Dagens Eko: Ledarna som hetsar mot Sverige efter koranbränningen

Dagens Eko Dagens Eko 7/7/23 - Episode Page - 20m - PDF Transcript

Cecilia, vad ger det för bild av Sverige när vi uppmärksammas för de här koranbrändningarna?

Det ändrar en ganska positiv bild av Sverige som många har i omvärlden,

eftersom många tror att det är Sverige som bränner koranen inte en enskild person.

Det här är dagens Eko med Karl Kadhammar i dag, ledarna som hetsar mot Sverige efter koranbrändningen.

Det är den 28 juni 2023.

Den muslimska högtiden Id ska fias,

men anledningen till den stora folksamlingen utanför Moskén på medborgare platsen i Stockholm är en helt annan.

In till Moskén bakom polisens blåa avspärrningsband står 37-årig Salwan Momika

iföd soglasögon och blåskjorta med en koran i handen.

Så tänder han eld på koranen och håller upp den.

Burop och självzord hörs från åskådarna, men Salwan Momika ler.

Till Aftonbladet har han sagt att han citat

inte respekterar en bok som uppmanar till att döda mig och alla som inte är muslimer, slut citat.

Han har fått tillstånd att utföra den här aktionen och nu kavlar sändelsen ut över hela världen.

We do condemn it, we're deeply concerned by the act.

It's the latest obstacle in Sweden's bid to join NATO.

Gäste Cecilia Uden mellan Östernkoisbondent.

Ja Cecilia, vi ska snart komma till den här senaste i raden

av uppmärksamade koranbrändningar i Sverige.

Men innan vi kommer dit, om vi tittar på några historiska fall av medvetna provocationer mot Islam

och muslimer. Vad har vi då?

Ja, vi har allt ifrån ganska sofistikerad, intellektuell, religioskritik

till dessa mer vulgära sätt att utöva sin yttrandefrihet på

som vi ser i bacon in lindade koransidor som eldas upp.

Och den första provocationen som fick stor uppmärksamhet

var naturligtvis Salman Rosch viss satans verserna.

Som publicerades hösten 1988

Och ett par månader senare utfärdade Irans Ayatollah Khomeini en fatwa

med belöning till den som skulle lyckas döda Rosch.

Och de här satans verserna, vad var det för någonting?

Satans verserna är en roman som handlar om migranterfarenheter i Storbritannien egentligen

men där har Rosch det ifrågasatt när profeten Mohammed fick koranen nedsänd till sig

och han spekulerar där kring att profeten skulle ha tagit fel på

satans verser och guds verser

att det var satan som viskade vissa saker i örat på profeten

så att det här blev en roman som provocerade en hel muslimsk värld

men som eldades på av Irans ledare Ayatollah Khomeini.

Det blev en fatwa, det blev ett dödshot mot Salman Rosti som inte kunde leva ett normalt liv efter 1989

och han har levt under polisbeskytt sedan dess

men så småningom började han leva ett normalt liv i New York

men faran var inte övervisade sig

i augusti 2022 satt han på en scen i en aula

i Tchatakwa i delstaten New York och skulle hålla en föreläsning

och han hade nog inte någon som helst föraning om vad som skulle kunna ske där

När en man ur publiken rusade upp på scenen med en kniv och knivhögrors

det är väldigt allvarligt han förlorade synen på ena ögat

Finns det fler exempel på kraftfulla reaktioner på den här typen av provokationer?

Ja absolut, vi har ju också den hålländske filmaren och provokatören Theo van Gogh

som mördades 2004 efter att ha gjort filmen under kastelse

om våld mot kvinnor inom islam

Sen kom Mohammed Karikatürerna i Jyllands posten 2005

och så småningom också Charlie Hebdo Karikatürerna

som ledde till ett attentat mot tidningen Charlie Hebdo i Paris

där tolv personer miste livet

Och i Sverige har vi ju haft Lars Wilks rondellhund

Jag har inga politiska implikationer utan det här är ju fråga om att se

vad går gränserna och hur ska vi debattera sina fenomen?

Som publicerades 2007 i Narkis Allehanda

det är en blyertstäckning av Lars Wilks rondellhund

och det ledde till protester i Iran, demonstrationer i Pakistan

El Qaeda utlovar den belöning

Han överföljs när han föreläste i Uppsala och Kalvsta

och var också måltavla för en attack i Köpenhamn

och fick leva under polisbeskydd fram till sin död i en bil och lycka

Detta var det stora svenska exemplet för koranbränningarna

som ju är ett senare fenomen

Och då kommer vi till de här koranbränningarna

När är det det tar fart?

I och med dansken Rasmus Pellodans koranbränning

som ledde till poskuploppen posken 2022

Polisbilar, ambulanser, satisibrand

och det var ett mycket allvarligt upplopp

som orsakades av denna koranbränning

men som också fördömdes av muslimer

Ja och det som kanske fick ännu större uppmärksamhet internationellt

var när han ställde sig utanför den turkiska ambassaden

den dumma boken

Det är en januari idag i Stockholm

Han står utanför ambassaden i svarta kläder

någon sorts keps och låter sig filmas

av någon som han har haft med sig

det kravallstaket är avsperrat

man ser utöver vattnet

och där står han och pratar länge

om att han ska bränna den här dumma boken

han säger först på engelska och sen på svenska

och sen gör han det

Och vad blir reaktionerna då?

Den mest omedelbara reaktionen kom från Turkiet

Där är han hotade med

att ge sitt godkännande till Sveriges NATO-ansökan

så länge vi tillåter koranbränningar

och det ledde också till en debatt i Sverige

om det här är lämpligt kunde inte polisen ha förhindrat det

det var också den reaktion som kom i stora delar av omvärlden

kan inte den svenska polisen helt enkelt

förbjuda detta med hänsyn till allmänordning

rikets säkerhet och så vidare

det ledde också till demonstrationer

utanför svenska beskriktningar i flera länder

utanför konsulater till Istanbul till exempel

på sociala medier så kallade Sverige rasistisk

i Sverige skulle ha givit en högre extrem

Islamophob, polisbeskydd

det här skulle man inte ha gjort

om han kritiserade någonting annat

och sen fanns det också ganska många röster

som uppmanade muslimer att vara rationella

att inte bry sig om någon som bränner papper med trycksvatta

Koranen är någonting mycket heligare

vi kan inte rycka ut i våldsamma protester

mot att någon bränner en kocket upplaga av Koranen

går den så att jämföra ett litterärt verk

som satansverserna och att bränna Koranen

en fråga man ställer sig i är väl

kan man kräva att ett verk eller en handling

ska ha en högre konstnärlig kvalitet

för att man ska försvara den handlingen

eller det verkets yttrandefrihet

naturligtvis inte, men det är givetvis lättare

att försvara Salman Rosti

som skrev en komplex och intressant roman

och det här är ju någonting helt annat

än att linda in en helig skrift i bacon

eller tända i eld på den

och då är vi framme vid den här personen

som bränner en Koran på medborgarplatsen

Vilka reaktioner får den bränningen?

Ja, det har nästan lätt till ännu starkare reaktioner

och där har man också mycket mer gått ifrån

att det skulle vara en enskild extremist

eller individ, man säger här

mycket starkare att Sverige bränner Koranen

och att man gör det dessutom

på Aidel Adha, den stora muslimska högtiden

Torstan, den 29 juni

dagen efter Koran bränningen

på medborgarplatsen i Stockholm

samlas hundratals irakiska demonstranter

utanför Sveriges ambassad i Bagdad

De tar sig över en mur

och stormar byggnaden

Några syns klättra upp på taket

och hålla upp en Koran

Andra tänder eld på ringboks flaggor

och skanderar

ja till Koranen, ja till Koranen

i gypten Saudi-Arabien, Syrien

och påver Franziskus

fördömer aktionen

Och tisdagen fjärde juli

går FN ut med att man kallar

till ett extrainsatt möte

med anledning av citat

Koranbränningarna i Europa, slutsitat

FN-talets personen Pascal Sim säger

att ökningen avplanerade

och offentliga uttryck av religiöst hat

är alarmerande

Men redan dagen efter

under onsdagen

rapporterar flera svenska medier

om nya ansökningar

för att bränna religiösa skrifter

i Stockholm, bland annat Koranen

Ja Cecilia

Vilka kraft är det som väljer

att utnyttja den här typen av provokationer?

Det finns ju flera ledare

som har intresse av att svartmåla

Sverige, är då han givetvis

med sina politiska intressen

av att hindra

Sveriges NATO-ansökan

och att få

dessa F-16-plan

som han vill ha av USA

Och sen har vi

Putin, som inte är någon större

koranvän, men som också har

fördömt Koranbränningen

i Stockholm

Men sen har vi ledare

i Saudi-Arabien i Jüpten, Iran

naturligtvis

flera av de odemokratiska

stater, diktaturer

som inte tillåter

någon utrandefrihet i andra

ärenden

som här släpper fram

ilska och demonstranter

och vill framstå

som de som försvarar

förtryckta muslimer i världen

vilket ju också

leder till starka reaktioner

i dessa länder, där man ser

de här ledarna som hycklare

Så det finns alltså

politiska motiv

bakom viljan att

svärta ner bilden av Sverige

Definitivt

Och det här har vi ju också sett

i kampanjen

och dess informationen mot

den svenska socialtjänsten

Det finns islamistiska grupper

som vill svartmåla

dessinformera

och skärpa motsättningarna

Och då tänker jag väldigt mycket

på det som terrornätverket

IS

skrev också

under sin storhetstid

om att man ville sutta ut

den så kallade gråsonen

alltså det kulturella fält

där den muslimska världen

och den västerländska sekulära världen

lever i harmoni

Det här var någonting som

extremisterna, islamisterna inom

IS ville krossa

skärpa misstänksamhet

I söndags fördömde

det svenska utrikesdepartementet

Koranbränningarna

Utrikesminister Tobias Bilström

kommenterar nu kritiken

citat

Det är viktigt att vi alltid står upp

för den grundläggande principen

om yttrandefrihet i Sverige

men yttrandefrihet går åt två håll

och det som är lagligt

är inte alltid lämpligt

Därför var det självklart för regeringen

att fördöma koranbränningarna

slutsittat

Alla pratar om

hur det här hänger ihop med Sveriges

NATO-ansökan

Finns det en risk att svenska politiker

går längre

i sina fördömmanden

än vad som är rimligt?

Det är ju någonting som väldigt många

debattörer

har pekat

Hur ovanligt det är

för det första att svenska regeringen

fördömer

en enskild

persons rätt

att utöva sin yttrandefrihet

genom att bränna en koran

och

att det här är

någonting som är skenad

för Sverige

att Sverige har

backat och bytt sig

för er lands krav

om det sen visar sig

att

F16-planen från USA

var avgörande för att

Turkiet skulle säga ja till Sverige

i NATO

så kommer det nog att leda till en ganska

omfattande debatt

om den svenska regeringens

eftergiftspolitik som många kallar dig

gentemot Turkiet

vad det gäller i koranbränningen

Jag tänker på

hotbilden mot Sverige

Hur påverkas den av

allt det här?

Den har förvärrat sig enligt

underrätter sig experter

och enligt de som studerar

mönster på

sociala medier

vilket ju också har gjort

väldigt många svenska politiker

och bedömare oberoliga

Det är därför vi nu ser en debatt

om att införa en lagändring

som skulle

göra det förbjudet

att bränna koranen

eller heliga skrifter i Sverige

precis som det är i flera andra

europeiska länder

som också är

demokratier som de flesta

som står för den åsikten

påpekar

Man får ju inte

hetsa mot grupper

i Sverige

Kan man inte påstå att det är

folkgrupp de här koranbränningarna?

Ja, det finns ju ganska många

som har använt det argumentet

att det här är hets mot

folkgrupp, det är hets mot muslimer

men eftersom religionskritik

är tillåtet

och islam inte utgör någon folkgrupp

utan en religion

så anser de som

är emot detta

att det här går inte att tillämpa

man kan inte tillämpa folkgrupp

på islam, på en religion

Cecilia

Sverige har ju ofta en väldigt

hög svansföring internationellt

där svenska regeringar, månader

av mänskliga rättigheter och

humanism.

Hur påverkar den här senaste tidens

koranbränningar

bilden av Sverige utomlands?

Ja, på ett väldigt

betydande sätt

eftersom

Sverige dels har blivit

ett slags gisslan

ledare som

vill svartmåla Sverige

är då han till exempel

och eller

Putin och flera andra ledare

i den muslimiska världen

och det har också lyckats

på sociala medier i kampanjen

detta att få

det att framstå som

om Sverige

uppmuntrar till koranbränningar

och det skadar

givetvis Sveriges ansende

som en

tolerant nation

som respekterar religion.

Tack Cecilia

Tack så mycket

Och det

var allt från Dagens Eko

Programledare var Karl Kadhammer

gäst Cecilia Oedén

och jag som producerade heter Katja Magnusson

För att höra mer om

varför det är så känsligt att bränna koranen

så rekommenderar vi också

i Dagens Mellanösten pod

den hittar du också i appen

Sveriges Radioplay

Machine-generated transcript that may contain inaccuracies.

Bränningen av Koranen utnyttjas av ledare som Putin och Erdogan för att svärta ner bilden av Sverige. Hör Mellanösternkorrespondent Cecilia Uddén om koranbränningar och andra provokationer.

Mellanösternkorrespondent Cecilia Uddén berättar om provokationer mot islam och muslimer – från Salman Rushdies roman Satansverserna till Mohammedkarikatyrer och koranbränning. Hör också varför det är så känsligt att skada islams heligaste skrift och om hotbilden mot Sverige.

Programledare: Karl Kadhammar

Gäst: Cecilia Uddén

Producent: Katja Magnusson

Med klipp från: Aftonbladet, Sveriges Radio, SVT, France 24, Forbes, Voice of America, The Fith State, AP, Telegraph, BBC, CBC, DR, Värmlands Folkblad, TV4, Frilanskameran, Bloomberg, Euronews, Al-Jazeera, TRT World,