De Stemmen van Assisen: #90. De Kotmoord: 3 jonge levens, die eindigen in een drama

Nieuwsblad Nieuwsblad 3/3/23 - Episode Page - 37m - PDF Transcript

Het Nieuwsblad, podcast.

De stemmen van Azizin.

Hallo, mijn naam is Mark Liefman, misdaadreporter bij het Nieuwsblad.

En ik ben Cedric Lagast, journalist bij diezelfde krant.

Dit is onze podcast, de stemmen van Azizin

waarbij we je meenemen achter de schermen van elk belangrijk proces.

En dit keer hebben we het over de dood van twee mensen

die sterven in een studentenkot in Kortrijk.

Wat is er vier jaar geleden gebeurd met Julia en Nissar?

Daar moet Azize Jury nu een antwoord op vinden.

Dag, Cedric. Dag, Mark.

Cedric, goeiemiddag.

Blij dat je terug bij ons in de studio bent.

Dank je wel.

Het is op Nieuwvrijdag, de kroekersvakantie is nu achter de rug.

Maar vandaag kunnen we het opnieuw over een zaak hebben.

Die zeg je deze week in een van de rechtszalen van ons land afspeelt.

Dat klopt, helemaal.

Zoals wel vaker bij bepaalde moortos hier,

die krijgen dan altijd een specifieke naam in de kranten en media

en denk maar aan de kasteelmoord.

De parachute-moord.

De parachute-moord, de wonderbonenmoord.

Maar hier gaat het om de zo genoemde kotmoord.

Dat is een zaak die jij al lang volgt, vanaf het begin.

Ja, en de kotmoord, de naam,

dat is niet heel lang of heel diep overnagerd, vrees ik.

Het is gewoon op een kot gebeurd.

Het speelt zich op op een studentenkot in Kortrijk en van daar de naam.

En daar op dat kot zijn twee mensen overleden, begrijp ik uit de indering.

Ja, dat is juist, maar het hele dossier draait eigenlijk over drie mensen.

Drie jonge mensen, alle drie met een andere achtergrond.

Drie mensen die elkaar eigenlijk nooit hadden kunnen kennen,

maar die door een toeval eigenlijk elkaar zijn tegengekomen in Kortrijk.

Ik heb in de tijd in 2018 met familieleden

van alle drie die mensen gesproken om te begrijpen wie ze waren,

maar ook, denk ik, om te begrijpen

wat er zich die dag op het flaskot in Kortrijk had afgespeeld.

Want ik denk dat je die twee dingen niet van elkaar kunt lostrekken.

Nee, maar we zeiden dus al dat er twee mensen zijn overleden.

Ik ga er dus ook vanuit dat het wel degelijk gaat om een dubbele moord.

Wel, of het om een dubbele moord gaat,

dat is eigenlijk een beetje de inzet van dit proces,

want we gaan het inderdaad hebben over de dood van twee mensen

die allebei op 1 oktober 2018 dood zijn teruggevonden in Kortrijk,

in een studentenkot. Het gaat om twee jonge mensen,

om een 19-jarige studenten of een 18-jarige jong man.

Maar wat er precies gebeurd is, hoe dat zij precies om het leven zijn gekomen,

daar bestaan verschillende versies over.

En het zal eigenlijk aan de Volksjurizijnen in Brugge

om te oordelen wat er nu wel of niet gebeurd is.

De hele dag hebben politie, parquetten, forenzen, steam, studentenhuis, flaskot,

in de oude Vestingstraat, Hartje Kortrijk, is dat onderzocht naar sporen.

De feiten zijn dan ook luchuberal, resten er veel vragen.

Het is de schoonmaakploeg die rond 7 uur vanmorgen

een eerste lijk aantreft aan de lift in het studentenhuis.

Er is ook veel bloed op het rotuaar voor het huis en op de deur.

Cédric, we worden hier een stuk van de reportage van onze collega's van Focus WTV.

Een reportage waarin enkele studenten aan het woord kwamen.

En je voelt wel uit die geruidsvraagmenten dat het drama

toch wel een zeer diepe indruk heeft nagerlaten op veel jonge mensen.

Maar misschien moet je eens vertellen wat er precies gebeurt die dag.

Zoals je dat je net gehoord hebt, zijn het datpoetsvrouwen

die die ochtend de groeilijk ontdekking doen.

Het zijn twee dames, een moeder en haar dochter,

die om kwart na zevens ochtends arriveren aan het flaskot,

zo heet dat gebouw, dus maandagochtend.

Het schooljaar aan de hoge school in Kortrijk is juist één week bezig.

En zij moeten de gemeenschappelijke ruimte spoetsen.

De keuken, de gangen, de leervuimte en het hele gebouwsslag.

Op dat moment nog, alle studenten, die zijn nog niet wakker,

die liggen nog in een wet, dus zij doen het door de ropet.

Het is eigenlijk de eerste beweging dat eigenlijk gebeurt

in dat gebouw op dat moment.

En als zij binnenkomen in de inkomhal, dan zie ze een man liggen.

Vlak voor de lift.

En die man ligt daar, die man is dood dan.

Ze zien hem liggen, ze bellen onmiddellijk de hulpdiensten met een GSM

en aan de telefoon leggen de hulpdiensten aan hen uit.

Hoe ze kunnen starten met reanimatie

in afwachting van de ambulance die onderweg is.

En ze doen dat, maar eens dat dat ambulance-team arriveert,

is ze eigenlijk al heel snel dat hulp niet meer mogelijk was.

Want het slachtoffer, de man, is met één mes teken recht in het hart

om het leven gebracht.

En de politie wordt nog verwittigd

en er wordt meteen een sporenonderzoek op gestart daarin te gaan.

Weetten zij op dat moment meteen wie dat slachtoffer is,

wie die man precies is?

Wel, het is duidelijk dat het een van de 35 studenten moest zijn

die daar op kot zitten.

Maar die jonge man heeft natuurlijk, hij loopt daar in zijn short-tront,

heeft natuurlijk zijn portefeuilleen of zijn identiteitskaart niet bij hem.

Dus ze zien het niet meteen, die andere studenten mogen ook niet komen kijken.

Dus het duurt eigenlijk toch wel een tijdje

voordat ze precies weten wie daar voor hun neus ligt.

Wat ik niet zo goed begrijp, in het begin van de potkant,

sprak je wel over twee slachtoffers, over twee overlijders.

Ja, maar dat er een twee overlijden is, dat wordt pas na enige tijd duidelijk.

Want de speurders die daar toekomen concentreren zich eerst op de plek

waar dat slachtoffer gevonden is, vlakbij de lift.

Het plaats ligt.

Het plaats ligt, het lichaam mag niet verplaatst worden.

Er moet eerst een wetstokter bij komen.

Er worden dan ook overal bloedspatten gezien op de muren, op de deur,

zelf op de voordeur en op het voetpad voor het gebouw.

Dat wordt eigenlijk allemaal eerst minutieus in kaart gebracht.

Dat wordt gedocumenteerd.

De mannen met de witte pakjes.

Ja, ze weten ook niet precies wie daar precies ligt.

Het duurt eigenlijk tot tien uur, dus bijna drie uur later,

vooraleren ze eigenlijk naar boven trekken.

Ze kunnen achterhalen wie die dode jongenman is

en ze gaan naar zijn kamer.

Ze gaan naar kamer 3.02.

Dat is het nummer van zijn kamer.

En het is zo'n beetje een typische studentenkamer

als ze de deur open doen.

Het is een klein kamertje met een neempersolsbed.

Er staat ook een bureau in en in de hoek achter een schuifdeur

zit een klein badkamertje met een douche.

Er is één iets dat heel dat papareel verstoord,

namelijk op de grond, vlak voor het bed,

ligt er nog een tweede lichaam.

En dat is een vermoorde jonge vrouw

en zij is niet met één, maar met veertig mes teken

om het leven gebracht.

Toen een groeerige vastaaning dat moment.

Ja.

Maar die vrouw wordt dus niet aangetroffen in haar eigen kamer

of in haar eigen studentenkamer.

Dat is dus in de kamer van de man die daar dood eerst werd aangetroffen.

Ja, dat klopt.

En daar begint eigenlijk heel de zoektocht van die spoeders opnieuw,

want ze hebben een lichaam.

Maar wie is die vrouw die daar ligt?

Het is niet één iemand van die veertig studenten die daar op kot zit.

Dat weten ze ondertussen,

want ze hebben kunnen in kaart brengen wie daar allemaal zit.

En het zal eigenlijk nog een hele dag duren

vooraleer dat ze kunnen achterhalen wie die vrouw wel is.

Want pas om zes uur zaves

kan de politie uiteindelijk gaan aanbellen

bij een familie in het nabijgelegen kuurne.

Ze bellen aan, de familie er open,

en ze tonen een paar ringen van die vrouw die daar ligt.

Ze tonen ook al jas.

Die mensen weten nog van niks.

Die mensen weten nog van niks.

En die ouders knikken, ja, inderdaad.

Dat zijn de ringen van onze dochter.

Dat is de jas van onze dochter.

En daarop krijgen ze het nieuws te horen

dat hun dochter Julia Soboleva, want zo heet ze,

dat zij dus een zeer dramatisch omstandigheden is vermoord.

Cédric, het tweede slachtoffer is dus een jonge vrouw met kuurne.

Je hebt haar naam er net gezegd.

Ze heet Julia Soboleva.

Maar vertel het meer, ja, wie is die vrouw precies?

Wel, de naam verklaapt misschien al een beetje,

maar ze is varkensische afkomst.

Ze is zelfs geboren in Kaliningrad.

Ze was negen maanden oud toen ze in 2000 als baby

met haar vader en moeder in West-Vlaanderen is toegekomen.

Maar van haar jeugd, maar afkomst naar Rusland,

daar wist ze eigenlijk niks meer van.

Zo ben haar zus en haar moeder mijn enkele jaren gereden verteld.

Ik ben in 2018 bij de familie geweest

en ze hebben me toeverteld wie Julia was.

Julia was nooit in Rusland terug geweest.

En ze droeg soms een modieuze jasje,

hebben ze me verteld, met een grote letters Russia op de rug op.

Maar dat was wat enige dat nog een beetje verweest

naar haar afkomst voor de rest.

Ze sprak perfect Nederlands, ze ging hier naar school

en zat hier heel veel voorinnen.

Dat zegt ook haar zus Anastasia.

Als kleine meisje ligt in Deugnitsen

en bij ons in Rusland is dat de woonten,

kleine meisjes dragen strekjes in een lend.

En je ziet dan zo één lend hangt na een.

En hier zit een stuk van onze treuk, dus dat is echt een deugnetje.

Ze heeft zelfs nog zo'n leger vestje.

En ze heeft dan allemaal gevraagd dat ze daar grote letters op zijn.

Dat is dus Rusland.

We zien, we zien, ja.

En dan liep ze daar zo in de stad heel trots mee.

Ja, het lang met die ouders sproken hebben zij ook verteld

hoe Julia was als mens.

Als kind zeggen ze soms schrijf naar een beetje als een meisje

dat graag een bomenklon, een beetje een speelvogel,

zegt haar familie, en ze heeft in 2012

de Belgische nationaliteit gekregen.

En wat ik vooral onthouden heb, is dat Julia heel artistiek,

heel kunstzinnig was.

In de woonkamer van de familie bijvoorbeeld, Eiden Rikme,

daar ging een kunstwerk dat Julia in de tijd nog gemaakt had.

Het was een soort van witte kunstwerk.

En als je van de ene kant erna kijk,

dan zag je een huis, het huis van de familie.

En als je aan de andere kant ging staan en daarna kijk,

zag je eigenlijk een gezicht, een vrouwe gezicht.

En Julia had ook kunstonderwijs gevolgd in het middelbaar.

En op het moment van haar overlijden,

volgde ze nog een opleiding

industrieel productontwerp aan de hoogschool in Kortrijk.

Ze had een enorm grote fantasie.

Ik heb eens die draak gehaald in haar kamer die ze zelf gemaakt heeft.

Ah ja.

Dat is van papier, van papier.

Mooi.

Dat is een beeld, dat werkt bijna, ja.

Wat je zo getaillerd, zo die schubben zo, niet horen.

Maar zo houdt hij altijd iets brengen aan mensen.

En zo met dingen, met figuren,

wat dat zijn er fantasie had preëerd.

Kijk, dat is ook haar werk die daar hangt.

Als je zo kijkt, is het gezegd.

Als je langs die kant kijkt, is het een kerk of zo.

Meten of menapolis.

En als je aan de andere kant kijkt, is het ons huis.

Mocht, serieus? Ik ga dat kijken.

De hamvraag is, wat deed de jonge vrouw daarop?

Dat specifieke studentenkot in die kamer,

waar ze dus duidelijk zelf niet woonden.

En hoe komt het dat ze dan precies daar is vermoord?

De kamer waar ze gevonden is, was dus het kot van de jonge man.

Die beneden lag, die beneden aan de licht lag.

En hij heette Nessariam Shidi.

Hij was één jaar jonger dan haar.

En zij had hem drie jaar eerder leren kennen.

En Nessar is een jonge man die ook varestisch afkomst is.

Nee, hij was op zijn beurt afkomstig uit Afghanistan.

Ze had hem leren kennen op school in Kortrijk, op het VTI.

En zij volgde daar kunstonderwijs, was gezegd.

En hij zat in de ookanklas.

De ookanklas is een soort voorbereidingsjaar

voor anderstalige studenten, zeg maar,

voor ze in het Nederlands taligonderwijs kunnen aansluiten.

En zij was toen 16 jaar.

Hij was 15 jaar. Ze zijn elkaar op de speelplaats tegengekomen.

En eigenlijk is zij halse overkop op hem verliefd geworden.

En hoe hebben ze elkaar leren kennen?

Op school.

Nessar leerde de Nederlandse taal.

Ookanklas, hè?

Ja, in de ookanklas in het VTI.

En jullie al zat daar op school.

Alles begon met vriendschap.

Ja.

Er waren ups en downs, maar ik denk dat hij in iedere relatie is.

Volgens ons was dat al twee jaar.

En dan dit jaar was dat zo moeilijk, moeilijk, moeilijk.

Als ik het zijn allen mee bekijk, was hij haar liefde.

Het is de boekjes die nu hard blijven van haar.

En dan denk ik van, ja, het is een heel veel van haar.

En de lievelde daar was wederzijds.

Ja, en haar familie kende Nessar ook,

want hij was al op bezoek geweest bij haar in Kurene.

En op z'nzelfde is allebei samen een nieuw jaar gevierd.

En die relatie had zijn ups en downs, zegt de familie.

Dat was een typische relatie tussen tinders, natuurlijk.

Maar al bij al ging het goed.

En het uitduurde eigenlijk tot 2017.

2017, zag je, maar de feiten zijn gebeuren in 2018.

Wat is er dan precies gebeurd in die periode?

In dat jaar bleek plots dat Julia zwanger was.

Dat was dan nogelijk je, uiteraard,

want ze zat dan allebei nog in het middelbaar.

En Julia heeft uiteindelijk in samenspraak met haar familie beslist

dat ze het kindje zou houden.

Maar het zorgde wel voor een broek met Nessar, met haar vriend.

Want verschillende getuigenissen, verschillende vernieuwen vertellen eigenlijk

dat het nieuws dat zijn vriendin zwanger was,

dat dat toch als een schok bij hem is toegekomen.

Want sommige mensen die hem gekend hebben,

die om schrijven hem als een gelovige moslim.

En in Afghanistan, dat is een zwangerschap buiten natuurlijk.

Ja, dat is na de nadeurlijk.

En bij de geboorte was zij er niet bij.

Hij zou het kindje in zijn leven ook maar twee keer gezien hebben,

zeggen ze.

En bij Julia was dat helemaal anders.

Zij leefde op, want al voor de geboorte

was zij overal kinderkleedjes aan het kopen

en ze hadden een babybedje op haar kamer staan.

En ja, ze hadden heel plan om toch voor het kindje te zorgen

en toch ook te blijven studeren, want ze wilde blijven studeren ook.

Maar het meisje, de baby die geboren is Alissa,

die werd tevroeg geboren.

Het was een premature baby.

En het kindje is eigenlijk na negen weken gestorven.

En dat was een drama bij de familie van Julia, bij Julia zelf.

Maar ook bij Nessar, want verschillende getuigen zeggen ook

dat Nessar daar toch heel emotioneel over was.

Ja, duidelijke tragische situatie.

Maar het heeft blijkbaar dan ook voor een broek tussen die twee gezorgd.

Hoe komt het dan dat ze dan de avond van de feiten,

de avond dat er twee lichaam ontdekt worden op de studentenkot,

hoe komt het dan dat ze daar dan toch nog bezoek is?

Iedereen vermoedt een meetje dat de twee toch nog contact hielden.

Dat was niet openlukt, het was geen openlukke relatie.

De relatie was voorbij.

Maar toch hielden ze nog contact via de GSM,

af en toe spraken ze zelf, denk ik.

En de zondagavond, de zondagavond waarom dat er moord gebeurd is,

heeft haar vader Julia afgezet aan haar studentenkot.

Maar die avond zelf moet ze toch ook op bezoek geweest zijn bij Nessar.

En daar is het volledig verkeerd gelopen.

Wij wisten dan wat dat er tussen haar en hem gebeurt.

We wisten we tot dat moment.

Die kwamen niet meer naar ons, er waren geen ruzie's meer,

er was niets.

Als je dan zegt dat ze zelfs dag samen zijn over leven begrepen,

dat ze toch wel contact houden.

Cédric, we kennen nu Julia, we kennen nu Nessar.

Twee jonge mensen die om het leven zijn gekomen.

Maar bij het begin van de podcast

zei je dat er er sprake was van drie mensen in het osier.

Klopt. En die derde persoon,

daar is iemand die ook al heel snel op de radar van de speeuwers komt.

Heel snel, zo snel, eigenlijk,

hij loopt al in de kijkers nog voordat het eerste lichaam

dat van Nessar gevonden wordt door die twee poedsvrouwen.

Dan moet je uitleggen.

Om half vier, die nacht, de nachtverdien,

was er bij de politie van Kortrijk

een heel vreemde telefoonje binnengelopen.

Namelijk een telefoonje over een steekpartij.

Een man beweerde dat hij door een vriend was neergestoken

in de toekomststraat.

En de politie trekt daar naartoe, uiteraard.

En die komen daar.

En ze vinden daar een twintigjarige man

die een flinke steekwonde aan zijn hand heeft.

En die man ligt dwars op het voetpad.

Hij is bijbewust zijn, maar hij zegt niet veel.

En zijn hand heeft hij uiteindelijk ook

met zijn eigen pull omzwachteld.

Wat er is geen spoor van een aanvaller,

iemand anders met een mes.

Dit is een vreemde situatie.

Geen enkel getuigen is die dat bevestigt.

Ja.

Een vreemde situatie wordt nog vreemder,

want die man blijkt voor zijn eigen huis te liggen.

Het is te zeggen uit pand waar hij een studio heeft.

Hij ligt uit voor de voordeur.

En op de stoep hij is neergestoken,

maar nergens op de stoep rond hem zijn er bloedsporen of bloedspatten.

Of zijn er dingen die op een gevecht wijzen of zo.

En als we binnen gaan in zijn appartement, in zijn studio,

dan vinden ze die bloedsporen daar wel.

In zijn studio zijn er wel bloedsporen.

En er komt een dokter bij, die dokter onderzoekt hem.

En hij ziet dat hij woon de geen afweerlats zal is.

Dus ik zou kunnen zeggen, iemand heeft mij proberen te steken.

Ik heb dat afgeweerd met mijn hand.

Dat klopt niet met de verwonding die die dokter ziet.

Die dokter zegt wel, het is een soort verwonding die oplopt

als je zelf een mes vast hebt en zelf iemand of iets probeert te steken

en prongelijk met je hand over het limit doorgelijkt.

Het is eigenlijk een typische verwonding

die bij daders van steekpartijen voorkomt.

Het lijkt een beetje een geocineerde situatie.

Ja, dat klopt.

En de politie vindt dat een heel vreemd verhaal

wat die man daar komt vertellen.

Maar boos brengen we naar het ziekenhuis.

Maar als drie uur later een ooproep komt

dat er een neergestoken man wordt aangetroffen op uw studentenkot,

ja, dan vermoet de politie wel dat er verband zou kunnen zijn, natuurlijk.

Ik veronderstel dat de politie ook meteen die man probeert te identificeren

en na gaat wie die man precies is.

Ja, ze kunnen binnen in hun studio, ze vinden daar papier in.

En hij heet Mohammed Moussawi, dat is zijn naam.

Dat is ook iemand die uit Afghanistan afkomst heeft?

Ja en nee, hij is geboren in Iran, in de stad Arka.

Daar is een industriestad in het westen van Iran.

Maar hij heeft wel de Afganische nationaliteit.

En ik heb me laten uitleggen dat de familie van Moussawi

dat dat schietische moslim zijn.

En misschien een beetje om te kaderen.

De islam die kent twee stromingen.

Je hebt dus Sunnites die in de meerderheid zijn

en die in de meeste landen bevindt, bijvoorbeeld ook in Afghanistan.

En dan heb je ook een schietische minderheid

die voor een groot deel in Iran wonen.

Nu, je hebt dus ook een groep die tussen die twee in valt.

Bijvoorbeeld schietische Afganen.

Die zijn Afganen, maar die worden niet aanvaard in hun eigen land.

Dus die hebben zich in Iran gevestigd, waar hun geloof wel door norm is.

Maar ook daar zijn ze eigenlijk niet welkom.

Ze vallen eigenlijk een beetje tussen de twee boten.

En Mohammed, die twee overleden mensen kennen zowel Julia als Nessar.

Ja, hij heeft mij op school gezeten.

Hij zat ook in de Ookang-klas en hij aan Nessar.

Ze waren allebei afgaan.

Dat schept een band, dus ze trokken met elkaar op.

Het waren geen boezemvrienden, zeggen mensen die zich kent hebben.

Maar ook geen vijanden.

Maar ook geen vijanden. Het waren kennis en vala.

En dat er een wereldwijd een rivaliteit bestaat

tussen Sunniten en Chieten,

dat dat overal ter wereld voor spanning zorgt, speelde blijkbaar niet

in de kleine stad Kortrijk, niet tussen die twee mannen.

Niet in West-Vlaanderen.

En Julia kende hij dus ook heel goed.

Haar kende hij ook, want ze zaten ook op dezelfde school.

Hij zou zelf in de zomer van 2018, dus als een paar maanden voor het drama,

zou hij heel kort iets gehad hebben met Julia.

Hij zegt dat haar vriendinnen, zeggen dat ook.

Of dat hij een echte relatie was, haar familie twijfelt daar aan.

Want zij zeggen dat zij nog altijd verliefd was op Nistar.

Maar de politie treft daar dus die man aan, bebroedt ook.

De sprake van de steekwonden.

En hij kent de twee dodelijke slachtoffers.

De politie vermoedt dat meteen, denk ik,

dat zij iets met die feiten te maken heeft, of niet?

Een plus één is twee, denk de politie.

Ze denken, in dezelfde nacht, twee mensen die betrokken zijn

bij een steekpartij, dan moet dezelfde steekpartij geweest zijn.

Maar Muhammad Musawi weigert eigenlijk aan vankelijk veel te vertellen.

Hij zwijgt.

En dus gaat de politie aan vankelijk eerst kijken

wat de bewakingskameras in Kortrijk en allemaal kunnen vertellen.

Cedric Kortrijk hangt vol met de kameras, dat weten we.

Ja, absoluut.

En de burgemeester, die eigenlijk ook justitieminister van ons land is,

die is daar heel trots op.

Vestal van Krikkenborn.

Ja, dat zorgt voor de veiligheid.

Ja, nu hebben die kameras konden die iets vertellen

wat er die specifieke nacht is gebeurd.

Wel, aan de hand daarvan kunnen de speulers toch heel veel rekonstrueren

over wat er precies die nacht moet gebeurd zijn.

Eerst dan vooral zien ze hoe Julia Soboleva rond half 12

vertrekt op haar studentenkot.

Dus hij is rond acht uur door haar vader daar afgezet,

maar om half 12 vertrekt ze daar weer.

En ze gaat niet onmiddellijk naar het kot van Nissar.

Ze gaat eerst de andere richting uit, in de richting van het station,

en waar ze helemaal heen gaat, kunnen die kameras niet volledig tonen.

Maar mogelijk is ze eerst naar de studio van Mohamed Musawi geweest,

de andere man, de derde man,

want één getuige meent dat hij haar die avond daar gezien heeft.

En een uur later, een uur naast ze vertrokken is op haar eigen kot,

arriveert ze terug in de buurt

en arriveert ze aan het kot van Nissar.

En uit de camerabeelden blijkt ook dat ze gevolgd wordt

op een kleine discreet afstand en ze wordt gevolgd door Mohamed Musawi.

Oké, wat zien we dan?

Wel, Julia wandelt door Kortrijk.

Musawi gevolgt daar van op een afstandje.

Zij is te voet, hij is met de fiets.

En ja, hij haalt daar niet bij, hij blijft op een veilige afstand.

En Julia gaat uiteindelijk het vlaskot, het pand waar Nissar woont.

Ze gaat naar binnen. Nissar heeft voor haar de poort geopend al.

De poort staat open.

Het is dan 0 uur 37, volgens de cameras.

En goed, acht minuten later, arriveert ook Musawi.

Hij kan niet meer binnen, want hij is terugdicht en hij klimt over het hek.

Hij kan via een openstaandraam in de gemeenschappelijke keuken naar binnen.

Hij drinkt daar nog een glaasje kruintjeswater.

Hij neemt er iets uit de laden en hij gaat dan naar boven,

naar het kot van Nissar.

En dan, op dat moment, wordt de moord gepleegd?

Nee, want om 11 minuten na één keer tijd terug naar beneden,

dus dat is een goede 20 minuten later, denk ik,

ongeveer, komt hij terug naar beneden.

En nadien zullen, zowel Julia als Nissar, voorbij een bewakingscamera passeren.

Dus ze leven op dat.

Julia komt zelfs nog vijf minuten naar buiten op straat

om iets te gaan halen, dus op dat moment leven ze nog.

Maar om drie uur nachts, dus om twee uur later,

komt Musawi weer in beeld van de bewakingscamera's.

Hij komt terug aan het flaskot. Hij klimt opnieuw over de poort.

Maar dit keer raakt hij het gebouw niet meer binnen,

want de schuifdeur aan de keuken, waarmee hij eerst het gebouw is binnengekomen,

die is nu dicht. Iemand heeft die dicht gedaan.

En hij loopt een tijdje rond,

wel ligt Beltym met zijn GSM, maar dat kan je niet goed zien op die beelden.

En uiteindelijk komt Nissar Yamshini naar beneden en hij laat hem binnen.

En die twee mannen zetten zich elk op een stoel in de keuken.

Dat is geen verandering op dat moment.

Ja, wel, die twee hebben een gesprek in de keuken.

Ze zitten allebei op een stoel, ze praten met elkaar

en het is een geanimeerd gesprek.

Maar zo gaat dat met camerabeelden.

Je kan wel zien wat er gebeurt, maar je kan het niet horen.

Je weet niet wat er gezegd wordt.

En om elf minuten na drie verlaten de twee mannen de keuken.

Ze stappen buiten het beeld van de camera's.

En dat is de laatste keer dat Nissar Yamshini nog in beeld komt.

En om vijftien na drie, dat is vier minuten later,

komt Musabie het gebouw weer buiten

en heeft dat moment een pul rond zijn hand gebonden, eigenlijk.

Een zwachtel.

Een zwachtel, maar er is dus duidelijk iets gebeurd op dat moment.

Op vier minuten tijd.

Heel kort. Mohamed Musabie is zelf natuurlijk opgepakt.

Heeft hij daar iets over verklaard?

Hij is afgelopen jaren acht keer daarover ondervraagd.

En uiteindelijk is zijn versie de volgende.

Hij zegt, Julia zou die avond bij hem lang zijn geweest

die zondagavond, ze zouden hem om hulp zijn komen vragen.

Ze wou iets bespreken met Nissar, zegt ze.

Maar ze was bang, zegt ze.

En daarom, de reden waarom dat hij eigenlijk

een beetje lijkt achter volgen op die beelden,

dat hij wat achteraf komt, zou zijn,

omdat hij aanvangelijk zijn sleutels was vergeten,

ze waren samen vertrokken, maar hij was teruggekeerd

om zijn sleutels te gaan halen op zijn studio.

En daardoor kwam hij een beetje achteraf.

Nu is daar de eerste keer binnen geweest in het studentenkot,

hij heeft daar met een twee op het kot van Nissar gesproken.

Maar die twee hadden ruzie, er is een discussie gestaan

en hij is, zo zegt hij toch, vertrokken.

En om drie uur is hij teruggekeerd naar het kot,

omdat hij zich zorgen maakt over Julia.

Want ze hadden de afspraak dat ze hem niet zou laten weten

dat alles in orde was, dat ze zich niet meer onveilig wordt bevoelden.

En hij zou dat berichtje niet gekregen hebben,

dus bon, hij maakt zich zorgen, hij keert terug.

Nissar heeft hem binnengelaagd,

ze hebben even gesproken in de keuken

en ze wilden opnieuw naar boven gaan.

Maar aan de lift zou Nissar en Plots hebben aangevallen met de mes.

Nissar zou zich met dat mes op hem geworpen hebben.

En dan is er een schermutseling ontstaan.

Dan is er een schermutseling ontstaan.

En als zelfverdering zou hij dat mes hebben afgenomen van Nissar.

En in de worsteling zou Nissar op dat mes gevallen zijn.

Dus hij zegt eigenlijk, ja, ik weet hoe Nissar is gestorven,

maar dat was puur zelfverdering.

Het was nooit mijn bedoeling om hem te doden.

Toen is hij uiteindelijk wel naar boven geweest,

naar het studentenkot.

En daar heeft hij Julia, zoals zegt hij toch,

dood aangetroffen in het studentenkot.

Zo was hij met een mes om het leven gebracht,

zoals je dood door Nissar.

Zodra ik moet hem misschien even samenvatten.

Het is duidelijk een vreselijke nacht geweest daar,

op een kot in Kortrijk.

Twee jonge mensen zijn vermoord, mannen en vrouw.

En er is één persoon opgepakt en die zit op het politiekantoor

en zegt van, kijk, ja, ik heb die feiten niet gepleegd.

Het is Nissar, die jonge man die dood wordt aangetroffen,

die de feiten heeft gepleegd.

Die heeft Julia vermoord, zegt hij.

Die heeft Julia vermoord, ja.

Vertel eens, wat meer wie is die Nissar precies?

Ik ben in november 2018, na zijn begrafenis geweest,

in Kortrijk.

En daar waren toen heel veel mensen aanwezig

van de Afgaanse gemeenschap.

Die waren niet alleen van Kortrijk,

maar die kwamen van overal uit het land eigenlijk.

En de enige van zijn familie die aanwezig was,

dat was zijn schoonbroer Saifiola.

En die kwam vanuit Denemarken en woonde in Kopenhagen.

En die filmde de plechtigheid met zijn GSM.

En hij streamde dat eigenlijk.

Kijden we nog van je artigo's, dat je foto's daarvan had zijn.

En ik keek zo over zijn schouder

en op het schermpje van zijn GSM zag ik de moeder en de zussen

van Nissar zitten die de hele plechtigheid huilend

via hun toestel vanuit Afgaanistan aan het volgen waren.

Dat was heel angrijpend.

Dus Nissar was vanuit Afgaanistan naar België gekomen,

maar hij was alleen gekomen.

Hij was hier alleen.

Ja, ik kom uit Bagram, daar is een stad op ongeveer een uur rijden

van Vadohofstad Kabul.

En hij woonde daar met zijn moeder, zijn drie zussen

en zijn kleine broer.

En zijn vader was al enkele jaren geleden gestorven

en zijn stiefvaders ook.

En Nissar zo eigenlijk als 14-jarige

in zijn eentje helemaal alleen naar België zijn gekomen.

En volgens zijn uitleg omdat hij gevisseerd werd door de Taliban,

omdat zijn vader, zijn biologische vader vroeger

voor een Amerikaanse organisatie had gewerkt.

Die had de Amerikanen geholpen en daar werd niet geapprecieerd

door de Taliban en daardoor was zij eigenlijk zelf ook

in hun blikveld gekomen.

En hoe is hij dan precies hier geraakt?

Te voet, te voetblijkbaar.

Ik heb in de tijd met een paar Afganen gesproken.

Leeftijdsgenoten van Nissar, die ook in Kortrijk woonden

en die hebben allemaal dezelfde route gevolgd, zeggen ze.

Ze zouden te voet door Afgaanistan en door Iran gewandeld zijn.

Tot in Turkije, dat zou ongeveer een jaar geduurd hebben.

En dan vanuit Turkije zijn ze op enkele maanden tijd

via Bulgarije, Servie en Hongarije hier naar België gekomen.

En waarom België? Dat was ook één van mijn vragen.

Dat weten ze eigenlijk niet. Dat was eigenlijk al...

Toevall dat het dan toch België geworden is.

Ja, en Nissar is op 7 augustus 2015

als toen 15-jarige in België toegekomen

en 11 maanden later werd hij herkend als vluchteling.

En hier op school in Kortrijk dan heeft hij dan Julia leren kennen?

Ja, en volgens de school deed Nissar hard zijn best

om zijn plaats te vinden in ons land.

Hij studeerde, hij maakte ook vrienden.

Maar zijn Afgaanse vrienden zeggen dat ze toch zagen

dat er in de maanden voor zijn dood toch iets veranderde.

Hij werkte ook en hij belde drie tot vier keer naar huis

en hij probeerde om elke maand geld

naar zijn familie in Afgaanistan te sturen.

Dat vond hij heel belangrijk.

En toen dat hij hoorde dat hij via gezinsreiniging

zijn familie naar België zou kunnen laten komen,

toelacht zijn focus daar.

Hij wilde vooral werken om voor zijn familie te kunnen zorgen.

Hij was daar vooral mee bezig dat hij genoeg geld zou hebben

om voor zijn familie te kunnen zorgen

als die naar België zouden komen.

Oké, je schetst hier het leven van een jonge kerel

die uit Afgaanistan komt, die een hele trip aflegt naar ons land,

maar die in 2018 hier op een kot in Kortrijk dood wordt aangetroffen.

En ook later wordt aangeduid als de dader van een moord.

Nu blijkt dat ook uit het onderzoek.

Er zijn wel een aantal elementen in dat onderzoek.

Die verhaal van die Mohammed Massawi tegenspreken.

Ze worden er op het lichaam van Massawi

verschillende bloedsporen gevonden.

Dat is dan het bloed van Nessar, maar ook van Julia.

En op de kamer waar de moord op Julia is gepleegd,

wordt zijn schoenafdruk in erplas bloed van Julia op de grond aangetroffen.

Maar hij is op die kamer gaan kijken en heeft daar ook gevonden

op zeggen ze dat niet zo vreemd.

Nee, maar op het lichaam van Nessar

worden dan bijvoorbeeld geen sporen van bloed gevonden.

Geen bloed van Julia.

En in de kamer worden ook niet de voetafdrukken van Nessar

in die plas bloed gevonden.

En als er de dader is, zou je die in principe wel moeten aantreffen.

Inderdaad.

Nu kan je me voorstellen dat dat voor de spuuders

de focus van het onderzoek van Nessar dan, die eerst werd aangewezen,

verschuift naar Mohammed,

omdat er ook wel aanwijzingen zijn in zijn richting.

Ja, en de vraag is natuurlijk,

waarom zou één van die twee mannen Julia willen vermoorden?

En bij Nessar zien ze niet echt de motief.

Maar dat motief, zien ze in het geval van Mohand Mussabi,

wel namelijk, hij was verliefd op Julia.

Dat blijkt ook uit SMissen,

die hij heeft gestuurd in de dagen en weken voor de moord.

Maar zij was bij iemand anders.

Zij zat bij Nessar op de studio.

Ja, en weet je nog meer over het verleden

of over de persoon van Mohammed?

Ik kom dus uit Iran en ik heb in de tijd

met één van zijn broers gesproken

en die heeft me verteld dat de drie broers

samen van Iran naar België zijn gekomen.

En ze zijn hier twee weken voor Nessar in België geariveerd.

Ze hebben hier ook aanziel gekregen.

Maar over de broers, Mussabi, vind je eigenlijk

minder positieve verhalen dan over Nessar.

Minder positieve welke zin?

Wel, omdat ze in de paar jaar tijd

dat ze hier in België waren,

toch al een flink strafblad bijeen hebben gesprokeld.

Mohammed Mussabi zelf wordt genoemd in een aantal druksverhalen

en hij is in 2018 verhoordeeld

tot 12 maanden cel

wegens de voltering van een andere afgaan.

En ondertussen heeft hij nog een tweede keer verhoordeeld

wegens drukshandel in de gevangenis.

Dat is niet min?

Nee, en deze week start zijn assise-process.

En op dat assise-process

verschijnt hij ook eigenlijk onder zware bewaking.

Een bewaking die eigenlijk kan vergelijken

met de verdachten, met de beschuldigden

op het terreurprocess over de aanslagen op saventem

waar we het al een paar keer hebben over gehad.

En er wordt ook elk ochtend ondergaan.

Hij naakt foeius voor de lair dat hij uit zijn cel wordt gehaald.

En als hij verplaatst wordt,

krijgt hij zo'n blinddoek en zo'n koptelefoon op.

En de reden is omdat hij als vluchtgevaarlijk wordt aanzien.

Want het gerecht meent namelijk

dat zijn broer in 2019 het plan hadden beraand

om hem uit de gevangenis te bevrijden.

Ze zouden namelijk hem met een helikopter vanuit de gevangenis

van Iper hebben willen weghalen.

Ze hebben namelijk een planetje van de gevangenis gevonden

in de binnenkant van een cornflakesdoos in de gevangenis.

En ook zou weten vanuit Goeiebron

dat de broers op dat moment op zoek waren naar wapens.

Toast even van Miniasje het zo omschrijft.

Nu, ja, ik onthouw wel uit de bijna wat je gezegd hebt.

Dus dat hij ontkent dat hij een moord heeft gepleegd op Julia.

Ja, en hij zegt dat de dood van Nessar dat hij eigenlijk

zelfvernediging was.

En zijn advokaten hebben eigenlijk aangegeven

dat ze op het proces de vrijspraak zullen vragen.

Siddrika, uit alles wat hier komt te vertellen

blijkt dat dit wel voor een asciyseproces is.

Dus het stevig proces mag ik wel zeggen, denk ik.

Het proces start vrijdag.

Ja.

Nu, waarvoor wordt Mohammed dan precies vervolgd?

Hij wordt wel degelijk beschuldigd van de dubbele moord

met voorbedachte raden op zowel Nissar Yamshidi

als Julia Soboleva.

Dus het gerecht gelooft niet dat het om een ongeluk

of zelfverdediging gaat in de dossier.

Volgens hen is het dus ja, puur moord.

Ja, volgens het gerecht wel.

Oké, wie zijn de advokaten die hem gaan verdedigen op het proces?

Zijn advokaten zijn Pruno Soenen en Dennis van Overstraaten.

Soenen is misschien een beetje de vreemde eten bij het.

Soenen is een gens advocaat die vooral heel veel ervaring heeft

in asiel dossiers en die vreemdeling recht

als zijn specialisatie heeft aangegeven.

Ik heb hem nog nooit op assies geweten.

Nee, ik denk dat zijn eerste assieseproces is.

Maar van Overstraaten, ook al een gens advocaat,

heeft wel een aantal assieseprocesen op zijn naam staan.

Hij was onder meer in 2010 de advocaat van Danny Matijs,

die toen terecht stond voor de moord op Kelly Gabriel.

En we hebben hem ook al aan het werk gezien

op het proces van Fred Wittig.

Dat was een duizer die terecht stond

voor de moord op garageist Steve Huypens.

En van Overstraaten, hij was één van de advocaaten van de zoon Kevin,

de zoon van Huypens, die toen zeven maanden lang

onterrecht verdacht was geweest van die moord.

Oké, en wie treedt erop voor de familie van Julia?

Zij hebben een advocaat Jan Leijzen aangesproken.

Bekende naam hier in de podcast.

Absoluut, ja, zeker ook in West-Vlaanderen.

Bijvoorbeeld, hij verdeelde al de jaren de naam bestanden

van de vermoren Kasteelheer Steinsalus.

Nu verder, wie is er de aanklager op het proces?

De aanklager is in West-Vlaanderen Serge Malenfasson.

Ook een bekende naam,

is een beetje de meest bekende magistrat in West-Vlaanderen

die de Assise-zaken doet.

Hij deed onder meer bijvoorbeeld het bodybuilder-proces.

Ja.

En wie is er de voorzitter is?

Wel, dat is een verrassende naam.

De voorzitter is Vincent Verreke.

Het is zijn allereerste Assise-proces als voorzitter dan,

want hij heeft wel delijk ervaring in de Assise-zaal als advocaat.

Want zo'n tien jaar geleden was Vincent Verreke nog een strafpleiter.

En als jonge advocaat heeft hij zelf ooit het Vlaamspleidjuwel gewonnen.

Dat is een prijs voor de meest ploftevolle advocaat.

Hij heeft ook een aantal Assise-proces hier gedaan.

Hij heeft bijvoorbeeld nog de advocaat geweest van Peter Gijzelbrecht.

Dat is de zoon van André Gijzelbrecht

in het veelbesproken onderzoek naar de kasteelmoord op Zijlstalens.

Maar in 2015 heeft hij zijn advocaatentoog aan de haken hangen

en is hij rechter geworden.

Oké.

Siddrich, tof voor een boeienproces, zover is duidelijk.

Hoe lang gaat het proces nu duuren?

Er zijn meer dan 70 getuigen opgeroepen.

Dat is een hele bootraam.

En een arrest wordt pas op 14 maart verwacht.

Oké, dat is nog eventjes.

We zullen het in ieder geval opvolgen op ons website,

in de krant, op onze Instagram-pagina.

En dan blikken we er ongetwijfeld op terug

in een volgende podcast van de stemmen van Assisen, denk ik.

Absoluut.

Siddrich, bedankt voor je uitgebreide toelichting.

Graag gedaan, Mark.

Tot volgende week.

Tot volgende week, Mark.

Dit was de stemmen van Assisen.

Een podcast van het Nieuwsblad.

De stemmen waren deze week van Mark Liefman en van mezelf.

Siddrich Lagast.

Onze dank gaat uit naar Focus WTV,

voor het gebruik van enkele audiofragmenten.

De montage gebeurde door Benjamin Hertogs van House of Media.

En de productie was in goede handen bij Rune Schmetz en Bert Eijvaart.

Machine-generated transcript that may contain inaccuracies.

Youlia, Nessar en Mohammad. Drie jonge mensen. Drie verhalen die los van elkaar begonnen, ver weg van hier: in Rusland, Afghanistan en Iran. Hun paden leidden naar België en kruisten in Kortrijk. Daar vonden ze steun en vriendschap bij elkaar. Maar daar kreeg hun verhaal ook een bruut einde. Op 1 oktober 2018 ligt Nessar dood aan de lift naar zijn studentenkamer, en wordt Youlia gevonden met 40 messteken in haar lichaam. Mohammad is de verdachte, maar hij ontkent. Het proces moet antwoorden bieden op nog heel veel vragen. 

Productie Nieuwsblad Podcasts | Stemmen Cedric Lagast & Marc Klifman | Montage Benjamin Hertoghs & House of Media | Eindredactie Bert Heyvaert, Rune Smets & Joni Keymolen