Radio Mørch: Bernt Hulsker

NRK NRK 9/21/23 - 1h 11m - PDF Transcript

Da er det klart for episoden med Bernt Hulsker, som mange har spurt om i lang tid, fordi jeg nevnte at jeg skal ha Bernt Hulsker på besøk før sommeren egentlig.

Og det som er greia er at vi spilte inn en episode, og så gjorde vi et forsøk, men fandt fort ut at det er vanskelig å både snakke om og ha blitt canceled, og den episoden på syng, og så skulle snakke om alt mulig andre harts som jeg har å bringe til bordet etterpå.

På en og samme dag, det var en litt krevene omstilling rett og slett, så vi har gjort de to omganger en, hvor vi snakket om den episoden på syng, og så snakket vi om i sommer, og så har vi gjort et nytt opptak, hvor vi snakker om alt mulig andre siden.

Og dere først hører det første, og så hører dere høret det andre.

Og litt om valget her, og hvordan jeg kom fram til den løsningen, jeg mener jo i principet at når man har sonet sindom, så skal man på tidspunkt retturnere.

Som for tidsjesa, hun er imot cancelculture, hun også, men vi hadde en diskusjon om dette på hennes podcast.

Men samtidig vil det være litt ærlig med meg selv å la at det ikke var noen i skjerri på å være canceled.

For det er det også at lite av poenget med min podcast er jo at man skal tørre å snakke litt om du er behagelig også.

Så jeg har gjort så godt jeg kan, og så ønsker jeg velkommen til Radio Mørk med Bernd Hulsker.

Jeg har gått sånn, hvordan skal jeg snakke om det?

Og så slod det meg, det tar jeg egentlig mange år og blir en god intervjuer.

Det er et fagfelt, det er noe som egentlig krever 30 år, hvordan skal jeg gå frem for å få det riktig ut.

Jeg vil begynne med en ting litt mine egne tanker.

Jeg er irriteret over mye på internet når det er en konflikt som oppstår offentlig,

at mange tror det er et såkalt nullsumsbil, at hvis man syns synd på en gruppe, så synes man ikke synd på den andre, eller noe sånt.

Og han dørvaktet var det åpemalt.

Jeg tar faen meg, han virker som han hadde ganske kivt.

Jeg vet ikke om du har noe annet indtrykk.

Men det jeg er opptatt av, og det skal ikke bare være en god intervjuer,

det er hvor tøft det var helt åpemalt også er for den media.

Hvis du bare tar maksnest nå, da.

Det er klart det er ikke selv dritsgift å ha sett noen solbriller, men det trykket, det må være helt jævlig.

Så jeg funnete en metafor på det, og det er et såkalt en bilolike, hvor det er så før en skyld.

Kjøre på en syklist.

Så det er ikke skyldspørsmålet jeg snakker om, men det er ikke noe murre å kjøre på en syklist, eller?

Nei.

Det er en ganske god metafor.

Det er ikke god?

Nei.

Fordi folk sliter må kanskje det.

Men kan jeg bare spørre hvordan har det vært?

Hvordan har det siste, er det halvår det har vært?

Et år siden, jeg husker ikke.

Hvor ønsker du at du heller i andre enda tre år siden har vært, eller?

Nei, det er et og et halvt år siden.

Et og et halvt år siden?

Ja, er det fullt det. 16-17 måned.

Mars, tidlig Mars, 22.

Ja.

Ja, som sagt, jeg ønsker du at jeg har vært fem år siden har vært.

Men det er fordi jeg er siden.

Et halvt år?

Men samtidig, rett saken var for et halvt år siden.

Ja, det er den du mener, så du er helt rett.

Det er et halvt år siden.

Det er også rett saken.

Hva du spørte om?

Hvordan det har vært, liksom?

Bare er det...

Det har vært jo tøft det.

Klar, det var tøft.

Men oppropå det, og med push og trykk og alt det der, så velte du i og mellom er litt ut.

Ikke lese så mye.

For meg nå er det...

Jeg har jobbet så pass godt med materien.

Og føler meg at jeg er på vei mot en ende.

Ellers hvis du kan henge jo ved den selvfølgelig.

Men at jeg er oppe og nikka, fullt og helt oppe på tre steg.

Og langt over mitt stoppere er noe sett.

Og dette fotbollet du snakker om, er det hvordan du nå har bedre i ditt liv?

Eller er det at karrieren skiter fart?

Nei, karriere er det.

Karriere er ikke så...

Det er forordnelser.

Nei, at du er oppe igjen og kan leve på matligere med deg selv.

Hva vil du si når du sier at du har jobbet med materien?

Er det at du har jobbet med deg selv?

Ja, at dette er jo en summe av mange små detaljer som skal bli bedre her.

Og bildet er jo...

Hvordan har vi navnet her?

Er dette et mønster?

Har du vært en spillopmakker og tulling og kjatt kontroll på ting?

At han kanskje i en periode også resulterer det til slutt i at...

Du sitter med folk som kanskje vet at...

Fy faen, her sitter vi på en litt løsk kanon.

Og så skjer det, så skjer det, og så kommer jo alt andre som blir lagt opp.

Vil jeg tro?

Har du kommet frem til det?

Jeg har interessert konkrete når man sier at jeg skal gå i meg selv og jobbe i meg selv og bli bedre.

Når folk sier det, så hva betyr det å sitte på en stol og tenke?

Er det gått i psykolog?

Ja, det er gått i psykolog.

Ja, det gjør jeg enda. Det er akte å gjøre en stund fremover.

Det går jo...

Psykolog først, når du har en sånn grei å sitte der, så er det jo å få vekk sånn bitterett,

få vekk sinne, få vekk bitterett på andre, få vekk bitterett over selv,

få vekk sinne på andre, få vekk sinne på selv. Det er det man starter med.

Og så er det rett og flett å prøve å...

Når du har fått vekk sånne ting, skalert vekk det, rense vekk,

eller du vil alltid komme små drippe av det hele vind.

Og så er det jo å starte med så selv.

For jeg kan gå rundt og tenke på det en eller andre,

men det hjelper jo ikke igjen i det hele tatt.

Man må...

Man må...

Jeg har ikke så mye kjære lyst å si om det.

Jeg får min egen helse av bare ting å ta tak i.

Absolutt.

Som jeg har brukt god tid på.

Jeg har jo hjelp for at god asyltanse og ting å ta tak for å...

Det har ikke skjønt.

Jeg har hatt det ikke skjønt bedre.

Hvis du tenker sånn.

Nei, jeg har slatt det skulle gå med akkurat det der,

og ikke visst hvordan kosten verden er i dag.

Vi som samfunn prøver oss enkelt litt frem

med hvordan man skal reagere på ting som ikke er så...

Ikke som ikke er så illerjent juridisk,

men som vi samfunnet var lille,

for jeg tenkte mye på hvorfor må jeg sitte nå

og snakke med deg om dette,

og det er veldig ubagløs.

Jeg hadde ikke trengt å gjøre det med Kamelen.

Han slog ned en fyr med murslein.

Så jeg vil si jeg er en objekt i det ganske mye færre antling.

De første gang jeg tenkte på det her,

var på en stand-up-scene hvor du var noen som sa

at du skal ikke tulle med våldtekt uansett.

Og så tenkte jeg, nei, jeg hadde ikke noe ho for det.

Men samtidig, det er ingen som sier at folk ikke skal tulle med mord.

Mord er mye verre.

Men det jeg har kommet fram til er forskjellen er at

mord er alle enige om, er den ultimate kriminelle handling.

Mens våldtekt på en eller annen måte er oppe for debatt

om hvor strengt det skal være, hvor det går grensene,

det opplever som en pågående.

Hvis du er så uhellig å åtte det på å si,

hvis du er så klomset og gjør et eller annet feil

som er knyttet til en pågående kulturkamp,

da er du ille ute.

For da skal folk engasjere seg og følge at noe er slagmarken her.

Så det som skjer med både deg og Antonsen er at

akkurat nå er hele alt derasisme og noe er slagmarken

akkurat Bernt Hulsker eller akkurat at Landtonsen.

Ja, at de som samfunnet prøver oss foran hvordan

sanktsjonerer man noen som har tråkket feil der

fordi man ønsker å også signalisere og sette en standard

og præsident.

Ja, det er akkurat det. Det er jo en standard og en præsident.

Så det har jeg prøvet å tenke på. Det er jo litt det.

Det blir kanskje litt våldståndt med kanskje andre enden.

Så må det til.

Og så kom du å være en sån stor idiot,

akkurat i et tidsrum i en tid

virkelig skulle slås ned på. Og det er jo en bra ting

for så hvis du er klar å tenke sånn.

Ja, fordi jeg mener meg.

Også jo, men da så vekk fra, da alle en pepper

jeg fikk for, den pepperet da, og sikkert mye av det.

Det var jo sikkert alt, eller i hvert fall det meste.

Det var jo sikkert på ganske berettig av den.

Nu kan du ikke oppføre det sånn som det er.

Også blir det litt våldstånd kanskje.

Også står du ikke, og så er det i kvart.

Man kan jo si at her jo det finnes hverre ting,

og her er, altså du har såre enn fire.

Hvordan skal du samlinge det med sånn som du sier

og alle andre ting som lov brutser mye og mye værre.

Men så, da her er jo...

Det var et problem som du ikke får tak i, da.

Det er jo det, du har ikke en løsning på det rett og slett.

Og her prøver man egentlig å prøve veldig hårdt

å komme til livs, noen som du ikke får komme til livs inn noe en gang.

Når du er så idiota, og spiker der selv på veggen,

så får du bare fejse det.

Men du tenker jo på han.

Og det skal bli en belastning på han nå i etterkant

som han kanskje ikke så helt forskjell,

som han også skulle vært foruten.

Og det må vi ikke glemme her.

Han forsikker mye PS.

Heilt utforskjent hvor du har bare en som fortjener PS,

og det er å underteine det.

Og at han har sikkert for mye fra forskjellig møkker rundt forbi.

Og det han har plaget meg egentlig mest.

Men altså, det har jeg tenkt litt på da.

Men som blir det jo når man...

Jeg har høy puls, jeg har vært nesten 20 år.

Har du det?

Ja, jeg har lagpul, så får jeg sitte her med det.

Det er så bra.

Ja, så fint.

Vi er ferdig med den mørke platen.

Ja, vi vet ikke hvor mye vi bidrar egentlig.

Som sagt, jeg er dårlig med det.

Jeg tar det værste greien oppe hos...

Hva er et psykologer min?

Han heter Dag.

Heiter Dag, ja?

Ja, det har jeg hatt på en små vitje.

Ja, det er bra.

Det er god å se her.

Jeg tror ikke le av det heller.

Jo, jo, jo.

Bårdene le av det?

Ja, selvfølgelig.

Ja, det gjør det, selvfølgelig.

Så det var altså samtalen fra i sommer.

Nå kommer der en mer eller mindre vanlig radiummølke episode.

God fornøyelse.

Når man som et ganske liten årslag møter en annen flukeaksen bare plussut...

Du spiller mot barcelånene eller remaderier.

Hvor mye av bevisstheten er egentlig bare fylt med at okay, vi tar på sikker den kampen,

og jeg får møte hver hendes beste spiller og kanskje hverandre høyt.

Ja, det blir litt fang av det.

Jeg husker jeg spilte mot Raja Volcano.

Jeg tenkte Gerri Porsche, så jeg spilte for Dortmund i all år.

Jeg satt og såg på en fantastisk håret.

Han hadde så ravn svarthåret.

Og så hadde den hårde olje i det.

Så drippet han ned på skulderen sinne.

Og så vet du når du er så svart håret, nesten blitt blott.

Jeg satt og var helt fascineret av hvor første veld å kjekke.

Man var også flott i håret.

Og så såg jeg på meg selv som var ti år yngre.

Så jeg følte at han hadde hele pakket.

Hele pakketet liksom.

Og det hadde ikke du børn.

Med bok vi kan klare.

Med så tynne leggan.

Og sånn høg på.

Offa, derfor spilte han der og ispilte på moldet.

Men det er noe jeg husker.

Jeg spilte på oppsalg.

Først oppsalg gul og så oppsalg rød.

Og så oppsalg blå de absolutt beste.

Men vi slog ofte oppsalg blå oss mellom.

Fordi vi var så tent.

Vi spilte mot de beste.

Og da hørte den der klassiske.

Dock var på 100 prosent.

Mens blå gikk ned på 90 prosent.

Ja, og da var vi bedre.

Og da er det utlinget.

Og går de ned på 80 prosent.

Da er det 90 prosent.

Den 10 prosenten er nok at dere kan ta sagerne.

Og jeg var så...

Det var på sju år da.

Jeg er klart aldri elver.

Jeg skjønte ikke hvor på banen jeg var.

Og jeg var for liten.

Og jeg hadde ikke chans for meg.

Men dette var på sju år.

Og jeg ble fram en bannens beste.

Eller treneren over sa det på tidspunkt hvert fall.

Ja.

Uten å skåre.

Og da var jeg så stolt at jeg ikke kjøpte nikeballen på 2.

til 800 kroner for penger jeg har fått til børsdag.

Fordi jeg synes jeg at jeg hadde fått hjent.

Det var den vite røde nikeballen som dere spilte med.

Det blir rørt?

Ja.

Det er som på ekte.

Ser du her?

Ja, jeg ser det.

Jeg ser det.

Det er en historie.

Det er mye varmere, mye finere.

Og mine her er våld som er i Champions League.

Og dette kommer med en historie så mye sterkere og mye finere.

Jeg kom hjem og var redd.

Jeg prøvde å sjule for foreldrene mine.

Jeg høvde ikke at jeg skulle vite at jeg hadde kjøpt en så dyr ball.

Nei.

Men synes jeg pappa sa at hvis du hadde barnens beste mot oppsalt blå,

så synes jeg at du fortjente det.

Hvem er så kjært i sånn skjallotte her da?

Fy faen der, ass!

Men jeg var jo for liten, så den ballen var litt tung.

Så jeg hadde mest på rommet.

Ja.

Og nå...

Jeg var så glad i den ballen,

og jeg leste masse ommenden,

at noen sånn mikroceller,

og det var toppen modellen til Nike,

og totalt noe.

Ja, inn i liksom det lage sånn som en ekstra spjør.

Ja.

Sånn Fy fae approved.

Ja.

Og det var noe tall under som jeg hadde studert det.

Og så en gang satte jeg sammenlignet,

var det en fjell som et sondere som hadde en ball.

Jeg hentod det sånn fire,

og jeg hadde den,

og jeg drev sammenlignet.

Hva står det?

Men i tallen, Fy fae approved.

Satte jeg snakket sånn til meg selv og sammenlignet.

Ja.

Så kom en mor til sondret,

pluss til å se bak,

da er så en mor til sondret å være se på.

Ja.

Og hun må da tro jeg er gal.

Ja.

Er det sånn, da stakker jeg seg i fått noen liten garing.

Fy faen!

Det samme som vi hadde på vesten,

det var han i Jonola.

Han fikk i burslemskapet, han da.

Og det var en sånn,

det var så lenge siden,

det var det sånn alldeles tango.

Så han satt jo,

jeg husker at vi kom ned på stadion en gang.

Og da visste det var en av grunnene,

han var jo på,

det var jo på,

hva det heiter som fasttelefon,

det var Jonola og Tadranes,

vi forslopper nye tango-ballen inn.

Ja.

Da satt han,

så var vi rett på skinka,

da satt han,

med en tolkning,

og skar ballen.

Og så ble jeg,

hva faen,

så skal vi spille dem med nye ballen i.

Han ville sjokoes,

da han var inn i.

Ja.

Og de faen,

alle lurtet på det.

Hva faen,

hva faen,

lyre,

eller hva rett denne er.

Jeg gjorde blære.

Blære, ja, faen faen.

Men Mert,

jeg gjorde det samme med VM 2002-ballen.

Jeg fant VM 2002-ballen,

i skogen i Trolldagen,

der jeg vokste opp.

Jeg brukte den,

med stor glede,

i en liten stund.

Helt til jeg skulle pompe den,

og det skjedde noe,

så den bare ble ødelagt.

Da er det noe annet.

Ja, det er noe annet.

Men da benytte jeg en leding,

klokket blære,

brukte den ballen,

som spargris.

Eller alle penger,

og mynter,

og så oppi VM 2002-ballen.

Og vet du hva?

Den passet perfekt til deg.

Ja, da skal jeg bare opp det ene,

den ene lappen.

Ja.

Og ja,

du tog,

jeg ene der fire,

og åktant.

Ja, hvis det er åktagon,

eller det, ja.

Åktagon, ja, ja.

Ja, ja, ja.

Den fastnasjonen for

sko,

og fotballer,

og utstyrer.

Alt i verden er veldig for meg.

Jeg husker vi møtte et vestkant lag en gang,

og jeg er ikke klart å fokusere

på kampen denne hele tatt,

for han ene på den andre laget,

han hadde faen meg,

de ekte totale nitt i sko.

Og jeg husker du, han lød,

han skulle ut og ta en korner,

og jeg sa, er du katt?

Du kan ikke gå på asfalt,

mykke da.

Hvorfor?

Sliter du?

Ja.

Hvorfor du gjør det?

Jeg gikk etter et kamp,

og så spurt han, er det de ekte totale nitt i sko?

Ja.

Og det der ble litt leibere,

for jeg husker selv,

jeg fikk hummel sko,

jeg kjøpte på Intesport i mål,

da var jeg sånn her,

sånn her,

kupp,

korg rett ut derfor,

og det var bare hummel sko,

hva er det,

hva er lovsen,

husker du, han?

Nei.

Nei, det husker jeg selvfølgelig ikke.

Arne er lansenske.

Nei,

hva er Erik,

hva er lovsen,

far,

til Isabel,

hva er lovsen?

Hvem er det?

Kvinnelige landslagspillere,

i fotball tidligere,

og lagt opp noe,

veldig god,

spill i lille strømmar,

Stavbekk,

alt der,

veldig, veldig bra.

Det var det beste vi hadde,

faktisk.

Og da fikk jeg,

jeg var laget av kalber skinn,

og så kalber skinn sko,

altså,

det var helt enormt,

og i,

på oppfordring,

og fra hans som dreiebutikken her,

i OR,

bruke minkoliv,

brunt,

brunt minkoliv,

og i satte hver dag etter trening,

og smurtte seg sko av mine,

av kalber skinn,

eller bare kenguru.

Kenguru skinn,

skal folk snakke til.

Kenguru?

Nei, jeg har ikke gjort kenguru.

Ja, jeg ser ikke kenguru,

jeg ser kenguru.

Kanskje det er litt dialekt.

Ja, det er feil.

Ja, det tror du er rett for i farne min,

jeg sprukper før,

så han ser også kenguru.

Ja, riktig.

Jeg tror det er rett.

Nei, også,

i kenguru skinn,

bare det,

og minkoliv,

smurtte, smurtte,

slutt seg vannet så myk,

vet du,

det var som tøffelass,

jeg kunne ikke spille med dem.

Han var så myk,

jeg var full i minkoliv,

inn og ut på altså,

men du føler,

jeg liker vi ikke at du har ødelagt dem,

det er sånn,

nå er de bare i sin puruseste form,

og skal stå på denne hyven.

Ah, fyrtere akkurat.

Fordi den fototalnikte ballen,

som jeg kjøpte,

og var så glad i,

og du har bare matt,

selvfølgelig,

som diggaden,

fordi han hadde så kraftig skudd,

at for han var den ballen bra,

men vi måtte ha sånne lette firerballer.

Og hjernen er litt lite luft.

Ja, hjernen er litt lite luft,

ikke er det her.

Spol frem noen år,

jeg har fortalt veldig glad i den,

og så har det plaget meg,

i flere år,

så jeg tok å ikke på IB,

og kjøpte hant en original,

kjøpte for 2000 kroner.

En god gamle totaltnikte,

nå har jeg en vindiskarmen hjemme.

Og der skal han,

ikke vekk,

der skal han faen ikke vekk.

Der skal han faen med ligger.

Faen, du har sparegris her altså.

Nei, der skal han.

Jeg har jo nå lavet tolv kniv.

Jeg må bare få pumpet den en gang inn mellom.

Men hvertfatt, egentlig grunn til at den nemte.

Ja, den siger ut.

Den gjør det veldig fortesværet.

Ja, ja.

Men grunn til at den nemte oppsalt blå og sånn,

det var egentlig at det var første gang,

og nesten siste,

dette var å påstå,

hvor jeg ble starstruck.

For jeg ble gående,

til felligvis,

tilbake fra kamp,

for siden av morten,

fra oppsalt blå.

Og han var helt rå.

Altså, sånn historie,

han skulle ha 12 av mot folk,

og sånn.

Ja, ja.

Og med bare det å høre stemmen,

og sånn.

Det var helt rått.

Den har fastnatsjon for litt eldre spillet,

vei den alderen er.

Ja, han var ikke eldre en gang.

Han var bare sinnsig god på samarbeid.

Men når vi løper rundt Østensjøvannet,

så var det sånn,

jeg løper på 1950-55 eller nå.

I dag løper jeg på 24,

så det sier, da var jeg 13,

når jeg løper 19.

Hvorn har du kasset?

Hvor god formen var det som bare?

Fy faen, 19.

Men da er det startet, sånn.

Ja, ganske start.

Hvis det er at

markene har løpt på 17.

Eller 14, eller?

Ja, ja.

Det er mulig.

Og da var jeg topptrendt.

Så er det sånn,

da er det bare noen genetik, da.

Slutt da.

Akkurat slags.

Det var sånn, da dritt videre.

Jeg kan ikke trene om aftalen blir god i det der.

Nei, men på elver,

spesielt da, da jeg faldt av,

jeg var veldig sent utviklet,

og så var det også en grei med at

jeg visste aldri helt hvor jeg skulle posisjonere meg.

Jeg var alltid helt ned i venstre bek.

Jeg spilte venstre kant,

men var alltid helt ned i venstre bek

når han fikk ballen.

Du jømte det, du.

Ja, jeg jømte meg.

Jeg hadde lært at man skulle bare

løpe hele tiden hvis det innsats.

Ja, det var ikke sant.

Og så fikk jeg beskjedne,

nei, du skal bare vente der oppe

hvis ballen kommer i angrep.

Men så er jeg sånn,

hvis jeg ikke har vist innsats

og så miste jeg ballen i angrep,

så er jeg både slappet da

og dritt i meg ut.

Så det gav det ikke.

Og så hadde jeg en grei med at

jeg alltid bare gikk og sang.

Jeg hadde bare sånn sangret på hjernen.

Du mennes du spilte ballen?

Ja, jeg spilte.

Ja, det...

Jeg var ikke til sted

på samme måte for å se for meg.

Nei, du var nok ikke i det, da.

Nei.

For noe for...

Jeg husker at jeg provoserede meg.

Jeg fikk jo folk.

Jeg husker at jeg var ingen.

Jeg fikk kant og slutte.

Når jeg var ung,

jeg startte å kjefte et bandere.

Du kjefte et bandere?

Ja.

Det var ikke.

Nei.

Nei, nei, nei.

Men det var...

Nei, hvem er det, da?

Nei.

Men jo, det var ikke så nett av meg, da.

Og det var nok ikke i posisjonen sånn sett.

Men...

Men det var jo en snill...

Det var en snill,

det var en feig typ egentlig.

Det kom på fot på banen

og så bare tilta for massa.

Og jeg skulle løfe...

på død og liv,

og det gikk utover medspillere.

Meire noe annet.

Fy faen, jeg fikk ikke en...

klasikopisk å slutte på.

Ja, faen, klart ikke mer.

Og det husker jeg.

Mor eller faen kom bort og satte.

Jeg har slutte da.

Jeg har slutte da.

For det, da.

På grunn av det.

Ja, så...

Amend da.

Ja, men jeg er bære med meg,

sånt minne cellet.

Hvor vi har syvende klasse A-klassen,

min klasse mot B-klassen,

begge gode.

B-klassen hadde Sjåre Sjamadi,

ulandslag og jævla gode.

Men vi kunne slå dem,

hvis vi var god nok.

Og så husker jeg,

ofte, det er utrolig vondt,

at jeg larmer en minut da igjen på skolen.

Jeg skulle egentlig forklare den,

at vi bruker ikke deg i kampen.

Og så husker jeg,

i stedet for å pakke det,

liksom, innen jeg sa,

at du er god i veldig mange ting.

Men hvis vi går...

hvis vi mener denne kampen,

skal vi vinne.

Lert eller annet.

Og han drev ikke på fotboll,

han var ikke interessert i fotbollet,

hele tatt,

men så ble han så leiselikevel,

og det skjønner jeg.

Det var jævla svårt.

Men man har sånn...

man som barn, så...

Jeg grenser hvor mye man skal klandre seg selv,

for ting man har gjort som barn,

men de har satt seg veldig mange av de øyeblikene,

jeg har dårlig samvittet for i barnet.

Og...

Husker jeg sånn at jeg ikke er utsiggert?

Jeg har stett og stygge,

så briller jeg ikke utsiggert.

Jeg glemmer aldri sånn at tårene har sett.

Nei.

Jeg mener heit seriøst,

jeg glemmer ikke,

jeg vet akkurat hvordan jeg satt på stående.

Jeg vet akkurat hvordan...

jeg anser at jeg synes det er ikke så,

og det samme vann om,

hva var heitt og søstra til han Asker.

Så jeg var i den skogen,

rettbakelige skoene,

så kom jeg og springe ut fra börsen der.

Og så skremte jeg bare,

hun var mange år øyngere,

så visste jeg,

hun var litt redd for å gå i skogen.

Og så skremte jeg,

og jeg glemmer aldri uttrykk i fjøs hennes.

Det som...

Det som...

Hørte det på med noen stokker,

og kjente det,

så hva kan jeg se henne oppe heller?

Noen familie,

noen voksne unga.

Og hun gir så faen at det stemmer.

Og gir så faen, ja.

Men jeg glemmer ikke.

Nei, det er deg de hjemme som gir.

Vi blir hun uanskylling,

hver lang tid sier hun.

Det er et ferdigheten i verset,

men det er sånn...

Folk har vært jævla kip mot meg,

og så...

Det tenker jeg ikke noe av.

Han ene møtte jeg faktisk,

jeg var en av denne,

han noen annen fyr,

jeg bare tatt sekkenover,

og sparket på ballen,

og løp etter oss for å banka oss.

Så møtte jeg han,

mange, mange år senere på blå,

hvordan da så øydmykt kom fram,

og sa,

jeg vet ikke om du husker meg,

men vi gikk på skole sammen,

og sånn.

Jeg er veldig fan av alt du lager.

Ja, og da husker jeg...

Jeg og jeg tilgå.

Det er så fint,

og det er helt riktig.

Jeg nevner det ikke.

Jeg tror han husker deg.

Jeg tror kanskje han hadde

så lett perioden.

Det er jo ikke faen.

Nei, jeg hadde heller ikke lett

i den perioden,

så kanskje derfor i mobbakken,

du sikker for Aprilen nå.

Ja.

Fordi du var redd for de

tynebeinene dine.

Kan være, for den kom tidlig.

Ja.

Det kom tidlig, skal du si det.

Bernt Hulsker.

Jeg er imot var i fotball.

Og jeg er ikke så inn i fotballverden,

at dette er diskutert til døde,

skjønne.

Jeg er litt sånn utenlig fra.

Ja.

Kan legge fra min sak

hvorfor jeg er imot var først.

Ja, jeg gjør det.

Og du er forrød, er du ikke det?

Ja, absolutt.

Da skal jeg fortelle.

Jeg forrød alløy.

Jeg forrød Gras Fiverg Ski også.

Jeg tror, for det første så stemmer det,

at...

Jeg tror at de øyeblikkene du husker best

som fotballfan.

Om det er en skåring,

når Livuppel skår i Champions League final,

eller hva det er.

De øyeblikkene du sitter igjen og husker,

og den følelsen du husker,

de tror jeg kommer til å være

utrolig patetisk miniatyr

i forhold,

noe som var fins.

Og et eksempel er,

altså, det mitt største fotballminne.

Og det er ikke fra barndomne gang,

der du syker seg, da du husker ting best,

det var det jeg satt og så,

PSG, Barcelona.

Og Barcelona vant 6-1,

når de trengte å vinne med 5-mål fra vinterkampen.

En ting er at kanskje

hadde ikke så aris fått en straffen med var,

og sånt ting.

Det er det ene.

Men det er øyeblikket,

når Neymar legger inn til Sergio Busquets.

Jeg tror det var Neymar.

Sergio Busquets...

Nei, ikke Busquets,

det er helt at han,

Sergio Roberto,

skårer.

Og jeg satt bare og skrek i et minutt.

Hårene reiser seg på armen min.

Jeg var helt alene.

Jeg satt og skrek,

som om...

et bygg faller seg.

Altså, bare fordi,

det er dette jeg har sett for meg,

det er dette som måtte skje,

og så skjer det,

så parodisk på over tid.

De skår de tre siste målene,

etterrød i nærtid, tror jeg.

Det er det vildeste,

det er mer ekstremt

til Barcelona-livet på løy.

Altså, det er bare sånn,

matematisk, det vildeste,

det kom ikke.

Det øyeblikket hadde jeg ikke fått med var.

Fordi den skøren kommer, så er det,

fuck, det er fortsatt ikke noe.

Det kan...

Det skal gjøres en liten sjekk.

Det kan det være offside.

Det filmes en skjerm,

hvor det står,

Checking Possible Offside.

Du vil ta et totalt minutt

med tvil

før en dommer,

som ser på en videoskjerm,

sier jo det er skåring.

Og det er ikke

det samme utløstende

minneverde øyeblikket,

i det hele tatt.

Og det fjerner

den spontane gleden å utløpe,

for følelser fra sporten.

Du rekker på moment.

Ja, takk.

Ja.

Du rekker på forhånd,

som sitter i forskjellen i Paris,

og ser sitt kjære peske,

som aldri vund i kjempenslig,

som ser Louis Soares,

som aldri skulle ha et straffespark.

Han tenker,

hvis det har vært var,

så hadde de aldri fått denne totale skuffelen,

som vi fikk her den kvelden.

Da hadde det faktisk,

for da hadde vi det beste lage,

ever,

vi noe ganger hadt.

Kanskje vi aldri får den muligheten igjen.

Kanskje vi da hadde klart oss,

med den 4-5-0-seieren,

som vi fikk heime,

på Park de Prens.

Og vi hadde stok av med titlen.

Så det sitter folk i begge enda.

Men publikumet,

hadde sitt i det,

men fatter opplevelse.

For sånne er det i fotbollet,

at noe ganger er det ene lag,

og noe ganger er det andre lag,

som vinner.

Men, man må i hvert fall,

sitte igjen,

med følelser,

den ene eller andre veien.

Og de forsvinner,

med var.

Og det,

har jo spillerne sagt seg,

nå, jeg husker,

jeg så en nedlandskap,

hvor Ödegård,

skår på en fantastisk kontoring,

endelig skårte han,

for Vitesse,

eller hele den fen.

Dette var faktisk for Vitesse,

mot her en fen.

Helt nydelig,

løsner.

Og så,

et minutt, etter feiringen,

da kan du si at dette er litt om,

hvordan var Håndhæves og sånn.

Så går det noe grei.

Nei, det har vært noe dra ingen trøya,

på korneren,

for et minutsiden.

Så vi ikke påvirket spillingen.

Nei, nei,

og det, ja,

heit enig.

Og hvis du bare får noe,

et par dage tilbake,

når,

en vet om Berisha,

mål det spillet til å kalle ikke igjen,

for Kjempeslig.

Hvis du vet om Berisha,

så kommer inn og gjør en,

for de er i dag veldig innsatt,

og blir spilt igjen om,

hårfin offside,

kan gå opp i to en der,

og mest som syldig avgjør dette.

Nei, det blir vel at det blir ekstra honganger,

kan han sørge for der.

Det skjer ikke.

Og i mest som syldig,

så tror jeg faktisk at det ikke er ble

vinket der,

det ble ikke vinket,

det var var så greipin.

Da hadde mål det faktisk vært i Kjempeslig,

så i å se...

Og da er marginen så små,

at det ikke i gang har noe med offside-regelings

hensyn å gjøre,

fordi det jeg snakker om,

det er absolutt det,

og det her kommer inn i regulering.

Vi er frem det,

det er en ostartsfase.

Det vil ta i ti år,

det kommer i veldig kjedelig.

Jeg vil høre på det.

Ja, men det er det,

det skal justeres,

det skal flickes,

og alt.

Og så må vi vite,

folk som driver på med dette her,

folk som faktisk har en svarlig forvar,

så tar det til seg alt som skjer her.

Her i Norge har vi en light-variant,

som ikke fungerer,

det var ikke noe kamera, for eksempel.

Ut i den store verden,

så fungerer det tross alt bedre.

England henger litt,

at Italien hører ikke like mye

mas om det,

eller ikke i Tyskland.

Men frikt min er at man om ti år

sitter igjen og merker at vi har ikke

de minneverde opplikklinger.

Nei, da kommer penger inn.

Hva er det viktigste for

skjølvessporten også da,

at det skal være rettferdige,

rettferdige, rettferdige.

Ja, jeg ser det.

Jeg ser gode poenger

for meg og leire,

og mer og mer,

antivar.

Jeg ser mer av det,

men til 700 sysser

er ikke det her et produkt

som kommer til å få å svinde.

Så det er mer koser vi kan på...

Men det er det som...

Det mer interessant er å diskutere

hvordan gjør vi det bedre, tenker jeg.

Men det er...

Du får aldri vekk.

Men du kan godt sitte og marme,

og masse,

og styre,

og få tomland inn,

og trem bløer

på X,

og alt det der.

Men...

Den kalt appen X.

Ja, jeg gjorde det.

Jeg tenkte faktisk om...

Nå tenkte jeg i lommest.

Og i at de hele tre sitter her og sitter i stedet.

Det var her grusat,

men så leder det.

Og sitter her på X,

og republikerer,

og republikerer.

Men...

Men...

Men det er bare en problem.

Får vi produktet bedre?

Ja, men det er en underkastelse.

Vi blir ikke kvittet,

sånn er det noe å leve med.

Det er sånn det er,

med mobil i skolen,

og sånn...

Men gå fremst revolutionen,

som alle andre revolutioner.

Kanskje det går...

Det går ikke.

Nå skal jeg prøve meg på,

også at resten av hans meg,

ikke har fullført enda.

Slik ikke så bra.

Men...

Jeg tror noen smartere meg,

bør du skrive dette jeg ser.

Ja, men her er det akkurat passet,

og kastet ut det.

Det er akkurat det.

Har du spurt deg selv,

hva er det som gjør akkurat fotball,

til den absolutt mest populære sporten i verden?

Ja.

Hvorfor er det ikke innebendig?

Hvorfor er det ikke håndball?

Her er min mening.

Svarige er jo...

Ja, greit for ditt.

Fotball er den idretten,

som på best måte,

jenspeiler,

livet som menneske.

Den evige kampen,

som ikke noe vender vi sier,

resultater,

det er at du prøver å prøver å prøver,

og du har mange andre aspekter også,

det å kunne gi all sin lit,

litt enkelte individ.

Lionel Messi for Argentina,

det er de forskere,

som driver med karbonfangste.

De må finne ut.

Det er det.

Fortsett.

Ja.

Fotball jenspeiler livet,

og gir dermed,

en til en utløp,

for så mye følelser,

og frustrasjoner,

og stemninger man har som menneske på jorda,

og fotball fungerer

sånn den jenspeilingen av det.

Og det her jeg mener,

at var kommer inn,

og bryter,

for de,

det finnes ingen totale rettverdighet.

Det finnes ikke det virkelig liv.

En del av det virkelig liv,

er at noen ganger,

så har man bare jævlig uflaks,

også med,

hvis dommeren er gud,

eller om det er rettsystem,

eller hva det er,

noen ganger er det sånn liv her,

og det tror jeg er en del av pakka.

Når du tar en kamera,

og var,

så kommer du inn med en slags ide,

en påstand om at totale rettverdighet finnes,

og det gjør det ikke,

og det ser du så fort.

Selv med de beste kammerene i verden,

så er det fortsatt uenighet,

og masse situasjoner hele tiden.

Så du legger bare på et element,

som fjerner det spontane,

og det ekte,

men du tar med deg problemene.

Og så er det en falsk, tror jeg,

en falsk følelse av rettverdighet,

hver gang en av en offside avhjølse

går i din favor.

Men det er det store bildet,

så endrer egentlig ingenting,

anter å legge til,

et lag av noe unaturlig,

og noe som bryter med det som gjør fotboll så vakkert,

nemlig at det gjenspeiler det å være menneske.

Ja, flott filosofisk og nydelig, egentlig.

Det kunne jo tatt en varomante,

kanskje det blir jo satt litt på prøve her.

Men uansett da,

det det bringer til spillet,

det er jo ikke bare de avgjørende situasjoner,

selvom det er egentlig sporten,

det er sånn,

det er å få den ballen over linja.

Målintekten du unge er for,

bare så er jeg en om at det er to for siden.

Ja, det trenger vi ikke om innenfor det,

men det gi jo mer effektiv tid.

Effektiv spilletid.

Det tar vekk situasjoner som,

drøying av tid tar det vekk,

det tar vekk de styggeste takkningene,

de beste spilllerne,

blir beskyttet bedre.

Ingenting av fannskap og ulymskete

kan paseres egentlig,

for du har Åla i sånn hele tiden.

Det blir tatt,

og det gjør at

selv totalt opplevelsen,

som ikke bare er målene,

det gjør det.

Spille, det herlige spillet,

det får jo mye bedre klimat til

å utvikle seg til å bli enda bedre.

Men det er jo ikke hvite omlaget

ditt egentlig av skåret,

når det skår.

Akkurat den biten er jo selvfølgelig,

men der er det justeringen,

det er jo der det går på selvfølgelig,

men selv spillet har jo fått

en kjempeboost,

spør du med,

men det er jo selvfølgelig sådere

hårfine offside av en straffesbak,

det er bestraffesbak,

det har vi aldri vært klok på.

Det har vi jo kjeftet på i alle år,

hva er hans regel,

eller er det ut der, innen der,

det har vi jo fremdeles med var.

Og det her må du jobbe,

for der har det skitt jo big time.

Men å offside greier der,

ok, en halv meter der.

Hvordan kan vi justere det

om det gir en ekstra halv meter?

Så hvis du har halv meter offside,

så kan det gå,

men da blir det justeringa på,

har du en grås underlapp

på 10 centimeter,

begge veien,

Nei, jeg har et forslag,

som er at varommet har til en vei tid

tre sekunder på seg,

eller fem sekunder,

til å fattet ved takk.

Ja, ja, ja.

Og så kommer det vel enda mer teknologi inn,

så du tar inn nakkikragen,

så at det gjøres på

en ti del eller hundre del.

Og i midte egentlig,

jeg tror det er et blindspor,

å skulle med teknologi

nei- og rettende spil.

Jo, men teknologi,

det er jo det her,

vi er på alle,

alle arenar i denne verden,

alle arenar i denne verden, eller?

Ja, og kanskje hadde Juna Bomberg

lite poeng?

Kanskje,

det er ikke så bra med den teknologien,

kanskje blir vi boende

litt ny til i skogen.

Ja.

Nei, men jeg skal jobbe videre,

med det der lille ECM-et.

Jeg synes det var fint,

og jeg likte det godt,

og jeg tror,

og jeg forstår det.

Jeg er inne på om den der,

og jeg tror det er mange flere paralleller,

om hvorfor fotbal er så mye

bedre sport,

enn andre sport.

Og så,

det er prinsipset et brown paper bag,

i USA,

derfor du ser sånn,

i en animasjon serier,

på TV serier,

at alkoholikeren i USA

har vinplasken i en brun pose.

Det er fordi,

politiet skal få en anledning

til å ikke se det,

letes om de ikke ser det,

fordi det er ikke lov

å drikke alkoholet på gata,

men hvis du har det i en pose,

så kan det tekniskt sett være noe annet.

Politiet vet at,

selvfølgelig,

drikker de vin eller plant,

eller sprit,

men du får muligheten

til å ikke se det.

En annen ting i varier er

at du fjerner den

brunneposen.

Jeg har sett flere eksempeler

på situasjoner

hvor dommeren

åpemalt kunne viste skjønn,

og sagt at den hensen der

påvirket ikke spillet,

den er ikke relevant.

Det er bare ødeliggende

for kampen,

på den lille,

idiotiske,

absurde situasjonen

som skjedde der,

faktisk all.

Eller ta kontoring til ødegård,

at noen dro litt

inn i 60 meteren

i drakta på en annen spiller,

som aldri entopp må være relevant

for ballen eller hva som skjedde det.

I skjønnarellen.

Plutselig kan ikke dommeren

ignorere det lenger,

for det er det.

Da kan førre til

at de holdningen blir færre,

og i en del sildig tiller her,

flytningspillet,

de kontringene blir

flåløs,

det blir flottere kontringer,

det blir meiespill.

Og hva jeg sa her,

ja, det fører jo til,

at vi er jo fremdeles der

og tror at vi kan

slippe under med ting

når vi spiller.

Det gjør vi ikke til slutt.

Til syvende og siste,

en mokke dag, så blir spillet

bedre med alt dette.

Det kan vi garantere.

Ja, for dette vil jeg spørre om,

hva var dine styrker

som fotballspiller,

for du spilte på vålinga

egentlig på dette tidspunkt.

Det var syneske,

jeg var så glad i vålinga,

jeg husker,

den første timen vi hadde

på skolen i å lære oss pese.

Da åpner to i Word.

Første gang jeg brukte en pese.

Og da var oppgangen vår,

å skrive en ønskeliste.

Da skrev jeg bare,

det husker jeg veldig godt,

ønskelisten, det var

Vif Hansker,

Vif Bokse,

Vif Lue,

og bare sånn.

Og så hadde jeg signert til Mærlenmørk,

og så kom lærener

og rettet på meg,

og rettet etter navnet mitt

med K heisen for C.H.

Hva er det derfor du sa,

du skulle sjekke min her i stedet?

Det skulle bli akkurat til å

ta sin C.H. da.

Hva sa du av denne C.H.?

Jeg vet jo det, det er skitt.

Det har jeg lært meg, da.

Jeg skal stusse på det,

fordi refleksen min var ble sur på den,

for rettet på minne

og mitt navn,

det må jeg kunne.

Ja, det må du bare.

Da har vi Hansen,

det var litt skuffe,

men en fin fyr, da.

Ja, da.

Vi spilte du med disse gutter?

Ja.

Nei, ikke David,

han var ferdig 2004,

jeg kom i 2005.

Nettopp det, men.

Hva var for lille styrker

som fotballspillere?

Hurt hjem.

Du har jo blitt så stor kjenne,

de setter på.

Det er mange som glemmer det,

det er ikke alle som vet det en gang.

Nei, og så har de snakket ned

karriere med hele tiden.

De har gjort litt sportet,

og så er det jo

mer god grunn,

og det er først oppe, da.

Det har ikke vært bare helt nice,

men...

Det er min hun, ja.

Er det din?

Ja.

Hva den gjør her?

Steiner passer den om dagen.

I alle venn.

Apport!

Jeg må bare si heit i hunden.

Ja, apport!

Ja.

Jeg må kanskje kaste den,

for det skal være apport, da.

Ja, for det skal være...

Kasse...

Eurasier.

Det er en av rasier.

Ja.

Men jeg lurer på

om jeg burde få den ut av kontoret,

mens vi...

Ja.

Se dem bare sitter her,

så er det litt turstig.

For meg gjør det ingen verdensding.

OK.

Jeg synes det er egentlig bare,

de gir det sånn liten ekstra...

OK, la oss bare ha sager her, da.

Ja.

Jeg fortsatt...

Ja.

OK, du har snakket ned.

Du har snakket ned karrieren.

Ja, jeg har det.

Jeg vil nå at du skal snakke litt opp.

OK, greit.

Det var veldig raskt å skre ut av det.

Men det kan du gjøre.

Det var veldig raskt.

God å ta i med løp.

Biologisk, da.

Så er du høyrebeidt.

Men så var det en som var to åre eldre med på

barna og norskorden,

Svaroto.

Han overhøyrebeidt,

og han trente bare med venstre foten.

Og så A, etter apa i han,

og bare, bare, bare,

venstre, venstre, venstre, venstre, venstre,

liksom sport mellom mine,

jeg skal bli best på den dårlig foten.

Så etter hvert, så blir venstre foten min fot.

Så A, er jeg egentlig...

Det er som at du skal ha hele livet høyre hent,

og så skriver du bare med venstre, så begynner du å...

Det var det mange som gjorde på tidspunkt,

for man ble...

Ja, andre veien, da.

Ja, ble lert opp til at du skal ikke være venstre hent.

Nei, nei, men det var ingen som sier at du...

Så de fleste som man sett her spiller fotball,

tenker på deg som venstre veien,

men du er egentlig født høyre veien.

Men det var enormt...

Det gjorde for delen av at når jeg var i full kraft,

i full antilope sprint,

så kunne jeg behandle ballen.

Jeg fikk med med ballen i enormt tempo.

Sjeld nåfra.

Ja, jeg fikk røftkort en gang,

faktisk opp i trøndelagen på nøyspillet.

Hva mer en gang du fikk røftkort?

Det er sant, det er en piss.

Jeg har jentet i gang av tatt opp mye av samme historie,

når jeg fikk røftkort.

Jeg har to røftkort!

Er det sant?

To røftkort i heilig karriere med?

Jeg vet ikke...

Jeg vet ikke hva jeg redder, faktisk.

Jeg vet ikke hva en gang du ble byttet i,

når det første du gjorde var å albeve en.

Ja, det var på semfinalen i 2005 mot Lille Strøm.

Jo, men da låg vi under 2-0.

Vi hadde akkurat tatt for brygget.

Vi hadde boendet på straffesvark.

Vi reik ut av Kjempesliv.

Vi hadde vundet en straffesvark okkurat,

så vi spilte Kjempesliv i 2005.

Det er litt tomt.

Det kjenner jeg på nå.

Bare vi prater om det.

I suttet er jeg ekkelt.

Og tre uker etterpå spiller vi semfinale i NM i Køppen.

Borte på Åråsen.

Vanskelig stadion.

Det er dyrrende.

Du tenkte Åråsen semfinale 2005.

Det var 12-30.000.

En stadion full av historie.

Hvor dårlig er det å ordre rett saken?

Første som slår det med.

Det er å ordre rett saken.

Lars og hele gjengen.

Det var der inne.

Ja.

Ja.

You run.

Og Toga går rett forbi.

Ja.

Ja.

Man ser det når man kjører det i Kaldemån.

Med en flyttage.

Rett forbi.

Ja.

Da fikk du kort.

Ja.

Vi låg inn i tonull.

Tyngen måtte skje.

Hvem setter vi inn?

Kjellerekte alt snuset.

Og ser mer på benken.

Ytterst der.

Hiv snusen ut.

Kaffen ryker.

Og gjør mer klare.

Ta det pared sprinta frem og tilbake.

Redå inn der.

Sistansig går inn og lager et helvete børn.

Ja.

I to kan på ordre.

Ja, det gjorde du.

I to kan på ordre.

For det første gjør heiter riktig at du husker den.

I springer inn.

Se for Odishippet.

2 meter lang og 105 kilo.

Og går inn.

Nei.

I går inn med kne inn i ryggen hals.

Og så hadde han.

Jeg kan heita han noe igjen da.

Ramberg.

Også litt i Oddimagnal.

Han var i lille strøm da.

Og så tar vi med han i fallet.

Nei hånda sånn til her.

Og så reiser vi opp igjen.

Hva faen da?

Helt herdommer.

Og så skubba frode i kippet med å rende.

Han burde ha rett kort herfro det.

Ja.

Men det ble litt sånn at når vi låg inn i tonull der.

Ja.

Og ikke nok med det i helen.

Hadde vi vundet, hadde vi faktisk snultkampen.

Han var på det jeg har vært med av snultkampen der.

Det gulekortet jeg jo fikk i den duellen.

Ikke rødt, men gult.

Okei.

Det var sånn, da kom Christian Grinneheim.

Så var han kaptein.

Nei, jeg var ikke kaptein.

Men han var mitt på hans spil.

Han kom her bort med å si.

Du vet hvis vi snult her nå, Bert.

Så har du to guler, du må stå på køppet nå.

Noi.

Så kjettel viste kan jeg hvordan.

Jeg legger ikke å skylla for meg selv.

Jeg har ikke kontrol å bare...

Jeg spurte her noen år etterpå.

Hvis du kjettelet.

Hvis jeg fikk gultkort nå, så sendte jeg meg ut for å få.

Ja, jeg har skapt helvete.

Hva det betyr?

Det er jo inne på gultkortet.

Nå mener du at han ikke ville ha deg i køppfinalen?

I mener det.

I mener det.

Men heldigvis spiller vi ikke i køppfinalet.

Nei, kom ikke dit.

Her om dagen gikk jeg til jobb.

Og så ser jeg en sånn...

Med saga?

Nei, ikke med saga.

Og så ser jeg en sånn...

Og så ser jeg en dør til en port i en bygård som går opp.

Og så ser jeg en dame som prøver å få en stor cykel ut.

Men så lukker hun døren ganske fort.

Og da ser jeg format at hun kommer til å åpne den på nytt veldig snart.

Og prøver å komme seg ut.

Og da skal jeg holde døren fra enne som kommer seg ut på denne cykelnommaren.

Se jeg blir stående der.

Og så går det et minutt.

Og så går det to minutter og ser jeg sånn.

Men hvis hun nå blir det rart.

Nå blir det rart, ja.

Da bygger jeg over.

For først tenker jeg at det er helt normalt.

Det er normalt snill.

Da er du vanlig snill.

Eller litt mer og mer enn snill.

I Oslo.

Men inn.

Hvis du ser en bygbilder, så tar du tid til det der.

På Wiped jobb, det er snilt.

Men når du blir stående et minutt.

Ok, det er ikke bra.

To minutter.

Da tar jeg tilbake til Vitefrakka, Janas.

For det er en bilder som plutselig slår meg.

Hvis la seg i hun så vits, så må jeg gå forbi i stedet.

Og så tenker du at du begynner å bygge over.

Nei, ikke noe sånn, det er elmørke eller noe sånt.

Men bare sånn at hun så ansikt X går forbi.

Og hvis den samme duden står der 4 minutter senere,

så skal jeg hjelpe deg.

Da ser jeg at hun kan bli redd.

Ja, jeg var dit i villa.

Ja, nettopp.

Kanskje creepy faen dere står der?

Uten hun?

Så da hente jeg på å bare gå,

men hun kom jo ikke ut heller.

Du varsler er at jeg gikk 100 meter så tittet jeg litt på.

Nei, nei, nei, nei.

Du så litt på Asta.

Da kunne jeg komme tilbake.

Og hjulpet ut.

Det er litt søt, da.

Ja, det er litt sånn autistisk snilt.

Men da blir det gjør du det.

For hva gjør du det?

For at det blir en tvangsgreia, da?

Litt begge deler.

Ja.

Men jeg savner jo litt.

Og så bare hjelper folk å bære ting opp trapper.

Det er så lett, men det gir meg...

Nei, jeg hører at det...

Nei, jeg rister på hovedet for meg selv.

Men jeg hører at jeg kommer godt ut av dette.

Jeg skal stoppe, men så slår jo tanken inn at...

Det er jo bare at jeg tilfelligvis synes det er gøy.

Og kanskje er noe underliggende at jeg håper at folk skal viske.

Men det er greit at du sier...

Du sier ikke det her, for å klare hvordan du er.

Du gjør ikke det, men målene beinning om du setter deg opp på noe høyere.

Og overskriften, for jeg sier egentlig at jeg prøver å leve i Oslo,

litt som om vi var en mye mindre by.

Fordi det er så lett å bare gå forbi hverandre.

Og det ønsker jeg å oppfordre litt til.

Jeg ble litt sånn glad egentlig av denne her.

Og det der...

Sjokker å konkludere meg her.

Det var en superfint ting som byer litt.

Det kan faktisk ta til oss.

Fordi folk vil huske om du bare går forbi,

hvis det er en mitt liten by.

Og også, hvertfall når det er så koselig nabolag jeg bor i,

og jeg hilser på folk, sier hei.

Det er ingen som synes det er kjipt, at folk sier hei.

Nei, ingen. Og der er jeg litt samme selv.

Og i oppfordring av mitt eget barn, du gjør det så med høflighet.

Det er normalt høflighet å gjøre det.

Vi ser på butikken. Vi ser i varmdisken, for eksempel.

Og så...

Der kan I komme av og ta meg selv at det er litt overrevermt nå.

Og deilige dufter du har i dag først.

I første dag er det disken.

Ja, de dagar ikke virkelig.

Jeg likte å skryte litt og sånne ting.

Det gir meg mye, da.

For å få et smil tilbake fra andre siden av disken.

Det gjør det mye morsommere å bare gå rundt.

Ja, det gjør det trivlere morsommere.

Men trivlere?

Ja, og så blir man litt sånn...

litt høy...

Ja, man blir litt rusa på det.

Ja, han blir litt rusa på det, faktisk.

Vet du hva du skal stemme?

Jeg hård ikke å like her i alle.

Nei, trenger du?

Nei, for jeg tenkte du skulle dra en litt sånn...

Jeg er usikker.

Og vet du hva jeg er usikker på?

Jeg kan dra det så langt, jeg er usikker på borg.

Borg?

Ja, altså...

Jeg er faktisk der.

Ikke sant, om du vil ha høyere...

Venstre, noe av mitt, så er det...

Jeg er faktisk der, altså.

Og så har jeg ikke satt meg nok inn i...

Men det er det artigende å ta de valgetomaten av.

Det er litt sånn, det synes ikke jeg er litt gøy.

Der har vi noe på...

Nei, det kan være...

Nei, det er nei.

Men det husker jeg før, det var en gang jeg fikk kystpartiet.

Med bastøsen, da.

Og da følte jeg at jeg hadde valgetomaten og stemt i kystpartiet.

De har mye makt i der, altså.

Men nå er de ikke lenger...

Jeg tror, at nå tror jeg ikke de er sånn...

Før var det sånn programmeret litt, at det mener man at KRF mener,

mens i hvert fall nå er vi i kommunvalget, så er det her kandidatene sitter til tattene selv.

Så du får en til en, det er likest.

Hvilken kandidat er du, nå har du svart til likest.

Ah, så er du det, ja.

Nå tror jeg det er en ganske ubestillig, nå er det en ganske god indikator.

Jeg har, for første gang i mitt liv, snust på KRF.

Og det er en ganske enkel...

Det er en ganske enkel grunn.

Jeg såg et plakat her. Nå kan det være så stor der.

Er det kjøres politikken, da?

Nei.

Det er i hvert fall?

Nei, og for der er jeg mot dem, tror jeg.

Men jeg tror ikke de kommer til å fjerne bort i Oslo.

Så den er ikke noe stresset for.

Ser du om det her?

Nei, det er sånn...

Ser du om det her er like en måte det lørende skog for å ta på det?

Men det er det eneste partiet, smart.

Klockeklare på å få mobiltelefoner ut av skolen.

For det er så åpenbart.

Hvis jeg så en sånne en RK-pol, sånn hva synes folk næsjert ikke er.

92% eller noe sånt, bare ha den ut av skolen.

Og da kan jeg ikke forstå hvorfor ikke, for eksempel, arbeiderpartiet er tydeligere.

Få det ut av skolen, sånn som dansk arbeiderpartiet må gjøre.

Bare hva er F som er soleklare der, og det har lyst til å belømme.

Ha det som faen er sak.

Det synes de er helt magisk.

Ja, negativt eller positivt.

Det er positivt.

Selvfølgelig, mobilen skal ut av skolen selvfølgelig.

Ja.

Men har de... Hva er F?

Har de rett og slett basineret ut det at det skal bort?

Ja, klockeklare.

Klockeklare, rett og slett.

Håp, tror jeg.

Jeg håper ikke de...

Men det er nok for meg å e så på sitt svin.

Ja, fordi når du kommer, men du bringer deg her på Tøyriks nå, så kan det fort være at de er selv.

Og så, apropos blokkgreier, så er det sånn...

Men de vil i bystyret, eller hva det heter, med høyre.

Og høyre har bare fått en masse reklamer for at de vil ha flere elsparkesykler i byen.

Det er mot.

Så da har vi inn på det problemet.

Men jeg har sagt for at de ikke var F, at de er jo...

Elsparkesykler, okay.

Elsparkesykler?

Jo, men elsparkesykler, vi er ferdig med at det er et problem i byen nå.

Nei, vi er ikke det.

Jo, det er vi, absolutt.

Nei, det er fordi vi kan se Berndt å gå.

Men fordi blinde handicapet er det fortsatt helt jævlig.

Jeg synes folk er flink til å parkere oss av psyklerne.

Jeg får at dere må ha tillere.

Det er helt riktig.

Men det har gått fra helt forferdelig ulevelig til bare drittjip.

Til levelig.

Ja, det er...

For oss.

Ja, men okay, greit.

Ja, greit.

Men jeg har et par blinde i en avbolage.

Jeg skal ta det opp, jeg skal spørre.

Og hvis det er tilfelle, så...

Men jeg har ikke fått noe indikatorer på det jeg ettersomt ikke har snakket med dem.

Men jeg skal høre med dem.

Ja, hvis det ikke er problem lenger, så må jeg kaste den.

Ja, du må.

Men jeg har jo kommet litt i kontakt med blindeforebund.

Har du sett programmet, og jeg tog kidnappets parkesyklerne.

Det er helt greit å si nei.

Du hadde husket at du hadde sett det.

Da du hadde...

Da du hadde sett på flåta...

Ja, ja.

Her, gud, jeg trodde bare jeg hadde såg bare treileren.

Du og Steiner.

Du så kanskje...

Instagram Live.

Nei, vi var ut på...

Ja, det var Instagram Live.

Nei, vi fant noe sångelig.

Real live, for jeg så ikke en live.

Men den lå frem deres ute og så bryr på en måte live.

Og det bryr det real live som survive aerosport.

Hvis du hadde ikke repriset før.

Nei.

Det stod ikke repriset, men det stod real live.

Og det husker jeg veldig godt.

Det var veldig flaut.

Jeg og min gode venn William på barnskolen, store Barcelona fans.

Også...

Jeg hadde ikke så mye kanaler.

Ogsånn, jeg kom hjem og plusslig var det Barcelona kam.

Og jeg sier til hvilken...

Grupper nå, og der Barcelona mot Panatinoico.

Så vi leder fire to.

Og så sier han...

Det var tempestlig gruppespil for i uke.

Du skulle være litt fram i skolen her.

Nå skulle jeg være hans som opptakte.

Ja, ja, ja.

Du tenkte ikke at...

Klockar 1.30.0 på en tirsdag.

Nei.

Det kunne være det.

Det er opptak.

Jeg hadde ikke sett en mønster enda.

Men det har ølt utrolig på ungdomsskolen.

Hvordan?

Hvor hvitt Gerard Filmet eller ikke?

Er spansklig?

Er de ikke god som engelsk?

De skal være de absolutt største og mest betente temaene.

For ungdomsskolen.

Vennskap ble brytte over det.

Folk ble sinter.

Det var en gjennstand for mobbing.

Og nærmest så sånn er det rettsakaktig oppbyggning av sine argumenter.

Jeg husker jeg ble rasende og gode venner av meg.

Ja, men vi hadde det til og med på våre ungdomsskolen tidlig i 90-tallet.

Hvilke spørsmål var det?

Nei, det var hva som var best.

Og engelsk fotbollet.

Vi har jo frelt ut engelsk fotbollet å låre her heime.

Og folk visste jo ikke på denne tiden, da var det jo helt klart at fotbollen er på kontinentet.

Det var betydelig bedre enn fotboll på balløen.

United er det som.

Det var ikke en køppvinnekøpp eller et eller annet mot Barcelona, tror jeg.

De trodde han var en tog enn og jeg var rasende.

Ja, for du mener at det er så ferdige.

Ja, fan, nå ser du børn.

Nå ser du børn.

United er det å bedre enn Barcelona.

Åh, kjeft!

Det var ikke peiling, det idiot.

Men det var sånn.

Milan på 90-tallet.

Så køpt inn alt å spille der.

Men i dag...

I dag er det england.

I dag er det england.

I dag er det england.

Og det øyeblikket, det skjedde for meg hvor jeg inn så det.

For jeg holdt loa mine Livepulvinner på humanøkontoret.

Alle var Livepulvin helt.

Ja.

Morten og Jonas og Kim.

Ja.

For jeg var sår i det.

Jonas var?

Ja, ja.

Jeg skjønner at dere ser mye på engelsk opphold og at dere lever deres boble.

Men Barcelona er bare mye bedre lag.

Første kampen Barcelona vinner 3-0.

Tror jeg det var?

Ja, fan, også.

Også jeg føler jeg vunnet å ballere dem.

Vi kan hente en Livepulvin mellom 4-0 eller en land.

Og snur det.

Men det var øyeblikket, jeg mener.

Den debatten snuddet.

Fordi da var det Livepulvin å sitte og tottene til meg.

Ja, men det snuddet jo kanskje litt, jeg er riktig.

For din del, jeg var det.

Men da var det på en måte ikke så flau ut heller.

Fordi det var så symbolisk.

Ja.

Der snuddede Livepulvinne og satte skapet på plass.

Og nå er det jo...

Men det var noe mysigst.

Det var noe magisk på endfil der.

Det var etter annet så skjedde.

Jeg er jævlig med flyt i Europa, en periode der.

Og så husker jeg at han var i finalen i 0-5-0-7.

Det var et hætt midiåket lag.

Det var ikke han.

Han spilte folk kanskje ikke så seit.

Og så...

Craig Bellen...

Eller noe?

Craig Bellamy.

Han svinger golfkuller i en knie på jordnarne.

Og så feirer han.

Når han skår med golfkullesvingerslag.

Med jordnarne henger det ut halsen.

Ja.

Eller han kom etterpå.

Jeg synes jeg var så sort mot jordnarne.

Heitene.

Jeg skjønner at han kanskje...

Det må ha vært vondt på jordnarne.

Og at han gjorde nødre det hele endfil.

Lo egentlig.

Ja.

Med Craig Bellamy der.

Fyselig av Craig.

Uta at de kjenner han personlig.

Men det inntrykket har jeg...

Jeg har så hjerte for jordnarne i Risse.

Men jeg ser at han virker som en utrolig fin hus.

Hvis en.

Som det svære har ofte klaret å ha feil folk rundt seg.

Og det gjør så vondt, synes jeg.

Og så ser jeg på.

Men han...

Det går ikke an å påstå at det er noe vondt i jordnarne i Risse.

Han er...

Han er bare en snillgog ut.

Og den karriere han har hatt.

Fantastisk.

Det er utav forbi meg i fattet.

Det er helt enormt.

Og hvis du avdelser legger han ut.

Det er ganske hyggelig når du legger ut på sosiale medier.

Skåringen så skjører det sånn.

Fra Roma og...

Å, fra Liverpool.

Men det er ikke så skåringen.

Altså skårer jeg i sånne der Darby på Stadio Olympico.

Roma Latio.

Går på Nikka bort i längst sted.

Og på San Siro har han skåret.

Klarer du alle plassande skåre, eller?

Bommar vel på et straffespark er...

Bommar er en veldig kjempeslig final.

Ja, det gjorde han faktisk.

Selv om en Liverpool vant.

Ja.

Så det gikk fint.

Og det har vært en så sentral del.

En helt sentral del av det lage som vinner i 2005.

Meste koniske serien for Liverpools historie.

Ja.

En annen ord man så har tatt straffespark.

I et kjempeslig final.

Å, la meg teste.

Er det Qiz?

Ja.

Junkara Valencia.

Rik.

Å, bra Ellen.

Mot keeper.

Du skal ikke ta...

Men mot Ole Bekan.

Var det det?

Jeg tror han tappte den med hans skåre.

Han tog kort til løp.

Og fint deg, keeper, og bare rullet barnet.

Det siste jeg synes det husker.

Men det som gjør det så brutalt også.

Bommar på straffespark.

Nå skal jeg ikke forklare deg dette.

Men det er...

Det er jo det å vite.

At hadde jeg fått chansen igjen, hadde jeg skåret.

Den spiller igjenn og igjenn og igjenn i hodet.

Det er jo konsekvens tenking som blir i den første fiende.

Hva skjer noe viss om i Bommar her?

Hva har keeperne?

Er det et mønste på keeper?

Visst og skyttes straffespark nr. 3.

Hvor gikk han der?

Er det høyre foten så sleng han setter høyre?

Er det venstre foten så sleng han setter venstre?

Når i Bommar, da, for å ta opp igjen den.

Så var jeg...

Da såg jeg jo at han på alle straffespark

fra høyre foten så sleng han setter høyre,

og til venstre så sleng han setter venstre.

Det visste mange av det andre lakopisamine.

I visste ikke det.

I sape en nul info.

Sikkert min egen feil.

I visste så sleng han setter høyre.

Hvis jeg hadde vært litt mer opp som normalt setter høyre,

så hadde jeg bare trillet en andre høyre.

Nå gikk det ikke mer om det.

Jeg håper det.

Så da sa jeg at vi var sånn...

Må du dra?

Nei, nei.

Jeg må ikke dra noen plass inn,

og såg jeg så fin her.

Ja, såg jeg hva ligger her og ser på.

Jeg skal bare se om det.

Eivras.

Hvis jeg skal ha meg en hund, så skal jeg en eivras se.

Hva sa du?

Hvis jeg skal ha meg en hund, så skal jeg en eivras se.

Det er hyggelig.

Jeg har ikke hatt noe jent og ungen.

Jeg har fått sen katt i buss nå.

Ja.

Jeg står fin, altså.

Det her er en litt rar historie.

Jeg skulle besøke Torsby.

Ja.

Et år tidligere hadde jeg vært hamsterdammet med noe venner.

Så jeg var hamsterdammet med noe venner,

og da var det en homofilmann,

som hadde veldig sansen for meg.

For dem...

Hva synes du du var en attraktiv gutt?

Jeg var en fin gutt.

Attraktiv gutt.

Han var veldig opptatt av meg,

og...

Jeg synes kanskje han var litt sta, så jeg vet ikke.

Man blir jo smigret.

Man blir litt smigret, så jeg vet.

Altså, bare å si noe annet er hålvås.

Jeg har snakket mye med ham den kvelden.

Uansett, i etter tid, så sendte han meg veldig mye meldinger.

Og da skjønte jeg litt om hvordan mange jenter har det,

men de hadde sånn triksmatikale folk.

Ikke ta telefonen.

Bare freak en, freak to, freak tre.

Når de får de mållagere.

Ja, ja, ja.

Uansett, da, så...

Jeg blokkeret annet til slutt på Instagram,

og så...

Et og et halvt år senere, sånn,

så skal jeg besøke Torsby i Herind Fenn.

Da drar jeg først til Skiphol til Amsterdam,

og der skal jeg bli hentet av Dennis Jonsen,

og Morten Torsby.

Dennis Jonsens søn, til gamle molde-legendel,

Thor Gunnar Jonsen.

Unnskyldning må jeg bryte av.

Som jeg sa,

jeg vet ikke om jeg sa det,

at jeg har en leit denne stedet å bryte.

Nei, det har jeg ikke opplevd den, da.

Uansett, jeg kommer til den flyplassen,

så der står Morten Torsby,

og venter på meg,

og så er det en annen grunn,

eller helt tomt på Skiphol,

der hvor du ankommer.

Så en annen person der,

det er han om å fyle.

Det er eneste, den andre personen.

Han får et og et halvt år tidligere,

som jeg blokkeret,

et og et halvt år siden.

Og da er jeg sånn,

da blir du rettendt, da.

Det blir litt redd.

Så jeg bare ser ned,

og Torsby blir forvirret,

og jeg bare går videre.

Og han sier, hva er det som skjer,

og jeg bare går, bare går, bare går.

Og han ikke var aldri noe skummelende,

men jeg ble litt skremt av det,

at han pludselig stod der,

så var jeg sånn,

har han tracket meg,

hva er det som skjer?

Så selvfølgelig tror du det?

Det jeg skjønte etter tid,

er at han hadde vært derfor å sete meg,

så hadde han sett meg.

Så han fokuserte ikke på meg.

For jeg er ikke klart å bare gå forbi han.

Så han hadde bare stått der og ventet på denne.

Det var bare et helt vanvittig sammentreff.

Og det jeg frustreret meg etter tid,

at den eneste, andre personen,

som jeg ville forstått hvor sykt det sammentreffet var,

det var han om å fyle.

Så du burde engelsk.

Jeg sa, jeg hadde det kanskje.

Nei, du ble fanget selvfølgelig av den tanken.

Det mest logiske tanken slår du inn.

Ja.

Og da tenkte jeg, fag da.

Dette er for sykt.

Det må være noe skummelt.

Ja.

Og så, men så etter tid,

så var jeg sånn,

skal jeg sende en melding til den.

Jeg kan ikke si hei for etter å ta et år siden,

så så er det på flygplassen,

men det synes jeg skummelt seg videre.

Jeg kan ikke si det heldig.

Men du tenkte ikke, tanken nummer to,

så ville det ha vært følgende.

Fy faen.

Måten pourspe i prankarumene,

for etter et år siden,

og tar mer å ha noe fyle menn din.

Og så skal du gå liksom, ha ha ha kødd da.

Men det er altså de to eneste mennesken i nederland.

Jeg er kjente.

Du?

Nei, det kjenner ikke hverandre.

Står der?

Ja.

Er ikke noe et lite land,

men det består her nesten 20 miljoner mennesker.

Jeg synes, jeg er fortalt.

Hva er Odson?

Nei, hva er Odson?

Og jeg har en annen sånn i historie også.

Som jeg ikke har tatt på podcasten forresten,

så jeg kan ta den.

Ja.

Jeg vet ikke hvordan jeg liker morsom,

men den er det enda sykere sammen til det, tror jeg.

Jeg laster ned ulovlig,

hele diskografien til Kanye West.

Altså alle albumnans.

Praise the Lord.

Ja.

Spiller av disse på sjøffo,

så alle Kanye West-sanger

spilles av til fellet i rekkerførnet.

Så dette er min lille 30-e kvadrates leilighet,

og dette er tidspunktet.

Så jeg legger meg i sengen litt,

tar fram iPad-en min,

ser på at det er live.

Ikke døm meg for...

De dømmer.

Nei, men bare for det.

Det er litterer å ikke se det her.

Når du ikke dømmer meg,

du går rett i forslaget her.

Men du kan også oppvattes

som at I kommer en umiddelbar reaksjon.

Når du satt og så på Latter Live.

Ikke Latter Live.

Hva var reaksjonen min?

Ingenting.

Ingenting.

Men ikke Latter Live.

Å ja, ikke sant da.

Men ikke Latter Live,

hvis jeg selger at det er flaut.

Men at jeg hører på Kanye West på sjøffo,

og ser på...

Så det er bare rett litt gøy inn.

En veldig mainstream og litt...

Ja.

Jo, så legger meg i sengen der,

mens jeg hører på Kanye West på sjøffo,

og ser på Latter Live.

Og så...

Nå blir det morsomt.

Nå lå.

Så bra.

Så går det en komikker av,

og så kommer det en komikker på.

Og så det som skjer da,

er pludselig at musikken fra anlegget mitt

begynner å spille seg på iPad'en.

Så jeg er sånn,

Æja, nå har det skjedd noe gjernt

med lydstrømming her,

eller hva som skjer her nå.

Så det var mærkelig.

Nå begynte det å begynne å spille seg på iPad'en.

Det var mærkelig.

Og jeg sjekker hvordan dette skjer teknisk,

og jeg er liksom teknisk anlagt,

så jeg synes det er mystisk,

det er ikke noe kobling,

bortsett for at jeg er på samme wifi-netverk.

Og så tar jeg pølse på musikken,

tenker jeg, ja, ja, saman det.

Spoder tilbake.

Spiller da.

Og tror du ikke for meg det er

akkurat den sangen,

som spilte seg på mitt anlegg.

På nyakt i samme sted i sangen,

er musikken den komikkeren på Latter Live

gikk på til.

100% synchronisert.

Er det...

Hva er det du opplever i Latter Live, darling?

Kom ikke gulssitt du med den krokka det ektele?

Ja, det var de.

Ja, det var bare de to.

Det var ikke en greit.

Ja, og da er det greit.

En siste ting jeg vil snakke med da om Berndt

er landslaggård.

Ja.

Jeg har jo aldri sett Norge

i et meserskap.

Jeg snakket med Frode da Kosta Liya.

Om dette.

Han traf i faktisk tiller i dag.

Du gjorde det?

Ja, han sku på BJJ.

Hva er det?

Brazil Jiu Jitsu.

Ja, ja, det er det.

Det er det.

Ja.

Fy faen, jeg hadde så lyst til å se den kampen

mellom Elon Musk og Mark Zuckerberg.

Fikk du med det?

Fikk du med det?

Ja, men...

Er det...

Elon Musk chickened out?

Jo, det.

Ja.

Hva skulle du ha med å operere ryggen først, og sånn?

Bare pryset.

Men hva...

Så ville han heller at de bare skulle måle pen i størrelsen.

Altså...

Ja, ja, så du...

Han miste litt ansom for Elon Musk, ja.

Hvis det hele var siste.

Det tror jeg må være greit å si.

Ja.

Uansett, landslaget vårt...

Kommer vi mesterskavel snart?

Eller er det lyst?

Eller har vi et dårlig landslag?

Vi spiller igjen med uti 2024, ja.

Vi gjør det?

Hvordan ser veien ut dit?

Fordi nå er vi ut av hva vekkene?

Ja.

Men det er ikke så slik.

Vi har Håland, vi har Ödegård.

Sånn, bare folkets...

Intrykk nå er at faen, vi har to av de beste spillene i verden.

Men det har vi jo.

Ja.

Men det frode da Kostalija sa, i trydigontorepersonen

jeg hadde med ham, om landslaget vårt, er at i moderne fotball,

er det ikke sterkere enn ditt svakestilett?

Nei, sånn har det vært det i altid.

Ja, men venter han litt mer.

Men mer og mer nå, for det har frode helt rett i.

Vi er for svaket defensivt spesielt,

og Ödegård blir ikke satt opp i sine posisjoner,

og Erling blir for løpen alene.

Altså, det Erlinge Bespa er i box.

Og vi får jo mat, og han alt, alt for lite.

Men du ser det, for de hele stetset er jo helt sjuk.

Ja.

Han leverer jo på landslag.

Ja.

Hvem ville tro skåringsrekordene til Jørgen Juve?

Jørgen Juve, ja.

Han hadde bare flest landskapet, han var jo.

Flest mål?

Flest mål, ja.

Ja.

Kvist spørsmål.

Hvem som hadde flest landskapet før Henning Berg og Jonarne Risse,

har det noe?

Nei, jeg hadde ikke enda vært før det.

Nei, Jørgen Juve er 34 mål, eller etter når han stemmer det.

Heger Risse har flest mål.

Det var sånn quiz spørsmål, hvor alle ble litt tatt på seg.

Ja.

Hvem har flest mål for den norske fotball-landslaget?

Ja, riktig.

Ja.

Og jeg var så glad jeg kunne Jørgen Juve.

Ja.

Så ble det ingen.

Hvor var han?

Namslaget.

Namslaget.

Og jeg ville bare se Norge Messerskap komme litt til å se snart.

Ja, jeg tror det.

Straks er det unngålig, for det er så mange, så det blir jo flere og flere.

De har sett litt flaut at aldri vi kom med når det var litt jevd.

Ja, ja.

Men så nede.

Når vi kommer oss med, så kommer vi oss ned, og det blir helt vittig.

Hva annet er det som samler folk, ja?

Nei.

På samme måte.

Det var langere enda en stund.

Det er over.

Det er langgående.

Det tror jeg ikke jeg kan tro.

Dette er bare en veldig god medanlig sutre.

Ja.

Det er forstvant med linjertevns død.

Det er forstvant.

Det er langere når du skrødder.

Det er forstvant med at du skrødder på en hern.

Ja.

Og at Tante Olsene oppi kirkenes kunne sitte og strikke og så på det.

Ja.

Og da liksom, det var mange, så var det latt det dure å gå i bakgrunden.

Jeg synes det var jævlig hyggelig.

Ja.

Vi jo her i Karlstad Kjær Kristian Ryke.

Ja.

Som satte og pratte at det var koselig det.

Og de var.

Det var en sted en dag i dag.

I vil ha det på enart skjødder.

Ja, også.

Men i det det er på viaplay og sånn, så er det der.

Betar det for 15 km fra Ostepe?

Hva faens gjør det da?

Å gå inn på en app på mobilen for å skrødde på.

Ja, skjønner du?

Ja.

Det er ikke et levende mennesker som gjør det.

Liten degressjon bare.

Intressant om Karlsen og Ryke.

Ja.

Nå var det som gjorde dem til så utrolig god kommentator du.

Ja.

Karlsen var vittig optimistisk.

Og Ryke, nervotisk og pessimistisk.

Det er en hundre meters nordhug som sputter for binofolk.

Og Karlsen sier, det blir hund. Det blir meter.

Det blir 10 meter. Det blir 50 meter.

Og så er han 4 meter foran.

Og Ryke og han Ryke var det.

Nei, nei, nei, nei, nei.

Det kommer ikke til å holde.

Det kommer ikke til å holde.

Og det er den dinamikken du trenger fram og tilbake.

Og det synes jeg er også fotbollkommentatorer som kan merke seg.

Hvis det oppleves fakes funker det ikke.

Men når du skal sette sammen sånn det du er.

Og jeg synes faktisk ofte er det ganske bra.

Jeg likte Andrillo litt.

Faktisk som kommentator som bare var...

Så bare sa, nei, det er ikke spesielt bra det her.

Nei, men jeg kommenterer til hjernen litt for ofte etter å skytte i eget.

Det kan hende.

Stås det da.

Det kan hende.

Det var mye dårlig fotboll i følge Drillo.

Han kunne ikke nyte at...

Nei, nå vet jeg hvor jeg skal her.

Det er det perfekte vegestudio jeg har sett.

Det er deg.

Jon Arne Risse.

Kjetelig rektal.

Og en av de...

Jeg husker ikke helt hva han heter nå.

Somal?

Nei, en av de andre som sitter...

Og heter somal, men det er greit.

Ja, en av de andre som sitter som jeg er vanlig vegetæv.

Ja, vi er glad å ha det her litt.

Ja, sikkert.

Det var...

Etter jeg hadde sett landskamper.

Så så jeg dem igjen etterpå.

Med dere på høyrefør.

Høyre hva dere hadde sagt her da.

Og dere traffede dem etteroppen.

At man ville ikke ha folk i dress som sitter der,

og har så inne 15 sekunders talking point som denne kampen.

Kjempe 3.

Man ville bare ha...

Hva er det Bernd Hulsker, kjetelig rektal, og Jon Arne Risse,

ville sagt til hverandre om de var hjemme hos denne kampen sammen,

det er det man ville høre.

Ja.

Og det var det akkurat det vi ville prøve å oppnå da.

Nå ble det mye reka bare på slutten.

Men Jon Arne var innom der.

Det var veldig mest det var.

Ja, det var perfekt.

Ja, det var litt enig.

Hulsker Jon Arne var innom der.

Ja.

Det var fantastisk.

Ja, det var...

Åh...

Men apropå da.

Apropå da.

Med deg, sånn...

Man vitt...

Altså, du gikk viralt da vi møtte trukke ungaren i en kvalific.

Jo, det.

Det ble bombardert mail med nå alt.

De måtte oppover ambassadene på foråndret.

Ungarsk ambassadene på Jonsseling var i dress.

For du var da så glad for at vi trokket dem,

for jeg tenkte at dette var nå klare vi faktisk å komme oss til en.

Når de slår av vi.

Men så hadde jeg en keeper med ågebokse.

Ja, Gabor Kirali.

Men det var viralt.

Ja, men de kom jo på scenen.

Det var det en uke etter.

Eller det var en kvalificering før.

Når du sammen har Rino scoret det.

Ja.

Da skulle du ha lyset i studio,

og det gikk play og det er det på scenen.

Men det var Stas.

Men det er som man...

Selvfølgelig, du skjønner jo at du så litt om,

men det er ikke deg på en måte.

Det som du er, og det er det som gjør at det i studio fungerer så bra.

Apropå det hele sinnsykt,

da sammen har Rino scoret det husket.

Husket.

Da var det meg selv.

Men så vant vi fire enda.

Jo, vi gjorde det, men uansett.

Vi var jo litt...

En elektrikere eller noe som scoret på oss?

Nei, han var rødelegere.

Han var rødelegere.

Ja, rødelegere.

Ja.

Fy faen.

Men nå kommer vi til...

Mesterskab.

Er det i Tyskland der?

Fyra typer ja.

Skal du ned og se på?

Om vi skal.

Vi bare lurer på hva vi skal gjøre der.

Er man trygg til å bestille biletter?

Jeg synes det.

Jeg synes du kan gjøre det.

Vet du hvilke lag vi møter for å komme til Tyskland?

Jeg er ikke sikkert.

Det er en liten pool der med ulike typ lag.

Og den skulle jeg ha her.

Jeg har det ikke på tonga.

Sandrias Lundan vil ha sagt...

Hvor skal det programmet?

Har du på tonga et dialektprogram der du skulle gette?

Det var et sånn panel.

Og Sandrias Lundan var problemet der.

Så har du to språkprofessorer.

Hvis du satt på hvert sitt lag.

Så kom det en fire inn og snakket.

Altså var det et klipp.

Og så pratte han en dialekt.

Og så skulle du inn der.

Og borre ned i dialektet.

Og finne du hva han går fra åtta.

Han er det for å vågge.

Han er det for å vågge.

Han er det for å loom.

Loom?

Riktig.

Det programmet var det beste jeg såg til i 90-tal.

Slutt nå 80.

Og ikke minst kontrapunkt.

Husker du kontrapunkt?

Nei.

Det var et nordisk...

Nordisk underholdlig program.

Vigopoløde husker jeg.

Nei, det husker jeg ikke.

Vigopoløde husker jeg ikke.

Kontrapunktet.

Sillige våringen spiller bygg og jonsen.

Sånn satt og var blitt sjuanist.

Og var dritflink.

Det var ikke djure folk.

Skikkelig koselig karismatisk død.

Selvfølgelig.

Jeg jobber med smestaskorda.

Så jobber jeg med søn til bygg og jen.

Ja.

Det er en utrolig drivelig fyr.

Jeg var innom en kaffe på majorset for et halvt år sted sin.

Der satt Vig og jonsen.

Drill og arne skjeie.

Og spiste lunch sammen.

Oh, jeg bød seg.

Ja.

Det er fantastisk.

De møte.

Hvor fan, det gamle våringet stemmer.

Det hadde de nesten gremt.

Du ser det på.

Han ser bra ut av andre.

Jeg hadde et øyeblikk med Vig og jonsen en gang.

Han var jo da i søtt i årene.

Jeg spilte våringa og køpp.

Det var det det hete.

Det var i Vallal.

Det var i Vallal i våringa og køpp.

Ja.

Jeg er 10 år gammel kanskje.

Og så ser jeg at han sitter helt øver.

Da leiner jeg på tribunen.

Og jeg blir sånn.

Herregud, det er Vig og jonsen.

Fra Vig opp i lørdag.

Så jeg bare står og ser på han.

Og han ser tilbake.

Jeg tror han er vant til å bli en kjente av 10 åringer.

Men jeg likte Vig, det er det siste jeg var gøy.

Og en annen ting.

Apropos tidligere tilførende som gjelder bra.

Bakrommet.

Med han broende knut nespør.

Knut nespør.

Det var fantastisk.

Bakrommet.

Ja, absolutt.

Det klikket for meg for dette.

Det er fantastisk.

Her snakker de.

Sånn som man gjør på et bakromm.

Og Thomas Heltzer har jo knut nespør døde.

Kalt det.

En slags, er det forrige ganger.

Ja, forrige ganger.

Forrige ganger til trydekontoret.

Og det er det.

Og enkelt bare til moderne med Joe Logan.

Ja, ja, så fint.

Den gode samtale.

Ja.

Bakrommet.

Om du er interessert ved å merke.

Det er bare som ble sagt.

Ja.

Bakrommet.

Han sa det selv.

Han las inn boysenskjøl, spikenskjøl nutt.

Bakrommet.

Om du er interessert ved å merke.

Jeg tror det var det han sa.

Ja, det skal faen meg en bøfferad i mørk.

Om du er interessert ved å merke.

Den er god, altså.

Den kan du ta.

Litt fint.

Litt fint å gå ut på en hylleste knut nespør.

Ja, det vet du hva.

Det synes du jeg har fortjent.

En hedersmann.

Det har skjøtt.

Tusen takk, Bernd Hulsker.

Nei, nei, nei.

Du skal til.

All right, takk for at du har lyttet til hele episoden.

Hvis du er her, så vil jeg tro at du er interessert.

Da har vi anbefalt å trykke følg inn i appen NRK Radio på denne her.

Da får du også med deg dine neste gjenstene.

Jeg har Maria Stavang neste uke, så er det Wolfgang V.

Og så går den rikter av Magnus Carlsen.

Men hvem vet?

Kjo, hei.

En podcast fra NRK.

Mora Mi Berit er blakk ufør og har nettopp fått varsel om at hun blir kasta ut fra den kommunale boligensin.

Nå par dag, rett ut.

Samtidig borer i en bydel med et litt spesielt nå.

På Trøndersk så heter det bare skitbind.

Så sånn er det.

Oppi det hele, så er jeg verdens største optimist.

Og det er et mysterium for meg.

Så sier det som om Martin har turtet å bli en avrøtte meg.

Nei, det kommer jeg.

Det er turtet.

Machine-generated transcript that may contain inaccuracies.

Bernt Hulsker om tiden etter skandalen, om VAR, om fotballutstyr og om å bytte favorittfot. Hør episoden i appen NRK Radio