Čestmír Strakatý: Bříza: Ukrajina má desetitisíce dronů, zkusí něco, co tu dlouho nebylo. Může přijít i útok na Krym

Čestmír Strakatý Čestmír Strakatý 6/22/23 - Episode Page - 27m - PDF Transcript

Tady je čestměn strakatý, vítejte u dalšího dílu mého podkástu. Dnes jem jím hostem vlastislav Vříza Mlačí, odborník na mezenárodní vztahy a jederné zbraně s fakulty mezenárodních vět universtety Karlovy. Vítám vás. Dobrý den.

Dobrý den i vám.

Začátku musím říct, možná připomenout, že jak my kdy jsme to spolu mluvili na posledy, tak vyste, tehdy uváděl jako jednu z možností toho, co se může stát v rámci kroků ruské strany na Ukrajině, že můžou vyhodit tu kachovskou přehradu do vzduchu nějakým způsobem nic dnět a tak dále. To se stalo. Jak moc vás to překvapila, když se to stalo? Jak tomu rozumíte, tomu načasování a tomu všemu?

Je to také, jak říkáte, minulé to už několik měsíců jsme se o tom vavili, takže samozřejmě vidíte, že ten stenář nebyl nepradykovatelný.

Za určitých okolností se toto dalo čekat. Rusové nevilučovali interně tento průběh již na podzimloňckého hroku po té, co opustili cherson.

A po té, co ukrajinské síly cherson zpátky osvobodili, znovu dobili, tak samozřejmě Rusové nevěděli, zde lej Ukraina v tu chvíli nebude pokračovat dále,

když se pokusí sebedi velice riskantní operací, ale i to v té době bylo hypoteticky možné překročit děpr a utočit dále.

Takže už tu chvíli určitě Rusové měli připravený určitý systém, který by tuto nádrž vyhodil vzduchu.

Tak se tak stalo, ale stalo se tak o několik měsíců později, nicméně ten efekt já vidím jednoznačně.

Samozřejmě, mě na 100% nevíme, zdali to byla růzká strana. Víme dobře, že kachovská přehrada, no přehradní vůbec táto hrá zlaží na Rusie okupovane části,

takže samozřejmě prukazný materiál nemáme, nysméně ten řatězec nepřímých důkazu jasně směřuje k Rusku.

I ten timing ostatně.

Kachovská přehrada byla napuštěna nejvíc prakticky za poslední 30 let, jeden z důvodu.

No a delší je to, že se v těchto dnech a týdnech rozbíhá ta tak dlouho očekávaná ukrainská ofensiva,

kterou jsme minule ostatně taky už pomalu nastěňovali, že někdy přijde, tak už jsme v situace, kdy jo pravdu začala.

A je vidět, že ukraínské tajné služby a ukraínská armáro odvádí skvělou práci v tom smyslu,

že Ruská strana vůbec neví, z jaké strany ten útok pude, to je ostatně jeden z důvodu,

když kachovská přehradní hráz musela vylatit do vzduchu, když to řeknu, když to řeknu lajcky,

protože ta území, které následně je zaplaveno, vlastně znemožňuje, jakékoliv operace mechanizovaných jednotek,

to znamená, i kdyby hypoteticky ukraínci uvažovali, že půjdou tou nejkaračí cestou na krym,

to znamená, překročili by dně pr, tak v tuto chvíli tato situace je nereálná,

ostatně taky vidíme, že ruské elitní síle, které byly rozmístěni této oblasti,

jsou v tuto chvíli disklokovány na jiné úzaky fronty, takže z toho zvojenského hlediska

rusové sledovali cíl, který jsem teď měl.

Říkáte, těch možností dáli asi víc, čili poďme odhlédnout o té přehrady a poďme dál,

co dalšího můžou rusové dělat podobného třeba, aby nějakým způsobem spomalali tu ofenzivu,

aby nebo zastavili, zabránil a tak dále, jaké další věci tam podobné třeba jsou.

Tak vidíme, že no to navázali iž minulý týden opět, když další byť menší,

podstatně menší přehradu a vyhodili do vzduchu tak, aby zastavili postupu karenských síl,

takže to jsou tyto druhy operací, které rusové mohou činit.

V konvenční oblasti moc z toho dalšího, když z pozici nemají,

nicméně nezapojíme jmené jeden zásadní fakt, poněkolik posledních dekát,

takto velká a takto dlouho připravaná ofenziva nikdy nenastala bez vduchné převáhy.

Ukraina vlastně nechci říct, že to je pilotní projekt, ale to z ní by znělo neudstivě,

ale ono opravdu je první, která se po dekádách pokouší o takto velkou operaci

bez vzduchné nadlády, to je realita, takže budou to mít ukraínci těžké,

a nicméně nemožné.

Co to znamená pro ten utok, že nemají tu vztušnou nadlády?

No tak je to důležité.

V moderních vojenských dějnách vzušné síly hrají čim dal tím větší roli.

Prostě ta podpora piechoty, podpora mechanizovaných jednotek,

jejich ochrana před cizím letestvem je zásadní, protože ta přesnost

moderních letestef je velká a ruské letestpo samozřejmě bude schopno

v případě adekvátních podmínek zasazovat ukraíncké utočné síle velké rány,

takže to je ten bůvod proč samozřejmě ukraíně bude chybit letestvo.

Na druhou stranu Ukraina jistě má protivzdušné možnosti i mobilní,

nejenom tedy patrioty, ale je toho víc, tak není tohle to řešení do istémíry.

Máte pravdu do istémíry to řešení je, ale nezapomínajme,

že Ukraina je obrovská země a těch prostředku nemá tolik

a ona si musí vybírat prioryty. Je pravdou, že ukraíncké protivzdušné síly patří

k nejlepším na světě, v tuto chvíli nely nejlepší na světě, protože je ich učinnost

a úspěšnost je vyšší než 80%, pohybuje se někde mezi 80-90%.

Ostatě jsme i viděli, že ukraíncká protivzdušná obrana byla schopna

se střelit, ne se střelitelnou zgrádním.

Ano, typu, typu Kinžel. Takže ano, do jistémíry máte pravdou,

ale je to otázka prioryt. A ukraina opravdu v tuto chvíli na prvním místě

vidí ochranu civilního obitelstva. Takže drtivá většena,

těch protivzdušných systémů je umístěna kolem měst a kolem městských

aglomerací, aby chránila občiny Ukrainy. A Ukraina je tak velká země,

jak jsem změnil, že oni nemají tolik prostředku pro to, aby byli schopni

chránit jakýkoliv úsechfronty proti ruské, ruské leteské převaze.

To je prostě realita. Takže ano, Ukraina v tuto chvíli jako prioryt,

tu žádná o další, v tuto chvíli mobilní prostředky protivzdušné obrany,

ale to bude nějakou dobu trvá, ta navíc to nebude určitě

na celém úseku fronty. Ona, ale se snaží do jistémíry

ten svůj handicap ve formě ruské vzdušné převahy kompenzovat

svými dronovými systémi. Málo se ví, že Ukraina

poslední měsíce založila několik dílen, které montují

a to velmi úspěšně tak zvané kamikaze drony. To jsou malé drony,

které mají omezený dolet, omezenou ničebu usílu, nicméně Ukraina

podle posledních dostupných informací má až desítky tisíc

těchto malých dronů, které mají suplovat právě to letetstvo.

To znamená v případě nadcházající operace uvidíme určitě

velké mohutné útoke těchto byť malých kamikaze dronů,

které mohou spůsobit rusům začné stráty.

Ukraina nespí a snaží se tento handicap kompenzovat.

Vy jste zmíněl, že to bude kompenzovat tu převahu nebo nadvládu

vzdušnou ruska a májí, ale má ruskoopravdu vzdušnou nadvládu.

To je diskuse, o kterou jsem slyšel už někdy před rokem,

a mám pocit, že ten závěr tehdy byl, že je vlastně šokující,

že Rusko tu nadvládu nemá na vzdory tomu, jaké možnosti má,

že vlastně ty útoky vzdušnými selami a tak dalé nejsou zdalika tak efektivní

a nebo hůbec neprobíhají.

To je ten zásadní rozdíl.

Rusko má vzdušnou převahu.

Nikoli nadvládu hle potřeba konstatovat,

že v určitých omezených výpadech Rusko prostě je schopno zasáhnout

svoje cíle, to je realita.

Rozdělme to na dvě části.

Vidíme dobře, že na Ukrajinu dopadají rakety,

které vstřeli z plochu drahou letu, které jsou odpalovány i ze vzduchu,

jsou odpalovány ze strategických bombardéru,

hluboko stíla Ruska, to znamená ty nejsou vůbec vôhrožení,

takže vidíte, že z tohoto titelu Rusko strategickou letetskou převahu i nadvládu má.

To je, co se týče, to o strategického letetskou odpalování rakety.

Co se týče, taktického letetskou, stílací letetskou,

tak i tam má Rusko převahu jednoznašně, i kvalitativní, i kvantitativní.

Pouzortami potřeba konstatovat i tu kvalitativní nadukrainskou, nadukrainskými vzdušnými silami.

Nicméně, a to je taky pravda, všichni jsou překvapeně,

že není schopno opravdu to vzdušnou nadvládu nad celou Ukrajinou do konce, do reality.

Prostě to je taky pravda.

Ruské síly nejsou schopny moderních vzdušných operacích typu západní letetskva.

Buďme za to rádi.

Nicméně, v lokalných omezených případech samozřejmě ruské síly jsou schopny oparovat,

většinou to vypadá, takže do letí nad cíl rychle se obrátí a letí zpátky,

to znamená nepatrolují, neovládejí ten vzdušný prostor pořád,

ale mají kvalitativní kvantitativní převahu,

takže v té nadcházející operaci ukrainských sil i toto bude hrát svoji noly.

To, co mi tedy spolu děláme, je takový ukrainský update,

kterým navazujeme na ten minulý.

A to, co teď sledujeme, abyste to zmíněl, už probíhá nějaká operace mi úplně nevíme,

jestli už to je ta protiofenziva, nebo ještě přijde to hlavní,

ale nicme něco probíhá. A to, co probíhá, je to už ten zlom ve válce,

je to už to opravdu zásadní.

Já si myslím, že víme, že dnes už můžeme konstatovat,

že opravdu ta protiofenziva začala nicméně a to chci dvakrát potrnout.

Jedná se pouze o první fázi a musíme být trpělivý.

Tato fáze, kterou vidíme,

tak spočívá v testování ruských obraných liní,

v testování ruských pevnostních systémů.

Spočívá v tom, že ten útok je na několika úsecích fronty,

nikli na jednom, hovoří se o dvou, třech, čtyřech,

do různých oblastí, do různé hloubky.

Takže je to první fáza operace. Ží předcházela,

já bych ji nazval takzvanou předehrou,

zpomaňme na ty spanilé jízdy ruských partizánů

dokonce na ruském území.

V Belgordu.

Přesně tak, testování těchto cílů, různou formou.

To byla předehra.

Teď se ta předehra, de facto

svou předehrou Ukraínci dali ochutnat růzku

jeho vlastní medicínu, kterou aplikovalo

v roce 2014 na Donbasse a na Krymu.

To byly ty zelení mužíci, to byly vlastně

někteří bojovali proti tomu ukraínskému jhu a tak dále.

Tak podobnou medicínu aplikujeteť Ukraina

nebo aplikovala v té předehré, to je ofensivy.

Teď se odobnívám, že jsme v první fázi té ofensivy

nepodlegujeme přílišnému optimizmu,

by smyslu, že první fáze by měla znamenat

nějaký radikální průlom.

Ta ofensiva určitě rozplánová na několik týdnů

respektive měsíců.

Taky vidíme, že nemáme tolik správ z ukraíncké strany.

Ukraínci dodržují embargo na informace

o rovské správy.

Z nich by se mohlo zdát,

že Ukraina podnikla velkou ofensivu,

protože ruská media nechci říct,

že jich z medic zveličují,

ale už i prezident Putin přiznal,

že se jedná o velkou útočnou akci ukraíncké armády.

Přičem, že ruské síly obrané

jsou mimořádně úspěšné

a deklarují to právě těmi fotkami

a těmi videi zničených několika leopardů

dva, několika bojových hozidel,

piechoty, bredly.

Já vám na to odpovím

proti otázku,

už to zlechčím.

Myslíte si,

že v případě...

Vy opravdu chcete, aby vám lidé říkali,

že vypadáte, jak by to v hány stala?

Tak to není.

Domníváte se,

že v případě

obrovské ofensivy,

jak ruská media spekulné spekulí oznamují,

by strát

a dvou tanků,

hlavní byte mít na kuleopard a pěti

hozidel, bredly, znamenela

neuspektej operace.

Naopak bylo by to tak,

a bylo by to obrovská mohtnou ofensiva

a ukrainské sýly přišli o takto malý počet,

no tak by to byl fatální úspěch.

Takže tak to není.

A opravdu jsme ve fázi pověho testování

těch ruských obraných liní

Ukraina podle otejněných informací,

respektive podle otejvonych informací,

které, které utekli do ETER-u

má plně k dispozici 12 mechanizovaných

brigát, z toho 9

vyzbrojených západných technikou.

Když jsme tady spolu minulé

nebo hřební nulé seděli, tak jsme diskutovali o tom,

že polovina, to je to útočné sýly,

by mohla stačit k tomu, aby Ukraina

měla byť částěšně úspěšnou ofensivu.

Sme v situaci, kdy má dvojná sobek.

Mají dvanáct, to je ohromné

číslo, to je ohromné množtí.

A určitě

jsme ve fázi budu se opakovat

testování ruských obraných liní,

které jsou v tuhto chvíli

na většině úseku

se skládejí ze tří částí.

Ta první, ale když je

prolomená, což se stalo slouží k tomu,

aby rusko detekovalo, kde

přesně ten útok veden a stihlo tam v čas

přesunout rezervy na tuh druhou respektivě

3. obranou liny. Takže obě

stranej postupují zatím

připraveně, zatím

zřejmě podle plánu,

ale pořád nevíme,

kde bude ten hlavní úsek

toho mohutného úderu, který by měl

co bude prolomená, ta druhá

část, ta je fronty.

Potom Ukraina vrne

na frontu, ty svoje největších mechanizované

sýly, které někde

tu to chvíli čekají. A já bych vůbec nevěloučil,

aby bych i rád,

kdyby jsme ještě

se dočkali nějakého ukrenického

strategického překvapení. A to vůbec nevěloučí

dokonce si myslím, že to je velmi pravděpodobná,

že to, co tu to chvíli vydáme, tak ne nechme

se ukolovat a nemysleme si, že to je

úderná síla a že to osvobození, jak je

nám prezentováno těch dvou, třech ve snic,

že je nějaký velký úspěch ofensivy,

tak to není té opravdu testování

a je to první fáze té ofensivy.

Jak by mohlo vypadat překvapení? Říkáte,

byl bych rád, čekal bych v sadím si

na překvapení strategické,

tak to je útok úplně jinde,

než se v tuhle chvíli čeká, nebo naopak

něco úplně jiného nevím.

Přesně jak říkáte, může to být

vždyčení z celá nového úsoku fronty,

kde to nikdo nečeká, může to být...

A to by mě zajímala, jaký úsek by to mohlo

být v tom případat? Může to být

vysoce nepravděpodobné, ale všimněme

si, co Ukraina za rok a půl

trvající válku dokázala

světů předvést, jak vysoce

nepravděpodobně se dokázala

udržet, vysoce nepravděpodobně

dokázala Rusi Zatlačita, vysoce nepravděpodobně

dokázala získat i některé území

charkovskou a chresonskou

chresonskou oblast. Takže to nevilučme.

nelze vyloučit,

že Ukraina bude chtít

v první fázi, byt je to mimořádně

náročné, a je to mimořádně

odvážné do být krym.

Vezněme si mezinárodně

politickou situaci. A teď

predikují, že říkám to jako

hypotezu, jako možnost.

To je to překvapení, o kterém bych byl rád,

kdyby jsme se v budoucích měsících

doslechlí. Víme dobře, jaká je

podporat západu Ukrajině.

V tuto chvíle stále neutohající,

stále velká. Nismaně ta se může

dríveče později vyčerpat.

Oto se samozřejmě snaží Ukraina,

pardon, o mluvám, co to snaží Rusko,

a snažit se bude dál. Aby to

opotřebovací válkou docídilo toho,

že západ bude stejválky unaven

a přestane Ukrainu podporovat.

To by byla vode na mlín, nejenom

ruské propagandia lejruským jednotkám.

Kdy linie na následující měsíce

nebo roky zabřednou

ve stejné situaci jako jsou,

tak samozřejmě ta ochota

západu podporovat cíli Ukrainy

bude menší a menší.

A v tu chvíli bude určitě

západ na chylní, ke kompromisiu

typu tak poďme udělat

statutkvo,

poďme udělat, ale i třeba

statutkvo antebelům, to znamená

před tím unorem 2022.

To znamená, punechme k rysku,

ale to Ukraina za žádnou cenu nechce.

Proto si myslím, že je vysoce

žádoucí pro Ukraino,

aby se pokusila krym minimálně odříznout,

to je to, co je

nejpravdiprovnojší, nejpravdipodobnější

scénář tej operace,

že prostě ten klín to kopí

těch mechanizovaných brigát

pude k azovskému,

směrem k azovskému moři,

odřízne ruské síly vedví

do slova a do písmené,

zychlošný třesk s rpem, podobná operace

Nemečtí vojáci,

no jáře 40 proti francí,

že se s srpem, tak se i ten plán menoval

a v tu chvíli samozřejmě

ruská armáda na krymu

a severně od něj by se odcitla

v gigantickém kotli,

který v případě odpálení karického mostu

by nebylo možné zásobovat a udržet

dlouhodobě, to by byl fatální úspěch.

Tak to je ta nejpravdiprovnojší

scénář, o co se Ukraina pokusí,

ale nevilučme, a to byl i ten důvod

které už dneska neexistuje,

že prostě Ukraina vyšla přímo

a rovnou, tím kopím na krym

do být zpátky krym, takže

to by je jenom náznak, vtal jste se

možnosti, tak vám zminují třeba

tuto hypotetickou nepravdiprovou možnost

a bylo by to na všechny směry

pro Ukraino dobrě.

Krim, jako to klíčové

mluví o tom Ukrainici,

mluví o tom prezident Zelenský,

zároveň se to často zminuje jako taková talinie,

kde už jde opravdu do tuhého,

když se týče nějaké odpovedi ruská,

nějaké eskalaceválky, nějakého

řekněme i globalně

politického přesahu,

dění v Rusku, dění jende a tak dále.

To by asi už bylo ale nebezpečné, nebo

a co on není nebezpečné?

Uvózovka, kde je to červené linie?

V Vyvalce je to asi zvláštní říct.

No, kde je to červené linie?

Rusko iš několik,

s cénářů několik situací

označilo za červené linie,

dodávky hajvársů

a tak dále, tak dále.

To byly minimálně tři červené linie,

když si to dobře spomeneme, které byly nepřekročitelné.

Nic se nestalo.

To znamená, mě přece nemůžeme po Ukrajině chcít,

aby se nedotkla krymu.

Podívajte se na mapu.

Podívajte se na mapu Ukrainy.

Když se podívá tak, kdy leží Krym,

to je ten citlivý podbříšek Ukrainy.

V tu chvíle, když Krym zůstane ruský,

tak Ukrainy v Kleštích podobně,

jako bylo Československého v roce 38,

po Anschlussu rakouské německé.

V tu chvíle byly

minimálně české země

neubranitelné,

respektive velice těžkou ubranitelné.

Ani pevnostní systémy

by nestačili, protože jsme na tom jihu neměli.

Což neznamená, že jsme se neměli bráni,

to je úplně jiná otázka.

Samozřejmě se vždyšky musíte bráni,

když vás nikdo napadne.

Ale prostě ta situace byla tak nepříznivá,

že by jsme se dlouho neubránili, nevydrželi.

A ta analogie na to Ukraino,

celý sever,

když počítám bělou rusko, jako hlavní ospojence

ruska, celý východ,

protože to je přímo ruská hranice,

ale i celý jich včetně krymu

jsou dneska v ruských rokov.

A když necháme ten konflikt zamrznout

nebo uzavřeme příměří

v současných hranicích,

tak rusko bude mít dostatek času se znovu vyzbrojit.

Tu polováločnou ekonomiku,

kterou v tuto chvíli provozuje

do výších obrátek, do výšich o tempa,

do výzbrojit z tu armáru, do výcvečitu armáru

a potom budoucnou by mohla

zasadit Ukrajině jíš připravený a drtivý úder.

Takže s Ukrajinskou uhlu pohledu

je pochopitelné,

že Ukraina si chce vzít

ten krym zpět ostatně,

řekla to sám prezident Zelensky,

na krymu to začalo, na krymu to musí skončit.

To mu rozumím,

ale zároveň já se vrátím zpátky v té otázce.

Vy se neobáváte toho,

že skutečně pokud pojedou

ukrajinské respektive

vozy Bradley a tak dále

na ten krym,

tak že

prezident Putin nebo někdo jiný řekne

a dost

taktické denesbraně nebo něco přijde

nějakým způsobem z toho ve eskalu

je v konflikce

přelejdu jiné země

Moldavskou nevím,

válské státe asi nejalej,

ale jako nechci za úplně fantasmá,

skutečně tady už je ta linia,

která si se, já vím, byste to zmíněl.

Oni nakresle několik červených čar

na postady byla překročá nejmožná na postady,

ale nedávno,

že do těch Haymarsů dostali útočné rakety,

které mají větší dostřelře

a tak ms rakety,

myslím, že se jmenují tak.

Učitě tak, spíš tu to chvíli,

jsou to týbrické strely Storm Shadow,

které mají dostřel 300 km

i to byla přece červené linie.

To jsou všechno červené linie,

který už, jak by řekl pan,

prezident Zeman bývalý Feta Komplí,

čili je otázka,

jestli tady to už není něco,

co prostě by něco znamenal.

Chápu, proč to Ukraínci potřebují,

byste zmíněl, pokud ho nedosáhnou,

je to pro ně dlouhodový problém

a asi dlouhodové neudřetelné možná,

možná, aby to prostě bylo

ten výkřiční, který by tam pořád byl.

Na druhů stranu

taková ta situace je.

Rozumím, kam je říct.

To je ta, to je ten druhý uhel pohledu,

to je ten uhel pohledu Ruska.

Sou vlastně svámi v tom,

že když se

v milionovem Ruském městě

typu Petrohradu,

Vomsku, Zeptáte na ulici

co je Rusko,

tak vám prakticky nikdy neodpoví,

že Rusko je hresconská oblast,

že Rusko je záprojská oblast.

Dokonce ani Donbass prostě

většina moc dobře ví,

že to je Ukraina.

Iž nikdo, nevoutrtěváte,

nevám neřekne, že krim není ruský.

Opravdu Rusové považují krim za svůj

historický nárokově,

to teď neřešme jeli tomu tak,

nebo není tomu tak, prostě tak to je.

Čili v tom soulasím s vámi,

že je rozdíl mezi krimem

a rozdíl mezi záprojskou oblastí.

Ano, nicméně pakli,

že se prezident Putin rozhodné

použít zbraně hromadného níčení

proto, aby krim zůstal ruský,

tak proto musí mít i nějaké

typádné důvody.

Typádné důvody by měl být dva.

První, vojenský,

a druhý mezi náradně politicky.

Ten vojenský nedá vás mysl,

protože ta fronta je rozptílené

na tolik kilometru, více než tisíc,

že použití být jedné, dvou, třech,

či věti taktických hrerných zbraní

by vojenský neznamenelo

výhrou pro ruskou federaci.

Dokonst se by to bylo ešte

větší poučíš pro ruskou federaci, protože

ruská armáda není zvyklá

věderném prostředí, vůbec,

není na to připravená, na ní na to zvyklá.

Takže vojenský, já ten efekt nevidím.

Mezi národně politicky už vůbec ne,

protože

ten hlavní poslední spojenec

ruská, který mus byl,

tedy je Čína.

Čína jako jedna zmála,

aplikuje v té jederné,

který mě politiku NFU non first use.

Za žádnou cenu ne použije

jedernou zbraní jako první.

Je to historický, dáno

že Čína zavedla v 60. letech

jedernou zbraní do své výzbroje.

Ostatně také

Čína má žádnou věmenší arzerná naš rusko,

také jdu od toho, protože za žádnou cenu

nechtějí použit jedernou zbraní jako první

a už vůbec ne v útočné valce.

To znamená, v tu chvíli by Rusko

přišlo o posledního spojence

a tím je Čína. To znamená,

budeli prezident Putin uvažovat

racjonálně tak taktickou jedernou zbraní

nepoužije. Ale ano

v situaci, kdy

u krajenská ojiska budou dobývat krim,

tak je otázka, co se vůbec bude dít v Kremlu

a zdali tam ještě prezident Putin

bude sadět, protože to je tak citlivá

otázka pro Rusko, že

nelze na ní takto jednoduše

takto jednoduše odpovědě.

To je prostě

pravda. Až bude potenciálně dobýván

krim, tak

ta situace se vlastně stává úplně neepředvídatelnou.

Tak my jsme teď situaci, kdy

se snažíme předestřít možnosti

u krajenské armáry.

Ale vysste

zároveň řekl, že

ta síla tam je taková,

že asi to, že by Ukrajenci

byli schopni dobít krim,

není nereálné. Naopak to je

relativně reálné.

Já to řeknu tak, těch 12

mechanizovaných manévrových

brigát je

nejsilnější manévrový spazek

západně od Donbassu.

Je mnohem silnější než

francouzká armáry, je mnohem silnější

než než než než nemécké manévrové

sil, než brické manévrové sil,

čili vidíte tu sílu, ta síla je obrovská.

Čili budíš tovaší odpovědí, ano.

Za určité konstalace,

kdyby mělo všechno vít, tak jak by

si ukrajinské vydení předzalo,

tak Ukraina je schopna

Ruskou armádnu rozhodnout dvětví,

ale bedví. Ale brme to tak,

že to by byl opravdu jako by úspěch

100%.

I kdyby se povedlo něco méně

a povedlo by se uzvobodit méně

rísujeme tak i to přece by mohlo znamenat úspěch.

Ono, kdy otázka, kde leží hranice úspěch, ono úspěch.

To, co my si tady tady rísujeme, o čem se bavíme,

je vlastně nějaková maksymalistická, prostě možnost teoretická,

která a bavíme se o tom hlavně kulité potenciální,

jako červené liny, věrčené i nevěrčené,

kulitomu, co by to mohlo znamenat,

protože to je něco zásadního přesem,

když doby, když u krajnou doby,

kdy bude do něck, tak je to taky něco,

je to taky asi zásadní, ale asi přece jenom nejak zásadní.

S tím zůlasím, na druhou stranu, vstyně jak pravdu zko.

Moc děkuji, že jste doposlouchali,

až jsem zbytek rozhovoru, nejdete na hero-hero.co.lomeno.čestměny

a uslyšíte v něm třeba tohle.

Zapomněli jsme to hlavní.

To je moralka a vůle bojovat.

A ta je násobně větší na straně Ukraina.

Ukraina prostě boju je svoji velkou vlasteneckou válku.

Ta eskalace je realna, ne, kdyby Ruskou uspěla.

Protože to se ostatně uvidí, ale to s tím nemusí souvyset.

Rozumím vaši otázce, odpovím dokonce Nikolaj diplomaticky,

domnívám se, že Rusko neuspěje,

nejde stát někde mezi, a být ta chytrá horá,

tak je něj být ten český hon za to,

co mi někdy v genéch máme po celá desetiletí.

A kritizuje jeho nebo kritizuje ministra obrany Šojgu a Armádu?

On kritizuje establishment,

to znamená kritizuje i prezidenta půtě na beď nepřímo.

Chcešli mír, chysté válku,

čím lépe budeme mít zbrojenou Armádu,

tím hůře se nenás bude utočit.

A zledem k tomu, že my nemusíme naštěstí právě

díky tomu polusku budovat obrovské mhutné pozemní síly,

tak si můžeme spomenout

na to, pro republikové vzduch je naše morze.

Machine-generated transcript that may contain inaccuracies.

S PŘEDSTIHEM A V CELÉ DÉLCE 56 MIN. NAJDETE TENTO ROZHOVOR JEN NA HTTPS://HEROHERO.CO/CESTMIR

Ukrajina zkouší něco, co desítky let nikdo před ní, říká Vlastislav Bříza mladší, odborník na mezinárodní vztahy a jaderné zbraně. Sešli jsme se po čase k aktualizaci situace na bojišti. A nejen na něm. Bříza popisuje nevídanou sílu ukrajinské armády i to, jak se bude snažit obejít to hlavní, co jí chybí, tedy vzdušnou převahu. To, co teď sledujeme, je pouze první fáze ofenzivy. Rusko se ale na obranu dobře připravilo. Kudy půjde hlavní útok? Podle Břízy může přijít velké strategické překvapení. Mluvili jsme ale taky o vnitropolitické síle Vladimira Putina, hrozbě střetu největší země světa s NATO nebo o tom, že válečných zvěrstev se jen tak nezbavíme.