Dagens Eko: Misstänkt ryska drönare kraschar i Rumänen – därför tonas hotet ner

Dagens Eko Dagens Eko 9/22/23 - Episode Page - 20m - PDF Transcript

Milan, vad man tror är ryska drönare har kraschat i Natollandet Rumänien.

Blir det storkrig nu?

Ja, men visserligen så säger ju Natus reglar att en vätnad attack mot ett Natolland ska se som en attack mot alla medlemsländer.

Men just nu i den här stundet så vet ingen om det var en vätnad attack, alltså avsiktlig.

Det här är dagens eko med Karl Kadhammar.

Idag, misstänkt ryska drönare kraschar i Rumänien, därför tonas hotet ner.

The Three Seas Summit in Romania kicked off today

Bucharest Rumänien den 6 september 2023.

28 personer sitter kring ett stort rundt bord i en sal med marmorgolv och flaggor längs väggarna.

Det är den årliga konferensen Three Seas Initiative, med 13 länder i central och östeuropa som ska inledas.

Jag skulle vilja läsa till den sista informationen om identifikationen av Rumänien,

av komponenter som kan bli en drön.

Men händelsen överskuggas av dramatiska media rapporter från landets gräns till Ukraina.

Ryska anfall i Ukraina kommer ju allt närmare NATO-landet Rumänien och senast igår.

Vi vet att någonting har slagit ner på Rumänsk territorium, precis in till gränsfloden Donau.

Där har delar av vad man tror är ryska drönaruppdragts,

och Rumäniens president Klaus Johannes understriker situationens allvar.

Om det är confirmat att de här elementen belongerar till en ryska drön,

så är det en situation som är helt inadmissiva,

och en seriös violation av sovereignitet och territoriell integritet av Rumänien,

en NATO-alleg.

Gäste Milan Cielevic, östeuropa-korespondent på Sveriges Radio.

Ja Milan, du är ju på plats i Rumänien just nu.

Berätta, vad befinner du nästan?

Jag befinner mig ganska i omedelbar närheten av Floden Donau,

nära den här Donau-Delta, där det har varit en stor dramatik de senaste veckorna,

med ryska bombningar mot Ukraina, som ligger alltså på andra sidan Donau.

Och jag är på den här sidan som är Rumänien, jag befinner mig på ett café,

och runt om mig så ser vi egentligen bara fält, det är åkomark,

här är liksom den börjaste delen av Rumänien.

Och den här dramatiken som har utspelat sig på sistone,

hur skulle du säga att den har påverkat Rumänien?

Ja men så här, Rumänien har i allra högsta grad känt av krigets närighet,

eftersom man delvis har sin gräns mot Ukraina då,

och så har man en 25 mil lång kust mot svarta havet,

där det ryska invasionskriget mot Ukraina har intensifierats allt mer,

det har pågått hela tiden blivit mer och mer efter tid,

och redan i början av året så ska ryska robotar passera genom Rumäniens luftrum,

och detta är enligt ukrainiska uppgifter då man ska säga.

Och det här handlar också om robotar som man vet var på väg till Ukraina.

Rumänien förnekade då att robotar passerade,

att de menade istället att den ryska robotfluget nära landets gräns.

Rumänien har påverkats av kriget från början,

och det har varit en känslig sak också varje gång då har hänt incidenter.

Ryssland hoppar av spannmålsavtalet med Ukraina,

avtalet kommer inte att förlängas,

vi rapporterar flera nyhetsbyråer.

Sen Ryssland rogs ur spannmålsavtalet tidigare i juli,

eftersom man då inte tyckte att man fick sina villkor uppfyllda,

så har den ukrainska kustregionen vid Miljonsstaden

Odessa-bombats hårt av Rysslands militär.

Och det har man gjort eftersom Ukraina flyttat spannmålsransporterna dit

till det här donor och delta som jag befinner mig i nu.

Och donor är den floden mot svarta havet som utgör själva gränsen

mellan Rumänien och Ukraina.

Så står man på den rumenska sidan kan man se över

till de ukrainska hamnarna på andra sidan.

På vissa ställen, faktiskt mindre än 3-400 meter över till andra sidan.

Ryssland sa detta woman,

senaste avdelningen stannade de igen.

Det är mycket bombatser.

I och med jag har lokalbefolkningen klagat på att dröna

ofta flyger mycket lågt över Rumäns territorium.

Och flera lokalinvån har fått fönster för stöd av tryckvåg

och från bombor på andra sidan floden.

Och de beskriver också hur de vaknar om mättarna

av stora explosioner på andra sidan floden.

Är det de här bombningarna som leder till att man hittar

de här påstått ryska drönarna på Rumänsk mark?

Ja, troligtvis.

För natten till måndag den tredje september så bombar

alltså ryska stökande ukrainsk hamn i Ismail

in till Donau.

Och det är inte första gången det händer,

men den här gången skiljer sig från tidigare gånger.

Morgon där frågade honämligen Ukrainas uttrycktesminister

Dimitri Kuleba ut med att Kiv har bildbevis

som visar hur ryska drönare har överträtt gränsen till Rumänien

under en attliga tank.

Bildbevis, hur ser den typen av bildbevis ut?

Ja, BBC faktiskt har tittat på de här bildbevisen

och enligt BBC så är det väldigt svårt att se

vad som egentligen händer och exploderar på filmen.

Den visar explosioner, men det är svårt att säga

var någonstans det är och på vilken sida.

Från BBCs sida så sade man att man inte vågade slå fast

någonting utifrån den filmen man har sett.

Men i det här skedet, hur reagerar rumenska myndigheter?

Inledningsvis förnekar man uppgifterna.

Och det är Rumäniens uttrycktesminister,

Luminita och Odebetsch,

som i den här tidpunkten befinner sig på en resa i Berlin,

säger att det inte finns några uppgifter som pekar på

att ryska drönare ska ha slagit ner

eller exploderat i Rumänien.

Och landets president Klaus-Johanis säger under tisdagen då

den 5 september att inga drönare eller liknande utrustning

är nått Rumänien.

I det här läget hade man inte tillräckligt på fötterna

för att säga att ryska drönare har faktiskt slagit ner

det man har rapporterat precis då när den här nyheten kommer.

Och ett annat problem när jag har pratat med folk här

är att radarsystemet som man använder,

det är designat mer kommissionellt,

alltså att man ska upptäcka hot på högra höjd.

Så drönarna som flyger mycket lägre,

de kan man inte se eller ha inte kunnat se på radaren tidigare.

Och sen ska man också hålla i årtanke

att de här striderna i och kring donordelt,

att de sker på ställen där det är sparsamt och bebotts.

Det gör också att man från marken lätt kan missa drönarna.

Det finns inte tillräckligt med människor

som bor här som ser drönarna komma.

Nu har Rumänien utrustats med vissa radarsystem

som man kan se lägre med.

Men de ska ha en kort räckvidd

runt 30 km så de räcker inte fullt ut heller.

On Wednesday,

Romain's defenseminister, Angel Tilvar,

said that he could confirm

that parts resembling a drone fell on roaming in territory.

Det som händer sen, efter att initialt har förnekat

att det ska ha slagit ned drönare på Rumänsk mark,

så hittade rumänska militärexperter

delar som man missstänker kommer från drönare

i en by som heter Plaro

i Tolcea County som det heter.

Och detta är mittemot en ukraniska stadionisma in.

Man ska hålla i huvudet

att det som händer är ganska logiskt

att en rumänska ledning alls inte säger för mycket till en början

om de inte vet, för vi är i ett mycket känsligt läge.

Där alltså NATO kan ställas mot Ryssland

och då måste man överväga varje ord.

Så när den ukraniska sidan säger

att någonting exploderat över Rumäns territorium

är man noga med från Rumäns hållet

att säga att så har inte skett

om man inte till hundra procent vet att så har skett.

Hur ser de här drönardelarna ut?

Som jag har sett så är det ju olika svarta delar

som enligt militärexperter ska röra som delar till drönare

och identifierade så kallade chaheddrönare

och vilket material det rör sig om det är svårt att bedöma

att det kan vara plast eller koldfiber.

Hur reagerar lokalbefolkningen på det här som har hänt?

Har du pratat med några människor?

Ja men det finns så klart en påtaglig rädsla

för när det bombar så nära folks hem.

Och på natten så kan man ju se enorma explosioner.

Människor som bor nära kan känna tryckvågar

deras rutor skallra.

Och eftersom det bombas bara några hundra meter bort

är det ju inte osannolikt att en olycka kan hända

och det har ju folk med sig.

Man är också rädd för att dra sin i kriget mot Ryssland

eller alla är inte det.

Men en del människor som uttrycker det

är att man inte vill att den romenska ledningen

eller ens ledning ska göra ett misstag.

Så där finns det ju en nervositet.

Samtidigt av andra sidan då,

en kille jag pratade med sa exempelvis att

nej, vi är egentligen inte rädda

och vi tror inte att det kommer att bli eskalerat

här så att vi hamnar i krig med Ryssland.

Det här påverkar oss på olika sätt sa han.

Och det är ju priserna har gått upp

och det stör sig folk som har business här nära.

Och det är ju det som har gått upp.

Och det är ju det som har gått upp.

Och det stör sig folk som har business här nära gränsen.

Det störs också.

Men i det stora hela så säger ju folk att

i läget just nu så är de ju inte rädda

för att Ryssland ska angripa Rumänien just.

Nu senast den natten till i går då

när ny drönare slog ner på Rumensk mark

så var det väldigt nära en militärbas.

Onstånd den 13 september så stöter man då

på fler drönare på Rumensk mark.

Och nu börjar Rumänena mobilisera.

Vi har beslutat att plocka

runt 600 soldater.

Bland annat så förstärker man gränsen

med 600 soldater.

Man flyttar också mobila skyddsrum

till Plowor då.

Det är stället att man först hittade de första drönarna

som har hamnat ner som ligger precis vid de här.

Hur ser de ut?

Det är ju egentligen enkla betongkonstruktion

och då som man kan krypa in i väldigt låga

så man får ju bara sitta nere

då man kan stå upp rätt i dem

och så är de så att omgärda

av sandsäckar som ska skydda.

Och det är ju så att det är det här

när det ramlar negra i oss

och det är då folk kan bli skadade

även om det är ju förmer

som kan väga mycket eller komma

högt uppifrån luften

och då kommer de ju säkert att skydda

de här skyddsrummen.

Så som jag kan se dem.

Gör man något mer?

Ja, helt nyligen så beslutade man också

att stänga luftrummet längs

med hela denna del

på gränsen till Ukraina.

Och det innebär då

att om rumenska försvarsdepartementer

så bjuder de ut bemannade

och obemannade flygfark hos er

att flyga inom 30 km

för gränsen till Ukraina

och lägre än 4 000 meter.

Det betyder att man nu

alltså kan skjuta ner drönare

eller annat som kommer in över

rumens luftrum.

Men Milan,

medan allt det här pågår,

har Ryssland sagt något

om drönarna på Rumäniens territorium?

Ja, egentligen har Ryssland

inte kommenterat

de här händelserna.

Rysslands ambassadör i Rumänien

kallades upp till Rumäniens

försvarsminister.

Så nog Ryssland av Asse

om all uppståndelse som är nu

efter att de här drönarna

har hittats på rumänsk mark.

Men själva har de inte

kommenterat händelserna

på något sätt.

Söndagen den 17 september

tar drönaredramatiken

kring Svarta havet

en ny vändning,

den här gången i Bulgarien,

som också är ett natoland.

I turistorten Tjölinovi,

70 km söder

om gränsen mot Rumänien

och tvärs över havet från Krimhalvön,

upptäcker den bulgariska armen

en drönare som bär sprängmedel.

Den ligger på en sten

mellan stora klippblock

precis in till havet.

Varifrån den kommer

eller hur den hamnat

på Bulgariens kust

är inget som meddelas.

Men enligt Bulgariens försvarsdepartement

har det med största sannolikhet

att göra med kriget i Ukraina.

Under måndag den 18 september

genomför den bulgariska armen

en kontrollerad sprängning

av drönaren.

Ja, Milan,

att Rysslands anfallskrig

mot Ukraina riskerar

att kunna spela över

rent fysiskt

på andra länder,

är det något nytt

vi ser nu?

Nej, det är ju inte helt nytt.

Med tanke på alla de hög

teknologiska vaten som används,

kan mycket gå fel och ibland göra det.

Vi har sett tendenser till det tidigare.

I maj blev det exempelvis

känt att en rysk misil

hade landat i en polsk skog

i slutet av förra året

och med en utan stridspets.

2022 dödades två personer

när en felafryrad ukrainsklutt

vans misil följde ner i Polen.

Men om tidigare misiler

vid Någet är enstaka tillfälle

på murkurs,

så handlar det nu

om intensiva stridigheter

som sker precis vid gränsen.

Risken är mycket större

för att Någet ska hamna utanför

att ställa till med skada

i exempelvis Rumänien.

Samtidigt,

om delar av en drönare faller

ner efter att den har skjutits

ner av Ukrainas försvar,

då tror jag inte risken

för en konfrontation

mellan NATO och Ryssland

är särskilt trolig.

För båda sidorna gör nog allt

för att undvika detta.

Och Rumäniens president gjorde ju

rätt kraftfulla uttalanden

kring de här upptäckterna.

Men vad har NATO sagt egentligen?

NATO har

uttryckt stöd för Rumänien

vid olika skynda tillfälle,

men de har inte kommenterat

händelsen mer än så vad jag sett.

Ja, och det där är ju intressant.

Det känns ju som att

återkommande under Rysslands

krig i Ukraina

har varit så att NATO

agerat ganska kyligt

efter de här incidenterna

i Polen som du nämnde tidigare.

Och även nu känns det liksom

att NATO vill tona ner situationen.

Hur ska man förstå det?

Ja, men det är ju just det här

att många gör bedömningen

att NATO gör allt

för att inte eskalera situationen.

Det är ju ganska självklart

för en eskalering,

alltså en direkt konfrontation

mellan NATO och Ryssland.

Det skulle innebära

att vi stod på randen

till ett världskrig.

Och det här vill ingen

vara sig väst eller Ryssland.

Det är också i ljuset av det

man ska se när

rumenska regeringens försiktiga tassande

när det gäller att anklaga Ryssland

för det ena eller det andra

och varför man i början då gick ut

och sa att det inte var

några drönare.

Man är oerhört försiktig

med att gå ut för hårt

och för mycket innan man vet

eftersom det kan få

så himla stora konsekvenser.

Men hur mycket nagg kan man

tolerera så att säga?

Hur allvarligt är det här

för NATO?

Det är allvarligt för NATO

när det passeras gränser

och drönare hamnar på fel sida

eller misiler.

Men så länge,

om vi ska kalla det nagget

inte förvandlas till någon

till katastrofalt,

utan handlar om nedfallande

bitar av drönare

så kan det ju pågå ett tag

utan att det leder till

annat än ordkrig och fördömanden.

Och det här är min gissning

som men utifrån

att när försiktighet gäller

för att inte eskalera situationen

så tror jag det är så.

Just det.

Samtidigt,

hur allvarligt är det här

för Ryssland?

De vill väl heller

inte provocera NATO för mycket?

Vem stressas mest av det här egentligen?

Just nu skulle jag säga

att Ryssland har väldigt mycket

att förlora på det som sker

eftersom man drönar

och flyger så nära

ett annat landsteritorium

så tappar man ju fokus.

Ryssland vill ju

nu upprätthålla ett hårt trycknad

i att stoppa det här

spannmålet

att skeppas vidare

från Ukraina.

Man är säkert medvetenom

på rysk sida alltså

att den större olycka

med döda människor

i ett naturland skulle

vara ett katastrofalt scenarie.

Allt sånt

som tar bort deras

alltså rysslandes fokus

från att bomba spannmålet

är nog störande.

Men,

det är svårt att inte se det här

som att ryska anfallskriget

kriper närmare

NATOs territorium.

Hur ska man tänka ett sådant här läge?

Hur stor är risken

att kriget sprider sig

till det här området?

Det finns ju

ingenting som tyder på

alltså i nuläget

att Ryssland skulle ha ett intresse

av att eskalera kriget

till romanskt eller annat

NATO territorium.

De flesta bedömar sig också

att rysslands militärer

förmåga egentligen bara

räcker till för

att föra krig i Ukraina

och det sista de vill nu

är att skapa konflikter

på fler fronter.

Och,

vad händer nu?

Just nu pågår en utredning

i Rumänien

om vad som händer

när drönarna kraschade i landet.

Men det viktigaste i den

kommer inte vara

exakt vad som hände

utan vad själva

intentionen var.

Det

är avgörande

för hur NATO kommer

att reagera.

Tack, Milan,

för att vara med.

Tack.

Och det

var allt från Dagens Eko.

Vi hörs igen

på måndag.

Programledare

vokalkad Hammar,

gäst Milan Jellevic

och producent var jag,

Marina Nilsson Malmström.

Hör gärna av dig till oss,

Mela på Dagens Eko

att Sverigesradio.se.

Machine-generated transcript that may contain inaccuracies.

En väpnad attack mot ett Natoland ska ses som en attack mot alla medlemsländer. När vrakdelar från vad som tros vara en rysk drönare hittas i Natolandet Rumänien ökar oron för ett storkrig.

Bara några hundra meter från den ukrainska gränsen har rumäner sedan länge levt med ljudet av bomber och tryckvågor som krossar fönster. Nu bygger myndigheterna skyddsrum och luftrummet har stängts. Samtidigt upptäcks ytterligare en drönare i grannlandet Bulgarien.

Hör Milan Djelevic, på plats i Rumänien, om lokalbefolkningens oro och varför Nato gör allt för att deeskalera läget.

Programledare: Karl Kadhammar

Gäst: Milan Djelevic, Östeuropakorrespondent

Producent: Marina Nilsson Malmström

Med klipp från: AFP, The Guardian, The Telegraph, CNN, CBC News, SVT samt Youtube-kanalerna Global News, TVP World och Poland Daily Live.