Dagens Eko: Därför dör så många i Putins armé

Dagens Eko Dagens Eko 7/25/23 - Episode Page - 19m - PDF Transcript

Trygve. Varför dör så många ryska soldater och högt uppsatta generaler just nu?

För att Ukraina är skickliga på att reda på vad de är och för att man lyckas döra dem helt enkelt.

Där är dagens ekon med Martin Vicklin. I dag. Därför dör så många i Putin's armé.

Det är oktober 2022. I en liten lokal i den ryska staden Sverdlovsk Oblast pågår en begravning för en 28-årig rysksoldat som dött i kriget i Ukraina.

Lokalen är fulla av familj och vänner. Många gråter tyst, andra tänder ljus.

I hörnet av lokalen står Kistam med den döda soldaten. Det är en mörkt träkista med ryska flaggan på.

Vid Kistan står soldatens fru och dotter. De böjer sig ner mot Kistam och gråter heitlöst.

Men den döda soldaten är inte unik. Han är bara en av många soldater som stupat i Putin's armé.

Gäst Trygve Ullriksens skogsätt, Ekots utgiketsreporter.

Men Trygve, om vi backar bandet och tar det från början, hur såg rysslands armé ut när Ukraina kriget startade?

Officiellt från ryssland heter det att man har en armé som är på över en miljon man. Den är bashandolikt en del mindre.

Uppskattningsvis runt 700-800 000 och en fjärde del av dem är redo att skickas i krig.

Om vi backar bandet även längre så har du funnits i rysk militär doktrien en tanke om att det är bra med en stor armé.

Det finns ett citat som ofta tillskrivs Stalin som handlar om att kvantitet är en kvalitet i sig själv.

Det är bra att ha så mycket folk som möjlig. Det är oklart om Stalin någonsin sagt det här men det har varit tänket i ganska många år.

En upp till 2008 när man började med en modernisering av en rysk armén. Man ska ha fler professionella soldater och färre värnpliktiga.

Så innan ryssland går in i Ukraina i den fullskala innovationen så är den en bra mycket mer professionaliserat armé vi ser.

Och vad hände sen då med den ryska armén när kriget mot Ukraina startade?

Om vi ser till 24 februari 2022 så går någonstans mellan hundra och tvåhundratusen ryssar in i Ukraina.

Man tror det ska vara lätt att ta sig i raka vägen till Kiev. Man tror man ska kunna avsätta president Zelenski och vinna kriget fort.

Och det blir också ganska snabbt klart att så inte är fallet. Då möter enormt stor motstånd från en mycket mindre ukrainisk armé.

Och det blir snabbt klart att Ukraina tänker igenom all den motstånd de kan.

Så trycker vi hur många ryska soldater hittills är det som har dödat sig i kriget?

Om vi tittar på estimat som finns så kommer det nya siffror för bara några veckor sedan från de ryska medierna med DUSA och mediasåna.

De har två ryska exilmedierna som har kollat på en del statistiska beräkningar.

Man har bland annat kollat på hur många män i Ryssland i militär ålder som dött.

Hur stor överdörlighet det är man har kollat på ärvssiffror.

Hur många som har ansökt om att få erba sina fäder.

De slår fast att det är runt 47 000 rysar som har dött i det här kriget.

Det är ett estimat, det är omöjligt att säga om det stämmer eller inte.

Men DUSA har tillsammans med BBC kunnat identifiera 27 000 av det som man har pekat på.

Man vet identiteten till 27 000 ryska soldater som har dött i kriget i Ukraina.

Det låter ganska annorlunda från Ryssland.

Ryssland i sitt senaste uttalande sa officiellt att ha dött runt 6000 personer.

Så det klart siffrorna är väldigt olika.

Men varför är det så svårt att få fram tillförlitliga siffror?

Det är helt enkelt för att det inte går att lita på vad det säger i Ukraina eller Ryssland.

Det ligger i båda länderna intresse att prata ner sina egna fluster och peka på att man lyckas döda fler än man själv förlorar.

Samtidigt som vi får rapporter om att det dör en hel del ryska soldater

så hävde också Ukraina i de här första månaderna av kriget att man lyckas ta livet av högt uppsatta ryska generaler.

Bara några dagar in i kriget så lyckas ju Ukraina döda generalmajor Andrei Sukovetsky.

Han ska vara en av dem som har tagit sig till flygplatsen.

När det var mycket som såg ut som att Kiv skulle fallas var han en av dem som var där på flygplatsen.

Man säger från Ukrains håll att man lyckas döda han vid hjälp av en sniper.

Det blir egentligen ett viktigt symbol tidigt i kriget när det kanske såg som mörkast ut för Ukrainerna

men vi har tagit livet av en av de viktigaste befäl havarna.

Ni har kanske ett fel begrepp att använda men det blir en viktig första skalp för Ukrainerna

om man använder det tungt i propagandan även om man från rysk sida inte vill känna att det här ens har hänt.

Russian Major General Oleg Mithyev har varit killt i kriget.

Kan du ge några fler exempel på de högt uppsatta militärerna som har dödats?

I mars för över ett år sedan är också en generalmajor. Det är Oleg Mithyaev.

Det ska hända utanför Marjopol och det finns flera exempel som honom

där man ändå lyfter väldigt tydligt från Ukrains håll hur man också har gjort det här

och pekar på att man har lyckats med de här operationerna på grund av att de här generalarna är rätt odugliga

och från Ukrains håll ser man också att de är ganska oförsiktiga och dumma.

I det här fallet så har man pekat på att man från Ukrains sida har lyckats avlyssna hans telefon.

Man har inte haft en krypterad telefon och tagit med sig sin privata mobil till kriget.

Man pekar på att man har lyckats avlyssna hans telefon och fått lokationsdata och vet vart man ska skjuta något sånt.

Går du säga hur många general eller så höga befäl som har dödats?

Ja och det svar man kommer få beror på vem man frågar.

Frågar man ryssarna så är det inte särskilt många.

Då är det en handfull, man hävde ju där även när man pekar på konkreta exempel från Ukrains håll

på att man har dödat den här generalen, att så inte alls är fallet.

Men det finns ju ändå uppskattningar från försvarsmakter i väst

som pekar på att siffran kan ligga någonstans mellan 15 till 30, men det är svårt att bekräfta.

Hur hårt slag är det för den ryska mena att förlora generaler och generalmajorer?

För de som känner det ryska militära istället så pekar man ju ofta på att den ryska militären är väldigt beroende

av den väldigt toppstyrd, det var flera som pekade på det de senaste veckorna när vi såg hur det gick

när Evgeni Prygorsin gick mot Moskva. Det var i stor grad ett ganska passiv respons från ryssarna

och många har menat att det visar på att när det inte kommer klara direktiv från toppledningen så är det ingen

som fattar självständiga beslut och att den ryska armen kanske skiljer sig lite där från andra militärmakter

där det ändå är en förmåga och kapacitet att fattar beslut länge ner i hierarkien.

Och det är klart om man tar ut centrala figurer där när man lyckas med det så får ju det följda

för hur effektiva Ukrainerna är.

Ljudi i Diedanbasa, redan i Russia, de är alla heroer.

Vad säger du av Putin om de här förlusterna?

Väldigt länge så sa inte Putin nästan någonting alls om förluster och det ligger ju i linje med

det sätt ryssarna har agerat överlag. Man vill inte kommentera det förutom när man kan lyfta fram

hjälteberättelser för folk som har dött på ett heroiskt sätt med att försvara sina medsållater och så.

Han bröt egentligen den linjen lite för bara någon dryg månad sedan när han ändå är kände

att man har avsevärda förluster nu under Ukrainas motoffensiv.

Det han pekade på där ändå när han ändå sa det, det var ju härplatsveckan ännuog.

Det han pekade på där är att många har offrat sina liv så att Ukrainerna inte skulle kunna bryta

igenom vår linje. Han ville inte äga att Ukrainerna vinner ny mark i Ukraina.

Men han pekar ändå på att det är avsevärda förluster i Ukraina utan att gå in på hur många

det ska höra sig om så var ändå det någonting nytt vi höll från presidenten.

Att förlora så många högt uppsatta befälhavare och förlora så pass många

soldater som där estimatet säger, blir det ett djup sår för Ryssland

eller hur hanterar man det, hur löser man det?

En av de sätter man hanterar det är att tänka på det som en personalbristfråga.

Det kanske är kyligt att säga det men man har ju från rysthåll sagt att man tänker göra

armén större, man ska göra hela försvarsmaken större.

Man har ju inlett det vi pratade mycket om som en delvis mobilisering i september förra året.

Man har också sagt att armén ska växa enormt mot 2026.

Man ska ta in någonstans runt 300 000 extra värnpliktiga.

Man ska få en försvarsmakt där man har någonstans runt 1,5 miljon i personalen.

Så det är ju ändå de sätt man adresserar det här på.

Man vill ha in fler folk helt enkelt.

Kanske också i ett led i att man fattar att det här kriget inte kommer att vara,

jag brukar väl använda frasen, det kommer inte att vara över innan jul

med denna klassiska linjen från första världskriget.

The US had picked up information over the last couple of months.

Men kan du sammanfatta lite grann orsaken till de här stora förlusterna?

Där har man jo bland annat pekat på att de mycket väl kan ha hjälp från Väster från NATO-länder.

Till exempel i USA så har det varit medierapporter i bland annat New York Times

om att Pentagon, amerikanska CIA och deras militära underhjältsstjänst,

att man hjälper Ukrainerna med ganska detaljerat information

om exakt position för ryska befälhavare.

Man delar i realti lokationsdata från satelliter som gör att Ukrainerna

med stor säkerhet vet exakta positioner och kan skjuta på dem.

Man kan skicka drönare, senare i kriget kan man också använda långlissansvapen

och som gör att man ändå har den informationen som behövs

för att man kan ta ut en general istället för att ta ut hundra solater.

Ja, det har också funnits såna rapporter och en del väldigt uppmärksammane

videor i sociala medier som ryska soldater själva har lagt upp

där man är väldigt upprörd över förhållanden helt enkelt

när man kommer och gör värvning.

Vissa pekat på att man har fått utlemnat väldigt gammal utrustning,

båda gamla gevär som kan dateras långt tillbaks till också innan andra världskriget.

Vissa pekat på att det är dåliga uniformer, man får dåliga rationer och så.

Det verkar vara väldigt stor skillnad inom de här förbanan

vilka har fått bra utrustning och inte.

Och som också leder till en del spänning innan mellan olika förban och battalioner

att man egentligen har konkurrerat mot varann och med resurser.

Det har vi också hört i det hela där bråket med vagnegruppen.

Att man då på ett sätt konkurrerar om ekonomiska resurser mot

om man egentligen ska strida tillsammans med emot ett gemensamt mål.

Right now you're looking at the chilling new video that we have of Stanislav Aritzky

jogging just moments before he was gunned down.

So you just see him there running.

Aritzky har i enligt Ryssland skjutits till döds när han var ut och joggade tid på morgonen

och i ryska medier spekuleras att han kunde spåras via sin träningsapp.

Och att hans personuppgifter återfinns på en site där Ukrainer har listat landets friende.

Trygg, hur allvarligt är det för moralen tror du när militärer också kan dödas inne på ryskmark?

Jag tror det är allvarligt för att det sprider en del oro även bland hans kollegor.

Den här mannen ska ha stått på en lista på en ukraiensk nedsida av folk som är finare av det ukraienska folket.

Den listan är ganska lång. Där är det många militärer, kommandörer, generaler som står.

Och det är klart om man lyckas inte på rysk-okuperat mark i Ukraina men inne i Ryssland.

Ta livet av en sån kommandör tror jag att det sprider en hel del oro.

Hur viktig var den här kommandören? Hur pass stor troffé var det här mordet på honom?

En OPSU ska ha varit kommandör på en av urbåtarna i svarta havet.

Det klart vi pratade mycket om svarta havet i de här dagarna, det är klart strategiskt viktig.

Men exakt hur viktig den här mannen är, det är svårt att uppskratta.

En del är ett stort militärmaskineri, så det är snarare symbolleffekten av att lyckas göra det här inne på rysk territorium.

Som är viktig skulle jag säga.

Och hur har Putin reagerat på det?

Jag vet att han inte reagerat på den här händelsen.

Men varje gång Ukraina lyckas med antingen på rysk-okuperat mark i Ukraina eller i Ryssland.

Så heter det ju att det är en terrorattack, det är ju det man säger rent konsekvent.

Vare sig man skjuter med en gryssningsmisil eller man skjuter med en ljuddämpad pistol som verkar vara fallet här i Krasnodar.

Så så är det ju terror man kallar det från rysktål.

Men ingen är att protesta en mer stor aktie än det är här i russia.

De här enorma förlusterna för ryskland, vad får det för konsekvenser för ryskland i ryskland?

Om de här estimaten stämmer, eller egentligen också om hälften är sanningen,

om det är så att det inte är 50 000, men att det är 25 000 så är fortfarande siffran extremt hög.

Man kan ju då tänka att det måste påverka rysk-opinion.

Sen kan man egentligen välja två sätt att tolka det på antingen.

När det är så att så många ryska män kommer hem i likhistor så kan man tänka sig det att folk får noga kriget.

Eller så kan man tänka åt andra hållet och tänka det att det kommer ändå att piska upp den ryska-opinionen.

Man kommer kunna använda det effektivt från rysktål och säga det.

Titta på hur många våra grabbarukranarna har dödat och man kommer vilja hemnas.

Hur man ska tolka det, det vet jag inte.

Men mer säkert är det ju att om siffran är så hög som man tror den är så är det ju svårt att prata bort det.

Det ryska propagandamaskineriet må vara skicklig men det går liksom inte att prata bort nära 50 000 döda man på 500 dagar.

Den siffran måste ju till slut kännas ute i det ryska samhället.

Den känns i småstadier där folk inte får hem fäder, bröder och äktemän.

Så någon form av reaktion måste den höll hela till.

Men där är det ju en stor uppenfråga vad, vilka eller hur den reaktionen kommer se ut.

Tack trygg då.

Tack tack.

Machine-generated transcript that may contain inaccuracies.

Den ryska armén har gjort stora förluster i kriget i Ukraina. Hör om orsakerna till varför flera högt uppsatta ryska generaler har dödats den senaste tiden.

Privata mobiler och uråldriga vapen. Hör Ekots utrikesreporter Trygve Ulriksen Skogseth berätta om varför så många soldater och högt uppsatta militärer inom den ryska armén har dödats den senaste tiden. Två exempel på höga militärer som dödats av den ukrainska armén är de ryska generalmajorerna Oleg Mityaev och Andrej Suchovetskij.

Programledare: Martin Wicklin

Gäst: Trygve Ulriksen Skogseth

Producent: Irma Norrman

Med klipp från: CNN, CBC News, Reuters, India Today, TV4, Wion, BBC och CBS Sunday Morning