Dombas när ryska styrkor gick in.

Där alltså i Ukraina då, som också var 2014.

Men varför vill Ryssland överhuvudtaget ha vagninggruppen,

en privat armé bredvid sin egen?

Ja, det här har ju fungerat utmärkt väl

eftersom Kreml och Vladimir Putin har kunnat säga att

vi finns inte i Ukraina, våra soldater är inte där.

Men istället var det ju vagner som var där.

Och då kunde man säga att de här har vi ingenting med att göra

för de tillhör inte den ryska armen.

Och på det sättet att man kunde använda den här

paramilitäras styrkan, att göra saker

som man inte ville skulle synas officiellt.

Och det fortsatte man med i kriget i Syrien 2015.

Och nu finns de ju i flera afrikanskalender också, även i Libyen.

En rysk privat militärkompany, som normalt opererar i skrämmorna.

De kameran kommer.

Men nu har den ryska armen publicerat öppna rekryterna.

Och Prigård sin själv erkände han sin roll i vagninggruppen från början.

Vid den tiden sa han inte att han hade någonting med dem att göra,

utan det har ju kommit först nu under de här senaste 16 månaderna

när kriget i Ukraina har rasat.

Då först har han tagit rollen som att han verkligen är

vagners befälhavare och att det är han som styr vagner.

Man har ju pränjat det att göra en specialmiljö.

När man ser att kriget, eller den så kallade specialmiljötära operationen,

absolut inte går som det är tänkt, då trädar vagner in

och skickar sina styrkor.

Sen får han för sig att rekrytera fler soldater i fängelserna

och lyckas då få kräm sig ja till det.

Han befinner sig då i olika fängelser där man framförallt rekryterar mördare,

riktigt kriminella...

Vainet är svåra.

När han står framför de här brottslingarna

och lovar då att om de går med i vagner

så kommer de att benådas efter att de har gjort sin tjänst.

Man säger att ska ni vara med här så får ni inte...

Ni får avstå från droger och alkohol och bara ägna er åt det här,

men priset blir att ni efteråt blir frisläpta.

Man ser att de står i sina fondkostymer

och lyssnar på honom när han förklarar det här.

De här använder längst fram och det finns uppgifter om att

de kan inte retirera utan de använder som en slags

köttfärs eller vad man ska säga, kanonfoder.

Och det är väldigt få av dem som sen verkligen har kommit ur det här

och blivit frisläpta.

Hur utvecklas pregårdskinsrelation till rysslands militärledningen?

Den försämras i takt med att striderna är hårda.

Nu slår du mig, fäst!

Det finns framförallt ett fruktansvärt klipponätet

där han ställer sig framför vad som förefallet var.

Det var 20-talet döda kroppar från vagnessoldater.

Där han säger att de här hade inte dött om vi hade fått den ammunition

och den utrustning som vi behövde.

Men ni sitter där i Moskva på era feta arslan.

Han är väldigt hård för i sina kommentarer.

Och ni skickar era barn utomlands.

De går inte ut i krig utan de här som får ta smällen.

Genom alla de här klippen som han har spelat väldigt mycket på

i vagnes har det varit vanliga killar som strider

som kommer från fattiga områden medan han ser liten söner.

Inte göra nånting och är liten själv, inte blanda sig i.

Och det har vuxit på den här klyftan mellan vagner

och Eugenie Prigorsin och den reguljära armen och försvarsmakten.

Reagerar man från Kreml och Putin sedan på den här kliftan?

Varje gång han har gjort ett utspel så har han ju också sagt

att nu drar vi oss tillbaks från Bachmott.

Och då har det gått några dagar och så har han då fått mer ammunition.

Så att de här utspelarna gjort har faktiskt lätt till att han har fått mer utrustning.

För man ska inte tro att det här bara är en privat arm i även om de får betalt och så.

Utan den här är ju en integrerad del fast man inte vill erkänna det

av den reguljära försvarsmakten.

Och Prigorsin själv till exempel har fått den högsta utmärkelsen

som man kan få i krig.

Rysslands hjälte har han fått och det har skett i hemlighet.

Är det Putin direkt som han är kritiskt mot?

Nej, han har inte direkt kritiserat Putin vid namn.

Han har framför allt inriktat sig på försvarsminister Sergei Saigot

och överbefälla havaren Valeri Gerasimov.

Båda de sitter ju där med Putin Skoda Minne.

Och hur längre tiden har gått så har han också sagt sådant

som morfar eller farfars i Tristinbunker.

Och då vet alla att det är ett sådant trea kodord för Vladimir Putin.

Så på senare tid han använt det uttrycket med dansan tidigare.

Absolut inte har direkt kritiserat Vladimir Putin.

Sedan den stora klyftan kom ju då med beslutet från försvarsmakten

att alla privata militärgrupper ska inordna sig i den reguljär armén.

Det har Purgårsensakt nej till.

Det gillar du inte?

Absolut inte och det skulle han bara kunna tänka sig göra under förutsättning

att Sergei Saigot avsattes och Gratsvimov också.

Hur uppseende veckan har det varit att han kritiserat och vänt sig

så här mot militärledning och Putin?

Det finns väl de som har sett det lite som att han är någon slags clown.

Sen finns det de som ser det som att han släpper ut den här kritiken

som inte får komma ut någon annanstans.

Purgårsen får ju säga saker som andra handlar i fängelse för.

Kallar det för ett krig och så.

Men att det också skulle kunna vara en del av maktspelet inne i krämle.

Alltså vilka är det som har överhandeln?

Vem är det som Vladimir Putin lyssnar mest på?

Är det sådana som Purgårsin eller är det de som vill göra nånting annat

än Purgårsin alltså i kriget?

Moskvan nu i kväll.

I huvudstaden har polis och militärer upprättat vägspära.

Vagnegruppen styrkor i under misssommarhäljen på väg mot Moskva.

Enligt Purgårsin är trupperna 20 mil från huvudstaden

när han på lördagskvällen plötsligt beordrar dem att vända tillbaka.

I ett ljudmeddelande som släpps av hans präst av

säger han att man vänder om för att inte spilla något blod.

Belaruspräsident Lukaschenka Stav skriver att man har nått en överens

och kommer med Purgårsin.

På en video ses en folkmassa vinka av honom.

När han lämnar staden Rostov och en svart surv.

Purgårsin lever ner sin ruta och skakar hund med folk utom.

Purgårsin skriver att han har en ruta och skakar hund med folk utom.

Purgårsin lever ner sin ruta och skakar hund med folk utanför

som springer fram för att ta en selfie innan bilen fortsätter iväg.

Sen är det tyst.

Till måndag kvällen när ett till ljudmeddelande kommer.

Purgårsin säger att syftet var att rädda vagnegruppens framtid

och ställa dem ansvarat i svar.

Inte att stöta rysslands ledning.

Maria, vad är det som händer här som gör att allt vänder?

Ja, den som kan svaret på det vet vad som kommer hända

när närmsta tiden i Ryssland också.

Det här är en väldigt oväntad vändning på ett sätt.

Men samtidigt är hela den här marchen,

alltså den här rullandet mot Moskva också oväntad.

Och även det vi fick se i Rastov-Vidorn, som är en miljonstad

och som är väldigt nära kriget,

att hans styrkor bara kunde utan motstånd först åka in där

och sedan sitta inne på högkvarterat.

Han sitter omgivna de högsta militärade befälhavarna

och diskuterar situationen.

Och de säger, nej, nu får ni åka ifrån.

Nej, det kommer vi inte att göra för en försvarsminister.

Saigoo kommer hit.

Bara det i sig är väldigt uppseendeveckande och överraskande.

Och sen då när de börjar den här uppmarsen

och faktiskt även skjuter ner ett antal helikopterar

och krigsflygplan,

så att det kan vara mellan 10 och 40 döda ryska soldater

som fanns som bok på de här.

Och sen så upplöses allt med att han säger

att de ska återvända till sina baser

och att han ska flytta till Belarus.

Vad som har föregått detta är oerhört svårt att veta.

För det man kan säga är att Vladimir Putin

förhandlade inte med det han kallade för terrorister.

Och det vagner gjorde måste han då se som en terroraktion

att man rullade mot Moskva.

Om det inte fanns, som en del säger,

en del av eliten som faktiskt stödde pregorsin,

att det här var ett sätt att komma åt

det man inte ser som en fungerande presidentskap,

alltså att Vladimir Putin inte har agerat som man vill.

Allt det här känns lite som en film eller kanske konspiration

som du vill prata sig om.

Hur tror du att vi kommer att se på det här när allt har klarnat?

Vi kommer att se att Ukraina-kriget,

alltså rysslandskrig mot Ukraina,

är första gången som makten det besövlade

med Putin, har ärgelt omskakad,

har förlorat sin trovärdighet i många människors ögon.

Jag tror att det antyder att det pågår någon form av

maktkamp, inne i kräm.

När det gäller Putin och pregorsins relation,

som har gått från att vara nära till att ha en så här öppen konflikt,

hur ska vi liksom förstå den?

Vi kan inte förstå den, för vi vet faktiskt inte om de har en öppen konflikt egentligen.

Vi vet inte riktigt var Putin och pregorsin står i förhållande till varann.

Vi vet att Putin inte har nämnt honom vid namn,

och vi vet att pregorsin inte nämnt Putin vid namn.

Kan det vi har sett här rent av, vara början på Putins fall?

Jag tror att fortfarande behöver eliten i krämle Putin,

och därför kommer han sitta kvar, kanske försvagad och kanske mer styrd av

personer i hans närhet, som han inte var så styrd av förut.

Men även om han är försvagad, så är ju hela landet försvagat.

Jag ser inte som en del säger att det här skulle innebära slutet

på Putins era i närtid.

På lång sikt, så klart han är 70 år, och vi vet att det kommer ta slut,

men kanske inte så snabbt som många önskar.

Tänk om honom när det kommer till Moskva.

Då står man plötsligt inför inbördesstrider mellan ryssar.

Det talar jag alla om, att inbördeskriget är nästa steg.

Och det här var ju steg ett, kanske, men som tog slut.

Tack, Maria. Tack, Caroline.

Seend på måndagskvällen bröt Vladimir Putin tyssnaden efter helgen.

Han kallade uppbrorets organisatörer för förädare,

men gav samtidigt vagne soldaterna tre alternativ.

Skriv kontrakt med ryska armen, åkt i Belarus,

eller återvänd hem till era familjer.

Det var allt från Dagens Eko. Vi hörs igen i morgon.

Programledare var Caroline Kernen, gäst Maria Persson Lövgren

och producenter var Katja Magnusson och Ulika Lindqvist.

Machine-generated transcript that may contain inaccuracies.

Wagnergruppens ledare Jevgenij Prigozjin har gjort uppror mot den ryska militärledningen och mot president Putin. Hör hur dramat pressar Putin mer än någonsin.

Sveriges Radios Moskvakorrespondent Maria Persson Löfgren berättar historien om Rysslands president Vladimir Putin och Jevgenij Prigozjin som leder den paramilitära Wagnergruppen. Hör hur vänskap byttes till fiendskap.

Programledare: Caroline Kernen

Gäst: Maria Persson Löfgren, Moskvakorrespondent

Producenter: Katja Magnusson och Ulrika Lindqvist

Med klipp från: The Guardian, The Times, TV4, Deutsche Welle, CNN, ABC News, Vice, The Telegraph, Al-Jazeera, Sky News, CBS, Reuters, Prigozjins egna meddelanden på sociala medier, NBC