Radio Mørch: Mímir Kristjánsson er tilbake!

NRK NRK 6/5/23 - 1h 32m - PDF Transcript

En podkast fra NRK.

Radionmørk!

Denne episoden er spilt inn før radiummørk ble en del av NRK.

OK, da er det Mimir Kristiansson igjen, her på Radiummørk, i et comeback.

Akkurat som at podkasten gjør et comeback. Koster dere med i dagens episode og kjo hei.

Hva er det som gjør det?

Det har ingen tro på, det er USA's tide over.

Det har venst å si folk sagt så lenge jeg kan huske.

Og meint hele tiden.

Det er klart at du hadde en vold som amerikansk dominans i verden på 90-tallet,

som kanskje ikke kommer tilbake.

Du har en andre aktører, og det er ikke bare bra, det hele har Kina.

Men at USA skal kollapse.

Det tror jeg er ganske...

Det er litt så for en formatisk borgerkrig, kanskje på en måte.

At de frontene som selv ser skildret i UXA,

som på et eller annet tidspunkt er for nok, av hverandre.

Ja, en politisk kriset kan du sikkert få.

Men at USA, som er et svært kjempe ressourcerikt land med masse teknologi,

at de på en eller annen måte økonomisk skulle kollapse...

Og med militærkraft nok til å forsyne seg av det de måtte trenge i resten av verden.

Apropos, synes du om dette skipe i Norge, jeg bare så på, det var en stort det.

Nei, altså...

De har blommet på markedsføringen, så verdenens største hangar-skip...

Så jeg er jo fast å vente å få kruesskip med 10.000 passagerer inn i vågen.

Og det er jo ikke...

Det er jo større dette, men det er jo faktisk...

De burde markedsførte noe for ren markedsføringsperspektiv.

De burde sagt det er verdens farligste skip, eller noe sånn.

Verdens største hangar-skip, det er...

Det var som en kompisamme sa, det er som å si verdens største mus.

Det er fortsatt mindre enn en rotte.

Det er ikke så fett.

Nei, altså, det jeg synes om det er skipet...

Jeg er veldig delt på det her, for jeg er jo en liten gutt som synes det er skjekt med store ting.

Og store våpen, altså...

Jeg har lyst til å gå og se...

Det vil jo være et idiotisk nekte, for jeg synes det er fett med å se på sånt, liksom.

Det som å se på noe...

Det var skuffende som du sa jeg, men det er jo sånn man synes er gøy å se på en romm...

Ja, selvfølgelig.

...som lett, altså en rommrekk.

Gå på teknisk museium, liksom. Det er grei.

Så det er jo gøy.

Det er jo gøy å se om du vet ikke hvor sterk det står i dag.

Nei, men på den andre siden blir vi veldig flau, kanskje særlig over...

Altså, ikke over folkflest, men over medierne som er sånn...

Det skipe er jo her, fordi det kriger ukrainer.

Og de skal markere noe for Rusland, og kanskje de to må åpne våren derinne, så vet.

Og et eller andet...

Det er litt en forklaring hørt her, som var noe som spurt myndigheten, eller sånn.

Har dere spurt om de har atomoppen?

Nei, nei, vi trenger det. Det er dere ikke lov.

Da trenger jeg... Da sier dere til 12-esen.

Nei, altså, realiteten er jo bare at...

Hvis du er allert med USA, så har du ikke lov til å spørge om det er atomoppen og båd.

Det blir sett på som en halvfientlig handling.

Og jeg aner ikke om de har atomoppen eller ikke, men det er absolutt ingen som vet det,

og det finnes ingen som kommer til å få svar på det.

Det har drevet på atomkraft.

Ja, det er spennende, men det tenker jeg også er en fin måte å...

Derfor at du skal kunne gå lenge uten å fylle under krig,

men det er også året et måte å ha litt atomoppen på plass.

Ja, og det er også verdens som du utslipser i kip, opp og på.

Ja, det er egentlig litt fremtiden, da, på det hele måte.

Nei, men det er det jeg blir...

Kjøleste ned av vannet, da, eller?

Vetter jeg ikke.

Det er en ganske imponerende innsknererarbeid.

Teknologi, ja.

Men det jeg synes blir det som fløter de der, når det som...

En ting er at vanlige folk har lyst til å se på et stort chip.

Gip i fff, så gøy. Kjempe stort våpen.

Men når, liksom, dagblad og vege går inn i en sånn jubel modus,

for at det som tross alt er et veldig stort våpen, er i Norge.

Altså, det er jo ikke et tegn på at verden er et bra og trygt og fint sted,

at det kommer et kjempe stort masse leggesisvåpen i Oslo Fjoren på måte.

Så jeg føler i hvert fall at metene burde gjøre en...

De burde nå være voksenakter klare å formidle noen av de vanskelige spørsmålene rundt.

Det der, da.

Ja, for det er vi jo snakket om litt før, at det har kanskje bytt ut litt.

Nå ganger det at de igjen stolt meg, liksom, og roende med den.

Den naturlig, den står i hvert fall groende, liksom.

Men hva skal man si, da, liksom?

Vær det litt kritiske til at USA flotter?

Jeg stiller litt spørsmålstegn med behovet.

Rusland vet jo at USA er våpen.

Faktig måt tenker jeg, det må ikke vise at det størser skipe deres er så lite.

Jeg føler at jeg blir mindre trygge.

Altså, dette slet du rødt litt med, for alle vil jo spørre oss om det er skipe,

og de vil jo helt sammen skulle si så dumme og rasende ting som mulig.

Men det er skipe er jo bare et symbol.

Det er skipe betyr jo ingen til politisk.

Norge's alliansam USA, Norge's forhold til USA,

som vi kan være skeptisk der eller positivt, eller hva det vil.

Det består jo enten det er skipe i Oslo Fjoren,

eller ikke.

Så er det kanskje et politisk spørsmål knyttet om der er to måten om bordet,

og det er jo et sånt spørsmål.

Og så går det kanskje å kritisere med de dekker inn,

men det er jo utrolig medaktig på en måte.

Men hva er problemet med om der er to måten oppe nå?

Nei, det er fullfølge det er så mange.

Ja, og så er det kanskje et problem når det avgjort hvor langt noe går,

for det har vi jo sett noe grenser før,

og hvis de bryter så er det en ny politisk linje fra Norge.

Det er jo det som er med at to måten når Norge har jo en regel,

et vedtak, det skal ikke være at to måten på Norskor.

Ja, da er det veldig relevant.

Og da er det jo veldig relevant om det er at to måten på en båt som ingen kan svare på.

Kunne vi sende tolv vesene på dem.

Ja, altså stråle myndigheten er jo ut å ta dag,

eller de rundt den båtene hele tiden,

men det er på grunn av at to måtte noen som driver det da,

for vi som sjekker om utslip og ja, sånn og ting,

så de driver med noe, kontroller de, kjønner du?

Nå så sa det meg at vi hadde atomkraftverk i Norge,

det trok jeg nå på.

Det har ikke jeg hørt om, det er til Sverige jeg har hørt.

Nei, man har hatt så vitt jeg givet på Børsje seg feil av,

men man har hatt et på kjeller i lille større,

man har hatt i halden, men det er sånn forskningsatomkraftverk.

Og det er masse trøbbel med avfall og sånn fra det,

da er det faktisk ikke ganske gamle,

men det er noe sånn reaktor som man har brukt for å forske før,

men nå tror jeg de er nærverket.

Jeg bare på generelt grunnlag,

litt skeptisk til at vi skal ha atomkraft i Norge,

fordi når jeg ser hvor vanskelig vi synes det er å bygge en tunnel til Follo,

så er jeg sånn enkelt at da skal vi ikke ta ansvar for masse atomafall.

Men det er kanskje ikke banen Norge som skal bygge det.

Nei, det er en god poing.

Jeg kanskje skulle ta de som har fått ansvar for atomkraftverket,

kan dere også bare legge til en liten greie på kontrakten?

Gider dere å bygge den tunnelen til Follo også?

Dels som har onkel ingenjører?

Jeg er mest skeptisk at atomkraftverket er sånn...

Altså, jeg er sånn mye mindre negativt atomkraftverket var før.

Jeg synes ofte at det er...

Ja, der skjedde en endring med folkart som,

ok, det er faktisk ikke så ille.

Og de argumentene følger jeg litt ofte preger,

sånn følgerier og frukt og sånn, det mener jeg.

Men fortsatt har jo Norge vannkraft,

så Norge har jo masse strømmes.

Det er egentlig ikke noe strømmen, krisen Norge måtte løse.

Og alle bilene skal bli elektriske, det vil jo kreve mer strømm.

Ja, det vil det, men Norge har stort kraft over skudd nå,

og så er jo spørsmålet hvor...

Hva vil vi litt å gjøre med den kraften?

Og hvis du for eksempel skal elektrisere alle oljeplattformene

for å kutte norske utslip,

men verdensutslipp er nesten vi sammenløser.

Den framstå for meg er bare komisk å gjøre oljeplattformen elektriske.

Det er sånn...

Jeg har fortsatt ikke skjønt hvordan det er mer enn en vits.

Nei, det er en vits,

men det er redningsplanken til det norske oljeindustrien.

Å ja, hva så?

Det er et poeng i at når oljen brenner seg i utlandet,

i gasten brenner seg i utlandet,

så går det ikke på Norge i sitt klimarenskap.

Det går på Tyskland og Nederlandset.

Men utslipene på plattformene,

de går på Norge i klimarenskap,

så hvis du får elektrisere...

Er det så høy da?

Ja, i Norsk sammen er det veldig høy da.

Men Norge, det er det som er så rart,

at Norge har jo egentlig gjennom 40 grønne skifte,

bostad for at vi selv går litt i utlandet,

fordi med alt strømmen vår,

er jo faktisk...

Men hjelpigaet bare i Norge,

nå skal jeg gjøre motstand mot den neste mine mikrisjensen.

Det hjelpigaet bare i Norge har noe målene sine,

hvis vi da det sitter på nok

til å redde global oppvarming og all over,

så måtte vi å gjøre...

Det måtte vi gjøre på en måte...

Det er jo hele verden som blir for varm.

Ja, i hun, og dette når du gjør det som i motstånd,

dette er jo det jeg mener, men på en måte...

Nei, dette er jo bare å flytte noe fra en kolonne til et annet,

i et ekselark.

Det er jo egentlig ikke noe veldig stor endring

på globale utslip,

fordi gasten som i dag brukes å drive,

det er gaskrattverk på plattformen, da.

Den gasten skal jo selv ikke, istedet for.

Så den brennes jo i nedlandet av duskene og egen annen.

Hvor mye er det på en oljeplattform?

Grunnen til at det for meg høres ut som en vits,

er som at det er som å sette en blomst på et vapen.

Altså det er sånn at oljeplattformen er der for å producere olje.

Det er riktig.

Så hvorfor skal akkurat det?

Det er sånn... Det blir komiskt der, men da glur jeg også på

hva det reelle er det sånn at oljeplattformen faktisk bruker

så sinsøk mye at det er mer enn fly, liksom.

Ja, ja, det er det nok.

Men utslipene til produksjonen er ingenting sammen med utslipene

som skjer av oljen vi har eksporteret.

Så det er simulikt på hattet.

Ja, men på måten klimaautalen er lagt,

på klima-månen er lagt, så kommer Norge veldig godt ut.

Hvis oljebransjen i Norge er klare å bli helt latterne med oljebransjen,

så er det slik å bli utslipsfri.

Og då mener de ikke at oljen som de selger det utlandet

der den brennene bruker som i produksjon og alt mulig.

Man pumper faktisk ikke opp olje, man pumper ned og så kommer den opp.

Det er så stavangende og masse.

Men hvis de lykkes i det, så vil Norge drastisk

kredusere sin klimares utslip internt i Norge.

Då kan man si man nåd klima-målene i 20.30 eller 20.50

eller allige morgenene man satt i oss,

jule og fortsette å tjene oss grepserike på utslip i andre land.

Og oljebransjen var opprindelig mot elektroviseringen,

fordi de sa bare, det er jo ingen vits.

Men så plutselig kom disse klima-målene og det var egentlig en god ting,

men som hadde den en bieffekten at alle nødt å prøve

å få flyttet utslipene et eller andet annet sted.

Og nå er oljebransjen megafor elektroviseringen,

fordi det skjønner at det kan redde oljebransjen fra klima-måsten

i mange tider.

Jeg har fortsatt ikke helt skjønt,

fordi vi alle er enige om at klima-akidisten er veldig kip

og menneskeskap og så videre og så videre.

Og så er jo veldig mange siodater.

Vi må stoppe, jeg kommer til å si, pompe-polliet, Miimir.

Men det er bra det.

Vi må slutte å pompe-polliet.

Fordi disse som aktivisten, Ex-Inch Rebellion og disse som jeg,

jeg kan ha respekt for den type aktiviteter,

men jeg undrer bare litt hvor rett de har.

Fordi når jeg hører Kettel Solvik Olsen fra FRP si,

men hvis ikke vi gjør det, pomper opp den olja,

så gjør bare Saudi Arabia.

Så skjønner jeg ikke hvorfor han tar feil.

Nei, og det er ikke sikkert han gjør heller faktisk.

Altså, akkurat dette er jo et kjempestort spørsmål for oljemarket.

Noen skal ha den olja uansett om det er et norsk flaggpån,

eller Saudi Arabia.

Sansynligvis er det mye bedre,

men dette er jo det som er rart for Norge.

Sansynligvis er det mye bedre,

og prøver å begrense etter spørsmål om etter olje i verden.

Men Norge har jo minimal inflytelse og makt over det.

Men å begrense produksjonen i Norge,

er ikke sikkert at føret er så mye.

Det forskrer veldig uenig om noen som mener det fører til

litt stigende oljepris,

og noen som mener det har ingenting å si,

og kanskje til og med mer utslip,

fordi det er mer utslip fra olje,

måten man henter olje fra skifarga...

Ja, i andre land.

Så det kan til og med gå galt, liksom.

I andre land, og man blir desinarer av inn og diktar.

Men det er veldig beleilig for Norsk å...

Veldig beleilig for Norsk å...

Det kan ikke et stort 100% på.

Det er enig,

dette er jo litt som tobaksindustri og argumentasjon,

så det må man å huske bra.

Men det som er så rart med Norge,

er at Norge har ganske stor inflytelse over oljeproduksjonen.

Ikke i supermøye verden sammenlegger,

men til og med så lite land som Norge er,

så betyr det ganske mye.

Og derfor tror jeg nok at i Norge så har veldig mye om krimakampen.

Men handler om det da,

og begrenser produksjonen av olje,

iskje oppen i oljefelt, og så videre, og så videre.

Mens på en måte,

de virkelig i krimakuttene globalt,

de må jo, desverre da,

ta oss av andre land,

og så er jo spørsmålet,

hva betyr det for Norge?

Betyr det bare sånn,

dritt i verden her i å toten, eller hva det der uttrykket der er.

Men jeg kan bare fortsette med vårt,

og med så lite uansett,

det må gjøres et sje i Kina, sånn.

Så det er jo et sånn dilemma på en måte.

Det er jo helt sant, som Sully Goldstein og de FNB,

og Norge kanskje redder hele verden.

Det er jo trolig nøy.

Det er spørsmålet, men de hele tatt kan bidra,

her er det enkelt det jeg lurer på.

Ja, og det kan vi å stoppe og pumpe på det.

Ja, jeg tror nok,

altså dette er jo et grunn der det ikke drar som på det,

at jeg er jo mer gode og positiv

på en måte på denne samme geografisk måte.

Hva ville Trædal sagt da?

Nei, han ville sagt, for dette er en sånn kjempe strid,

men noe forskere.

Så er vi en Trædal eller ene de, han ville sagt at,

jo, det har effekt,

og det har effekt i alle fall på to måter.

Det er ene, disse forskere på SSB, som mener at

for hvert træde olje for at Norge kutter,

så blir det et bort i verden.

Så det har bare en trædels effekt, men det er jo en effekt.

For de priser går opp på olje når det er mindre olje i verden,

og då bruker folk mindre olje, for då begynner de å leite ut andre olje.

Ja, og fysisk haften må begynne å si at Sully må kutter de utene,

for da er det ikke så forblitt så dyrt.

Det blir mer penger i elektrifisere ting der, for eksempel,

for det er dyrt å ha oljebensin alt mulig.

Ja, men det kan jeg...

Det er de SSB-forskere, og de er ganske sånn...

Jeg er ikke meint vondt, men de er skriveborsøkonomer på en måte.

Og så har du alle de oljeforskere, og de mener at dette ikke stemmer,

fordi de mener at Saudi Arabia sånn har så mye olje på lager,

at uansett kan Norge, og så bare...

Altså, de holder jo tilbake i sin oljeproduksjon for å holde prisen oppe.

Så hvis Norge fjerner det, så vil bare Saudi Arabia

kjøre ut dobbel som i olje, og...

Hvordan har de SSB-forskere kommet fram til sin påstand?

Har det skjedd på noe tidspunkt, eller var det noe der?

Nei, det er en modell...

Å ja, det kan være et halv dika med sitt regnskap,

nemlig en sånn teorie om Saudi Arabia sitter på et og helt olje.

Men her kommer den store utfordringen.

De oljeforskene, som jeg tror i utgangspunktet helt riktig,

har bedre peiling på oljemarkedet enn de SSB-forskene.

Hvem betaler de?

Hvem betaler de? De er også uten undtakk jævlig innsøsa i den bransjen.

Det er ikke sant.

Så det er litt vanskelig å vite hvem man skal stole på her,

fordi jeg tror nok de kan mer om akkurat oljemarkedet, men samtidig...

Ja, det er et litt grunnplett.

Jeg tror at podkastet som inn har blitt populære,

eller Wolfgang Joe Rogan, hvem som helst.

Det er nettopp at det er så mange sånne situasjoner nå,

hvor du hører alle synspunktene,

men så har den liten følelsen at alle har noe investert i hvert sitt ståsted.

Så hvem skal jeg, som er åpen for alt,

men bare å vite hva som er sant hører på?

Også er det selvfølgelig ikke meg, kjære lytter, bare så det jeg har sagt.

Men jeg er i hvert fall helt på ekte åpen for alt.

Ja, det er ikke...

Jeg bytter til om synspunkt tre ganger enn om vi skal punkt på oljevekken,

eller hva de drøstene har.

Nei, det er jo ikke gitt at det finnes noen du kan på en måte stole på.

Alle har jo inn i dette med sin agenda og sine greier og alt mulig,

og så må man jo selv finne ut, kan man mene føle på det,

hvilke verdier som er viktigst eller sterkest.

Men det mener jeg at klima begge sånn har gjort en sånn taktisk blemme,

fordi de har et enormt sterk fokus på vitenskap.

Og det er ikke så rart, for jeg har brukt masse tid på å bevise

at klimaendringene finnes på det mellom vi har for å søke sannhet.

Ja da, men politiske løsninger er aldri vitenskap.

Men en gang du kommer videre til neste steg,

ikke klimaendringene finnes, er menneskeskapet og sånt,

men hva skal vi gjøre for å møte det,

så vil alle masse vitenskapsfolk være helt uenige om det.

Og så er det veldig varje hvilke land kommer du fra, hva bakgrunnen har du,

og hvor er du farlig?

Ja, du får hele den der med at hvis du skal be innen de har slutt å bruke drivstof,

så kan de si, men dere har jo holdt på med det i 200 år.

Når det er vårt tur, om dere stopper fullstendig, så kan vi bare bytte litt.

Og der er det jo et ekte annet argument for å reducere norske oljeutvinning,

som er ikke sikker på om jeg er 100% enig,

bare så jeg sa, men det er jo at Norge kan gå foran og inspirere andre land,

og så er det så det problemet, det er argumentet at jeg vet ikke hvor mye Saudiarabe og Puten

er opptatt av Norge, altså det er ikke de landene som er letteste å inspirere

til positive handling.

Nei, så de vi kunne inspirere, det er de som lignekulturelt,

de kunne sprede seg i Europa, det var det eneste at de kunne skapte et politisk pres,

for eksempel i, nå er Tyskland lite untaknestende,

med hvor mye energi de trenger for å lite de producerer,

men Danmark, Frankrike, Spanien, at du kan starte en sånn trend,

for jeg husker når jeg ser på sånn svenske debatt,

bare sånn partiledere debatt, pluss jeg sier de, Norge har klart det og det og det,

og så tenker jeg over at det er ganske effektivt i Norge,

hvis vi bare er et sådant konkurranseinstinkter, man kan holde det da.

Hvorfor har Danmark fått det dette og ikke vi, så er det sånn, ja, visst faen.

Og i beste mål kan du det også præstisere, selvfølgelig, hvis du er Saudiarabe,

så det er jo, men det skal mye til oss, men det kan det.

Men det som er litt interessant er det at FAP,

hvis man holder oss til Solvik Olsen, og sånn,

de er ganske likt på det på innehåndringen av flykting og klima,

så sier de at det spiller ingen rolle, hva Norge gjør,

men må hjelpe de der de er, eller utslippe de kuttene må skje i Kina.

Men med en gang noen i Norge kommer og sier sånn,

derfor må vi bruke 100 miljarder på tulletallet på regnskogen i Brasil,

hjertke dem som er mot det.

Så det er jo på en måte, hvis du har det tattet der på alvor,

og det vil nok for eksempel en fyr som er en trener som er mot en skoldelutvinning,

opprikter, han er jo for at Norge skal anstange sin mer for kutt i utlandet.

For han er ikke noe om motsetning, han er opptatt til klima og kutt,

og sammen hvordan det skjer.

Og et land som ekvador i Latinamerika,

de prøvde seg jo på noe veldig vennstorienteretere,

men de fant et oljevælt,

og så hadde de et sånt utspill,

og så sikkert bare var det sånn gimmikt,

at de bare måte verden kunne betale de for å la den olje og ligge.

Det er jo de blekmeiler.

Ja, med verdien av det oljefæltet,

og de er fattig land, så de har jo på en måte ikke...

De har jo rett på sin side, det er jo halvstånd.

Det gjør det, det er litt klassierlig put your money away med det.

Hvis dere faktisk mener dette, okay, betal oss for å droppe det,

så slipper dere utslippene.

Og da kunne man jo sette for sikkert et norske oljefond,

som er dritsvært og som i sju ansett får til å bruke i Norge,

kunne blant annet bruke til sånne belønnningsmekanismar.

Det ble med en blekmeiling,

og da kommer det flere og flere og flere påstyr

at jeg har funnet noe oljefælt som ikke kan dokumentere,

så der er det i gang.

Ja da, og det er...

Men det var legitt her en med de hadde dokumentert på denne måte.

Ja, det tror jeg, men...

Altså, jeg er ikke s...

Hva skjedde her da?

Nei, det tror jeg, ja, det tror jeg,

de har skiftet regjeringen i Ecuador og begynt å ta opp den oljefaget,

så jeg er ikke helt sikker på det, men...

Men det som er med de tingene...

Det er en spenste idé.

Ja, det er jo dette at dette er dritvanskelig og jævlig ubarglig,

som at det er ikke sånn at det er veldig enkelt eller at noen...

Det er noe det dummeste, som det går i politiker og gjør i forholdet

som en klimasakken.

Det at...

Dette er jo sånn sjuk i Norsk klimapolitekt.

Det at jo lenger, under med og når målene,

jo høyere blir målene,

sånn at noen med en gang med,

noe med å vete om noe olje skattebacket,

så det blir masse utbyggende på sokkelen.

Sånn er med trening også.

Ja, ja, ja.

Du er lenger løsjende av trenet.

Trent, jo, mer ambasjøs treningsoppleg laget for meg selv.

Det følger meg å ta igjen.

Og det...

Problemet er at det gjør folk så det må leisert det.

Altså, man kunne jo i en alternativ verden

sette for seg at man klarte...

akkurat som når man skapte nydelig USA,

klarte å involvera millioner og miljarder om en.

Skal verden være nåske med sammen gjør noe med klimaendringene.

Og med avstår fra vår velstandsvekst og sånn, og sånn, og sånn.

Men hvis man i stedet reiser rundt i privatflyp på sånn

da vores konferanser og har store helt uoppnål i val,

og viser ingen tegne til egen athvedsendring, ingen tegne til...

Så det er noe sånn...

Ja, klimasakken er jo grunnlegende problematisk på det måten,

men det kan jo heller ikke være en...

Unnskyldning for å ikke gjøre noe som helst.

Det er også...

La oss løse klimakrisene her og nå.

La oss være en om at et stort problem,

det er at demokrati er den beste syreformen,

og jeg synes ikke vi skal offre demokratiet.

Men når du har demokrati, så må du da åbevise

en stor nok andre av befolkningen

om at endringene er nødvendige for å vinne en om.

Nå er det veldig... Jeg er så notalt på at jeg tror en av fire nordmenn

tror ikke på menneskeskap til klimaendringer.

Og det betyr at tre av fire tror på det, men jeg er en av dem.

Men hva skal jeg gjøre?

Nei, og det er...

Vilke andre ting kan jeg gjøre i livet mitt?

Jeg har noe real mulig etter å påvirke.

Ja, jeg kan dra opp og ta et flyg i gang imellan,

så må jeg flyre ikke så mye.

Ja, men det jeg tror...

Jeg har kjøpt en simbillet, nye.

Ja, herregud.

Den er jo sikkert.

Den jobben man må gjøre, det er å se,

ok, men jeg skjønner alt en måte,

men jeg lever på alt fordi den er ikke vestlig i delen av verden.

Dette tror jeg faktisk er veldig folkelig.

Jeg tror det er veldig folkelig,

og mener at man har fått mye penger i Norge.

Altså, til og med fattig folk tror jeg det har fått mye penger i Norge.

For det er sånn behusket, hvordan det var før og...

Men ting er jo... Ja, det er sånn, men ting er jo...

Folk har dårlig råd og alt, men det er ikke den diskusjonen

med at forbruket i Norge er veldig høkt.

Det tror jeg mange enige, det tror jeg ganske folkelig ting å mene.

Og da kunne man jo sagt,

nå skal vi gå gjennom en sånn kollektiv slankekur,

da hele nasjonen,

og prøvd å på en måte reducere forbruket.

Hva som er forutsettering for det, det er at du begynner på toppen.

Hvis de på bond føler at de får ingenting gjennom for dette,

de har dårlig råd og de har en små utslip.

Fordi vanligere folk har mindre utslip enn rike folk,

og så tenker de, ok, og der er Petter og Stodalen...

Fordi de varmer opp mindre hus, og flyer mindre?

Absolutt, og dette er jo forsket ganske mye på...

Det kommer noe ganske mye nye forskning på.

Det er ikke kjokkerende hvor stor de forskjellen er.

Men en person i Hulovå Hageby vil det huset...

Vil den familien ha en større utslip enn trygdagfamilie i Hulovåland?

Mest sånn synes jeg, ja.

På hvilket... Hva er det sånn?

Bruke mer ting, kjøpe mer ting.

Ja, ikke sant det.

Reise mer på ferie, kjøpe mer mat.

Altså, så vidtte jeg husket, så er det et flertall i Norge

som ikke flyer mer enn en gang i året.

Og for meg som er ukependler i flyet, så høres det helt absurdt ut,

liksom, herregud.

Men masse vanlige folk i Sallehjoppe i Åra,

de driver jo ikke flyer rundt omkring i utrengsmålet.

Først flyer en, da vil jeg tro at det var to fly...

Du må jo ha en fly tilbake.

Det er sikkert en tur, ja.

Det er mulig at vi skal ikke gå hvorfor det er, altså.

Men det er kjokkerende store forskjeller i det der.

Og hvis du da har sagt så, som du ser,

vi begynner å forby private fly.

For å ikke lande med private fly i Norge, det er helt uaktuellt.

Da tror jeg det er mye lettere å komme hit på å se.

Nå skal prisen på flyet setter opp.

Hva med Obama, da? Hvis han kommer hit og skal...

Ja, da må du ha noe sånn sikkertsuntak

hvis det er sånne gjester og så det, da.

Eller så må du bare se, du får lande...

Men da sier Reitan at han trenger også å spise...

Hvis ikke, det.

Så får du lande på i Göteborg, og skjører til Oslo hit på.

Nei da, men da tar det der hyttebyggingsrønt.

Ja, hyttebyggingsrønt.

Mega nedbyggning av norske natur skjer hjem svære nye hyttefelt.

Rit, store konsekvenser.

Og det er bare å si, OK, kanskje vi ikke skal tillate det,

da er det masse nye hyttere i Norge.

Kanskje vi skal si at i hvert fall en makskrense på hvor stor hytte du får ha,

så er jo dette veldig sånn old, skuld, planøkonomisk ut.

Men det er jo egentlig, det er klimapolitikken, kanskje vi må være på...

Kanskje legger opp Oslo, for i akkurat hytter er jo noe,

og det vet jo alle familier vi har holdt til å si,

med hytte er jo at det flere bruker en hytte,

så der er det mange hyttere som står mye tomt som ikke hadde tenkt.

Altså, litt mer sånn Airbnb-føyelser.

Veling på hyttere, ja, at jeg tror jeg er veldig lurt.

Og så...

Det kan jeg ha hørt meg på.

Men hvis det vanlige folk opplever,

og folk med dårlige måter opplever, er at det eneste som har skjedd,

er at de må betale bontjenge for den turen de må ta kve'r,

bide ikke dag til jobben eller banen og sånn,

og så ser du samtidig på TV,

at Espen Bartheider har flytt privat, flytt et eller annet klimatoppmøte.

Ikke bare Espen Bartheider, men Skatteetaten,

og så får du det i Afrika, for det er på bisnisklass.

Ja, da tror jeg det er svært vanskelig å motiverere folk sånn i stort,

men hvis du gjør det der på en solidariske måte,

og du ser at det går først ut av de som bruker mest,

så tippe jeg at viljene til sånn klima når det er ganske stor.

Så løsning en, for deg, du er, og du er fra Røtta,

men det er jo at man starter på toppen med endringene,

at dere må begynne, dere har det chillest,

dere må vise vei rett og skjøtt, da.

Ja, eller man må...

Letter å akseptere forresten av oss, hvis dere gjør det først.

Hvis ikke klimapolitikken er rett ferdig, så blir han stoppa.

Det er ingen av det som er greier, og det er derfor bontjenge opprører

i praksisar på mange måter stoppa,

inføgnelser sinnsykke bontjenge som man egentlig måtte ha

for at det skulle hjelpe, sånn.

Men hvis du hadde klart å gjøre det...

Altså, hvis du, for eksempel, sa det,

når man gjort dette akkurat i stavanger,

da har du sagt at det er gratis buss i kommunen.

Hvis du... Hvis du sier sånne ting, eller sier at tre av de ti...

Det er et syke.

Har dere fått det?

Ja, ja.

Det kan bare gå på bussen i stavanger.

Stem. Du må være... Du er ikke imbygare i stavanger.

Det er bare gratis for imbygare i stavanger.

Hvordan måler dere dere endre praksis, da?

Jeg tror man har faktisk fået en sånn kuakode,

men jeg tipper at det ikke blir kontrollere.

Det er kanskje ikke så mange drartisk stavanger

for å snylde på bussen uansett.

Det tror jeg ikke er veldig stor segmentene.

Men... Altså, dette er en syke ting med utslip i Norge.

Tri av de ti mest flyddende strekkningene i hele Europa

er Oslo Bergen, Oslo Stånger og Oslo Stånger.

Vi flyer sjukt mye, sånn, eien timens ruter i Norge,

fordi vi har veldig dårlig utbyggt buss- eller tågetilbud

mellom de byene, da åtta tilmåter tåget i Stånger.

Det er et langt land, da, men i fjellet, sånn.

Ja, det er det. Også i tillegg er det jo dyrare

å ta tåget i en flyde av det.

Og det raskeste tåget i Norge går jo til flyplassen,

så på en måte er det veldig mye som er lagt opp sånnet.

Og hvis du hadde sagt, for eksempel, at alle tåget Bergen, Oslo Stånger

og Trondheim Oslo, de er gratis.

Ja, da er det faktisk tåget.

Ja, det tror jeg mange har gjort, sånn, så dør jeg, men da gjør vi det.

Og så ser jeg for, nei, det går ikke annet.

Hvorfor ikke? Koster noe sikkert en miljard?

Også, hvor mye kan det kosta? Litte penger, tror jeg egentlig.

Så hvis du bare sa, nei, det er gratis.

Målet er å få en av flytrafikken på dere uten.

Hadde du blitt litt stress av, hvis rødtplutselig fikk 43%,

og du var sånn, okei, vi er mer gjennom for det gratis tågre enn dine.

Ja, ja, men det er det jeg tror jeg hadde vært enkelt å fikse.

Men det er ikke, altså, man lyger hvis man later som man ikke hadde blitt stresset.

Altså, meg har bjeffet mye mot en RK utenfra,

og selv om jeg faktisk har vært kring av sin sjef, etter fanet, og...

Men jeg tror... Jeg tror ikke det er en ganske greit her.

Jeg tror det er mye sko fått det til, men jeg tror det er ganske mange rødt,

så det er svettet, da, ja, hvis du plutselig stabler på beiden.

Ja, for det er litt sånn... Ja, faen, skulle vi... Hva var det vi sa om NATO?

Nei, nå har dere snudd der, har dere snudd?

Nei, nå har vi ikke snudd nå.

Nei, fortsatt i mot NATO.

Stemmelsen.

Mot norsk NATO-medlemskap.

Blir det noe å snakke en time om det?

Ja, ja, jeg har ikke gått seg godt i å ha det.

Jeg har ikke gått det, jeg er ganske sånn trygg.

Nei, men jeg har noen spørsmålet der, for det jeg lurer på nå er at...

Rødtsen og Sv og til og med arbeiderpartisikert,

sin posisjon om NATO-motstand,

den må være ganske svekket nå som Sverige og Finland går inn.

Det er viktig, for man har alltid kunnet si...

Ja, men vi kan gjøre dette ved siden av, med disse navne,

men også bli med hva er da alternativet?

Nei, altså, for det funneste så har du helt rett.

Det er åpnet at Svekket og NATO-motstand kraftigere at Finland

og i det kvært kanskje er Sverige, da, de blir mer mektarveier.

Det er blink en sa at Sverige blir mer snart.

Men argumentasjon mot NATO, den står egentlig like støtt som er.

Det er jo sikkert, at NATO er ikke en ny hjertj.

Ja, men det er sånn, du er ikke bindende i USA,

du er ikke bindende i noen som forebåler seg retten til å

slå med en trombomba først.

Du er ikke veldig en allians med Erdogan og Turkia,

de tingene der.

Men så har du dette spørsmålet,

har det ikke det alternativet, har det ikke det alternativet?

Og det er godt mulig at dette kommer til å høre seg ut for folk.

Men poenget for det første, akkurat nå,

nei, det finnes ikke noe realistisk alternativ til NATO.

Men å jobbe for å gå ut av NATO,

er å jobbe for å endre den situasjonen.

Nei, det er jo noe du må arbeide med.

Hvis jeg bare skal se for meg hvordan,

ok, jeg må ha 43% av Norge i vakslen,

jeg vil mer, må ha 50 da egentlig.

Skal meldes ut av NATO.

Då vil jeg tippe at det først du gjør å ta kontakt med England

er så stor på denne, og Tyskland og så andet.

Så jeg må ha en forse og ta det garantiet,

og ta det med dokkere.

Og så kan du si, ok, det vil de sagt,

nei, det ville de det.

Er det sikkert det?

De trenger ikke oss vel?

Jo, jeg tror ikke de synes det i Storbritannien.

Så sikkelig hvis Russland innholderer Norge,

så det trenger dårlig, ja.

Det er godt kort, olje er godt kort,

så det er mange sånt ting,

og så er de som mennesker ikke unne heller,

så jeg tror ikke de tenker bare sånn,

åja, nei, da tar bare puttet Norge,

det går fint Ukrainer, for eksempel ikke med NATO.

Det er sikkert en av grunnen til at det har blitt angreppet,

men de får jævlig mer hjelp av andre land.

Og det er jo så avhengig av NATO-medlemskap, så det er litt sånn...

Det var det at alle gutter må kjempe,

altså, jeg hadde måttet være på i frontlinjen.

Ja, ja, ja. Og det hadde du vært i en kratterskoffe.

Det hadde du vært i en kratterskoffe.

Ja, jeg hadde vært i en kratterskoffe.

Men du også?

Ja, ja, ja.

Men du også.

Men jeg sitter på sovningen,

bryter eller bøbbel, flytter i sånne brikker på et kære.

Nei, men jeg skjønner at folk sier sånn,

det er helt urealistisk,

og det er jo på en måte å koffere urealistisk.

Nei, ingen får det nesten, det er minimalt standpunkt på stortinget,

det er minimalt standpunkt på befolkningen og så videre og så videre.

Men skal du ha politiske ideer og visjoner og tanker,

så må du jo begynne med å ha noe utgangspunkt,

og så må du jobbe og...

Det er litt som at FRP er jo...

FRP er jo egentlig imot Vin-monopolet,

for det går selvfølgelig hundre prosent imot alt vi står for,

og alt vi tror på.

Men Vin-monopolet er jævlig populært,

så de snakker ikke noe særlig om det,

sammen med den RK egentlig, at den er RK mot standen,

en RK er veldig populært.

Ja, altså, jeg mener jo...

Så det er FRP BFR ikke noe særlig om å legge den RK Vin-monopolet

og åpne for frimarket der?

Nei, absolutt ikke. Vin-monopolet er Norge's mest populære bedreft,

og det er ekstremt veldig lykke bedreft, òg.

Men jeg kan dra et eksempel fra venstre seg også.

Det er jo...

Jeg er jo principielt imot et kongenhus.

Altså, som idé, så er jo det helt bort i natten.

Men kongen er jo litt skildud.

Konghus i Norge funker kjempebra.

Så hvorfor skal du liksom fixe på det?

Og da er det jo åpen av at...

Men spørsmålet er liksom med det nat og greien og sånt.

Det er ikke det at det stammepunktet er tull.

Vi har jo det stammepunktet. Vi mener jo de tingene.

Men det er liksom veldig veldig første steg

i en del som, hvis man skulle gjort alveret, da,

måtte bli til en jæle lange politisk prosess

med å ordne og lage avtaler og styre

og styrke norske forsvar og bygge opinionen i Norge, bla, bla, bla.

Sånn at det er på en måte å høre sånn,

og vi er litt tilfredsstillende ut og bare si sånn,

var alt annet TV, var alt annet TV, da har 30 sekunder svar.

Men på en annen siv, så tenker vi jo om,

skal du komme noe i vei med sånn...

Nei, men jeg synes ikke sånn, men mitt spørsmål bare er ternativet.

Jeg synes egentlig ikke stride med det du sier,

for jeg har ikke noe ternativet akkurat nå,

men det har vært sild å ha det, som vi kunne gjøre det.

Det får jeg svare de tenkelig, og det kjøper jeg på en måte.

Ja, og jeg tror ikke folk synes det å gipe brekse ettergjord,

alltid ikke så smerte fritt, men det er slik om jeg får brekse ettergjord.

Men det var en masse trøbbel og problem med det.

Men det begynte jo meg at de meld seg ut,

da hadde de ingen avtale.

Så fikk de avtale, og jeg skulle jo si at de var dårlige avtale,

og det ble ikke sånn, det ble masse kao,

så det kanskje ikke noe å trakke dit det.

Men det er... Jeg tror...

Man har overdreven tro på natos betydning for solidariteten i Europa,

hvis du tenker at når et land plutselig ikke er med nato,

så ser jeg bare Frankrike og Tyskland og England,

da kan putten bare kjøre på for oss.

Men skjønner du meg, og som bare er sånn...

Ja, jeg er sikkert enig på hvordan prinsippet var,

men jeg kan ikke bli litt inn i meiten.

Jeg vil ikke være noe.

Ja, jeg skjønner det, men...

Jeg liker bare tanke på at du ser meg blir litt bekymret,

og jeg ser hvor lite der skipet deres var,

sånn de skrøta skulle være så stort.

Men at viste skulle oppstå noe fan, liksom.

At ikke USA kan si,

ja, men dere, eller dere trenger ikke oss lenger,

du har ikke sikkert å bare ha en enda mer luma på...

Hvis du en dag trenger den hjelpene.

Og hva er egentlig norsk NATO-medlemskap i dag gjør

som du er misfornøyd med?

Er det radarstationer i Valdebørn?

Vi var jo ikke i RAK.

Vi gikk ikke NATO, med Afganistan, for eksempel.

Men var i Libia på grund av NATO?

Ja, ikke sant.

Vi har slapp flere bomber per inbegår

over et land helt på andre siden av jorden.

I strid, sånn synes vi,

FNS vet dere ikke helt.

588 norske bomber drept masse folk.

Og nå vet du hvorfor.

Det var fordi han sarkosi ikke likte påstanden

om at han hadde fått betalt av Gaddafi i sin valgkamp.

Så han skulle vise hvor uavhengig han var i Gaddafi.

Bomberne i Libia, og så viset at han var korrupt.

Han hadde fått penger av Gaddafi.

NATO er to forskjellige ting.

Det er både en ekkte forståelsalanset

som er den positive siden vi legger seg ved NATO.

Det tror de fleste i Norge, meg og Norge.

Men det er også et instrument for amerikansk makteveding rundt i verden.

Og når NATO driver sånn out-of-area-operasjoner,

så er det i hvert fall helt åpnet,

og det er ikke for svar i ordets reelle forstand.

Norge har jo på grunnen av det blitt ratt inn i sånne ting.

Og det er typik at Norge er mindre trygt.

Jeg tror for eksempel at faen for det er amerikansk.

Og flykting i strømmene som har kommet via Libia er veldig destabiliserende.

Det er åpnet ikke noe spesielt veldig.

Muv og bombe landet i søndag og sammen i medlemsen.

Men min posisjon var med å bare yte mer motstand

når de skal dra med NATO-land på sånne påfunnet,

og bli flinkret til rett og slett.

Og det blir jo litt skitt, men å snylde litt på hele opplegget.

Vi vil gjerne ha beskyttelsen når den er der.

Og hvis noen angriper et NATO-land,

hvis noen, hvis Rusula sier at Georgie går til angre på Belge,

som er usansynlig,

men ser det for deg.

Da er det selvfølgelig å vise med del av NATO deroppe beskytte Belge mot Georgiene.

Men går det ikke an å være medlemmen av NATO

og få alle de skille greiene der som egentlig var allersens hensikt?

Vi har likevel sagt nei til Libya, for det var en politisk diskusjon rundt Libya.

Veldig liten, da.

Det var bare å ytte så mot det.

Var det det?

Ja, SVA-beklaget.

Ja, men det ble jo bestemt på SMS og sånne greiene.

Det hadde kommet lovendere i Norge om at det må være

innom stortinget før man kan sitte i gang.

Ikke sant. Men da er det lovendere i forplass,

da går det innom stortinget,

og da vil jo vi ved et ny Libya-situasjon kunne si,

nei, vi står over denne gangen.

Ja, altså vi er bakfulle.

Ja, både ja og nei.

Jeg er helt enig med at alle de praktiske NATO-kampene,

de handler om sånne ting.

Skal man aksepterere at to må opple i Norge?

Skal man aksepterere amerikanske baser i Norge?

Skal vi gå med i denne eller denne operasjonen?

Det er jo der diskusjonen står,

altså en vissjon om at en gang i framtiden

så skal det finnes en alternativ forståelse.

Det er jo ikke den konkrete

DAX-ordenkampen politiske Norge i det hele tatt.

Det er i hvilken ganske Norge står imot innfor NATO,

mot amerikanske ønsker og sånn.

Det er jo enig at vi har sett en liknesten,

like god visjon.

Den jeg har, nemlig å bare være med i NATO,

skommerfløtene, vi får alle fordelen av beskyttelse

der som vi skulle bli angreppet av Rusland.

Eller, ja, der er det bare Rusland som er aktuelt.

Men at vi blir enige nok inn av det Norge,

til at vi vet at vi står imot der

sånn de skulle finne på en ny, sånn moro-krig i midtøsten.

Ja, det er en, kan det være en like god visjon,

men det er en absolutt like urealistisk visjon.

Fordi at amerikanene, altså,

de gjør jo ikke dette bare for shits and giggles.

Det må du si at det med moro-krig mener ikke at krig er moro,

men at det kanskje er unødvendig for moro-skilt.

Men amerikanene, det er jo med om man må betale en kontingent

på en måte når man er med på det der,

og det betyr at man må stille opp for USA

når de har det de mener,

altså, jeg vet ikke hva de mener selv,

men når de skal innvandere etter annet land,

og vil ha aminator på det,

hvis du då ser nei til det,

då får du reaksjoner,

han i fryseboksen blir ute stengt,

kanskje vi ikke kommer å beskytte dere,

og bla, bla, bla, bla, bla.

Og hvis de tilgjør sånn som de,

på noe av de teoriene,

kan jeg ha det som er å aktivere det der,

at ikke fem greien,

og hvis det er med land som ikke er en gang,

altså, landet er terrogruppe av angrepet,

ideale og sånne ting,

så er jo egentlig Norge bunn av det,

og hvor er det?

Det er alle mot det ene og ene og så,

så hvis de mener,

ja, ja,

så hvis de mener da at Jemen er en exisselt russel for USA,

og så må vi.

Ja, og da kan de aktivere,

du kan kreve en art og en små,

men poenget er at det er jo sånn at,

det har jo vært gjort motstånd mot dette her,

i Rakrin så var det jo store lande i Europa,

bl.a. Norge over store lande med Frankrike,

Tuskan og så mindre lande som Norge,

som sånn neit å være med,

og veldig mange mennesker i Storbritannia også,

selv om de ble med.

Ja, ja, det var så folkelig,

var jo motståndet sikkert store alle lande,

men så det går jo annet,

i seg selv at det er umulig å jobbe for bedre

når skjuten er i politikk inn for natto,

men jeg vil nok tro at grunnen til at Amerikanene

gitt og utstede den blanko garantien

for at de skal komme på et annet kontinent

og forsvare masse andre land,

er at de har globale ambisjoner

om Amerikansk hegemoni,

og hvis du skal være med på det,

så må du på en måte bidra til det, og...

Det er ikke en lettere ting for deg å røtte,

og for det er jo som politisk,

hvis du snakker i stedet om vitenskap,

først så faktisk gjennomføre politikk.

Hvis rødt skal selge inn,

hvis rødt skal selge inn at...

og melde seg ut av natto kan være positivt,

så bør man presentere en attraktiv vision,

tror jeg, eller uten som kommunikasjonsmessig.

Og der mener jeg at dere kan være litt av en manuel makron,

som bare sier, etter hva Europa klarer seg på egen hand.

Det kan man sagt det akkurat om,

men hvis Europa står nok sammen,

så er vi faktisk sterke nok til å være en reell aktør i verden,

klinie med Sina og USA, eller hvert fall.

Og nå har du både fangkrig og ståbettane atomoppen.

Poenget mitt er egentlig å endre budskapet fra Norge ut av natto

til USA ut av natto, da.

Ja, ja, og det tror jeg nok.

Hvis det er en feil man har gjort på poenget nå...

... som jeg gjerne vil ha i seg natto.

Natto, standpunktet på venstre sier, har jo vært sovende,

fordi at det har egentlig ikke vært noe nato-debat.

Og det skjulmer så bare de politiske maktforholdene.

Det er jo ingen realisme politiske idé.

Altså, men ideen er realistisk,

så er det jo ingen som alle skjønner,

og det blir ikke vetat enn de tar en sunn på grunn av

sånn de politiske forholdene i Norge.

Men det når natto plusser kom på dags og midt i Ukraene kring,

så ble venstre sier, tattlet som med boksne nær,

og fikk, som vi var ikke tenkt på det så mye i det siste da,

for det har ikke vært så aktuelt.

Og jeg tror i hvert fall det er åpnet at alternativet til natto

er jo ikke å ha forståelse eller anser.

Det er rart at Norge har jo til og med allerede i dag

andre forståelse eller anser av natto,

blant annet med i Storbritannia,

som er på siden av natto-systemen,

eller som er litt innenfor, litt utenfor.

Sånn at det er jo ikke sånn at natto er en av forståelse eller ansene,

eller en av forståelse samarbeide Norge har.

Så veien ut av natto, eller jo sa ut av natto,

som jeg har vært noe av det samme egentlig,

kan de i hvert fall må bygge andre forståelse eller anser.

Det er så skilt for dere også,

hvis dere endrer et budskap til USA ut av natto,

er at det er enkelt å opp til dere.

Da har dere alt det riktige synspunktet dere allerede har,

men dere slipper å ta faktisk eierskap til det,

hvis dere kommer til makta.

Og dette er på set og visst, det er SV har gjort.

De har sagt at de ikke vil ut av natto,

men de vil ha et helt andre leddesnatto,

som bare i USA kommer til å gå ut i månedskinen i samme.

Ja, der har det vært noe gode folk inn.

Ja, det er veldig smart markedsføringer,

men jeg usikker på hvor ærlig det er noe du endervis er,

fordi det er hvertfall uralistisk å tro at natto blir annorledes.

ærlig, jeg tar det bare så langt.

Jeg vet at du kjører den greien,

men hvis dere skal over 10 prosent, så...

Ja, ja, ja.

Nei, det er jo ikke...

Jeg er ikke sånn, det er ikke sjovnet at det er et unipopulat standboot,

men jeg mener helt og riktig at nattoalliansen er...

Det kan ikke være den optimale fosvassalliansen for Norge,

fordi det innebærer at du begynner å reite masse amerikanske supermakteambusjoner,

som det ikke er bra at man er bundet til.

OK, hva er din drøm, Allianze?

Nei, Tyskland, England...

Altså, Tyskland er stor bedaner for en krig,

og egentlig du må ha med de vel for at det skal bli noe.

Ikke Sverige?

Jo, jo, jo, jo.

Men altså nå tenkte jeg at det er poeng at selv er nordisk fosvassallianse.

Nå er jo noe diskutert, og nå er jo Sverige faktisk en ganske stort militært land.

Så du kan diskutere en så nordisk fosvassallianse,

men den månag kan jo garantiere

også fra de større europeiske lande sikreldskrantier.

Men spørsmålet er jo at du kan jo til med i min øne,

hvis du får det til,

ha sikreldskrantier fra USA,

og gjennom å si det med USA,

natto er jo en veldig spesiell allianse.

USA har ikke noe lignallianse,

de er veldig allert med Japan, Norge eller med Australien og sånn,

men det er jo ikke natto,

som er sånn krav om at alle må få ein og hele det.

Vet du ikke hva er litt mer ute på market i Stem,

for å bare godt ha den dylen vi har fått, der er det et etter spørsmål.

Et tippe det, og så er jo det som er trøbbeløte for venstre siden,

da har jeg ikke noe fasit svar i det,

men vegen uten natto går jo så synes vi har sånn makronen

og sånn europeisk ambisjoner,

men venstre siden har jo selvfølgelig EU-skepsis også,

så det er kanskje helt å juble for det, heller, vet du?

Det er vanskelig.

Så det sitter du litt i det, da.

Men det er jo også det vært og minne om sjøl om denne krigen

er helt grusom, viset at Rustan er på alvorlig ville veia

å få se det forsiktig,

så viser jo at Rustan ikke er så skummelt som han trodde.

Dette er sånn følelse sikker,

de er ikke folk i Ukraina, det kan jeg love, men...

Jeg avslurt det alle ene med at herregud,

så mykje svakre bakustyrker de hadde, han trodde,

og folk har påpekt ein slags...

...et paradox i hvordan trusselbil de verden framstil så akkurat nå,

nemlig arksjitt russjernes sugras.

De er dårlig til å krigge,

men vi må også oppe forsvarsbudget sette til 2 % i alle EU-lande,

eller sånn, fordi russjern kan finne botas også.

Så er ein logisk brist der,

så vil noen kanskje si om det kan hende at Rustan bygger seg opp siden eller noe sånn,

men det er den nærlige bekymret, det er sånn...

Hvis det skulle oppstå ein brann i bilen,

de slukke med ein gang, og så får det å likevel panikke og kjøpe 100 000 brannforsikringar.

Du har netop sett hvor bra det går. Kanskje litt dårlig bilde, men du skjønner ei menig.

Ja, det er jo det som gjelder Rustan genu, en sånn eksistensielt farlig,

er jo at om åpne, og de har masse at om åpne,

men det får du på ein måte heller sjøløst gjennom masse strittsvognopprustning i du skran,

på ein måte...

Akkurat det problema eksisterer,

jo, det er frem til det blir rett fredelig og bedre regime i Rustlanda.

Men altså, eg mener jo at Norge bør rusta opp forsvårighet,

og det er noe blandt andre problema ualhengig av USA,

fordi at akkurat nå er ein gjerlig pris i et amerikanane,

mens jo mer nasjonalt forsvår ein har, jo mer ualhengig kan ein tilhåts til å være...

Det er mellom i 2 greier og sånn i norske forsvårighet, det er ikkje.

Det er jo veldig seriøse greier vi har i norske.

Men altså, dette er jo helt komisk fordi at røttet,

som får veldig mykje sånn kjeft og sånn i forsvårighet,

har jo alt det vært for å bygge opp norske forsvårighet.

Folk tror jo ikke det,

at jeg tror at det som pacifist blir pade,

men det er jo helt feil.

Men høyere arbeid, de har jo stått for den nedbyggningen.

Men de går jo feilfint.

Det er jo bare å være ein amerikanske alle.

Og då har man jo satt seg på, for eksempel...

Altså, helt konkret, så betyr det at man har satt seg på veldig dyrt utstyr,

som kan brukes, for eksempel i Afghanistan,

eller til patruljeoppdrag i Middelhavet, eller i somaliske golfen,

og som har byggnert invasjonsforsvar i Norge,

fordi man har ikkje tenkt at Rusland er så farlig.

Dette har vært norsk forsvårdspolitikk i mange tider.

Så den grad noen har tatt feil om Trusselbilda Rusland,

så er det de som har drevet forsvårdspolitikk inni Norge,

og tenkt at det er ikke nødvendig med ein egen battalon i filmaklingar.

Det er spennende, sykje.

Nei, det er spennende når vi snakkar om krig i Ukraina,

og vi skal sikkert snakka om Mors 3-meter-vert.

For jeg husker det første episode du var her.

Du er den førsteesten som har hatt her to ganger.

Takk.

Da var det veldig mykje mer tørtsje.

Jeg føler at ting har lagt seg litt mer,

og at rammene for hva man kan si om ting har endret seg litt.

Men også om å tenke noen skal snakka om Nordstrim.

Fordi jeg syns jo...

Jeg forstår ikke helt dekningen av det.

Bare det logiske at Rusland skal spre ingen egen kabel,

og så at det føltes veldig lovelig antydd noe annet.

Men så har jo tævende dette med amerikanske tilrettning

og alt presse svingt hit og dit i etter tid.

Mellom ukraile liten pro-ukrainsgruppe og så var det...

Og så var det plutselig Rusland, sier Brennpunkt,

og som en amerikansk tilrettning, sier vi ingen holdepunkt til

for å si at det er Rusland.

Noe jeg tror at...

De hadde ikke trengt mange holdepunkt til for å si at det var Rusland.

Det må være at de faktisk tenker at det kan godt hende

at det ikke er Rusland, eller så hadde jeg aldri sagt det.

Jeg synes dette er litt interessant spørsmål på mange måter.

Det er rettet vi snakket om i stedet om at det er så mange spørsmål i dag

hvor du har mange sterke meninger,

men du aner ikke hvem du kan ståle på,

for alle har egen interesse i ideologier og ting å ta på krisk opptverst.

Jeg bare vite hva som skjedde, men jeg fanns brengt en ledninga, spennende.

Ja, det er det. Det som er litt interessant her, da.

Jeg må jo selvfølgelig, som vanlig som sist,

ta det for å ta det om at jeg, ikke noe...

Gjorde det som jeg, jeg vet ikke.

Jeg leser og viser og peker i den retning og retningen.

Men du gikk jo ofte denne litteraturen.

Men jeg stoler jo i denne sammenhengen på amerikanske etterrettning,

tyske etterrettning, de som på en måte har...

Jeg forstår ikke heilt disse motiver for å ikke skylle på Rusland.

Hvis det skulle være Rusland på en måte, så...

Det har jeg inntog av at når de seger det, det peker mot noe annet,

så er det ikke det tre beste for de.

Men det kan være når jeg tar feil i...

Nei, men her, den er litt trykk i den du sier nå,

fordi det krever at man har tunga litt rett i minaltopp,

fordi det du da sier er at for de amerikanske etterrettning,

ikke peker på Rusland, så stoler du på dem som fort kan høres ut

en slags cherry picking, men det er en logisk hyllighet i det,

nemlig at de utkassepunktet er veldig gjerne skulle skylde på Rusland.

Når de da ikke gjør det, så vittner de om at de er redde for å bli bøst.

Det var en feila som tyder på at jeg har informasjon som tilsier

at ikke er Rusland.

Og så blir det veldig spennende for meg med den brennpunktokumentaren

som finner alle de skipene over, for hvis det er Rusland...

Men det som er så rart med det er at for en del folk,

for meg er det sånn, okay, hvis Rusland har gjort det, okay.

Altså, det er ikke sånn at jeg tenker på det ødelægge

mitt fordelakte indtrykkapute inn.

Han har veldig dårlig indtrykkaport før.

Ja, for noe som blod av Ruslands motiv for å gjøre det.

Ja, men hvis de skulle ha gjort det, så er det jo ikke nærheten

om det fælleste Rusland har gjort i denne krigen i det hele tatt.

De har jo drept masse civil og old forhåll.

Det er påstående at hvis det er Rusland, så er det fordi de har et håp

eller en ambition om at nettopp sånn som oss skal sitte

og tro det er krøyne og at det skal spres seg.

Ja, ja.

Men da har jeg lyst til å spille en spørsmål om det.

Hvor det har gått, har det funket.

Folk er jo et vil, folk har sier jo at muligret har det påvirket noe ting.

Det er bare iskjøl ikke.

Det er bare iskjøl med det, det er at...

Og det er så jeg får iskjøl i ladet som Polk,

jeg tror du har gjort det da.

Og da svarer jo veldig mange Rusland.

Og då er det den Polen på ditt år.

Den er jo under et oppslag i Dargblad.

Vel, det er med amerikanske etterretning seg at de iskje tror det er Rusland.

Ja, det er jo din kjæreste som har puttet den i din svar.

Okei, jeg menger det.

Men poenget, hvorfor er dette så?

Et identitets spørsmål for folk.

Altså, jeg er like mye mot putten.

Enten det er Ukrainer eller Rusland som har sprengt den.

Det er jo ikke et moralisk spørsmål.

Det, altså...

Hva har skjedd, okei?

Det føles amerikanske etterretning seg at det er Rusland, okei?

Hvis amerikanske etterretning seg at det er Ukrainer, okei?

Hvis de ser at det noe er helt annet, okei?

Men jeg på en måte...

Jeg...

Det forandrer ikke noen av mine standpunkter om krigen, om Ukrainer,

om at vi trenger våper på en Rusland.

Så jeg bare skjønner ikke hvorfor en del sånn er.

Det forbinder veldig mye tvitter, da.

Tvitter folk er så jævlig opptatt av at hvis du tenker...

Hvis du bare skulle sagt, oi, kanskje det ikke var Rusland,

så vil jeg si sånn, nå er du på lag med putten.

Men det er jo ikke sånn.

Det henger på en måte for meg.

Det henger ikke på greip, men det blir et sånt følelsesmessig identitetsspørsmål for folk.

At det skal være Rusland som har gjort det.

Det blir sånn som bandterskjorte på en måte. Hvem mener du?

Men det værste er at det fungerer jo, for jeg merker at...

Hvis det er temaet å komme heroppe, og noen sier noen annen Rusland,

så er det spennende, da vil jeg snakke med den personen.

Fordi, oi, det betyr at du ikke bare automatisk hopper på den narrativet,

og så...

Hvis jeg tar revolver mot hodetesten, revolver mot hodet,

og hvis jeg svarer feil, så blir jeg drept av Gud.

Jeg har tidligere sagt USA.

Tror jeg.

Jeg vil nok svare...

Ukrainer, akkurat nå, sa jeg.

Jeg vet ikke om det er Ukrainer som er stat, men...

Nei, men det er på posten at de har åpnet for den typen av otarsaksjoner,

og så er Selenska sikkert ikke klar over det.

Men jeg vet ikke hvordan jeg synes det er så gøy.

Hvis jeg hadde vært Ukrainer og Tyskland, måtte å åpne opp for Ruslis Gassi.

Det er jo nesten spørsmål om hvorfor det ikke er så viktig.

Moralsk spørsmål er ikke bare i topp det, da vi så Ukrainerne har sprengt den på en måte.

Ja, det er jo det at et ikkje NATO-land sprenger infrastruktur på europeiske jord,

som kan være veldig ubehagelig.

Det er det som det er, at alle måtte egentlig være greit.

Det er som om noen kjører i 190, for et fødende barn.

Eller ikke et fødende barn, for all det.

Men for et barn som skal føde, så er det litt sånn,

ja, det kan ikke lovlig gjøre det juridisk.

Men alle skjønner at selvfølgelig kjører du i 190, når du skal kunne føde.

Men jeg kan bare ta statistikk der.

Jeg spørte på Twitter, hvem tror du sprengte Nordstream-kablene?

Da faen 47 prosent Rusland, 20 prosent USA, 15 prosent Ukrainer,

og 18 prosent Andre.

Hva med de andre?

De andre, jeg tror noen...

Det er en industri og næringspartiet, og demokraterne, det er de som er det.

Ja, ja, ja.

Jeg tror det er i dette vekke et ganske mange stemmer.

Jeg ser ikke så mye ellers, men kanskje mange med der er Norge.

Men i mitt interakt når det er 47 prosent Rusland,

så er det 47 prosent som synes det er en rusisk handling.

Det er litt mitt syn på det.

Men det er ikke det som er mitt syn, og det som er så...

Det veldig gode grøn blir jo emosjonellt opprakt over krigene i Ukraineret.

Man må være på en måte der uinvendig,

hvis man ikke la oss forferre det, hvis man ikke på en måte blir...

Ja, det sier jo forkastelig, hvis man ikke skulle svare på det emosjonellt.

Det føler til kognitiv lukking.

Det er greit å ha med seg litt i dag, at liksom i neste runde,

så kan det jo hende at liksom ikke alle...

Holdt du på å si alle vestlige nyheter over Ruslandet sammen?

Det er det du viser ikke.

Nei, nei.

Så på en måte, eller det der at man vil...

Men det er bare veldig vanskelig for oss som mennesker.

Hvis du mislikk noen på så grunnleggende nivå som, for eksempel,

jeg mislikk i buten, så har du på det lyst å tro på alt mulig jævlskap om buten.

Men egentlig, så lukker jo det litt for hva man tenker og sånn.

Og så er jo poenget at akkurat noe som greien er grunn til å diskutere akkurat det

på den måten er at det har faktisk veldig få akkurat direkte politiske følger,

for alle har få begynnet sånn at det ene er om at det ikke er en artikel 5-situasjon.

Uansett hvem som har gjort det.

Hvorfor var det så for det? Kanskje de visste at det kunne være mange?

Ja, det var fordi de ville forsikre seg mot at det var Rusland sånn at det skulle kreve en sånn...

Ja, ja, selvfølgelig.

Så da var det sikkert når de gjorde det i bunden,

så var det noe sånn danske myndigheter som, tror jeg, veldig tidligst sa det,

dette er ikke artikel 5, ikke artikel 5.

Da frykte de friset.

Da frykte de at det var Rusland, tror jeg, for da ville det kanskje ha med

for at de tre verdenskrig aktiske situasjoner.

Og da var det noe sånn syrige spesifindigheter om at det er ikke på danske jord,

veldig dyrt i sjøen.

Men også hvis det hadde vært i Ukraina, da?

La si det, jeg trodde du var i Ukraina.

Så ville den artikel 5 også vært veldig heldig.

Vi snart å prøve sånn, OK, folkens, vi har den artikken.

Nå må vi...

Man må be om at det ikke er hvem der og det er landet som det gjelder,

men det som bare er...

Det stusse sånn over det, for meg, det kan godt være Ruslands eg.

Som sagt, eg er ikke dykkere.

Jeg les i avisene, hvis det er noe, så står det,

så tror jeg veldig sånn halvvis på det, og så kommer det noen ut.

Forriket, tror jeg, Rusland.

Det som er litt spennende her, med akkurat denne saken,

er at den på en måte kaster lys over det,

tror jeg, vi snakket om sist, over så mange forskjellige mekanismer

som også foregår ellers i samtalen rundt kriget.

Dette er det som du sier, at det blir identitetsbærende

hvem du tror har gjort nå.

For meg, eller som jeg synes, burde gjelde for flere,

men jeg bare finner ut hvem det er.

Sånn, i den brentpunktdokumentarene,

som har gjort masse godkjollestikk og masse undersøkelse fra alle del,

og funket ut i skipene og sånn,

men de nevner ikke at Biden sa at hvis Ukraina blir invaderet av Rusland,

så blir det ikke noe nordstrim.

Vi skal finne en måte å stoppe det på.

Det bør du nevne, tenker jeg.

De har det først over i Vignetten.

Så har de en slags sånn at han sier noe greier,

og til og med han sa i Hurs, og sånn.

Det er bare en sånn montasj av at her er mange som mener ting.

Men de...

Jeg mener, problemet er at du trenger ikke å juge

for å stille Rusland et dårlig lys.

Nei, og i tillegg, hvis du skal møte det som noe om at det er et økende problem,

og i hvert fall et russisk strategi...

Jeg sier ikke opp i en punkt i uge, forresten.

Men en russisk strategi er å drive med desinformasjon,

kaos, uklarhet, usikkerhet.

Det er ikke bare russisk strategi i andre land.

Ja, men Rusland er jo på en måte...

Det har ikke blitt kaos på rød og norsk.

Nei, det har det ikke.

Men hvis du skal møte det på en seriøs måte,

så må du møte det via sannetssøkken.

Så då må jobben være å finne ut hvem som har gjort det.

Altså, då kan du ikke bare svare på russisk desinformasjon.

Kan du ikke være en emosjonell reaksjon?

Altså, det er sannetten som ødelegger fake news på en måte.

Du må prøve å finne ut av det, og være interessert i det.

Og så er det det...

Men det får bare...

Jeg synes jo...

Det er ikke megninne at dette har noe som vi skal hasselere

over folk som på en eller annen måte prøver å gjøre sitt beste

for å vise støtte ukrainer, da.

Men alle de der små, forsiktige sann,

og kalle menneske mosk og mjul, lenge om å kalle det kiev-mjul.

Den eller den måten å skrive B eller russ på, eller kiev-mjul.

Dette er helt sikkert for det første bra, og for det andre ser ut utre ut

for at du er maktesløs, og du prøver det lille du kan

for å være med å støtte og vise.

For meg er den bøtten.

Ja, det er en måte sympatisk, positive ting å gjøre.

Samtidig er det jo...

Det er litt rart, og på en måte...

Når det der moraliske, helt riktige, harmen argen over Russland

og disinvasjon, skal på en måte resultere i en eller annen sann...

Ja, det er ikke så mye å si, at alle er en emosjonelle, anti-Russ-mosa

i alle situasjoner, da.

Sånn, det er litt kulturelt høyere side meme,

skal det kalle det current thing?

Og så er det noe å si med ukrainer.

Det er jo et spørsmål der det er helt berettigere

fordi det er krig, invasjon, puttende en diktator,

og hver veldig som emosjonell.

Det må man jo forstå at folk blir, og jeg blir jo det sjøel og sånt.

Men det er morsommet at når du følger disse folk på Twitter,

så viser de skattingene akkurat like emosjonell i Syneborg,

hvilken trasse bybanen skal ha i Bergen.

Eller på måtte...

Eller hytteforbudet på covid, som er å kjenne sånn.

Ja, så kjører vi så på.

Det er jo også en modus.

Det er en modus i vår tid, da, det der moralisk oppraktet

som spesialer med dere med å fremdyrke.

Og noen ganger, mange ganger, er det jo helt berettigere

å være jævlig moralisk oppraktet.

Og det skal man ikke flyse over, og krig er et veldig godt eksempel på det.

Mens andre gang, er det jo litt merkelig at du legger

så mye av identiteten i denne etrasee valg eller et eller annet.

Det minner meg at det er mange krigere hele tiden,

for eksempel jæmen og overalt, men de er veldig komplekse.

Det er veldig vanskelig for det først å forstå alt

og kunne alle historien,

mens det er okra inn av krigen tilbyr, da,

hvis man skal være litt kyniske her.

Den tilbyr... Det er så tydelig konflikt.

Det er en enkel konflikt å ta stilling til.

Det er ingen tvil om. Det er en tydelig overgripper og et tydelig overfor.

Og i tillegg til det, så er det jo,

og dette er sikkert som det føles farlig å se i så mulig,

men jeg har jo mange tider om jeg ser hundre om

i sånn anti-russiske stemninger i hele Europa.

Så det er på en måte... Det er jo noe derøy.

Det føles veldig komfortabelt russland i fien.

Det er veldig skjønt, synes jeg.

Det er litt tillegg til noe overgremspål.

Men ingenting har dette forandret på realiteten i krigen,

men bare det at det føles farlig å sitte og snakke om dette er jo veldig merkelig.

Fordi dette... Dette er jo ikke noe forsvar på buten.

Det er ikke noe apologi for buten.

Det er ikke noe unnskyldning for at man går til krig eller noe sånn.

Men bare det å ha litt sånn...

Å ja, leest du den artikelen om Nostrim eller...

Å ja, du synes kanskje det var litt rart å ha...

Man er veldig redd for å bli oppfattet.

Fordi folk føler jo veldig å merette at dette er et sånt historisk øyeblikk,

og da tror jeg man er veldig redd for å ha vært feilfjørende i krigen,

at barnen bare er med dine, skal jeg si.

Nei, pappa trodde faktisk at Nostrim var et var greien.

Og hvis man oppriktig ikke klarer å ta stilling til

hvem som er offere å overgrippe i den krigen,

då er man jo litt på feil siden under krigen.

Men det hovedspørsmålet er jo noe annet

enn at elleren utenritspolitiske forskere på Nupe

kan vende Rustan og noen rasjonelle motiver og...

På måte, det er ikke det samme som å si

denne krigen er bra, eller rustan er snille,

eller rustan bevinde, eller sånne ting.

Nei, tenk mye på det med å forstå at...

Vi snakket om det siste, ja, om jaggland og sånt,

men at det har blitt tabu.

Hvis jeg hadde vært helt i stand til så mange ær

og bare å komme med gode teorier for hvorfor Rusland har gjort det jeg har gjort,

så oppleves det som et forsvar av dem.

Og det kan det også være.

Det kan det også være, for at derfor er jeg så redd for å gjøre det,

for jeg vil ikke måti for å ha det forskjellig stegende,

og du holder egentlig litt igjen som Glendisene blir anklaget for dette.

Men det er jo veldig viktig, tenker jeg, hvis vi ønsker å unngå krig

og være klar over hva som har ført det.

Så jeg er veldig glad for å vite hvorfor noen folk sprenkte...

Kjørte inn i Twin Towers, det betyr ikke at jeg synes de blir gjort det.

Det hjelper å vite det.

Altså, du lyder på at det skal skje igjen?

Ja, og når du...

Alle skjønner jo dette når du tar en test og ser tilbake om en krig,

altså til og med krigen, den store moraliske prøvene i verdenshistorie,

narsismen, så går 70-80 år tilbake i tid.

Hvis jeg, for eksempel, ser, jo, men det er litt forståelig at det gjelder

å høre sin i Tyskland støtt og hittel,

og fordi de var redde for Bolshevik i revolutionen,

så betyr det ikke at jeg mener, hippie-holokost var bra.

Altså, kjø, det var det.

Kippet bare akkurat, det gikk jo også.

Men alle skjønner det, eller hvis man ser,

hva seg i freden var urett ferdig,

så er det ikke den apologi for hittlar,

og alt dette kan man se 90 år tilbake i tid,

da skjønner man det.

Men det som får gå her og nå,

at det krever en annen type stilling, stager nå,

og så har man jo forskjellige roller,

sånn at jeg synes, det er veldig dumt hvis man som politisk parti,

då må man ut av stilling til konkrete verdimespørsmål,

mens for eksempel forskere,

det ville være et underlig og fust og fremskreve

moraliske avklaringer fra de.

Altså, de må jo på en eller annen måte...

Selvmotsigelig, sånn er det.

Ja, de må jo på en eller annen måte få lov til

å drive med det med,

at det bare skal basere våre moraliske standpunkter på,

nemlig for kunnskapsgrundag og forståelse

når realiteten er på blaster.

Så, men så er det jo,

dette må jo bare gjente hver gang vi snakker om da,

så det store offere i denne krigen er ikke det norske debattklima,

så alle disse tingene...

Det er for faen, man kan bare gjøre noe med det.

Ja, ja, ja, men jeg mener alle disse tingene,

når jeg synes det er interessant å snakke om alt sånn,

men det er en helt ektikrig,

og når folk er jævlig oppvaktig emorsjonelle

og går i svart og sånn og sånn,

så skyldes jo det å overgreppe noe rustene begår,

og hvor alvorlig de er, sånn.

Men samtidig, det norske debattklima påvirker jo norske politikere

som igjen påvirker verden der ute, da.

Altså, om det var at det ble sent,

å åpne ut ukrainer, eller som jeg sier hele tiden,

jeg glemmer alt en annen ennens,

i en Marie Søred Eriksen,

som noen dager etter Nord Stream, tror jeg,

skrev nå, som vi har sett hva rustene er veldig tull å gjøre,

så argumenterer hun for å øppe forsvarer veldig.

Så kan du si hva du er.

Det er sikkert en riktig konklusjon uansett,

og rustene hadde sikkert sprengt noe,

alle installasjoner om det ikke kostet dem noe.

For all der, men man bør ta sånn beslutninger på et samt grunnlag,

og det kan godt hende der hva rustene som gjorde det.

Men det var i sov for et riktig hjett av hende,

og det synes jeg er for svagt.

Ja, jeg er igjen i det, og jeg er faktisk...

Altså, en som heter Henrik Thune,

dette andre er ikke om rustene, men det er litt beslekt av meg det.

Han har gitt ut en bok om de norske forsøkene

på å stoppe Libia-krigen,

for når de jobber parallelt med bomba Libia der,

så jobber noe norske diplomater med å prøve å få en våpenville

mellom parten i Libia.

Og det er mislykkus og så videre og så videre.

Men Libia-krigen og det han beskriver...

Og det første par Libia-krigen, det handler om å bombe Libia

så man blir kvitt Gaddafi i sin diktator.

Ja, men dette som er litt omstrøtt kjønner,

for det var et opprør i Libia som Gaddafi var i ferd med å knuse.

Og da fikk man en FN-resolution,

der man accepterte den så kvalit fly forbudsonen,

som i praksis egne betyr at du må bombe Gaddafi da,

for å beskytte civile.

Men så gikk de videre med et mål om regimeskifte.

Og det hadde ikke FN god skjent,

så det blir et brudd på FN, det betingelsen.

For FN har ikke god skjent at vi kan velge regime i Libia.

De har god skjent at vi skal Gaddafi...

Derfor får Kalle Jens Stoltmerg krigskriminell eller...

Ja, men det er nok ikke riktig å kalle Jens Stoltmerg krigsforbutter.

Men Libia-krigen vil mange mener,

en mener for eksempel det, brøyte med FN-vetake

og dermed var en ulovlig krig.

Men du fortsatt ikke krigsforbutter,

selv om du er med.

Jeg må idee om at jeg skjøtter litt,

men når jeg ser på tvitt i folk som skrød seg,

så skrå jeg videre.

Ja, men det er det man fortsatt ikke sier.

Men det er nok det du kobler til, for det har ikke gått inn.

Men det er det du kobler til.

Og det er for eksempel uavhengig...

Det er masse diskusjon om for eksempel Storbrødene fannkrig

en vil ha regimeskifte hele veien,

og hvis de ville det hele veien,

og det er mye så tydelig på de ville,

så er de vekkfaldig lovlig.

Og så er jo spørsmålet nesten om jeg kan viste Stoltmerg

og kan trodde han.

Men altså, Jens Stoltmerg i minøen er...

Ikke krigsforbrødene,

men den krigen i livet er en ulovlig krig,

og han var med på det.

Det er ikke det å komme under.

Men poenget er, det klima som var rundt

når man gikk inn for det der bombingen i livet,

det var jo som blodtåkje.

Det er ingen til om.

Er det rett etter Jan-Julie?

Nei, ja, rett.

Jeg husker rettet Faremå, ja.

Jeg husker rettet Faremå, sa han et utelig.

Det var for samme og sommer, eller noe år, eller sånn.

Og poenget var at det var enormt sånn...

Det haste, det haste, det haste, det haste.

Kristian Alvåsen skrev om sjølbygget finne sin.

Jens Stoltmerg var pluss de veldig vanligvis veldig oppsatt

å gjøre ting som skikkelig og rolig,

men nå skulle de gjøres utrolig fort.

Tunet kaller han veldig sånn emosjonelt påvirker.

Lysbakken og SVN og de gikk forre.

De var jo også veldig sånn offensiv i forksvar,

vi må hjelpe, redde, alt.

Altså, det var jo veldig sånn stemning.

Hva kan det ha da?

Det kom jo av at man trodde, galt eller riktig,

dette også omstrette, at Gadafi planen,

man saker på civil i Bengasi,

og så hadde man dette også for veldig omstrett,

men det kan gå til at han gjorde skjølbygningsmål om det.

Men også hadde man erfaringen på Rwanda Sebrunnesjøen,

at man ikke greipet inn,

og nå følte man man måtte greipet inn.

Og så gikk man i praksis med på noe som ble helt galt,

altså bombe i stykkeret i land.

Det har vært et helvete siden.

Ingen har klart å bygge noen nasjonsbygding der,

og ja, det er jo masse overgrepp og tuller.

Og det gjorde man i en sånn blodtak, ikke sant?

Og det er jo en farlig stemning,

uansett hvor rett eller galt du har moralsk,

så er jo det en farlig stemning som ofte oppstår rundt krig,

at det er sånn krigstrommene går liksom,

og alle skal dere, alle skal dere,

og det er mange motstemmer og sånn.

Men min erfaring med det norske,

jeg skulle skrite litt noen veldig kjellen til å skritte av det,

men det norske byråkratiet,

de holder håvet ganske kalt i sånn kriger faktisk.

Så selv om de kan gå galt av sted,

så er det folk i ude, i forsvarer, i departemangene,

sikkert politisk valgtorg,

som i sju middel bare topper på denne unge venstre bølgen

om å sende med smule i våpen raskis mulig til ukrainerne

nå med en gang helt uavhengig, hva farg de råder og sånn.

Så jeg føler jo at meg balanserer det i Norge faktisk ganske bra, da,

men i offentligheten går det ganske dårlig.

For der vinner nok, vil jeg tro,

alltid den som er villige til å gå lengst egentlig fram.

For det er et så moralsk forkastelig deputer nå i ort,

så då ser man sånn, det skal ikke sørre det som du har citert det,

det skal ikke stå på noe.

Det er bare tull, hvis det ikke står på noe,

så måtte jo Norge ha invaderet Rusland,

eller sendt soldater til ukrainerne.

Det er helt åpnet at det skal stå på noe,

og så står alle og balanserer sånn,

er det riktig mye jager, for er det riktig mye stritsvagnar,

går vi i våpen av med sjøl til å få svar,

og hva kan bli følgen av disse våpen av i ukrainerne,

som driver alle land på og penta går nå, liksom.

Vi sier ikke at jeg har de baratomboen på Rusland,

det er ikke det som står på noe.

Men den rett og rikken, ikke i politikken.

Politikken er ikke sånn.

Det er det mer seriøse av enninger,

men rett og rikken, den er sånn.

Så du savner opp, man kan egentlig holde seg for god

for den svarte hittigheter i rett og rikken,

fordi det er ikke sånn virkelhet når du ansett,

det er ikke noe vi ikke skal late oss om,

og du kan til med å være skadelig.

Ja, i hvert fall, først og viss, er de jo falskt,

og jeg ville jo forstått hvis ukrainerne var veldig skuffa.

Hvis du sier først, Norge skal hjelpe meg alt vi kan,

og så spørselens skal man få i Agar,

fordi Norge er ikke akkurat det.

Det er jo egentlig en litt drittbeskjedda.

Men jeg, det er ikke sånn,

skal ikke hev meg over det hele, fordi spørsmålet er jo bare om folk,

de prøver jo bare å prøve å se det aller beste,

og uttrykke at de hater putt inn,

og det gjør jeg også.

Det må jo på en måte være lov, det er jeg også.

Men spørsmålet er jo kanskje at når du har kommet opp dit,

at du er uten riksminister, så skal du være kanskje klar.

Ja.

Ja, veldig mindre emotionell.

Det er litt ikke.

Isch nog galt med hvordan vittvetter som en hos hos X-uten riksminister,

og hos Søvrede.

Ja, fordi...

Ja, egentlig, jeg bare var såkje...

Er det sånn, er det jeg som er noe jeg ikke har fått med meg?

Men jeg tror du, som nevnte, eller noe andre,

men at norske politikere leser, norska viser,

det er ikke sånn at de har noe genialt

et beslutningsgrundlag som vi ikke kjenner til, selvfølgelig har de et retningstjenest, som kanskje kommer der og rapporter om ting.

Men at politikerne, det er ikke sånn at de sitter og vet så sindssykt mye mer alt det?

Nei, politikerne er jo... Dette er jo veldig bra med demokratier, men politikerne er jo faktisk ganske gjennomsnittelig folk.

Altså, det er lett å glemme, men det er jo ikke forsvarseksperter, disse menneskerne.

De vet ikke egentlig noe om åpen systemet som de baserer sigd på, det forsvarer seg til det.

Og i den utdragskomiteen har man jo alle partier høy og eftbøy, hvert pisse sur på vennstre.

Fordi at vennster har gått så mye ut, de har viset å drev og snakket om ulike våpensystemer som de vil sende og sånn.

Og det mener de andre partierne, at det er helt uansvarlig, for de får jo råd i en sånn hemmelig komitee på stort ting.

Om hvilke våpen man har og sånn, det er ting du iskjegner skal se i høy.

Også når vennster, jeg driver med den, i minne ene, moralproseringen der da.

Fordi for å vite at vi har en del tankser og sånn, som vi kunne sende.

Hvis de røper sånn hemmelig informasjon, men når det beste i Norsk, hvis du får å sende våpen,

det er jo lov å være mot det, da skjøl om jeg får det, men hvis du får å gjøre det,

så er det noe lurerst at du noen lunneskaper måtte høre på det forsvarer seg, og selvfølgelig synesist,

er det politiske bestutninger, men det er jo liksom å begynne sånn overbudspolitikk i median.

Hvem hater poten mest? Det er det partiet som vil gi flest våpen liksom, og så kan det bare gå veldig...

Og så tenker man at de kan vinne stemmer på å skap på maksmål, eller kanskje bare å forføre.

Og neiner på ektehåk, men det er veldig heller i dynamik, da.

Det er gøy parti venstre, skal jeg forvenne noe.

Et sånn kviksis oppå det, så veldig jo.

Men parti venstre, bare for å runne noe vi snakket om i stedet,

de er jo mitt indtrykk på når det kom til klimakamp, som har vært litt identitet for venstre,

men som de da mistet inn det her indtrykket til hver venstre siden og MDG.

Men det som skoer meg sånn, ikke sånn, det er internasjonale forhandlinger,

eller noen andre avtaler med Kina og Indie, ikke? Det er bare riktig, da.

Ja, det er jo sånn handelsattallet, og sånn.

Ja, nei, om klima for indtrykk, at noen er sånn, nei, nei, vi må bare legge ned kapitalismen,

og så er noen sånn, nei, vi må bare slutt å kjøre bensinbiler.

Men svenster er opplevd som en sted...

Ikke midt i mellom, men det hele tatt, men bare, nei, det handler om internasjonale avtaler og samarbeid.

Ja, både ja, eller?

Den høyser u-seksus, fordi vi vil gjerne ha en radikal løsning på et radikal problem.

Men det er ikke alltid fasitt.

Så jeg miser ikke kanskje at om 100 års, sånn, fan, venstre sa jo det er riktig.

Ja, både ja, nei, fordi her er det to ting som er litt som sjøl mot signene.

Jeg er helt enig med at venstre står egentlig for det bestående system med grøn profil.

Så kan man diskutere om det er riktig eller fel, men det er kanskje egentlig det de mener, da.

Eller om det er mulig? Ja, om det er...

Men venstre er jo veldig mot avtaler med Kina og Indie, for det er diktasurer.

Eller ja, Indie er så høy.

De er veldig moralsk orienterte i venstre.

Sånn at de er veldig motstandere og nesten alt norsk samarbeid med Kina, for eksempel.

Så...

Men det pussepartiet, det var jeg overrasker over at de har overlevd ytter at MDE kom.

Det trodde jeg faktisk ikke de er i sko.

Og det er tyde på at det jo fins folk på høyre søvnorge, som identifiserer seg som høyre søvnorge,

som er opptatt og glemmer.

Ikke å si det...

Sjokkeren er i min øne, men det er oppmatt jeg som har vært fordomsfulda.

De jeg kjenner som stemmevenstre, det er folk som kommer fra veldig rike kvar,

og så blir det en del av et mer sånn venstrevirid kulturmiljø.

Så de vil på en måte...

Alle på skolen er det som stemmer høyre.

Alle de ikke på skolen stemmer høyre, men nå er de et sånn...

Antmiljø, men da stemmer de venstre, for de vil behålle formen.

Men jeg er opptatt av klima og sånn.

Det er mye sånn det riktige at venstre velger noe.

Det vet jeg også, jeg må ha et stastikk på det.

De har veldig høytene og veldig god råd.

Sånn at vi vet jo at det er en seks elitieng.

Men det er en type eliti som har lyst til å signalisere at det går kulturell kapital.

Det er ikke bare som business elitieng.

Og du kan jo se på byd eller i Oslo, det vet ikke god godt at alle som har hørt på dette skjert...

Fjernformenskatten er en behållbibliotekende.

Ja, stemme, stemme.

Men vet ikke god godt at alle som har hørt på det kjent med Oslo,

men i gamle Oslo, det er rødt veldig stort.

Det er masse elite folk der,

men det er litt sånn kjædbibydel, lykkevel.

Og så er det på grunn og lekkard, der er jo endelig heilt suverænet.

Og der er det mye, men de har ikke så alt.

De har god uten i alt, men de er veldig urban og hippe og sånn.

Så kommer det opp til som bydel som en sånn santansæren.

Det begynner å bli ganske, ganske føkkingstyrt å bo.

Der og venstre er veldig bra.

Ja, men hvis man er ertig å holde bryd og sånn.

Og så kommer det bort til selve vestkanten,

der folk er på måte de jobber i privat business.

Det stemmer alle bryd og stemming på venstre er veldig få.

Ja, de gjorde det den gangen da de måtte få venstre å overspære grønsten.

Ja, ja, jeg stemmer.

Så du var sånn sånn samletiltak.

Det tror jeg er rødt også, fikk en del, for jeg tror ikke det var noe organiseret for sjøk,

men jeg kjenner mange som stemte rødt for å få dere overspære grønsten.

Ja, men jeg tror ikke jeg er noen flere der som ikke stemte på rødt,

fordi de ikke trodde vi kom overspære grønsten.

Ja, ikke sant, det var bare en stemmer effekt.

For det som skjedde med Marie Hauke og Storeng i 2005.

Jeg tror hun kom på sjetteplass eller noe, hun var alle trodde hun skulle vinne.

Hun var så overleggende, som var rike nytt for alle av de stemte posisier nummer to.

Ja, ja.

Jeg skal vi runne av min, jeg har det noe mer på hjerte.

Jeg går bare litt sånn med til om poddkassene siden du er liksom den første jesteren jeg har to ganger.

Det har jo gått så det suzer.

Ja.

Det blir litt nærmeste, og det er liksom alt det som har skjedd.

Skal jeg være litt kockig, det får ut så jeg at det kan klare seg,

men jeg trodde du skulle ta et år eller to.

Så jeg er nå ved et veivalg, jeg kommer til å flytte på den til nært landsteden.

Jeg skal sørge for at den er gratis, uansett.

Ja, det er veldig bra.

Jeg, hvis jeg skal spå det som er succé-oppskriften,

så er det jo, og dette er jo ikke sånn genial i det, det er jo kopi og det er mange andre har fått det også.

Men det er jo bare det, det sitter og hans samtale, det er ikke så jævlig faglig kassuppleisakt.

Det er litt nær på, og nysjerrig, og interessant.

Og det er egentlig det at mange liker som podcaster.

Det er egentlig veldig som fallitter klaringen til den offentlige debatten, i stort.

For det betyr at det er et vålt sånn suget å ha sånn skikkelig samtale,

for det får du nesten aldri på til å være veldig samt.

Og som ikke er så dømmende, fordi jeg merket jeg at det er til resten av mange i midten der i stedet,

hvor jeg roter meg litt bort.

Men vet du hva? Folk måtte ikke tolke hverandre i verste mening hele tiden.

Når jeg har kveld ganger vært der, så er det stadig frukt for at noen skal finne

et sånn to situater om Nordstrøm, som du skal klippe ut av kontekten,

og så kan faen skjere når han her puten venner her litt sammen.

Og det føler jeg bare som, man er seg til slutt, jeg er mot krigen i Ukrainer,

jeg er mot puten, jeg får sånn en våpen,

jeg mener det er folkretstrider i en pralistisk emansjon.

Og det er sånn, seg litt om debattklimandene, du på en måte faktisk og riktig da,

kjenner litt sånn kirige emager for om du har, om folkstole på at du er mot diktaturen.

Det er litt sånn, det skulle egentlig vært en given inn for de fleste.

Ja, men det er som vi har sagt i tomt før,

liksom, folk's iger etter å tolke hverandre i verste mening.

Ja.

Som jeg, mitt prosjekt er å prøve oss nu.

Du skal ikke tolke alle i beste mening hele tiden, for det er sikkert å bli nytt i idiot,

men ganske ofte.

Bare sånn, tror du på ekte at,

kan det hende at bare ta litt i forbundet.

Det er litt reis,

er mitt budskap.

Har du noen budskap?

Ja, så frist du å slenges i på det der, men jeg er dårlig på,

altså jeg er politikast, så det hender veldig ofte at jeg tolker forkjøste mening med vilje,

for å gjøre en månge ut.

For å få en avskrift i hvert fall.

Ja, for å få en avskrift.

Men, nei, og det er jo et, det er jo veldig gammelt leningssittat,

det er bare for å gå full circle med hele oppløgge.

Men det er jo, at man må tenke gjennom alle spørsmålene fra begynnesen av,

sånn at du må på en måte hele veien klar og begynne,

eller prøve da, og begynne hvorfor du mener det du mener,

og vurdere de andre mulighetene for meg noe annet,

og så det der å reagere,

sånn på, alle mi gjør det,

og jeg gjør det måsse jeg,

men på refleks, uten de tenker gjennom tingene,

er det så gare dette her,

eller det som er ble rasende for, eller kan det endre noen annet?

Ikke bare det, men utfordrer du seg også til å gjøre det,

det er det som jeg har gjort med,

jeg har ingen grunn til å tvile på noe rundt klima,

og det har nesten blitt litt sånn rocket,

noen veldig kontrære figurer,

sånn Christopher Hitchens,

husker jeg plutselig at det skulle være litt vanskelig,

men han pekte bare på å trekke i klimabevegelsen,

men Jordan Petersen, for eksempel,

nå mener jeg ikke, men mennesker skapte det hele,

det tror jeg ikke noe på,

jeg tror han bare prøver å skylle seg ut,

eller at han synes det er kjipetrek for klimabevegelsen,

som han synes er så kjipe,

at han da, og det her med feilen oppstår,

bestemmer seg at han ikke tror på det seri,

for det er ingenting med hva han sannheten å gjøre,

men han bare posisjonerer seg.

Og dette er det som kan gå alvorlig galt,

og med den ukraine som talen var,

for dette gjelder jo ikke også,

jeg tror det gjelder veldig få i Norge,

men det at debattklima rundt ukraine er dårlig,

er ikke et argument om hva som er riktig å feil på bakke ukraine,

så det er måtte at det er sikker når du begynner å blande de to verdene,

og tenke liksom at fordi at det er så ensrett av moralistisk,

hysterisk opplegg rundt dette i Norge,

då må jeg begynne å mene alternativet ting om buten.

Det er det det treer feil for noen da,

og da har man det som jeg vil kalle opp posisjonelladferdsforsturrelse,

som er ganske vanlig i hvert fall i mitt parti,

tror jeg egentlig,

og det er det at når alle andre mener det samme,

så vil du gjerne mene motsatt det,

men alle andre mener jo at jorden er rundt,

så det er jo ikke,

det er jo ikke forstår ikke så vitt som mener at jorden er flatt.

Nei, men det er skjer,

men det er faktisk selv om det var en humoristisk eksempel du hadde der,

så er det jo fascinerende å se de samme folka gjerne,

enten det er munnbind, vaksiner,

utbygging av ting,

men også flatt,

altså at jorden er flatt,

som måtte virker som en vits,

men som åpenbart har en at sosialt funksjon for folk da,

og mener at majoriteten tar feil.

Vi, en lille kjerne her,

sitter og vet noe de ikke vet,

eller vi har forstått noe de ikke forstår,

så det er en sånn South Park eksempel,

men som da har blitt virkelighet,

og det er behovet for å liksom være spesiell

og å vite skjønne noe andre ikke har skjønt da.

Det er en form for sånn stamme tenking,

du går for å si sånn,

jeg mener,

til å si,

jeg er en sånn som mener,

og det er helt merkelig at,

altså jeg har masse kritikker om norsk koronapolitik,

så det er jeg litt oppe oppe i der,

men hvorfor det har noe med synet litt på puten,

det henger jo faen ikke sammen i måned kjenn,

men fordi du er så vant om å bli utdefinert,

rett og kalt konspirasjon,

så begynner du å tro kanskje litt på andre konspirasjoner,

så begynner å rote inn i det,

og særlig hvis du har en sånn win,

for eksempel USA løyge,

og helt ekte om at det var masse legge som å oppnere,

det kan du leve på i 50 år,

og da kan du på en måte ha alle sannet og være gale,

altså alltid seie feil, alltid seie løyn,

men det er morsom med,

for dette snakker vi om ofte de folk der,

det morsom er at det finnes mange folk som er i det motsette grøften,

som på akkurat samme måte går inn i alle,

de vil ikke tenke om denne vaksiningen er,

fordi de folk som er mot vaksiner,

de lukker ille,

så da vi, altså det var under corona,

et konkrete eksempel,

så sa jo på et tidspunkt helse til synet,

de stopper jo en konkrete vaksine,

fordi at de legende som var eksperter på det,

mente de kunne føre å få blodprop,

men da skulle man tro at det var en konkrete vaksine,

ikke alle kunne nå si om en konkrete vaksine,

også var det en dispensert en periode,

og så ordner de å komme tilbake og sånn,

ok,

då var det masse liberale forståsik på Facebook og sånn,

jeg mellom er frivillig å ta den vaksinen,

og då er det spørsmålet,

hva faens verdensyn har du,

ekspertene seier ikke ta den vaksinen, den er farlig,

og du seier, jeg er opptatt av rasjonalitet og stoler på ekspertene,

men det er så identitetspolitisk viktig for meg,

å være pro-vaksine,

og mot de som er mot vaksine,

og det er jeg vilig til å trosse på eksperten og farkunnskapen,

bare jeg får den vaksinen,

og jeg helst sikkert tatt og verte den vaksinen på armen,

sånn jeg kunne vise det da hvite på,

så vi snakker veldig ofte å sikre med god grunn,

om de som er ute i den konspillande grøften,

men man skal heller ikke underre dere at det er et sentrum ekstremistisk,

ganske hysterisk miljø,

som er villige til å gå ganske langt,

bare de ser hvem som er på andre siden,

og for å distansere seg, for de kan de mene de dummeste ting på noe der,

og det er jo en skummel greier.

Ja, en sånn absolutt posisjonering til hver tid som er...

Ja, og du så det samme rundt opprindelsen til covid-19-viruset,

at det startet med alle åpner for at ja, faen herregud,

det er noen laboratorium der nede hvor de lager noe covid-viruser,

det kommer sikkert effra.

Det skal ha på dagsevervindet, det kan godt,

den kommer effra.

Så begynner Trump med China Virus,

de kaller det Trump D-Rangement Syndrome i USA,

så begynner han å kalle det China Virus og sier at det kommer effra.

Og da kommer det faen meg ikke derfra,

det er da det er fra et beltedyr eller noe.

Ja, det er helt merkelig, det er da sånn,

men det er vel menneskelig,

men jo vel sånn, det er samme og samme.

Vi merker det, vi merker det sånn,

jeg dømmer ikke disse menneskerne for mye,

men fordi jeg merker det sånn i meg selv,

at jeg tok meg selv i å tvile på rapporterne om at

Russland skulle gå inn i Ukraina, i det hele tatt.

Ja, det jo, og det var jo en stor feil over mat.

Ja, men man skal fortsatt ha høyde for det,

men det er jo da basert på disse gjengene,

altså jeg tror det er en snarere hva jeg mennesker gjør,

det er som egentlig ennst regionell evusjonsmessig.

Hvis det er en fyr som alltid blir bytt av løver,

så holder det litt unna annet,

men sett at disse menneskerne tar veldig ofte feil om disse tingene,

viser det seg etter tid,

og så var jeg smart nok til å håpe Jeffe rundt omkring og påstå nå,

men i min stillesign tenkte jeg,

jeg er ikke sikker trengår,

han trekker seg tilbake og har vundet,

fordi her, som en kompis som har satt meg,

den seier en poten kunne fått,

det var da ikke gått i krig,

når alle sier noe å gjøre noe å gjøre andet,

da kan han bare si,

dere er så skremmte,

men så fikk jeg så gjøre andre liksom,

men og jeg tar meg selv også,

ja, flere ganger,

at å håpe eller bare gjøre min tro nå er basert på

hvem som tror det motsatte,

og så må man bare klare å skrua den,

og det er en øvelse som man må være bevisst på.

Det er særlig farlig for venstre å se og imøte med moderne høyre populisme,

fordi moderne høyre populisme,

de stielle konsekvent som skjærer fra venstre siden,

rett og rikk, uttrykk, begrepa,

det lyste å være dødslang,

altså hittla sitt politiske prosjekt,

bare jo kalt for nasjonale sosialisme,

ikke fordi hittla var sosialist,

men fordi han skjønte at sosialisme var veldig populært,

og hvis du skulle vinne blant folk som måtte

å være ein med vann for sosialisme,

og då går det an å reagere på det på to måter da,

det ene er jo å se han,

det er der dritt i det med sosialister, men på ekte,

ellers går det annet å gjøre, som veldig mange gjør,

hvis hittla kaltere sosialisme,

så vil eg slutte å kalle meg sosialist,

og då er du på måte å ha det å akseptert,

at de nå som helst kan komme inn på de enn barnene del,

får syn av segall alt det populære du har,

og se bare metare i saken, metare i saken,

og for de synes...

Og nå kaller vi det dette, ja.

Så skal ikke sammen inn syllistene med hittla, men...

Nei, men det er annet å hjelpe dem,

det er drittgod i det,

men så har hun liksom tatt copyright på det.

Stemme, og då sitter du der og kanskje bruker det begrepen,

eller sånne ting da,

og det har jo Trump,

dette er jo måten Trump,

og mange av de høyre populistene har føkket de der

sosialdemokratiske partierne,

fordi de framstår mer sosialdemokratiske

enn sosialdemokratene,

og det er jo fordi de ikke vil slåss om,

på en måte, det er jo det der stelet klærende,

når man måtte å bade dem,

men de vil ikke slåss for å forklare dem tilbake.

Nei, og du vil ikke...

Du bare står der nakke nå...

Og det er også det venstre, så ja,

de i USA har pålagt en sånn associasjonsangst,

som å...

vegering mot å kunne...

Altså, det har blitt veldig politiaktig der,

som jeg har hørt en morsom sak om at det var...

Jeg vil tro at jeg løy i sikker jeg snakker om her,

men nå er det hvertfall en komiker,

eller flere komikere,

som hadde tilbudt seg å skrive gode vitser

til Hillary Clinton,

til hennes neste debatt mot Trump.

For det han trengte, for Trump,

han er jo morsom, liksom,

han er jo i forbi 14, kan være kjempemorsom,

i møte med Hillary en som debatt,

og det var han,

og han fikk masse latter på det folk liker han.

Altså, Oral B er opp som at Trump

bedre enn noen andre,

halve meg diggjeren, halve meg hat der.

Det var så jævlig sånn,

for du vet at det er feil,

men du ser på det,

og så er det heller,

han er løy enn, liksom.

Altså, han er morsom,

og det er det som vi ser så fom når du ser

de demokratene som ikke klarer å erkjenne det en gang.

Så hadde jeg vært rådige for Bernie Sanders,

så hadde Bette han si,

vet du at Trump er ganske fønne, liksom,

noen ganger er litt for død,

for min smak,

men han går ikke annet å si han er kjempemorsom,

men jeg er bedre enn han til å styre landet.

For det er sånn,

hva skal Trump gjøre da?

Hvis jeg kjenner at han er morsom,

hva er det hans vapen i neste runde?

Men på en måte var at Hillary Clinton,

og hennes team,

sa nei til å få den hjelpene,

til å skrive gode vitser mot Trump,

fordi en av komikerne

kunde ikke associeres med.

Jeg tror det var du ikke.

Tipet jeg.

Jeg kan ikke skjønne hva andre skulle være.

Men at det var liksom...

Altså, det er så mye galt...

Da var Kevin Hart, liksom,

som også hadde homofobiske kommentarene.

Men da tenker jeg bare sånn...

Ja, da får Trump bare vindet.

Hvis det er det der man kommer opp med som alternativ.

Det er så mye galt med Hillary Clinton-kampanjen.

Det er...

Hvis det er en ting jeg angler på,

så er det at det ikke skjønner.

Altså, jeg var mot den kampanjen,

når det skjedde,

men at det ikke var ennå mer mot det.

Det angler, for jeg tror,

det er det mest minst,

er du innstøst,

ditt lektuelt eller feil i livet også.

For det var så...

For det ditt lektuelt er litt dårlig å sitte litt,

at vi ikke har sett det, mens det får gjennom.

For det skrever en bok om det som at det er shattered,

også med den ledende unna-titlen,

Inside Hillary Clinton's DOOMED CAMPAIN.

Men dette er jo et menneske som da...

Hva er det som slager?

I'm with her, eller?

Ja, I'm with her,

i stedet for She's With Us.

Altså, det er helt absurd, hvis du tenker over det.

Eller det er at de vil ikke dra til Wisconsin,

for den starten er det bare å regne om at de vinner.

Ta på til Trump, sånn.

Dette, og det skriver så bra de der shatter showmissene,

for det er et rådige mot Hillary Clinton,

og de dyreste du kan kjøpe for penger,

så skriver de seg jævlig bare, skriver jeg,

in theory, these are the smartest people in the world,

in practice, not so much.

Og det er veldig, veldig...

De er egentlig en så supa glupinggjeng,

men de lever i en sånn boble,

at de tenker at folk i Wisconsin har seg noe sted å gå,

så de kommer ikke til å stemme på Trump.

Du hørte, han Michael Moore,

som er derfra Flint Michigan.

Han hadde kontakt til Hillary-kampanjen,

og sa, her er det bare massen Trump-skilt og sånne overallt,

kan jeg få en sånn Hillary-skilt,

og så kan jeg bruke min figurkløy til å heie på Hillary,

og da fikk han en svar.

Vi ønsker ikke å markesføre kampanjen vår i Flint,

fordi vi er redd for å mindre folk om at det er valg,

og vi er redd for at jeg skal få flere til å stemme på Trump.

Også på det verste amerikanske politikke...

For den selvfølgelig...

Hva er det du driver med da?

Amerikanske politikke er så føkker...

Hva var fikkse vannet deres, kanskje de stemmer på der?

Amerikanske politikke er så føkker,

men på det verste så har jo demokraten sponsert Trump-kandidatet,

fordi at de har meint at de var lettere å vinne mot.

Så demokraten har jobbet for at Trump skal bli den republikanske kandidaten,

fordi at det hadde de i sin galaxybrainverden tenkt at det var lett å vinne mot ham.

Også har det ikke skjønt hans heit sånn...

Helt som ledster?

Gåmerstil.

Så... Men den er vanskelig å skjønne den,

og det er veldig vanskelig å se Trump komme da.

Ja, jeg tror om det overlappes skjønner.

Og det hadde du ikke vunnet med,

også skal jeg jo si at Hillary Clinton var jo historisk upopulær demokratisk kandidat.

Og jeg tror jo fortsatt Bernie Sanders ville slåtte han igjen head-to-head.

Jeg tror de fleste som ikke hadde vært i gift med eller direkte sønn eller datter av en tidligere president,

kunne ha vunnet det der, for det er det lite opplegget der.

Det var så effektivt.

Det er så sinnsykt opplegg,

men bare de tingene, at hun nekkte,

holdt sånn det taler for Goldman Sachs og så restinvesteringspakken hun sa,

og hun hadde en masse taler for det, og de taler nekk du å offentligere,

for de er hemmelige.

Ja, hun nekkter offentligere i Naløy,

men det er sånn hun får jo typ 800.000 kroner for en sånn tale.

Alle skjønner at hun ikke kommer med så verdifulle ord at det har vært så mye penger.

Du har jo skrevet unna på noe kontrakt med dem, vet du?

Så vi er bunnet til de,

og ikke til amerikanske folk.

Det er det som er hele problemet.

Men det er også et signal der om at du vet at du får disse talene,

også etter du er ferdig som president,

men ikke hvis du er slem nok med dem.

Det er hele sånn gullerot som ligger der,

hvis vi ikke blir misforløyd med deg,

så skal du få komme og holde dyrre taler til en enda ganske god penger.

Ja, også er det det der basket of deplorable citat.

Mange mener at det er et misforstått citat,

for det er heile sammenning og sånn.

Jeg har lest hele sammenninger inn.

Det er bare tull.

Det er akkurat så ille som det også er ut.

Det er jo å si at halvparten av trømpergården er fornuftig,

halvparten av trømpergården er basket of deplorable.

Basket of deplorable, det er lærges utreffet.

Det er bare en hev med drit som kan kaste.

Ja, altså, det er det som dritt folk der.

Alle kommer alle hit på alle merkelappen om å forberede assister og sister.

Det er forstennende uvillige mot å ta på alvor,

at masse folk som kanskje har stemt demokraterne har ikke stemt.

De fleste som stemte på Trømpergården var bare republikanere fast.

Men grunn av at sånn er det jo i USA i to partier som stemmer grunn av annet vant,

var at noen som var demokrater var vanlig.

De som er avgjørende gruppen,

selv om de ikke er så mange eller som ikke er vane hvis det stemmer,

eller enn å stå og gjøre på sikkerhet,

de demokraterne som låt hver å stemme på illegentene og ikke på noen,

fordi hun var så crazy.

Jeg har sørt at demokraterne har fått ei oppnå for en situasjon vi aldri hadde foretsett,

nemlig at meksikanske migranter kan begynne å stemme republikanere.

Republikanske kandidater, for det var ikke forberedt på.

Det har ikke vært mer einskap på deres.

De har jo hatt en ide, helt syk i det,

om at de vil vinne demografisk det slutt uansett,

og dette har jo fjul av de der hvite crazy nasjonalisterne.

Det har ikke sant at demokraterne har en demografisk teori,

om at det blir så få vitte folk,

sånn oldskole vitte folk, og så mange latinoer og sånn,

så de vil alltid vinne alle valg og sånn.

Men så har ikke de skjønt at hvis du kom til å få søke lykke og bygge opp en business,

som er fra Meksiko og dødskonservativ Katolik,

så kan det jo hende at du ikke er verdens wokeste identitetspolitiske fagforeningsmann.

Det kan jo hende at du egentlig er en ganske republikansk velgård,

og da begynner de å slite med en gang, og så, nei, det er...

Nei, jeg husker på Valg Natta, som er intervjuet av TV2,

språter igjen med troddevant, så trodde jeg at klunten vant.

Så det er...

Det var tre timer etter du avgjort at Trump fant, du bare hadde ikke fått med deg.

Det var de veldig tydelige på gølden, og så var de ligger der.

Det var ganske jemt.

Ja, og i tillegg er det jo masse problemer med valgsystemet og sånn,

og hvordan det fungerer bla bla bla.

Det har vært litt fett å ha den Michael Moore, som var sånn...

Han sa veldig tydelig, at Trump kom til å vinne her hvorfor.

Men dette minner jo litt om det Sundrumet snakket om at USA holder på å kollapse,

altså mens jeg alltid ser jeg, og litt sånn som Farmin,

han har jo spådd 10 av de siste to krisen i kapitalismen,

og han har på noe to ganger døgnet, har han rett på noe andre,

for hans klocke står helt stille.

Det er kris i kapitalismen, konstant.

Det står rett kontinuerne, kommer det å skje nå,

og så prøvd til å blive finanskrisen.

Det var det jeg sa hele tiden.

Og sånn er litt Michael Moore, tror jeg, med dette.

Ja, og bare for å bekreffe det du sier,

neste presidentkamp, eller om Biden og Trump,

så sa Michael Moore det samme igjen.

Her er hvorfor Trump kom til å vinne igjen.

Jo, det var det ikke.

Vi har jo sett mye mer. Nå blir det ganske vant her.

Tusen takk for at du kom.

Takk for at du kom, ja.

OK. Tjo, hei.

Machine-generated transcript that may contain inaccuracies.

Noen gjester blir man aldri lei av. Mímir er tilbake! Hør episoden i appen NRK Radio