Dagens Eko: Därför vägrar Putin sparka sin försvarsminister

Dagens Eko Dagens Eko 7/14/23 - Episode Page - 21m - PDF Transcript

Johanna Sergei Chaigot, den ryska försvarsministern som lättkriget i Ukraina, hur ser man på honom i Ryssland?

Han har varit väldigt populär, men nu börjar väl hans stjärna Dala.

Det här är dagens eco med Caroline Kernen. I dag. Därför vägrar Putin att sparka sin försvarsminister.

Chaigot, geratimam!

Gjämfack i bribatsen!

Det är maj 2023.

Gevegeni Prigorsin, ledaren för den paramilitär av Vagnegruppen, stirrar in i kameran.

Han vänder sig direkt till Rysslands försvarsminister och chefen för Generalstaben och skriker ut sin ilska.

Var är en ammunitioninrön?

Samtidigt pekar han mot döda kroppar som ligger på slagfältet i Bachmott.

I en serie video och ljudmeddelanden har Vagnegruppens ledare krävt försvarsministerns avgång.

En dryg månad senare tar Vagnegruppen över en riskstad och börjar marchera mot Moskva och hotar att avsätta försvarsministern Chaigot och den högsta militära ledningen.

Russian mercenaries swapped trench warfare in Ukraine for armed rebellion at home.

Johanna, det har riktat svidande kritik mot Rysslands försvarsminister, men om vi tar det lite från början, vem är Sergei Chaigot?

Han föddes för 68 år sedan i regionen Tova, i södra Sibirien mot gränsen till Mongolia och började sin barn som byggnadsingenjör och jobbade under många år på byggen runt om i Sibirien.

I början av 90-talet kom han till Moskva och fick i uppdrag att bygga den nya eftersoveternes fall ryska katastrofmyndigheten.

Den ledde han från 1991 till 2012 när han utsåks till försvarsminister av Vladimir Putin.

Hans karriär och Vladimir Putin har följt varandra, redan då mårade man upp den här bilden av honom som en karakar,

framförallt som målade han själv upp den bilden av sig själv som en karakar som hade jobbat på byggen,

som visste hur man handskas med verkligheten och hur man tar hand om ett land när det råkar illa ut.

Men han var inte militär då?

Nej, han är ingen militär och det där är någonting som avlyfts fram mot honom, att han har ingen militär utbildning.

Han har fått militäratitlar under åren, stigit graden har blivit general på pappret,

men i praktiken så är han byggnadsingenjör.

Och sen blir försvarsminister.

Hur har Shagos militär karriär sett ut?

Ja, som sagt, han har inte haft några militär karriär, men på andra sidan så inte det något ovanligt i rygslanden.

Hans föregångare, Sergej Koff, hade inte heller någon vidare militär bakgrund.

Vladimir Putin behövde en person som han kunde lita fullt ut på och en sådan person fanns i Sergej Shagos.

Hur har deras relation sett ut, Putin och Shagos?

Ja, men utåt sett så har den ju varit väldigt god.

På den senaste vacationen har han även brått sin vänster tillbaka till en man-to-man-bondning.

Husten 2021, något halvår före den fullskollig innovationen av Ukraina,

så lag krämlut bilder från en av de här turerna i Taigan,

där de strövar genom skogen där med vandringsstavard.

De har kikare med sig.

De har såna här små, käka, jägar, hattar på huvudet.

De åker båt längs en flod i vildmarken.

Vladimir Putin är den som sitter vid bratten i båten.

Så där är det ofta på deras filmer, att det ofta körs något fordon.

Då är det alltid Vladimir Putin som kör och sitter i Sergej Shagos i sidan.

En annan som är kanske min favoritresa de gjorde tillsammans,

då såg man dem resa i någon slags terräng fordon genom snötäckt mark.

Vladimir Putin vid bratten och båda var kläder i någon verklig outfit,

någon slags mocka, jacka med tillhörande byxor och pälsklagar.

Och under den resan så besökte de också Sergej Shagos egenlilla atelier

som han har där i sina gamla hemtrakter,

där han sitter ihop små konstverk av naturmaterial, av grenar och torkad mossa.

Det låter lite som förskolikonst nästan.

Ja, det gjordes ju väldigt mycket lustigheter över Sergej Shagos små konstverk där

och han visar också Putin, ja så här ska man kunna sätta mossan på den här grenen och så här

och man ser hur kristertuberna ligger där på en vänk och så.

Det låter som att de är ganska tajta ändå med semester och allt det här.

Hur mycket verkar Putin lita på sin försvarsminister skulle du säga?

Jag tror att ingen kan vara försvarsminister i Vladimir Putins regering

utan att den personen har Vladimir Putins fulla förtroende

och så är det med alla i den yttersta maktapparaten.

Han har bara sådana vid sin sida som han i alla fall tror sig kunna lita fullt ut på.

Den tidigare försvarsministern Sergej Koff, han fick gå och det var en väldigt stor nyhet

för att Vladimir Putin har också gjort sig känd för att inte göra sig av

med trogna personer som han litar på.

Och det kan man ju också se med kriget i Ukraina

att trots att det inte har gått in i ett ryskplan

och det ofta har riktats som att Cheygo kanske är på väg bort så har inte det skett.

Och för drygt ett år sedan så inleddes ju den fullskaliga invasionen av Ukraina.

Vad blir Cheygo's roll där?

Det blir ju han som försvarsminister med ditt största ansvar för den här

så kallade Militäraspecialoperationen blir ansiktet utåt för det

och man ser honom också avlägga rapporter för Vladimir Putin

om hur det går ifrån och så vidare.

Det finns till exempel ett sådant tillfälle när Sergej Koff

ska berätta för Putin att man har intaget och tagit kontrollen

över den ukraienska strategis viktiga Mariopoldar

också då stålig jätten. Fabriken Asof Stahl finns.

De sitter på Vladimir Putins kontor i Kräml.

Vladimir Putin är lite dutad framåt och håller krampaktigt med en hand i skrivbordet

och det där var sådär tillfällig röretolkade sin

att han kanske har någon slags sjukdom, kanske Parkinson,

medans Sergej Chagod och sitter lite på framåt ruta på stolskanten

och läser innan till hur några papper han har framför sig.

Sergej Chagod ser lite underdåning ut inför den president

som han då avlägger en rapport inför.

Men ganska tidigt också så började ju också många undra

varför han inte var mer sydlig i våra perioder,

säkert till början där när man tränkte sig tillbaka

från Kiev området som han överhuvudtagit inte syntes till

och då kom rykten i svang om att han kanske hade drappats

av en hjärtinfarkt, att han hade hamnat i onod och så vidare

men sen så har han alltid kommit tillbaka igen

och hela tiden då alltid presenterat goda nyheter

att det allting går i enligt plan.

Och ifrån den är Försvarsministern Chagod själv ute där någonting i Ukraina?

Ja men då så släpps det bilder som genast spridsid

om statskontrollerade medierna av att Sergej Chagod har

antingen flugit med helikopter, över något område

där man ser hur han sitter framlutad mot funktionsrutor

och tittar ner på marken, eller det har också varit bilder

om hur han befinner sig i ett stad, talar med militären

där, tittar på kartor och så vidare, ofta utan ljud

det är också väldigt svårt att veta

var de här filmerna i Skölaverket har spelats in

om det verkligen är i Ukraina eller om det är någon helt annanstans

om det är i den tidpunkt man säger

eller om det är vid någon helt annan tidpunkt.

Men vi vet inte om man faktiskt är där.

Nej, det är precis på samma sätt som Vladimir Putin

har ju också gjort några uppseende veckande resor

bland annat till just Marjopol och det fanns ju många

frågatecken om det där resan faktiskt var på riktigt

eller inte.

Och hur verkar Putin tycker att han sköter sitt uppdrag?

Jag skulle inte säga att det finns, har funnits några

egentliga tecken på att Vladimir Putin visat

att han inte skulle tycka att han sköter sitt uppdrag.

Det har under hela det här snart ett och ett halvt året

så har man ju liksom tolkat in varenda scen

där olika personer som är involverade i det här kriget

hur de beter sig, hur de sitter i förhållande

till varandra, hur de tittar på varandra.

Det har funnits scen där det har sett ut

att Vladimir Putin har lite vänt ryggen

från sin försvarsminister och då har det tolkat

sin som att han vill visa att han inte uppskattar

det han gör.

Och nu slår du till mig, asså!

Det här är en jävla människa!

Och en jävla människa!

Sen har jag också gärna den här historien

med Yevgeny Prigorsin också tolkats om

att han har tillåts kritisera försvarsministern

som ett sätt för Putin att lite herrska och

söndra mellan olika klaner i sin maktstruktur

utan att han för den del behöver säga det själv.

Jag tror att det är säkert att säga att

två veckor sedan till Russia-invasionen av Ukraine

har inte gått så snabbt och så lätt

som det Kremlin har vänt.

Bara att vi har sett att russan-militärer

borgat ner med logistiska problem

och de tröjorna ställda och konvoyer.

Ganska snabbt efter den fullskala invasionen

så märks det ju att det inte verkar gå

som Putin tänkt.

Ska du tänka på det här sättet? 16 månader sedan

russan-forser var på dörret av Kiv

i Ukraine.

Jag tror att de skulle ta kapital

i en månad av dagar

och röra landet från landet

som en independent land.

Nu har vi sett att

russan har haft att skriva Moskau

sin kapital

på gränser av oss.

Nu mer än ett år efter att det startade

så har ju inte Ryssland varken störtat

någon ledning i Kiv

eller tagit över stora landområden.

Hur ser man i Ryssland på

vem fel det här är?

Det är väldigt olika

vem man frågar.

Blar det mer Putin?

Han är ju den som ställer sig åt sida

som tittar på allting

från utsidan,

ovanifrån

och de olika männen

som är närmare fronten

som får ta på sig ansvaret

för det här.

Vi har ju sett hur olika generaler

har byts ut under gång

bland annat.

Den här numera kände generalen

Sergej Soravikin

som när han tillsatte

då man hade höga förväntningar till

general Armageddon

efter sina bombkampanjer

i Syrien tidigare.

Men sen så fick han gå.

Försvarsministern

han har mer och mer beskrivit

som en person som inte

har erfarenhet nog

för att föra det här kriget.

Det har man ju bland annat

i Djurgén i Prigård

sin kritik

men även andra

mer radikala

så kallade militärbelågare

att han inte är någon militär

att han är förvekat.

Det finns många andra

som kanske skötar ett krig

mycket bättre.

Djurgén i Prigård sin har ju sagt

att om det hade varit vagnar

soldater som hade varit med

redan från början

vilket de ju inte var

utan kom in lite senare

när det hade börjat gå dåligt

då hade man kunnat ta kiv

på tre dagar.

Nu i disarray.

Den kritik som också ofta

kommer fram då är ju

att världens andra största

armeia efter USA

det har varit en myt

som nu har uppdagats

att istället har armen

ätit upp av korruption

som har fått fortsätta pågå

soldater som inte ens har fått

riktigt utbildning som inte ens

visst att de skulle åka in

i ett krig när de

korsade gränsen till Ukraina

som går hungriga

som inte har utrustning som fryser.

Budgetet stämmer

3 trillioner rubler

och det här

förlåtit sig i Karmusk

till Shai-Gou

i sin familj

och i denna samarbete

i det här ministerna.

Vi har uttryckt många

avslöjningar.

Det har ju också under året

kommit många avslöjanden

bland annat från

Alexey Navalny,

oppositionspolitiker,

antikorruptionsfond

om hur

Sergei Shai-Gou

själv

har berikat sig enormt.

Hur hans fru

också har berikat sig

hur hans påstådda

älska Rina

har berikat sig

hur Sergei Shai-Gou

har låtit bygga

ett platsliknande

hus utanför Moskva.

En typisk tjänstemann

i den ryska eliten

som framförallt

utnyttjas in påst

för att leva

ett gott liv

med hur mycket

pekar som helst.

Och när börjar

vagnegruppens ledare

Brigorgin

kritisera försvarsministern?

Den här kritiken har ju

förekommit

under en längre tid

men den tilltar ju

framförallt

i början av det här året

och han har anklagat

honom för att

underminera

vagnaregrupperna

genom att det inte

ger dem tillräckligt

med militärmaterial

för att

inte bry sig om

hur deras soldater

kämpar och också

dödas i stora

mängder

och det

kommer ju till sin

kulmen då

när man försökte

från försvarsministeriet sida

infördiva vagnare

i den reguljöralmen

får dem att skriva på

kontrakt med almen

vilket då

prigår sin vägrade

och det skedde ju

ganska kort

innan då

det här

väpnade upprolet

då missom Arhelien.

Missom Arhelien

2023

vagnigruppens mars mot

Moskva för att

avsätta försvarsminister

Chaigaud

avbruts

på otvin hållet

tal och kallar

upprodsmakarna för

förädare

många tror att han ska

nån sigerat

Chaigaud

avsats

det gör han i

det här

det gör han i

det gör han inte

från försvarsministern

själv är det försttysst

men sen kommer en film

utan ljud

där han iklätt gröna

militärkläder

ser ut att besöka

trupper i

occuperade delar av Ukraina

ja Johanna

hur tolkas det

att Chaigaud

dyker upp igen

det tolkas om att

Vladimir Putin

sin vana trog en

agerar inte

under tryck

utifrån

om någon tror att

eller säger eller kräver

att en minister

ska avgå

då kan man nästan utgå från

att Vladimir Putin

inte kommer

sparka den minister

för han vill visa

att det är han som har

initiativet

att det är han som bestämmer

och

han väljer

sin försvarsminister

hur skulle du ha sett ut

om han hade gjort

tvärtom

gett efter

förkraven

från vagninggruppens ledare

och sparkat försvarsministern

det skulle ju ha

gett

Jürgeni Prigorsin

i någon mån rätt

det ligger en bild av

att det är Jürgeni Prigorsin

som har övertagit

som har initiativet

som får sin vilja igenom

för det var ju det

han krävde

det var ju inte

mot Vladimir Putin

han marcherade mot Moskva

utan det var ju mot

den högsta försvarsledningen

som han ansåg

hade behandlat

vagna i gruppen

alla spekulerar ju nu

i hur tortförtroende

Putin egentligen har

för Chagot

hur länge han kan tänka

sitta kvar

vad vet man om det

överhuvudtaget

vet man väldigt lite

om vad som sägs

när ingen lyssnar

när inga kamerar

finns med

men

det man vet

om Vladimir Putin

är att han

är rädd för

och tycker inte om

att göra sig av

med de som har varit

mer länge

som är de mest trogna

kanske

de vet för mycket

men också för att

att hans egen

trygghet och säkerhet

och

och känsla

att ha läget under kontroll

är viktigare

än att

göra någonting

som kanske i ett annat land

har det varit det mest

rationella

att göra sig av

med en försvarsminister

ett och ett halvt år

inne i ett krig

som sen länge

inte går enligt plan

men det är inte så

att det ryska systemet fungerar

hmm

och de här uppenbart

enorma problemen

som du har berättat om

inom den ryskar

med en med korruption

och så

hur väl medveten är

Putin

om de problemen?

ja, hur väl medveten

han är

om olika problem

det är också någonting

som man inte riktigt vet

det berättas ju ofta

om hur han

förses med

dokumentbuntar

varje dag där

en bild av verkligheten

lyfts fram

och förmodligen den

som han

själv helst

vill höra

det har ju sagt

så att han har varnats

för

Divigen i pregorsin

hans allt mer

höggjuta kritik

men att han ändå

inte riktigt valt att

lyssna på den

eller att han kanske inte

har fått till sig exakt

hur

skärv den här kritiken

har varit

och det som har hänt

här med

upproret

och den kritik

som riktas mot

försvarsminister

Cheygo

hur påverkar det

Putin själv

och förtroendet

jag tror att han inser

eller han måste inser

att det här är en

svår

förtroende kris

för honom

för det som har hänt

är ju att det är

inte några oppositionella

det är inte väst

som har börjat

marschera mot

Moskva

utan det är

potings egna

som är för Putin

som är för kriget

som

beskriv sig själva

som ryska patrioter

att det är de

som nu marscherar mot

Moskva

mot

Putin i praktiken

Tack så mycket Johanna

Tack

Det var allt från

Dagens Eko

Vi hörs igen imorgon

Programledare var

Caroline Kärnen

gäst Johanna Melén

producerade

gjorde Katja Magnusson

För mer om Putin

och Ryssland

rekommenderar vi också

på den

radikorrespondenterna

Ryssland

som finns i appen

SRPly

Machine-generated transcript that may contain inaccuracies.

Wagnergruppens ledare kräver att försvarsminister Sergej Sjojgu avgår eftersom kriget inte går enligt Rysslands plan. Men Putin håller fast vid sin försvarsminister och vän.

Ekots reporter Johanna Melén berättar historien om Rysslands försvarsminister Sergej Sjojgu. En man utan militär utbildning som brukar åka på jakt- och fiskeresor med Putin. Runt midsommar marscherade den paramilitära Wagnergruppen mot Moskva och hotade att avsätta försvarsministern. Upproret stoppades efter förhandlingar.

Programledare: Caroline Kernen

Gäst: Johanna Melén, tidigare Moskvakorrespondent

Producent: Katja Magnusson

Med klipp från: The Guardian, The Telegraph, Sky News, Reuters, ITV News, The Sun, Reuters, AFP, the Sun, Mail Online, Channel 4, BBC, Washington Post, NBC, Navalnyj live, CBC News, Vice News