Dagens Eko: Historiskt åtal mot Trump – kan bli president ändå

Dagens Eko Dagens Eko 8/3/23 - Episode Page - 20m - PDF Transcript

Trygg ve. Det känns som att man nästan vant sig vid att åtal efter åtal växer mot Trump.

Nu kommer ett tredje åtal. Kan det här vara slutet på Trumps politiska karriär?

Alla de som tidigare har sagt att saker skulle kunna vara spiken i kistan för Trump har fått äta upp de orden.

Den här mannen har visat den orört stor förmåga att skaka av sig bara skandaler som juridiska problem.

Det här är dagens ECO med Karl Kadhammar.

Idag om hur Donald Trump skulle kunna bli president igen, trots ett nytt historiskt åtal.

Det är den 6 januari 2021. Vid Constitution Avenue, alldeles i närheten av Vita Huset, håller Donald Trump ett tal till sina anhängare.

Vi kommer aldrig att ge upp det. Vi kommer aldrig att ge upp det. Det händer inte. Vi kommer inte att ge upp det när det är snabbt.

Stämningen är spänd, nästan upphetsad.

Några månader tidigare har Joe Biden vunnit presidentvalet och strax ska kongressen formellt godkänna han segel.

Nu är det upp till kongressen för att få fram det gränsa salt på vårt demokrati.

Och efter det här kommer vi att gå ner och jag kommer att bli där med dig till kapitalet.

Efter talet rör sig åhörarna på Donald Trumps uppmaning mot kapitolium och kongressen.

Sen går allting fort.

På 30 minuter har en stor del av Trumps anhängare lyckats storma och ta sig in i byggnaden.

Sen den dagen har det diskuterats. Kommer Donald Trump hållas ansvarig för det som hänt?

Gäster Tryggvulixenskogsett. Sveriges radiosutsända i Washington.

Nu har alltså ytterligare ett åtal väckt mot Donald Trump.

Den här gången förans inblandning i stormningen av kapitolium för två taft år sedan.

Så det är klart med en gång att Donald Trump kanske hade gjort något olagligt här.

Redan dagen efter den 7 januari går en federal åklagare i Washington ut och säger att de tänker utreda Trumps roll i stormningen.

Och i de här dagarna efter finns en diskussion här i USA om huruvida man borde sätta igång en process i kongressen för att åberoppa det 25. tillägget i USAs grundlag.

För att avsätta Trump. Det sker i slutändan inte. Man håller en riksrättsprocess mot Trump de sista dagarna innan han avgår som president där han fälls i representanthuset.

Men man lyckas inte få två tredjedelst majoriteten som krävs i senaten.

Samtidigt så upprättes det också senare andra komiteer som ska utreda Trumps roll i det hela.

Den särskilt utskoddskomiteer representanthuset som leds av Republikanen Liss Trini som ska titta på vad Trumps roll i det hela har varit och i december förra året så rekommenderar också dom att det bör veckas åtal mot Trump för flera brott som leder upp till stormningen.

Conspiring till disenfranchisade votare och konspiring och att försöka att obstruka en officiell proceding.

Och så kommer åtalet två och ett halvt år efter stormningen av Kapitolium. Varför tog det så lång tid?

Det har tagit två och ett halvt år att vecka åtal mot Trump men under de här åren har vi sett många åtal mot folk som var med om själva stormningen.

Jag tror siffran är över tusen åtal mot de som var med och stormade själva byggnaden.

Förra hösten tar den här särskilda åklagaren Jack Smith över det här arbetet och han har hållit i det här nu i lite mer än åtta månader och har då hunnit vecka två federala åtal mot Trump.

Man lyfter fram att den här typen utredningsarbete tar tid och det är viktigt att man inte missar någonting och att man har ett vattentat åtal när man ska rikta det mot en förr och rätta president.

Och berätta vad är det här för åtal?

Jag har ju så tid att bläddra till de här 45 sidorna här i under dagen idag. Mycket av det här åtalet sammanfattas egentligen i de första meningarna.

Jag kan ju läsa det här och jag skriver om att den tilltalade Donald J. Trump var den 45e presidenten i de föräntas datorna och en kandidat för omval 2020.

Den tilltalade förlorade presidentvalet 2020. Trots att den tilltalade hade förlorat var han fast besluten på att behålla makten.

Så i två månader efter valdagen den 3 november spred den tilltalade Lungner om att det hade varit resultatavgörande bedrageri i valet och att han faktiskt vunnit.

Dessa påståenden var falska och den tilltalade visste att de var falska.

Skriver alltså åklagaren här och det sammanfattar ju det argument man gör över 45 sidor där det är 4 åtalspunkter.

För att gå in på lite kluriga amerikansk juridik men punkterna är i själva verket att han ska göra sig skyddlig till hindrande av ett officiellt förfarande och ett komplott till ett sådant hindrande.

Det är två punkterna. Det handlar ju om att man i själva verket ska försökt hindra det som pågick inne i kapitolium där man i representanthuset förmeld skulle godkänna att Joe Biden hade vunnit presidentvalet.

En annan åtalspunkt är lite mer svårbegriplig. Det är ett komplott för att begå bedrageri mot de färienta staterna.

Det handlar ju då om att man menar man från åklagare sida har haft en komplott där Trump tillsammans med andra med konspiraturer har försökt aktivt jobba mot valembete och valmyndigheten och genom olika åtgärder försökt lägga press på delstater

för att underminera valmyndigheten. Den sista åtalspunkten är det man kallar ett komplott mot medborgarnas rättigheter. Det man siftar på där är att Trump genom att man inte godkände att Joe Biden hade vunnit valet inte ärkände medborgarnas rätt att rösta och få sin röst räknat.

Och vilken av de här fyra åtalspunkterna är allvarligast för Trump skulle du säga?

Det beror lite på hur man ser på det. Man kan ju rent konkret titta på vilka av de här som potentiellt har längst fängelse straff och man skulle dömas.

De två åtalspunkterna som har med hindrande av ett officiellt förfarande har en maktstraf på 20 års fängelse. Det är inget som talar för att Trump om han skulle dömas för det här och det är fortfarande ett stort om att han skulle dömas till ett maktstraf.

Men det är ju rent juridiskt den mest allvarliga punkten. Trump har ju blivit van vid det här läget på att få flera åtal mot sig. Jag försökte räkna här. Jag tror det är 78 åtalspunkter över de här tre olika åtalen som vi pratar om som han har fått under 2023.

Och vad är det för bevis som åklagasidan sitter på här nu då?

Det åklagaren försöker lyfta fram här är att Donald Trump medvetet har juggit om att han trodde att han hade vunnit valet 2020.

Och det sett man juar det på, det är bland annat genom att ha intervjuat folk i Trumps omgivning. Man ska bland annat ha intervjuat hans vicepresident, Mike Pence.

Man ska ha hört framför den här juridien i mer än fem timmar i maj.

Och det som presidenten håller på med i dag. Och framförallt har han sagt över och över igen i de senaste två och en halva år är det helt falskt.

Där pekar man till exempel på att det ska vara ett flera telefonsamtal mellan Trump och Pence framför allt i dagarna innan 60 januari 2021.

Och att Trump egentligen ska ha försökt vrida om armen på Pence för att försöka få honom att ojilt förklara valet och att inte godkänna Joe Biden som valvinnare.

Vilket Pence från sin sida hävdar att det inte är en befogenhet han alls har.

Det finns också andra punkter i åtalet där man lyfter fram att Trump har ingått i en konspiration för att ta fram det man beskriver som falska elektorer.

Man pratar ju om elektors kollegiet och de som i slutändan skickas för att lägga röster från sina delstater.

Det ska en sådan konspiration och sådana försök ska man egentligen till åklagaren ha försökt det på i sju olika delstater som var centrala i valet.

Det man kallar swing states har skickat personer som inte var legitima elektorer dit för att försöka underminera valet.

Men exakt vilka bevis Jack Smith sitter på här det vet vi och det får vi helt enkelt vänta till rättigången med att se.

Om vi vänder på det då. Vad talar för Donald Trump?

Det som talar för Trump i det här fallet är snarare det som inte finns med i åtalet.

Det är att man här ännu inte lagt på bordet det man gärna beskriver som en smoking gun.

Som ett klart och tydligt tecken som bevisar att Trump medvetet jög om att valet var storlekt och kan han vissa att det var en lugn.

Om vi tänker på de här andra åtalen mot Donald Trump så har vi till exempel hört inspelade telefonsamtal och den typen material det har vi inte i det här fallet.

Det här är då som sagt det tredje åtalet mot Donald Trump. Hur skiljer det sig från de andra skulle du säga?

Här borta så ses ju de här åtalspunkterna som ganska mycket mer allvarliga än de andra åtalen.

De rör sig till exempel om bokföringsbrott mot en tidigare Porschena som Donald Trump ska ha betalat innan presidentfallet 2016 i en muta.

Det andra rör sig om de här hemmelistämtade dokumenten.

Vi har pratat mycket om som Donald Trump ska ha tagit med sig från vita huset till sin bostad i Mar- och Lago i Florida.

I det här fallet så pratar vi om någonting som rör själva kärnan i amerikanska demokratin.

Man pratar om hur vidare man godkänner och erkänner att presidentvalet var legetim utfört och att Joe Biden är den rättmässiga presidenten i USA.

Från åklagarens sida lyfter man fram med att man har den här åtalspunkten om att man har begått brott mot medborgarnas rättigheter.

Så går man ju ganska långt och hävdar det att de som det är begått brott mot egentligen är alla amerikaner,

åtminstone alla amerikaner som röstat är de som är skadelidarna.

Så det klart det ses ju som ett mycket mer allvarligt åtal.

Det är också intressant att det man anklagar Donald Trump från gjort här också är någonting som sker medan.

Han är president i de två andra fallen som han är åtalad för så är det ju saker som sker innan han väls och också i stor grad efter han lämnar vita huset.

Men här är alltså ett åtal som riktar sig mot när han är USAs mäktigaste man när han sitter på den viktigaste stolen i landet.

Och man menar ju här från åklagarens sida att han aktivt har använt president MBT för att försöka gynna sig själv.

Torsdag kväll, svensk tid ger Donald Trump sin syn på anklagelserna inför en domstol i Washington, D.C.

Bara ett stenkast från Kapitolio.

Yrkandet föregås av en rad förnekanden.

I ett uttalande har Trumpkampanjen hävdat att åtalen läggs fram som ett försök att påverka presidentvalet 2024.

Och Trumps följarsgara skrävdar inte orden.

Trygg ve. Hur har Trumps anhängare reagerat på det här åtalet?

Vi har ju hört från några av hans anhängare inom republikanska partiet.

Man ser det här som ett politiskt motiverat åtal.

Man menar det att Joe Biden använder just it-departementet till att attackera Trump.

Vad säger Donald Trump själv om de här anklagelserna?

Efter alla de här åtalen har Trump hävdat det att han inte alls gjort nåt olagligt från Trump-lägret.

Efter det här åtalet har vi också hört argumentet att det här är ett avsäkting.

Det är ju ett avsäktingar som har gått fram till ett avsäktingar som har gått fram till ett avsäktingar som har gått fram till ett avsäktingar som har gått fram till ett avsäktingar.

Man har ju hört argumentet att det här kommer nu när man är i gång så småningom med kampanjandet inför primärvalet om att bli republikanernas presidentkandidat.

Det kommer nu tätt in på att man ska dra i gång med det för att skada Trump politiskt.

Vad innebär det här för Trumpskampanj? Kärnar han eller förlorar han på det här rent politiskt?

Tills nu så är det mycket som tyder på att han ändå kärnar på det här.

Vi tittar tillbaka när det tidigare växte åtal mot Trump så har han siffror i opinionsmätningarna.

Fördående siffrorna för andra har ökat bland de republikanska väljarna och det är också någonting han aktivt använder i sin retorik.

Han lyfter ju fram här att det här är som man brukar säga ytterligare en attack från den djupa staten som är efter mig.

Han lyckas ju ändå på något sätt vända det här till en offöråll att det är han som egentligen är offret och är oerhört skicklig på att använda de här åtalet mot sig till något positivt och lyckas vända det.

Men det är flera här som har lyft i att om man ändå tror på Trump så är det liten sannolikhet att man kommer ändra uppfattning efter man har sett de här åtalpunkterna.

Och det är flera som också har lyft att nu riktas så pass allvarliga åtal mot Trump att det potentiellt också kan bidra till vidare polarisering mellan de här två lägre.

De som tror att Trump faktiskt är den rättmässiga presidenten i USA och att valet 2020 blev stulet vilket ändå är en ganska stor andel av den republikanska väljarebasen.

Och när kan man tänkas att den här rättigången drar igång nu då?

Från åklagarens sida så vill man ju att det ska ske så snart som möjligt.

Det är flera här som har lyft att det kan tänkas ske inom nio månader till ett år har man sagt men det oklart var det bottnar i.

Det blir ju en schemautmaning för Donald Trump.

Han är ju som jag sagt åtalat i andra fall också om man ska hitta plats i kalendern där.

Det är ju flera av de åtal som drar igång nu redan på sluten av året och under våren nästa år och man ska hitta en lucka till det här också.

Sen ska Donald Trumps läger ha tid att sätta sig in i det här och göra sin egen utredning för att kunna sätta ihop ett försvar.

Så det är väl osannolikt att det här är en rättigång som kommer igång inom kort.

Och då är det ju så att då är vi inne i en tidperiod mot hösten 2024, då är det presidentval här igen.

Det är ju svårt att tänka sig hur det här egentligen ska gå till om Donald Trump då ska behöva lägga stora delar av valkampanj tiden på att sitta i rättigångar.

Det är väl mycket som tyder på att det är så 2024 kommer att se ut för Trumps del.

Och om Trump skulle dömas, kan han bli president ändå?

Det korta svaret är ja, det är inget rent konstitutionellt som talar emot att man ändå kan ställa sig som kandidat och väljas till president.

Men det är ju en småts absurd ny situation, vi slänger oss ofta med begrepp som historiska.

Det är klart att det här är någonting på många sätt nytt och där man också ska prova ny juridik.

Det är därför man från åklagaren sida att det här är en mån om att det här borde gå fort och man hävdar ju då att amerikanska folket har en rätt att få veta hur det här rättsfallet går innan man går till val 2024.

Man vill ha det ur vägen, helt enkelt innan valet kommer, genom att det skulle bli en helt absurd situation annars.

Tack Tryggve.

Programledare var Karl Kadhammar, gäst Tryggve Ulyxän Skogsett, producenter var jag Kim Häsius, Alice Ulin, Tavi Vickman och Ludvig Jansson.

Machine-generated transcript that may contain inaccuracies.

Hör om vilka straff ex-presidenten riskerar, hur det kan påverka hans presidentkampanj och vad som händer om han vinner valet 2024.

Sent i tisdags presenterades det allvarligaste åtalet mot Trump hittills för hans inblandning i stormningen av Kapitolium. Hör Trygve Ulriksen Skogseth, Sveriges Radios utsände i Washington, om hur rättsprocessen skulle kunna påverka valkampanjen 2024 där Trump ligger bäst till för att representera republikanerna - men egentligen inte stoppar honom från att väljas igen.

Programledare: Karl Kadhammar

Gäst: Trygve Ulriksen Skogseth, Sveriges Radios utsände i Washington

Producenter: Kim Hessius, Alice Uhlin, Taavi Wickman och Ludvig Jansson

Med klipp från: ABC News, Fox 11, NBC News.