Radio Mørch: #8 | Harald Eia

NRK NRK 4/10/23 - Episode Page - 1h 2m - PDF Transcript

Hvordan hadde du forholdt deg i dette scenario?

Det er en enorm passorlekkasje i samfunnet.

Allers passor bare kommer ut, liksom.

Men det viser seg at Jonas skal støre sitt passor, er bare ennore.

Det er så ti utroppsteg.

Det er fantastisk. Det er da for at man ikke skal ha aktiv dødshjelp.

ændremeninget har medendret. Alle tøffinger er en menneskerett, og der er det en råd.

Men det er det alle folk som har peiling vet, at du vet hva.

Nei, det har vi så leverlig kveldig.

Ikke hvis du har smerte som grever seg inn i kreffsomsynet i gaden.

Jeg husker første gang jeg hørte et argument mot aktiv dødshjelp, og jeg var sånn...

Ja, da er jeg mot det.

Du er rask på labben.

Ja, jeg er veldig rask på labben, på hvilke meningen.

Jeg var kanskje 12-13, og tenkte at det må folk få gjøre, hvis de vil det.

Og så hørte jeg noen siden at da kan det fort oppstå press på de gamle, når de er 28-90, og sitter og får hjelp fra hele familien.

Og det er en liten klinikk ned i gata, sånn.

Det er skukebare.

Og da tenkte jeg at jeg vet at det er litt godt poeng. Jeg synes ikke at de gamle skal sitte der og føle seg mer til en brydde enda de på en måte.

Er det for å presse det? Den kyniske delen av meg er det så galt å kjenne på litt derandre presse.

Jeg kan det så veldig vanlig. Nå er det mye til at folk blir så mye vikingende og blir sent ut for et stup når jeg er gamle.

Men jeg jegger og sanker samfunnet, så blir jo folk forlatt.

Og det må du ta med en viss verdighet, da du...

Ja, jo, det er vårt samfunnet, bare at det er noe folk fra kommunen som gir det mat inne mellom.

Ja, det er sant. Mora min døde var jo bare avtatt om at hvis hun ble bevislet, så skal han ikke få mat eller vann.

Det var ikke etterlatt å hende inn på rommet der.

Nei, men det er jo... Man plasserer dem enten på et hjem, og så kommer man en gang i brant.

Jo, man skal leve så... Ikke sant, innfor rimelettens grenser skal de leve så lenge som mulig.

Sånn de lille presse ved å avskjøtte livet og si, du er veldig, veldig sykt.

Det er liksom... Hva er det egentlig som så er det jo...

Jeg synes... Du høres ut som en tøff med meg, men jeg synes å lyfte den ideen at skulle bare sluttet da.

At jeg tenkte at man hadde presse for å anlede en liten mulighet, men...

Lyfte en muligheten for moren din?

Nei, bare til gamle folk. Jeg vil ikke takke en mora min, at det var så vanskelig.

Jo, ja, ok, lad oss si mora min sa, jeg orker ikke leve mer.

Da ville jeg sagt, jo da, mor fe, jeg tenkte at det kommer en fin dag i morgenen, men...

Men hvis det var en anledning, jeg kjenner en lege som visst nok har drept et par familiemedlemer,

som har ligget på det siste bare ved å fremskynde døden lett da.

Kanskje en måned til et par rukker ved å ta en sånn sprøy til Tobbal, eller heln.

Har dette familiemedlemer vært klare over det?

Nei, ligger til halvvæs bevisst løs, i en ydmykende situasjon.

Er dette den samme legen du får høre deg med ME og sånn med?

Nei, to forskjellige. Nei, han leget med ME, den mann...

Han er veldig etisk.

Er det en lege med ME?

Nei, som er, liksom, mener mye om ME.

Men min go-to-person med ME er egentlig...

Ikke leger, men psykiater og psykolog.

Nei, ikke sant det.

Det er veldig bra å komme med. Jeg synes at den ME-debatten er litt kjedelig, så jeg har ikke lyst til å snakke om det.

Nei, men det kunne en veldig spennende studiene om long covid, fikk du med det, eller?

Ja, jeg har fått med meg det at...

Kan jeg prøve igjen i så godt jeg husker?

Det er at blodprøver er masse folk med long covid.

Og det viser at veldig mange av dem ikke har hatt covid i det helt hatt.

Ja, takk. Det er vesiklig det.

Og at sammenfaller er litt oss som er folk som også...

Du tenker ikke ha hatt covid fra long covid, fru siden?

Nei.

Det er ensomhet og...

lite fysisk aktivitet som er...

Farre momente.

Men så er det dette med... Hva heter det når du har et eksempel på noe?

Anecdotisk.

En jeg vet om som bare har vært en megaresurspersjon.

Ja, som om du skulle fått plutselig long covid, og bare ut av samtlig jobb.

Tror du det kan skje med deg?

Ja, men man...

Nå er det noen som begynner å kjedelig begynne, da.

For det er dette som tar kjedelig... Hvorfor synes du det er meg?

Jeg er kanskje bare litt redd for å være uorganad.

Er det det der?

Ja, jeg tror det er det.

Men å kjedelig, har du kommet til et felt hvor det er...

Hvor det ikke finnes noen sånn fett menning som du har...

Nei, ikke fett menning. Jeg har ikke opptatt å ta fett menninger.

Nei.

Tvertimot uorganal. Er det noe annet enn...

Det er bare at du har snakket så mye om det før at liksom...

Jeg er ja.

Jeg er kanskje redd for å kjedel deg mest.

Å ja, nei, jeg kjedel meg ikke.

Nei, ok, bra.

Da kan du snakke om enne.

Nei, jeg kan ikke.

Jeg har et spørsmål til deg, Harald.

Kan du vite hva du egentlig føler om noen?

Nei.

Hvorfor ikke?

Fordi...

Vi er jo mennesker. Vi er jo i Karl Ennedyr som kjent.

Vi er jo i en veldig kompleks sosial vev.

Og veldig mye...

Og det vi gjør er jo...

For at du skal tro på meg at jeg skal virke opp riktig, at...

Jeg sier at jeg er din gode venn som står deg last og braest uansett hva som vil skje, ikke sant?

Så hvis jeg sier det mener jeg det, eller mener jeg det ikke, er det sånn at hvis du får problemer, vil jeg stå deg last og braest?

Men så viser jeg at folk sikter litt.

Hvis du blir pariakastet av lassid, du sa noe veldig stykt om ME-folket, og du fikk masse pepper,

så ville du oppleve at mange trakser litt under deg.

Jeg vil ikke stå deg last og braest.

Men når jeg sier at jeg står deg last og braest, så føler jeg det nok.

Men der er den ikke helt sant.

Så for å være en god sosial spiller må du lure deg selv også.

Og så er det selvbødraget som gjør at det er helt mulig for oss å vite egentlig hva vi føler og forandre mennesker.

Men jeg har opplevd en ting en gang som gjorde at jeg kom forbi det hindre.

Så jeg fikk et helt uforstyr ut og rent signal om hva jeg følte om et annet menneske.

Måten det jeg skjedde på var at jeg hørte noen le på bussen.

Jeg kjente den lattern. Det var identisk med lattern til en person jeg kjenner.

Men jeg klarte ikke å koble der og da hvem den personen jeg kjenner var.

Men jeg fikk tilgang på følelsene jeg har for den personen.

Ja, uten at du hadde interessert den personen, så fikk du tilgang på følelsene.

Så visste jeg noe jakte på hva jeg følte om denne personen.

Og hva var det?

Jeg syntes det var skikkelig fint fyr.

Det var ikke noe veldig komplisert. Den lattern der, det er den personen.

Jeg liker den ved hvem som holder den lattern, men ikke hvem det fjes er.

Og da kunne du tenke seg at hvis du hadde kommet på hvem du var, så ville du ha den følelsene.

Hatt en annen gangse?

Ja, da sa jeg at du hadde kommet på faen, ass det var g****.

Ja, da tenkte jeg at han ikke så godt.

Ja, jeg skjønner. Jeg har basert på hva han har gjort det.

Ja, for jeg tror jo at du påvirker at du for eksempel tvinger deg selv til å tenke at du liker en person litt mer enn du egentlig gjør.

Fordi det er ganske grei. Det passer ganske godt å like den personen.

Jeg tror det er rett.

Så ellen fordi hvis du skal drive med selvedrag, så må du på et nivå vete man jo sannheten.

Og det tror jeg det finste er et eller annet sted.

Det er bare så mye lag og så mye tåket også. Kan man i sånne grensesittoren som du opplevde der faktisk ha tilgang på det.

Jeg vet at det er noen psykologer som mener at det går i noe måte distraherer oss litt, men da skal du løse en masse oppgående å flytte på noe brikker og lage.

Og så blir du spurt hva somst om ditt har datt, så kommer det mer oppriktig.

Nei, jeg tenker at hvis jeg hjelper hans, så kommer han til å hjelpe meg eller noe sånn.

Jeg vet ikke helt hvordan jeg har gjort det i praksis, hvordan det eksperimentet gjøres.

At du sier under teksten for relasjonen.

Ja, på en måte. Så du må finne seg en slans av tilgang på det som er sant.

Det er litt skummelt hva som lurer under det her.

Den kan vi finne ut at du ikke liker konaet.

Ja, men det er jo spennende da.

Vil du ha sannet noe ansett, vil du ta til en film som er nå for du totalt?

Nei.

Da ville det sosiale vevent måtte rakne litt for meg.

Og da står man i en liten naken av folk som er veldig kyniske, som har gjennomskuttet alt.

Det er jo ikke noe godt liv det.

Men det som var så fascinerende, synes jeg, da jeg begynte å lese min kamp.

Og knævskård som begynte å lese en bokblogger.

Alt inn i skjerp hvordan folk oppfatter.

Og da var det noe som sa sånn, takk knævsker for at du sier det sånn som det er.

Dengte, her er det så vanskelig å drive oss siden som det er.

Ja, det er veldig vanskelig for oss, og det er det veldig befriende når noen gjør det da.

Så den erfaringen din på bussen, er den sånn der jeg er der som har kommet av Platon Sule,

for det viser meg glad i eksfil.

Ja.

Det er jo liksom...

Hvis du tar Luz Sike sin succes, for eksempel,

han hållte på med humor og prøvde å prøvde å prøvde ganske mange år før han til slutt gav opp,

og begynte å si ting litt sånn det var.

Og så var det så befriende.

Ja, nettopp, ja.

Og det synes jeg er veldig fascinerende, at han prøvde å prøvde å prøvde,

gav opp mega succes.

Ja.

Ja.

Det er interessant, det visste jeg ikke.

Da du er fri når du kan bare si hva du vil, og det er derfor jeg tror.

Jeg vet ikke hva jeg mener det jeg sier nå,

men at hvis du virkelig skal fortelle noe onkle sant om,

så det hjelper å ikke ha så mange venner og så mange du...

Du må ikke være så veldig opptatt av å liksom ha en posisjon...

Nei, hvertfall idønt.

Altså du bør se ting litt utenifra,

gå en hytte i skogen og ha skjegg.

Ja, den tror du ikke.

Det er veldig skjelig at de som bor i en hytte i skogen og har skjegg, er så veldig morsom.

Ja, nå tenkte jeg bare sånn, sånn katt av skårfigur da.

Ja, sånn ja.

Ja, men jeg som kunstnerisk metode tror jeg det er helt riktig,

når du sitter og skriver og skal lage ting,

så må du, måtte koblet alle sosialt,

og det er vel det knærskår også gjør,

akkurat som han alle, når han møter en ansiktig ansiktig,

han er utrolig hensynsfull og konfliktsky og sånn.

Men når han stenger seg inn i skriverommet,

så er det akkurat som de andre bare, det blir litt sånn lysår med avstand under,

og da klarer han å si ting riktig,

og så kommer han ut igjen og skammer seg.

Men det tror jeg...

Jeg tror det er sant, og det er veldig fascinerende der,

at du går opp på scen, at det skal være så vanskelig å si hva du egentlig mener,

men det er en liten ny ansiktig tid, det er det ikke det.

Hvis du...

For at det skal bli morsomt, så er det akkurat sånn du må gjennom skue den karakteren.

Altså den der, jeg så lyser ikke i New York,

tidlig på 2000-tallet,

og da stod han liksom bare å snakke om hvor jævla ydmyk han syntes det var,

med ekteskap og sånt.

Ja.

Og det føltes veldig sant da,

det har ikke vært så gøy hvis han fortalte at han hadde immer lyst til å være utro.

Nei.

Selv om det hadde vært sant, så sannet ikke liksom...

Det må bare være en godhet der.

Det er så...

Jeg tror jeg at du vil ikke sitte og...

Nettopp at du kan...

En person bredvid kan også først snakke si sannheten,

om hvorfor han gjorde det han gjorde,

eller hvertfaldig han opplever sannheten,

men det vil ikke være morsomt.

Nei.

Du må jo ha en viss sympati med det.

Ja, jeg synger på at jeg har en viss sympati.

Jeg har hvertfaldig gjennomskudet,

på en eller annen måte at du ser det lille menneske som strever meg

og får tenkt å...

Jeg husker at Espen Ekpo i tidlig kom i karrieren,

så gikk han opp og prøvde å være en sånn...

Jeg så liksom...

Fannet jeg gikk ned på gata, det var en tigger som sa,

hei, Espen Ekpo fra TV,

og tenkte jeg, herliggud, er du tigger?

Har du TV, liksom?

Står jeg til tigger og tar råd til TV?

Og da alle var sånn,

ja, det er noe som ikke stemmer, er du...

Du skal ikke rakke ned på samfunnet, du skal streve meg å passe inn, du.

Så det var noen ekte følelse.

Espen hadde at han ble sjokkert,

som høyre mann i Gjerriknark,

over at tiggere hadde TV.

Så det kom fra at Sandstedet bare vaknede morsomt likevel.

Men det er noe kanskje med sympativer, ja.

Ja, det er at den ligger høyre i panelappen,

den følelsen at du sendt syn på den utliggeren,

som nå blir dritt i ut på scenen,

men som egentlig prøvde i et kompliment.

Det er den første tanken som treffer meg.

Ja, jeg hadde nettopp, ja.

Men jeg tror du kunne ledde et menneske som en sånn der...

Hvis han var en litt sånn smålig,

gnigen, fordansfull type,

som ville du flyte,

han også, som går rundt i verden,

og er rasen en sånn ollebækkeaktig person.

Det er også en komisk...

Men kanskje så serasjonen ikke er god nok,

har du TV,

men at den kunne være sånn...

Altså, la si at det hadde vært i dag,

at du begynner å fantasere

om hvordan denne person mellom sprøytterslagene

har opprettet et Discovery Plus-abonomang.

Hvilken overritning tar han,

tar han den med litt reklamet?

Sprøytterslagene.

Ja, ja, ja.

At han setter å være månt.

Jeg tror han kvarting, men...

Ikke så mye, for jeg må ha Discovery Plus-abonomaren.

Skal se på ekkepå.

Jeg lukker en som betaler for et helt år,

for jeg er litt vildere.

Men da er det jo...

Det har vært ganske morsomt, hvis det var et menneske,

altså dette menneske som irriterte seg av Tigern,

eller den rusmysbrukeren som hadde et Discovery.

At det er en menneske sleit med dårlig rå,

og gikk å erge seg volaf i helvet av alle andre

tenepenger hele tiden,

og han ikke får til noen ting, liksom,

i en sånn situasjon.

Men da egentlig ville det vært en sak sympati, da.

For jeg strever litt

med dette om sympati er en nødvendig ingredienser,

men du har kanskje rett.

Nei, jeg tror ikke det trenger å være det.

Han som lager The Breaking Bad, så er

kompetensisattraktiv, så han får køring på hvordan det går,

hvordan det funker, selvom at det blir en dritt.

Du ser det samme med Doctor House,

eller MacGyver, eller James Bond.

Altså hvis du ser en som bare er jævlig god på det

de driver med, så kan det være nok

å trenger ikke en person å være snill med andre.

Nei.

Men så ser du jo samtidig innmellom drypp av dem,

men da har du også det element med at liksom

når den egen, når den,

når den slemme plutselig er litt snill,

så blir det alle så utrolig takt nemlig.

Og det blir man også som ser.

Ja, ser det kettet ut.

Og så tar jeg eksempel på dette,

som jeg gråter som et lite barn,

en alder av med 20-24-25.

Ja, jeg tror du skal si ullige normalere, nå.

Nei, da.

I Prison Break.

Jeg gulver også med et lite barn, og jeg var et lite barn.

Jeg var et lite barn.

Ja, Prison Break.

Prison Break, Michael Bellik.

Den slemme, slemme fengselsvakten,

som bare har gjort livet er skikkelig jævlig,

fordi folk har vi heie på.

Men så ser vi også, dette er veldig...

på nesten som det heter da.

Hjemme, så bor han hjem og småren sin.

Han tar skikkelig vare på henne,

og han er skikkelig stackerslig ut.

Men i fengselet er han samme drittsekken igjen.

Så får han sparken på tidspunkt,

og drøyner liksom...

Spøyler, for det er det som ikke har sett Prison Break.

Ja, det er det.

Ja, jeg bryr meg ikke om spøyler.

Litt lyder i bygget bygger.

Ja, det blir noen spøyler, men du har sett.

Han offrer seg for de andre.

For at de skal klare å rømme, så offrer han seg, og dør.

Og da var det bare sånn...

Da klart jeg ikke å...

Det traft meg så hardt.

Og så har jeg hørt deg snakke i Torraalds podcast,

om at du driver analyserende jakte.

Hva er det som gjør det?

Han blir rørt.

Ja, det kan man muta, du snakket her.

Ja.

Plutslign til en severing av en vifølelse.

Ja.

Og i tillegg da, at han har vært kip i utgangspunktet.

Ja, det har du lagret mer avstannet.

Ja.

Og Riddercato, i mye og min mye husker jeg så at jeg gråte at han var enkelig slem,

men så når han døde, så synes jeg så synd på han.

Det har vi vanlig følt seg, er det ikke det Astrid Lindgren prøvde å oppnå,

at man synes synd på Riddercato, eller er det noe i fluttene

som gjør at du får en sånn sympathim eller likverd?

Jeg tror hun skildrer liksom døden hans veldig sånn,

på måte som gjør at du skal synnes synd på hans likte,

synnes synd på alle andre som dør.

Gjør at hans hjerte er av stein.

Jeg har meg selv rammet av en slags forbannesannerslag.

Ja, jeg tror det.

Og jeg tenkte sammen med Donald Trump,

da han pludselig hadde blitt litt snill.

Tenk hvilke muligheter han har.

Ja, kanskje hvis man mye tror på det.

Det er jo det da.

Altså, det er jo Taukes chip, ikke sant?

Han kan si at han er leis og sånn,

men han må handle, han må gjøre noe.

Han må virkelig offre seg rett og slett.

Så det koster noe, så det blir tro verdig.

Så hvis jeg hadde det, så ville jeg tro på han.

Fikk du med deg den telefonsamtalen,

som liksom ble lekket mellom Joe Biden og søndens?

Ja, men jeg har hørt aldri på den.

Hva er det som man skjer der egentlig?

Altså, Fox News prøvde å fremstille som noe negativt,

men det er Joe Biden i øvr,

han ringte søndens inn og sa,

kompis, jeg elsker deg liksom,

men du trenger hjelp.

Hvis det er noe jeg kan gjøre,

jeg vil hjelpe deg liksom.

Du sliter og vi må finne ut av dette.

Etter annet sånt da.

Og de brukte det som en slags innrømmelse

om at sønnen er kommandern,

men Joe Biden kan jo være utrolig godt.

Ja, selvfølgelig.

Men tenk om Trump liksom hadde noe sånt

han hadde lekket om han,

eller etter annet hvor folkemeningen bare er,

men herregud, dette er en god mann.

Han spiller bare trassel på utsiden.

Ja, det kan du ikke tenkes.

Det føles som om fyren er liksom hardwired

på en færd måte,

at han er liksom nasisist og en kødd.

Tror du svære han er det da?

At man ikke er det.

Jeg snakket med Selina Millefarten

og hadde jo en slags relasjon til han.

Ja.

Jeg spurte hva...

Du hanget med han,

jeg gad ikke liksom å...

Faglig relasjon?

Nei, og ingen som vet om kjæresterer ikke,

men jeg gad liksom ikke å grave det da.

Nei.

Men jeg spurte hvorfor hanget du med han liksom,

så han...

Det er fært å si det.

Jeg utkommer og sa det.

Jeg har fært å si det,

men han er jævlig morsom.

Ja, men de er han jo.

Ja.

Det har irritert meg

veldig når jeg ser Colbert og disse,

liksom skulle gjøre noe når han...

Eller de må gjøre noe når han kritiserer han for,

men nå skulle parodiere han,

og...

Altså, mannen er jo morsom,

han hadde jo TV-program før han ble den presenten,

så han er jo en kollega liksom.

Og greit, han er litt sånn som person,

men jeg vil jo si,

jeg mener Trump opp riktig,

jeg er morsomere enn Stephen Colbert.

Det mener jeg helt opp riktig.

Ja, jeg tror hvis jeg hanget rundt hans,

så ville jeg ledd mer av det.

Men det hun sa, han var jævla god på,

var at da siden møtte en person,

og han fyr hun går ut av rommet,

hun neile...

Eller han neile,

100% perfekt,

hva som var liksom flående til det menneske.

Ja.

Og det var hans superkraft da.

Og det merker jo veldig sånn,

at han er veldig god på.

Og det bruker han jo også i politikken,

fordi jeg mener, det er jo morsomt.

Det er morsomt online,

det halter jeg på sin,

når i denne debatten mellom Hillary Clinton,

og han,

hvor hun går rundt og sier,

jeg er hun som en start på et litt sånn,

innøvd retorisk grei, sier hun.

Jeg håper virkelig ikke Donald Winner valget,

fordi...

Og så sier han bare,

ja, fordi da har du vært i fengsel.

Eller sånn.

Jeg følger, håper du det,

fordi du kommer til å ha meg i fengsel.

Og han sier det var sånn lavt,

han klarer ikke å ikke si det.

Han sier det bare lavt i mikrofonen,

fordi jeg er hver sin mikrofon.

Og hun blir selvfølgelig helt satt ut,

og publikum ler jo,

jeg tror,

noen av de som lå så enklere

var hennes supporter der.

Ja, selvfølgelig,

det er det som han fasnerer med humor,

du kan...

Du kan ikke.

Nei, du kan ikke.

Det er gøy når folk ler, og så får han vold i min.

Ja, om det er en vanlig følelse,

jeg burde ikke ler, men...

Ja, Will Smith,

når jeg før han slog til Chris Rock,

han roligte han.

Før han så på Konase,

og jeg sa,

OK, shit, det vakker noe morsomt det.

Så jeg kan slå til.

Ja, det stemmer, ja.

Ja, men det er jo...

Ja, det er riktig,

fordi det er det fyreste masse

steder i hodet,

ved en sånn...

Her er du...

Ved en sånne setting ler du mye

for å være høy fordi han setter.

Ja, det er riktig.

Og det ene er vanskelig å

ha det gøy eller gjøre på pure fleks.

Ja, det er jeg merket når jeg er på stand-up,

for da er det veldig forventet at man skal

leje og sånn.

Så jeg merket at jeg er veldig størlig ansikt

av å smile som gjør.

Ja.

Og det tror jeg ikke blir man størlig

ansikt av å le hjertelig.

Ikke på ekte.

Nei, det er den dosjenne,

ikke dosjenne,

latter og smiler.

Jeg tror jeg holder et høflig

smil mellom latter-kulene.

Ja, det er riktig det.

Herregud, det er spennende

av mennesket det.

Ja, det er det.

Og jeg har alltid siste vært fascineret

som at jeg husker det var en i klassen på barneskolen,

som hittet gråte veldig lett.

Han fikk hver en stykke imitann og gråte,

og han hadde teknikker for å prøve

å skjule det og sånn.

Og så husker jeg,

tenkte han,

han begynner også å leve veldig lett.

Det er en link her,

at dette er så utrolig spennende.

Det var på en måte starten

på en skikkelig sosial antropologisk,

nei, sosial sosialoaks karriere,

bare at jeg er sluttet på barneskolen.

Ja, du var ressert av noe spørsmål.

Ja.

Hvorfor Apple faller ned,

så kan du ikke forfølge videoene.

Men vi har alt på med Big Five.

Det er jo noen som skår høyt på tung sin

om depresjon og sånn.

Sier sånn, ja, jeg kan bli ganske blå

og leima og sånn,

men jeg også blir veldig blid.

Og da snakker vi som om det er en utvendig sammenheng,

men det er ikke noen som bare er tussig,

bromm og noen,

jeg er bare også veldig glad

og aldri har noen mørt,

men noen har begge deler,

så jeg tror det er veldig...

Jeg har sagt til...

Ærlig...

Junor der.

Ja, jeg er bare lurt på noen fysisk mekanis

for at det var en slags muskel

som mindre eller noe i hjernen,

men som bare gjorde at...

Jo, det var sånn tillegg ting

som en emosjonalthet,

altså rett slutt at jeg er veldig emosjonel,

så alle følelser er veldig sterke.

Det kan enn at han...

Stakker den nærmute noen gråter.

Denne måtte de ikke fikk puste

når det drose til.

Det er en av de følelsene jeg gleder

og slipper som voksen for når jeg gråter,

og så har jeg aldri noe puste på dem.

Nei...

Jeg tror det er fordi jeg ikke prøver å holde igjen.

Ja, det har jeg ikke registrert noen,

at jeg ikke klarer å...

Ja, jeg husker ikke det som barn.

Hvis du, for eksempel, spilte fotboll

og laget meg feig,

og du kjente gråten,

kom snikken og så bare...

Det ble tettere og tettere i halsen.

Jeg opplevde det aldri.

Nei, jeg trod ikke det.

Jeg klumper i halsen.

Jeg var jeg som valgte,

og jeg var altfatt på barnets gård.

Det hadde du ikke trod.

Nei, jo, jeg kan få oss.

Ikke at du var altfatt uttil...

Jeg var altfatt nummer 2.

Jeg var på en altternativ til altfatt.

OK.

Men jeg var...

Noen som kaller belt dette, men...

Det var altfatt 2.

Nei, vi var på en altternativ til altfatt.

Han hadde den peneste kjersten,

men jeg hadde til en eller flere kjerste denne.

Samtidig.

Det var alle de andre.

Netopp, ja.

Yes.

Og han hadde en sånn lakke.

Men jeg utgjorde tydelaternativ,

litt som i politikken,

at hvis du ikke vil være en del av denne alliansen,

så er du hjertelig velkommen her på en måte.

Ja, så dere to var på en måte konkurrenter, men ikke...

Men vi var venner på toppen.

Ja, det er vi helt rått.

Det er litt som i amerikansk politikk.

Nå er det merket at jeg etterligg en ditonefall i Torhals podcast,

når du skal si ting du vil signalisere,

at det er ikke meningen om her er så fancy formuleringen min her,

men jeg vil si det likevel.

Det er riktig.

Det er litt som i amerikansk politikk, Torh.

Ja, det er riktig.

Det er helt korrekt.

Akkurat som i litteraturen, Torh.

Hva legger du til den liten sånn?

Ja, derfor å såkre pinne litt,

og fresh ut fyrsly med belæren,

og jeg belærer noen belærene hele tiden,

og så paroderer jeg en P2-pramleder.

Ja, ikke sant, ja.

Skal vi se om jeg har noen flere spørsmål?

Jeg har noen her.

Du blir kidnapet av fem mennesker.

Det eneste du vet om det,

er at jeg har veldig god humorsmak.

Og på dag to, i den hytta de har kidnapet deg til,

så setter de fram en TV,

en liten laptop på hoddeemmeledning,

og så sier de,

vi har ikke sett noe det du har gjort,

men sett på en episode om noe du har laget,

og hvis vi synes det er bra,

så skal du få gå.

Oi.

Jeg synes det er drittvanske å svare på,

fordi det er noe jeg har laget som folk,

stadig vekk, kommer tilbake til,

og venner, nevner og sånn,

at det var veldig morsomt,

og sånn, for eksempel,

den sketch som de danskene,

som har slutter å forstå dansk,

det er den ganske den.

Den er ganske fornøydende,

for det er en god idé,

og så jobber vi med den på en sånn måte,

at vi først holdt på å kaste den,

fordi folk ikke lov,

og så gjorde den en tillegg så opptak.

Så gjorde det at vi rådde i landen,

og det var på en måte en veldig arbeidsseier, da.

Kan jeg etter hva det er?

Ja.

Melkemann med bord.

Nei, det er så slett intervjunet med dem.

Ja, på engelsk.

Ja, ikke sant?

Ja.

Ja, som forklager skaken.

Ja.

Som in recent years we have...

Ja.

Ikke sånn som om det er en dokumentar,

og ikke en drama, og sånt.

Så...

Jeg tror jeg tar det ned.

Ja.

Kan man lov så?

Kan man lov så?

Ja.

Kanskje jeg må se for meg disse kidnaplaneler,

jeg ser det en...

Ja.

Se for meg at det er en internasjonal tilsnitt, også.

Ja, ja.

Det er jo det den har gått litt,

ved alt helst, kan du da være med.

Det har du sikkert sjekket av vel.

Ja, eller det er jo noen millioner visningere.

Når kidnaplanelerer, jeg ser det nå.

Når du drar tak i...

Er det at eller inne i butikken?

Nei.

Det pointet for jeg er det å ublikke.

Jeg snur meg som butikkman,

og latter som om alt er i ordet,

men jeg snur meg så at jeg har et angstfilt blikk.

Det pleier jeg å få med latter.

Ja.

Ja.

Og da, liksom, sikre et kidnapp,

etter kreksjene er ferdig, så ser du for deg

som du sitter der.

Så går han lederen bort,

og så åpner døra,

og er en fri mann.

Mm.

Blir jeg kjørt tilbake,

eller må jeg bare gå ut?

Nei, men du finner et skilt ganske kjapt.

Ja, du er tolga.

Ja, jeg er der oppe, ja.

Nettopp, ja. Ja, det er ganske bekymret stedet.

Ja, det var en fyr som ble kidnappet der.

Ja.

Det ser ut derfor det kom så lett.

Men det er en langsglomma...

Vi gikk i den før du liker å se her.

Det er langsglomma.

Hvis du kjører oppe på langsglomma,

så er det alvedal og tolga,

og rena på brevet kategoren sin.

Jeg har jo fem.

Det er mye darknist der oppe.

Har humorharald kommet i vei inn for smarta harald?

Eller har smarta harald kommet i vei inn for humorharald?

Ja, noen ganger så kommer de to litt i veien for andre.

Faktisk.

Lerer du når jeg stilespørsmålet?

Fordi jeg med villighet har det skolespørsmålet,

at det er sånne naivter etteran.

Hvorfor lerer du når jeg spørstilespørsmålet?

Nei, fordi det går der humorharald og sånt.

Den konkursjonen der.

Så jeg bare ler deg,

fordi jeg vet at du har laget en velviten om at jeg er klunne din verdighet.

Ok.

Jeg tror det er noe sånt.

Men ikke jeg lurer ikke at selvfølgelig det er meg av deg som sier det.

Nei, noen ganger så blir jeg...

Jeg er på en måte interessert i humor,

men kanskje mer som en slags problemløsning til lærmingtiden.

Så jeg henger ikke så mye sammen med komiker,

unntatt de som er på en måte har bort og litt sånn da,

som er på en måte har jobbet så mye med meg som er gode venn.

Men jeg er ikke så interessert i komedi.

Jeg er interessert i å lage det og sånn,

men egentlig ikke skruer jeg selv på tebo og sånn.

Også er det smarte, det er ødelig litt for det morsomme,

fordi folk er jo mer interessert i morsomme ting

enn å forstå hvorfor vi har fem fingre.

Det er mer interessert i humor enn humoranalyse,

men jeg er faktisk enda mer interessert i humoranalyse enn humor.

Så ja, de er ødelig litt foran dem.

På det beste, så jobber de sammen,

når vi prøver å få til litt i Tor Haralds podcast,

da prøver vi å kombinere de to.

Men de slår den litt igjen.

Ja, men samtidig er det vant å gjøre en pris.

Det var klart.

Jeg har ikke den der...

Jeg får bort denne lyden.

Det blir spennende å se om det programvarene min får til det.

Og hvis du lurer på hva jeg snakker om, så er det fordi jeg har fått det til.

Jeg merker ikke at jeg er skrik av et barn

og det er brennt med kokene.

Det er noen komikere som de elsker komikere.

Og hver og hans Joe Rogan merker at han ser på det som klaren sin.

Ja, ja.

Jeg hører historier, de er så glad i hverandre.

Men jeg merker at mitt sosiale nettverk

har en tennstål å bli journalister.

Ja.

Og musikere.

Martin Gedde Dahl og sånn.

Smarte folk som følger meg.

Ja.

Jeg liket en kommentar under en facebookstatus du hadde en gang.

Og da var det noen som hadde sagt...

Jeg tror det var Nini Kjærrup som sa et eller annet

en blandet meg og Steinar med Erlen og Stein Joe.

Så liket en kommentar.

Og så skrev du...

Mener du den liken eller noe sånne erlen?

Jeg er ikke klart å lese på noe som...

på noe annet måte enn at du ikke liker Erlen og Stein Joe.

Hva mente du med den kommentaren igjen?

Nei, det husker jeg det.

Det var noen som trodde at...

Når jeg likte deg, så var det noen som sa...

Ja, og veldig mye annet av det Erlen og Stein Joe har laget av

så veldig morsomt, eller noe. Var det ikke det?

Nei, det var hun som skrev det annet erkjente

at det var to forskjellige duer du hadde snakket om.

Men hun skrev kanskje noe sånn...

Og nå hadde jeg...

Nå håpet jeg stolen fordi trodde det hadde kommet mer

Erlen og Stein Joe.

Ja, ja.

Ja, og så... Dette var jo en Facebook-opplatering

som jeg skrev for å hylle ditt program

på Discovery.

Og når noen...

har begynt å blande inn Erlen og Stein Joe

så følte så at du likte det

på din store...

Her kommer jeg i reis med opp, klinger i glasse,

sier hurra for det,

og så er det noen som roper bort fra...

det andre borer.

Her er det mer Erlen og Stein Joe på gang,

og du sier...

Ja, det hadde vært kjempegøy.

Dette handler jo om deg nå.

Det skal ikke...

ikke vann ut,

ikke distraher.

Og når du da liker det,

så oppmenter jeg en litt sånn...

Hva er det du holder på med nå?

Du kan mykje på ekte, synes at...

det er morsomt at det går den sidenveien inn

og handler om Erlen og Stein Joe,

og det er du som har jobbet hart

og laget noe morsomt

det er det vi skal snakke om nå.

Så jeg trodde...

jeg var litt i tvil om hva...

jeg skjønner at du flyrer og at hun misforstår

og alt det der.

Nå at du liker det.

At du virkelig liker at hun...

skrev...

ja...

nei...

jeg liker første vrenstene inn i Kjærulf.

Hva sa han så at hun...

ja, det gjør vi jo alle liker denne.

Nei, jeg også liker...

jeg synes Erlen og Stein Joe er artige folk.

Jeg har gått tilbake og sett litt ikke alt.

Jo, men la oss si for eksempel noen sagt...

har alle...

ny parameter, har alle kjempegøy...

og har alle det stedene plutselig kommet

med...

Det var litt som jeg var i bryllup til noen

ved lovfoten,

og det vises at jeg hadde bursdag.

Så jeg er ikke det så morsomt for dem.

Nei, det er riktig at folk reiser seg og klinger i glas

og ser hyra for deg.

Jeg faist på ikke si til noe, men...

Ja, du kom aldri opp, ja.

Jo, fordi noens fant det...

det var bare som på Facebook eller noen.

Ok, greit.

Men det var jo bare vakten problemen.

Nei, jeg tok ikke ruven av.

Det var det som at de husket på bryllupet.

Det på ødelagte han.

Erlen som hadde bursdag.

Nei, men det var...

men det var en litt morsomt problemstilling.

Hvis noen...

du destemmer det hende i officeepisodet også,

hvor Kevin, han kykker finner ut at han har kreft

på samme dag som Michael har bursdag.

Det synes ikke Michael er noen som...

Nei, det tenkte jeg.

Noe bra i det hele takt.

Nei, det tenkte jeg.

Nei, så det var ikke...

du hadde ikke noe med disse ting

å ha alle noe stegn å gjøre.

Nei, ok.

Da fikk jeg oppklart det.

Kjetel og kjartan, da har jeg gjort ryktere om at

dere, kule humorgutter, ikke likte.

Nei, det var ikke noe...

Jeg elsker kjetel og kjartan, da.

Jeg må bare si det.

Ja, men hvor gammel var det da de kom?

Nei, 10-11, da.

Ja, exakt.

Jeg synes fortsatt det er et utrolig gøy.

Han som livert i skattemyndigheten om at han har stadig flere

og flere leiligheter i Frankrike.

Og enda mye.

Det er kjempegøy.

Det finnes en ide om at vi, hvertfall før,

var veldig snobbt og så veldig ned.

Jeg har alltid hatt veldig respekt for folk som

klarer å bare få noe til å lage noe gøy.

Helt oppriktig, så er det ikke sånn at vi...

Men vi flytelokker av de typerne flytelokker.

Det var noe kjartan som tog kontakt med meg.

Og han er jo... Jeg tror han trendler ikke gammel til meg.

Men det er kanskje et eller to ringere.

Og så ville han ha lunch i en RK-kantine.

Og så takkte jeg at jeg prøvde veldig grei.

Han rådde sånn.

Og så sa han...

Vet du hva målet mitt er?

Så han sa til meg, nei, jeg skal bli nye her alleia.

Og så...

Du er ikke gammel til meg.

Det kan ikke bli nye.

Det kan ikke bare bli kjartan, da.

Hvorfor skal du...

Så de var ofte...

Og så en trolig rar ting å si til her alleia,

selv om det er målet ditt.

Ja, jeg holder fortsatt på.

Det var liksom... Jeg vet ikke hva, år 2000 eller et eller annet.

Det var liksom...

Så...

Da så var de også veldig sånn der...

Når de snakket om humorenskin, så var det akkurat sånn...

Ikke sant, jeg hadde jo morsomt med kjultkamera på fenn.

Men når de snakket om det, så var det så veldig alvorlig at...

Vi mener at humor er et veldig viktigvært ut mot mobbinga.

Ja, så...

Jeg er veldig opptatt av mobbing.

Ja, veldig.

Så det var som var sammenhengen her.

Men jo, jævla køddere laget med kjultkamera,

som er kjempegøy.

Det er ikke noe hjertevarme, jeg viser. Så blir det veldig alvorlig.

Så det var derfor vi flirer litt.

Ja, det er liksom...

Jeg har sett noen som har gått viralt med et eller annet bilde,

hvor de spiser kake på en rar måte eller noe,

og blir en liten kjendis i et kvarter, liksom.

Og så sier jeg at dette bilde for meg har alltid handlet om,

og så er det sånn at du er bare...

Så at de prøver å forhøyde det til noe som virkelig ikke er der.

Ja.

Ja.

Så de var rett og sett litt nødds,

utenfor det morsomt programmet de lagde.

Ja, de var det, liksom...

De var pussipretangsyøse.

Ja.

Noen kloner som kaster kake på andre,

og så tørker jeg kakene så snakker de litt.

Det var en så oppgave i samfunnet å være så holdtet på meg.

Ja, ikke sant det.

Men det er jo en svak at man komikker har.

De blir litt på en pøse på sitt fagssveine, da.

Og det synes jeg er ofte litt ukledelig.

Ja.

Hvordan hadde du forholdt dette i dette scenario?

Det er en enorm passorlig kase i samfunnet.

Allers passor bare kommer ut, liksom.

Og det er fra et rent sikkerhetsperspektiv.

Det er jo litt tip, da man må bytte passor og sånn.

Men det viser seg at Jonas skal støre sitt passor,

er bare enn åre.

Det er så ti utrofsteg.

Ja.

Hvordan forholder du dette?

Da vil jeg nok...

Hvordan beklage?

Jeg vil nok forsvarte mot det fordi...

Det er et passor.

Det skal være lett å huske.

Han har vi hantet å tenke på.

Det er jo memo-tekniske, lurt å gå før.

Det vet man jo.

Nå skal man huske ting som man lager å teske bilder, liksom.

Så han har gjort alt til boka.

Han var ikke menende at det skulle...

Man kan ikke ta mensklig, hensynetisk, moralisk og hensynet.

Man skal lage passor.

Nei.

Nei.

Nå har vi hans råd i vi.

Ja.

Det er en konferens som dette passorer sitt.

Ja.

Da kommer vi med litt nærklæring.

Først vil jeg lette opp si det.

Hva er det som er hensikt med passor?

Jeg vil kanskje begynne å spørre.

For eksempel der under leilaget passor.

Som skal huske godt.

Vi vil ikke navne til barna.

Ikke særlig sikker, liksom.

Det må gå for noe som er lett å huske.

Og som er groteske.

Og da har...

Jonas skal ha større valg godt å øverstyle her.

Og sagt at det verste ordet.

Han kan tenke seg.

Veldig lett å huske.

Det har gjort at han spart mye tid.

Nå han skal logge seg inn på ulike tenser.

Og kan bruke mer tid på å tene landet.

Nå sånt.

Og ikke bare det.

Men det skal være et passor som er vanskelig å gjette at den personen har.

Og dette er jo da rett og sjett Jonas som tar sikkerhet på alvor.

Og tenker, hva er det folk forbinder minst med ATL-verden?

Han har sånn pigmentsyktom.

Så han har veldig lite melanin.

Skulle tro at...

Ja.

Men da kunne kanskje folk gjette at han har en lengslen dragning mot å være rikere.

Ja, melanin-tjen. Så det kunne kritikken være.

Nå viser du at...

Nå er det passor, ny passor eller kanskje.

Det viser seg at hans neste passors på Adobe-tjenesten, for han liker å fyrre litt med fotosloppet.

Han får si at det er samme faen.

Ja.

Ja, men jeg er veldig forført på samme måte.

Dette er jo ikke et ord han vil ta i sin munn.

Men det er...

Det er nettopp derfor.

Jeg har hatt inn en derer forward som skjedde, den der moonwalking with Einstein.

Som er den her memo-boka.

Skal du huske, jeg har selv benutte på den neste opp på scenen.

Så har jeg momenter i teksten.

Og da tar jeg en løype som går fra kivin hjem.

Og da har jeg haft den første bilden jeg har da.

Det er den der døra på kivin som jeg går opp og ut med fotoselver.

Og der ofte er det mora min som blir smasha.

Ja, de.

Så du spruter blod liksom, betyr da at jeg er ril min mor vondt?

Nei.

Nei.

Hvert måte jeg elsket min mor.

Ja.

Jeg skulle på quizshow alle mot alle på TVNorge.

Og tenkte, ok, da har nettopp blitt ny regjering.

Tenkte, nå skal jeg naile disse ministerne.

Ja.

Jeg brukte nyaktig 24 minutter på å lære meg alle ministerpostene.

Og navne.

Med såne bilder.

Yes!

Jeg tok opp prosessen.

Kan du ta det nå?

Ja, jeg kan si deg hvem som er minister og hvilke poster jeg hadde på det tidspunktet.

Vil du si mer om en tekniske bilder?

Ja, vil jeg gjerne.

Fordi jeg er veldig stolt.

Den er derfor jeg tørrer det opp.

Kjøp.

Siden ministerpost, da.

Hva namnet visste du?

Det tror jeg er Bjørn Aril Gram.

Da ser jeg for meg rett og slett at han kjører ut i kommunale områder.

Kjører på en Bjørn.

Og husker jeg den for godt til at jeg husker det.

Han kjører på den, og så veier han den, og da veier den Aril Gram.

Aril, han mengde Aril.

Man trenger bare litt.

Ja, selvfølgelig.

Aril, den kommer jeg på kjøpet.

Forsvarsminister.

Forsvarsminister.

Da ser jeg for meg, når jeg tenker forsvar, så tenker jeg grenser.

Og da har jeg bildet av en som står på grenseret i Sverige.

Narcoman, svensket.

Og han står der, og han venter på sin narkotika.

Han ser på klokka, men det er så bra grensehold at han sier,

å, dråger en oksen, og dråger en oksen.

Det var helt rott.

Tusen takk.

Fy faen.

Ja, så det var jævlig.

Men så lullet hadde han liggit med en 16-årig gjerne,

så han var ikke der i legge.

Ja, ja, ja.

Så da jeg fikk den hjelpens, så var jeg så faen.

Og så føglet og svensken, så så det var rå.

Hva var han nå, liksom?

Ja, ja, ja.

Nå er han bare en figur i mitt metallbildesmikke,

lenger av Gyldi.

Nei.

Han var arbeidsledende.

Ja, det skal han ha flende.

Så det var jævlig bra.

Jeg ser jo, men hvis Norsk Rusmysbruket forrenning

konfrontert er med dette her,

du vil ikke, liksom, forsvart.

Nei, jeg synes de skal få narkot i ganske enn tidig her.

Ja.

Der ble du parkert ganske godt til å ha større,

og du langserte, liksom, Rus- eller narkoliberale synespunkter.

Ja.

Han var imponerende, da.

Han var knallegod, altså.

Ja, fysøren, han var vant til det.

At han bare tok disse,

det nevnte jo dere i podcasten deres,

synes jeg var veldig gøy,

men at han tok alle disse, liksom, tankespranger mine helt på Alvar.

Veldig.

Jeg måtte rikne opp B, han om det, da.

Det er ikke så mange som må bette han om det,

han sa i første, nei, det vil ikke godt.

Jeg langser jo først muligheten for at narkotet

skal lovløres med kund på toppen av gavepiggen.

Men tanken om at, liksom, da må du være ganske sund

for å rusje deg.

Ja.

Og så sier han bare, nei, det vil ikke godt,

da feirer det først.

Og så er det jo at jeg er bæren,

men på ekte, hvorfor er den så dårlig i det?

Og så, ja, det var deilig,

da han tok til helt på Alvar.

Helt rått.

Helt rått.

Men, ja.

Ja, det betene er veldig merke.

Men jeg synes at det er,

jeg er på sånne folk på byen,

som er litt sånn, der det tenker stort,

og er litt sånn, filosofet på sånn.

Det kunne ikke være sånn at, for eksempel,

har du hørt her om dagen at,

det er klart alle tårdrik og tado,

eller kokain og sånn,

det kunne være en sånn her helse-sjekk.

Så en sjekk som gjorde at, liksom,

du kunne få en slags løyve, da,

til å tade for du var i robust nok og god,

og levede et stabilt liv.

Men da ble jeg, og da lurt jeg,

ja, det hølte seg helt fantastisk,

men det ville innebære,

at jeg snakket med min lege, da,

som jeg går til en isbørsmål,

ikke helstbørsmål, men samfunnsbørsmål.

Og så ville jeg ansatte et semmel om

10-15.000 kontrollerer

for å administrere dette her,

og testa det,

og testa det.

Det ville beslag legge ennere ressurser,

det er det ikke hvert.

Nei.

Sånnes var jeg,

slik at jeg hadde bare redd å hånd,

når jeg hørte noe.

Ja, faktisk.

Hadde jeg tardrik, for eksempel,

nekk dette å snakke med meg.

Jeg var på ARNALT-suka,

og jeg snakket med alle.

Jeg snakket med Kore Willoch,

og Kjellmangene Bonovik.

Kore Willoch, da?

Ja, før han døde, da, naturligvis.

Men det var påfallende.

Hadde jeg tardrik,

med fare for at jeg hadde få høy tanker

om å si noe,

men hadde fått beskjed om å ikke snakke med meg,

for det var påfallende.

Han der, hadde du redd å ha det?

Hadde du redd å ha det sagt?

Rett og slett.

Hvorfor?

Rett og slett.

Hvorfor tror du,

hva råderer du om han der?

Luret på glatisen eller?

Ja, noe sånt.

Han hadde ikke vært tiden, det var bare tull,

for jeg sa,

kan jeg bare få et spørsmål,

som går rundt og ringer andre,

med råd i verden sinne,

fra interview til interview,

med Aftenposten, RK og sånt.

Så kom jeg med,

natto dag mikrofon,

eller bare ha et spørsmål.

Ja.

Og det jeg spurt om,

det jeg spurt,

han der vedum,

for eksempel,

var bare,

jeg snakket litt med seg,

fy fattig,

jeg hadde så fint det her vær,

så jeg bare prøvde å lage en slags liten reportasjon.

Ja.

Og at mulig rart,

sånn, hun bare viftet meg vekk, liksom.

Men det var ikke sånn,

at hun var opptatt.

Og det mener jeg er litt sånn...

Det er interessant,

akkurat som en evig tid,

kjemper for å bli tatt seriøst.

Er det det,

eller at hun er,

hun kvinne er,

jeg tar fanken her.

Nei, hun blir tatt kjempe seriøst.

Ja, jeg vet det,

og det er bare,

om noen ganger så,

tilpass marker seg om ny virkelighet,

hun er for lengst blitt tatt seriøst,

hun er litt smart,

og veldig god,

så hvorfor hun ikke ville utsett seg,

for sånn kaoskræfter,

det aner jeg ikke, men nu...

Kan det være noe med at hun har så,

liksom, perfekt,

eller hadde det før denne skandalen,

hun har så perfekt, liksom, fasade fra før,

at den er mye mer sårbar

for en helt utalser eller noe sånt,

enn for eksempel vedunna,

som er en litt sånn,

litt lurvete, liksom.

Ja, men jeg vil tro,

rådde jeg å si sånn,

hadde jeg det godt av å stille opp noe sånn,

fordi du er litt sånn,

der er det flink pik, ja.

Så det ville være til søn for deg.

Jeg var så over,

jeg var an på debatt,

var en annen sukkam,

jeg hadde taget rikk,

og debatten var sånn,

hvorfor er det så å få

kvindelige næringsleder i Norge,

fordi det viser seg at

i mindre liksild til land,

sånn Spania, sånn,

så er det høyere andel

kvindelige toppleder i næringslivet,

litt rart, liksom,

fra så liksildt her, det sånn.

Og da, når jeg er på scen sånn,

så tenker jeg alltid,

der kommer du å vinne debatten,

da vil jeg lage en kul opplevelse

for publikum.

Okei.

Så så sa hun nå,

vi hadde en innleg,

så sa han frem tilbake,

og så sa hun nå,

så kom jeg på noe morsomt,

nå, og da har jeg vant til at folk bare

gjør en liten glipe,

så jeg kan få smett inn det morsomt,

ikke sant?

Men det er likt ikke hun,

sånn, da jeg sa det, så sa han,

ta deg en pære, Haralaya,

hvor det var en par tre,

sånn, av WF Noldus,

som klappade liksom,

fordi jeg satte meg på plass,

og da tenkte jeg på,

ja, men jeg driver ikke å,

jeg er ikke her for å vinne

eller ta på det å ta deg,

jeg er her for å lage det gøy,

men...

Og dette var ikke en gang,

sånn TV-center, sånn,

panel for publikum,

hvor man skal,

ja, du skal jo det, det tenkte jeg i hvert fall.

Ja, vi alle er der,

så jeg er la farlig,

jeg er med en kvinnelige læringsliv,

så det er en tematik som er,

men det er en urnskjeling

for å prøve å si noe interessant,

tenkte jeg,

men så jeg har oppfattet,

ok, det er et eller andet annet,

du passer på som en smet,

et eller andet annet,

at du skal komme dårlig ut

til å ta på ansikt,

er det en annet vibbefikt,

altså kanskje pass med din historie?

Kanskje det ikke er så god,

på en måte uforberedt,

at du er veldig, veldig god på å...

Det tror jeg.

Men det er morsom,

jeg har hørt det,

det var slik at listklubben

hadde sånne årlig møte,

hvor hun holdt en tale viss nok,

som var helt hysterisk morsom,

hvor penger,

at det er ikke flinne og humørløs,

men det er morsom,

så det er noe annet her.

Men det er sånn,

det spennende det med,

hvor mye for å sa det,

eller som image du gir,

har å si,

jeg tok opp en annen episode,

at de tingene Trump overlever,

nå er det jo noe juridisk,

med denne storm i denne,

det er litt et problem,

men han overlevde,

grab'em by the pussy, for eksempel,

og sagt det i en buss.

Men det går fordi det er godk,

det er ikke,

det er den Trump utgjer seg for å være.

Det bestrider ikke med den,

han utgjer seg for å være,

men så hadde det skjedd

med Mitt Rom,

eller bare Obama.

Så hadde det ganske kriset.

Det er sant.

Men er det det som er det,

er det den fyldestjørende forklaring,

og jeg handler ikke om at,

han vil si det,

det er sånn vi alle prater,

når vi tror kameraet er skruttet,

da skal det ikke være lov.

Er det ikke noe som politisk korrektet,

inn i bild der,

at han er befriende?

I unge jeg tror poenget med Obama,

for eksempel,

er at han,

han klarer å oppretolde en fasade,

som er så god,

at han blir veldig sårbar,

for om virkelig,

noe av alle kunne funnet på å si,

i en buss, whatever.

Men,

han er mer sårbar for det.

Hvis Trump,

har aldri lyd som lagt skjul på,

hvem han egentlig er.

Ok, så du tok det andre om,

at du rappellerer til lite ulike,

velgegruppel?

Nei, jeg tror ikke,

men en figur som,

la si, John Stuart,

skal bli en slags,

venstre siden,

Trump,

jeg tror han også ville overlevede,

mye mer,

mye mer end en sånn,

på kararipolitiker,

ja.

Vet du ikke,

han har aldri påstått,

at han er...

Bytt og tvile,

mens du resonerer til det?

Så har blikket ditt,

å flakke.

Det var slå om at kanskje,

han ikke har vært så,

ikke så røvse til andre,

John Stuart,

som jeg kanskje trodde.

Jeg føler,

som han er noe sånn der,

PK-greier,

inn i mixen her,

altså,

som gjør,

at han kommer seg litt unna med det,

men jeg vet ikke.

Nei, men konserve,

at jeg velger,

de synes ikke det,

det er noen gøy,

med vulgaert språk,

og...

Nei, de øker det.

Det er ikke sånn,

at de elsker Trump,

det var så vitt å holde tar,

det var så vitt å holde.

Men det er litt som boys,

wooby boys,

sånn da.

Litt,

og det er ikke bra,

og det er synd,

at han er sånn,

og han beklagerte jo også,

så han skal ikke være sånn,

så de rytte sånn snarpe til kristen,

og midt romene ville tålte.

Midt romene?

Ja,

du kan være modig.

Jeg husker det,

men jeg må forutsille meg,

han er aktivt for å se,

hvordan...

Nei, for han var modig,

når han sier grabben,

og pusses,

så virker han jo bare...

Ja, det er sånn,

hvem er denne mann?

Ja, du har løy for oss hele tiden.

Nei, det er noe ene,

det er noe kan komme litt unna,

men det er takket hverdige.

Ja,

jeg vet ikke hvor mye tid du har,

men

det er en tenser som heter Patreon,

hvor folk kan betale meg litt,

for å lage podcast,

og tidligere for å stille spørsmål til gjenstene.

Ja.

Det er veldig mange som opptatt av

krenkekulturer å voke.

Ja, det vet jeg.

Har du noe på hjertet?

Nei,

jeg forstår jo at folk har opptatt av det,

men det er alltid litt sånn,

skuffende at vi som jobber prosenelt,

ikke er så opptatt av det,

men

jeg kan jo forsøke å svare likvær.

Ja,

det er bare å si spørsmålet skiktig for å mulerte det.

Spørsmålet enn fra Patreon,

synes du,

det har blitt vanskeligere å være komiker,

med den såkalt krenkekulturen.

Har du gått ut over humoren?

Nei, jeg synes ikke det.

Men man må passe litt,

det er noen ting man må tenke litt mer over,

og passe litt mer på,

hvor går sympatien,

fordi publikum tenker fortere på at noen kan bli leise,

så er det at noen kan bli sinter for den saksjel.

Og det forstyrer dem litt mer da.

Så den bevissheten om at

dette er sensitive temaer,

gjør at du må tenke litt mer om det.

Men det er noen vi alltid gjort egentlig,

det er bare at når vi tar en andre ting,

så opplever det ikke noen tvangstrøi eller noe hemming.

Nei, hva med deg?

Jeg synes det kan være,

det er litt sånn,

det er lyden mine veier.

Jeg synes det er litt sånn,

men det gjelder både når jeg skal lage ting,

men også når jeg ser ting.

Jeg merker selv at de tankende dukker opp

som tankstanker, egentlig jeg egentlig ikke vil ha dem.

At du leter litt sånn,

å ja, nå kommer litt.

Ja, liksom at det er en slags sånn stemme,

sånn indrivittende du egentlig ikke vil ha det her på en måte.

Og det er egentlig sånn teitifiseringa ting,

for da er det sånn,

åh, åh, åh, da er det ikke det overstekende kompis.

Det har vært sånn,

du har gjort ting litt barnsligere,

at det er litt sånn,

det har vært sånn våvet,

som jeg hatet som ung.

Det har kommet litt tilbake.

Et eksempel er på slutten av Elkjøpeepisoden,

jeg ser at jeg vil lage det,

og hadde vi en stemme,

at Steinar leste opp tilsvare deres med tullestemme.

Ja, husker jeg.

Og det var liksom, det var det siste vi gjorde på Elkjøpeepisoden,

da vi lappet sammen med Elkjøpeepisoden.

Tusen takk.

Men da var ideen i utgangspunkt,

og en med Down syndrome,

til å lese det opp.

Ja.

Og så,

tenkte du,

nei, for det forstyrer vitsen.

Folk kommer til å tenke på et eller annet måte,

at jeg misbruker Downs,

eller bruker Downs folk til humor.

Så da gjorde vi om til Steinar som tullestemme,

uansett.

Men...

Nei, jeg synes forstår ikke.

Jeg vet ikke.

Nei, jeg tror det er morsom,

at Steinar har flytt og merker...

Den måer midt i rett.

Ja, det er riktig,

og som er liksom hjelpeløs,

for noe lærer er tvunget til å lese opp,

og som var deres enkle lille protest,

avmektig protest her,

og lese med tullestemme.

Ja.

Elkjøpe er så dumme.

Jeg kan betale det plutselig helt ned på,

at utrolig barnslinje var.

Ja.

Ja, jeg tror ikke han også er litt mer tank...

Jeg synes jo, jeg må innrømme,

at jeg synes det er slitsomt,

å måtte gå med på ting

jeg ikke er enig.

Altså, det er rett sett lyvet.

For eksempel.

Nei, jeg kan ikke fortsatt ikke skjønne

hva Jacob Rowling har sagt som jeg gjerne.

Nei, nei, nei, nei.

Men det er jo...

Det kunne jeg godt ha sagt.

Jeg har virkelig født å sette meg inn i det,

altså.

Jeg har prøvd å høre til en

Jacob Rowling-podcast nå.

Den er witchhunt,

eller witch-process.

Det er jævla bra.

Kjempebra.

Så nei, jeg er helt enig,

og tenne var det å være litt for natur,

men det tror jeg de fleste norge mener,

og det tror ikke det ville vært noe problem

å måtte stå for de tingene i Norge.

Fordi de fleste norge synes at

de som har satt seg litt inn,

synes at det er helt mærkelig sak.

Det var litt uavvinget.

Altså, da Leif Eriksson,

Maveri,

og den her Royal Dahl-sensuren,

kom samtidig,

så følte jeg ting snuddet litt.

Ja, det gjorde jeg,

og det var veldig flott.

Jeg mente at du var sånn,

kan man muta ublik,

jeg da,

hvor mye min krig,

alle vi er sammen,

det var viktig at de enkelste sakene

ikke var akkurat det vi trodde.

Nei, det er det samme av det.

Det er det samme av det.

Vi er så samme når vi er i Norge her,

vi gitter ikke være på den dansen der.

Det var flott.

Nei, det er så derlig.

Apropos det i quizprogrammet jeg var på,

så var det spørsmålet,

Drake Rowling,

at hun er turf og sånn,

og så benytte det anledningen

på alle måt alle til å si,

men det eneste hun har sagt,

det er liksom at dette bør

kjempe som separatekamper,

og at hun vil marsjere med de transene

og støtte dem,

men at hun mener at det er en del

kvinnespørsmål som bare gjelder de som er født som kvinner og så videre.

Og så så jeg det på at jeg var det de tokte med,

følte jeg,

og jeg var så glad.

Og så så jeg det liksom et år etterpå igjen,

så var det borte.

Hæ?

Og da var jeg sånn,

har de gått inn og slett av det?

Hva?

Men så er jeg gått etter og etter i sømmene,

og jeg har ikke fått tak i noen som har teknisk veldig

tilgang på rådfilen,

og ser historikken og sånn.

Det er hvis de ikke endret,

så jeg har et falskt minne.

Ja, det var sånn.

Jeg var så glad at det var en løy oblik.

Ja,

og tedag,

det turned out,

it never happened.

Ja, det hadde rett og sett.

Jøs, det var fantastisk, ja.

Ja, det var,

jeg husker så godt følelsen.

Ja, det er interessant, ja.

Ja, det er en lille i angsten.

Ja, fordi det har jeg opplevd på gangen å få komme.

Du må sjekke dagsvinnen,

for jeg tror at en uke seier,

da var det å sier han og han,

det og det og det.

Og vi går gjennom for en uke seier,

otte dager seier,

fem dager seier,

seks dager seier,

og så, hvor var det? Nei, det var det. Nei, jeg husker det. Nei, det skjedde aldri.

Falske minne.

Falske minne.

Herregud.

Spennende.

Hei Harald,

har du fått noen råd,

skrås direkt tips tidligere i livet,

som du har fulgt helt i den dag i dag?

Ja!

Fra Ludvig Embritsen.

Hvorfor løkket?

Det er informasjon løpt først.

For han betaler for å...

Ja, sånn.

Jeg skjønner.

Ja, oppst, det er fra Ludvig Embritsen,

så tilpasser det til Embritsens smak og sans.

Nei, det har jeg fått.

For eksempel,

på universitetet, så var det en yngre lære på...

Plåselig gi, sånn, sagt meg,

at du er litt morsomt hod,

og du synes det er gøy å lage litt faen,

og liksom avkletting, og sånn.

Men prøv å, det blir alltid litt bedre,

når du gjør det med et rent hjerte.

Så prøv å, hvis du klarer,

at nå skal sikkert bare ta noen,

dukke noen ned eller ydmykke noen,

eller bare håne,

du må prøve å tenke at det er viktig også,

og da blir det alltid litt bedre.

Og det er egentlig alltid brød å følge,

litt rann, jeg har ikke alltid fått det til,

men det ting blir, ikke fordi jeg skal være et godt menneske,

men fordi det produktet blir bedre,

fordi de som ser det, eller hører det,

de merker at det ikke er kipet i bonnet.

Så hensyn til produktets kvalitet,

så følger du at det er rent hjerte.

Ja, det er riktig.

Så hvis produktet har blitt bedre av...

Hvis du stikker litt mer mot i svaket her,

da blir det morsomtere.

Ja, faktisk, hvis jeg hadde levd i mellomkrigstiden,

hvor folk var litt hårdere hjerte,

så gjørnere av de som har hatt sykdommer

og det formerte i søregrad, så vil produktet

ha kvalitet.

Hva er ditt syn på norske humor scenen i dag,

sammenlignet med da du startet?

Spør Jon Jacob Bern.

Jeg glemte at det var Patreon spørsmålet.

Mitt syn på det er at nå er du veldig flere komikere.

Men Bård hadde snakket noe på salt,

og så var det i Oslo 2-300 som anser seg selv

som stand-up-komikere.

Veldig stort miljø med de som er ingre enn meg.

Ja, exakt.

Så det er bare som avsard, at de tusen blomstere

er mye mer mangfolde.

Så det er vel hovedindtrykket at det er mange flere.

Har du merket noe om du tenker at dette er bra?

Det er så kjære å si, men jeg følger ikke så godt med.

Han ble sjekk ut, og så tenker jeg at det er ventlig til.

Jeg svarer med meg hvis det greier seg noe viktig.

Jeg tror meg.

Det som noe har vært diskutert ikke noe de siste årene,

det jeg følte da jeg startet,

var at en del av Kristoff,

jeg kom fra den stedetet i Kristoff Forskab,

var en kunstner nesten mer enn eksemp.

Det opplevde som at det var folk som egentlig ikke var interessert i humor

som dreien med humorisersjønner.

Det var en performensaktig ting som en del drev med.

Det galt ikke alle.

Nå kom det noen som var moropetter-typer.

Det var en ting vi diskuterte,

men det er lenge sin vi har snakket om.

Det du gjør og det dere gjør.

Det synes jeg er smakerafule.

Det er smakerafule et uttrykk har du ikke gjort det.

Det betyr at det er bra, at det er kvalitet, at det er noe vært å legge meg til.

Hvis du virkelig kom du uttrykk,

eller vil du altid ta en eksemp rundt?

Jeg visste faktisk ikke smakerafule.

Det er smakerafule.

Jeg vet ikke hvor du kommer fram,

men det betyr at det smaker litt ekstra godt.

Men jeg tror du har litt rett,

for hvis du ser de simpsens, de beste sussongene av de simpsens,

skriver teamet der.

De har mastegrader i fysikk, matematikk og alt mulig rart.

Og Montypite møttes på Oxford Universitet.

De skapelsesberetningen der som gjorde det veldig intrikt med meg.

Jeg tror du har litt med en vestere alts, rett og slett,

at det finnes.

Og to, sosiale medier, at du får så fort et signal om at du er morsom

og du kan drive med humor.

Og så får du en stor følelskare på internett,

og du blir plukket opp i et eller annet sted,

og du begynner med humor så tidlig,

mens man før gikk rundt og var morsom,

uten at noen tenkte denne personen skal lage noe.

Ja, det er riktig.

Det var mer en slags gjeng som var gikk av morsomsag.

Du begynner å studere noe på blinderen,

eller drive med noe annet,

og da har du noe mer å ta av når du skal lage noe gøy.

Kanskje.

Men jeg er jo selvfølgelig alle andre,

som er godt voksne veldig redd for å være en gubbete

på å drive altså ting av binderte.

Du, ja?

Men du kan ikke, jeg er kledelig.

Det er ikke noe fanesak for meg det hele tatt,

men det har vi snakket litt om.

Men først og fremst er det hvor gjerne mange,

og det vil du omsette seg kvalitet.

Og så er det akkurat som om...

Folk er veldig sånn...

Jeg merker når jeg veier,

når jeg treffer de yngre komikerne,

de er veldig lite oppsusjon.

Jeg synes at det er veldig mye bra dere fikk de før,

gå tenet at det er litt anles på bakrommet.

Nei, de unge, kjempefan av dere,

det er ganske fascinerende,

ja, det er en generasjon som er skippa,

som liksom er kritisk.

Ja.

Det husker jeg veldig godt, da jeg ikke på Vesterhals,

og vi skulle lage sånne TV-programmer,

sånne pitcher.

Og fem av syv grupper hadde liksom deg som programleder

i sin idé.

Og vi var i dag 22-23.

Og så var disse dommerne,

dommerpanel og alt det på å si,

fra produsjonssjølskapene,

så var det en som satt sånn,

hvorfor har det vært igjen liksom?

Ja.

Hvorfor har dere hatt?

Hvorfor har dere hatt?

For folk,

hvor har det blitt å ha det vært igjen?

Hvorfor har dere hatt?

Hvorfor har dere hatt?

Jeg er bare ledig.

Og ganske enkel.

Ja.

Ja.

Men det er veldig hyggelig,

men...

Og så klart,

så opplevde vi da vi startet,

at vi var mer i oppsessjon til hvordan ting

ble gjort før.

Om vi syntes noe var teit at humoren var ironi,

noe var dum,

revi, noe var håpløse.

Vi måtte gjøre England og USA

for å finne noe virkelig morsomt,

liksom, det var holdningen.

Men i dag er folk liksom fisøren

så mye drar det laget sin norske teo for tiden.

En trykk at de unge...

Ja, det er nok mer støtte kultur,

men det er mye støtting av hverandre.

Men jeg tror også er det jo mye plass,

for alle lager ting,

og man liksom bekker hverandre.

Det er ikke noe kamp om...

Nei, det er ikke så mye.

Nei, det er ikke det.

Nei.

Det er en fin ting, da.

Jeg savner ikke å bli backstabber, liksom.

Men jeg er bare lurt på om det har vært en nødvendig

mekanisme for å finne sin egen stemme

også deg uttrykk,

å ta litt avstand fra noe annet.

Er det noe?

Det er ikke sikkert.

Det er kanskje.

Nei.

Jeg vet ikke.

Men hva gjør du når du liker det forrige, da?

Nei, ikke sant.

Da må du...

Da frykten vi hadde var,

var det bare at det ble en blaskopi av det forrige.

Ja, det har du det siste, da.

Nei.

Men det er bare sånn,

hvor skal du gå videre,

hva skal du finne på?

Fordi...

Kulturutvikling,

sånn som vitenskap,

på en måte hvor dere som...

Dere mer med kunnskap,

det er mer kast hit og dit mer,

når vi leier søte ting,

når vi harer ting.

Nei, nå blir det for hårdt,

vi kan ha litt varme i huvorn.

Det er ofte sånn kast som gjør at ting...

Ja, men det er en mærke, liksom,

det er han der, Erik Andre,

en sånn skjultkamera musikkal,

som heter Bad Trip.

Så den fungerer veldig godt i dag,

synes jeg,

fordi de uskylde bajstenerne,

som ikke vet at dette er skjultkamera,

kommer så godt ut av det.

De får være heldtier i scenene,

i motsetning til,

for eksempel boratt eller noe...

Ja, nettopp, ja.

... eller hvor de blir drittig ut, da.

Ja, det er riktig.

Ja, et spørsmål før jeg skal ta det andre.

Har du noen gang gjennomført en Big Five-test,

for det har blitt alvorlig bekymret,

for den du har testet?

Jeg har jo blatt noen andre ta det,

og jeg har blitt alvorlig bekymret.

Ja, på litt sånn privatbasis,

hvor det var en periode vi tog på,

sånn oppdrag i bynnsen,

hvor det kom folk,

og så så er det sånn,

fann, du trenger ikke Big Five-test,

du trenger psykologi,

men du ser det på skyøya,

jeg skal være på nevrotisisme og sånt.

Men lakker jeg sånn,

de vil bli liksom...

Ja, men ikke prøve,

ikke prosjonell sammenheng, nei.

Og så hadde jeg bare min egen regel,

som jeg følger,

som jeg har fått veldig mye ut av,

når det kommer til å lage ting.

Ja, skjønner.

Det er å være veldig forsiktig,

måtte ha valg som motiverter latskap,

for det er så lett å gjøre det.

Du, det har jeg hørt om,

den ble litt pånert av den leveregelen her.

Har du hørt om det?

Ja, jeg har hørt om leveregelen,

eller arkeensregelen.

Ja, for jeg sa det til Bård, tror jeg.

Ja, Bård har videreblokket,

for jeg har hørt det.

Jeg har ikke hørt om det,

nå er Dina eller Bård,

men at det ikke tar valg på å se på latskapen,

så er det veldig godt.

Jeg tror det var det,

jeg sa det foran.

Jeg tror det var det.

Nå står du på knær,

jeg står du ubehagelig.

Nei, jeg ville liksom veldig framover det.

Er det noen ting du vet at det var latskap,

at vi ikke gjorde det?

Ja, ja.

Ja, jeg var galt.

Plaglet deg etter det,

så fan, at ikke vi bare gjorde det.

Nei, akkurat som jeg...

Det er ternikas firverk mitt,

det var ternikas firverk som vi bare hadde.

Nei, på en måte ikke.

Akkurat som ikke...

Jeg hadde kjærester som...

Jeg ville ikke være samme med henne.

Men jeg går ikke ut av å angre på det.

Nei, det gjør jeg ikke.

Det er litt fordi de tingene jeg lagt

ikke står for meg,

sånn veldig viktig ting.

Jeg er på en måte litt fremovelent.

Men da må jeg opptatthe at

det her skal ikke latskap.

Jeg er rasende i redaksjonsmøte i Torades podcast,

hvorfor gjorde vi ikke en runde til?

Det mangler et vennerpunkt der, liksom.

På redaksjonen har jeg kjeft enkelt på meg.

Så det kan jeg frustrere meg ganske mye.

Så latskap er en fint det.

Jeg liker også skylde på andre

når jeg synes på meg.

Så lenge man er klar over det,

skal man si urnslette på.

Ja, helt riktig.

Tusen takk for samtalen her, da.

Takk.

Det har vært veldig hyggelig her, nesten sånn,

at vi har laget en podcast her bare med deg og meg.

Ja, gjerne for meg.

La oss prøve deg vel.

OK.

Hvis du jobber i Podmo eller Podmo,

og har hørt på dette her, så grip sjansen.

Eller bli Patron-edlem, så kommer du kontakt med erlen.

Nå, hvis du vil bli Patron,

så er det bare å gå inn på monstermasten.no,

så finner du ut resten der.

Ha en fantastisk poske.

Machine-generated transcript that may contain inaccuracies.

Hva er det morsomste Harald Eia mener han har laga? Hør episoden i appen NRK Radio